Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ÔN TẬP HỌC KỲ I

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Cách gõ mười ngón, gõ các từ đơn

giản.

- Lắng nghe – trả lời.

+ Cách sử dụng phím Shift.

d. Hoạt động 4: Chương 4

+ Phần mềm học toán 4.

- Lắng nghe. – Trả lời.

+ Khám phá rùng nhiệt đới, trò chơi

Golf.

IV. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét giờ ơn tập.

- Xem lại bài để tiết tới làm bài thi.Ngày dạy: ……………….Tuần 18Tiết 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ TRUNG

Họ và tên:………………………

Lớp:…………………………..

---------------Ngày …. tháng 12 năm 2017

Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)

-----------------------ĐỀ 1ĐIỂMKỲ THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: TIN HỌC

KHỐI: LỚP 4HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ

GIÁM KHẢO

GIÁM THỊLỜI PHÊLÝ THUYẾT:

THỰC HÀNH:

TỔNG:

I/ PHẦN LÝ THUYẾT : (15 PHÚT)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn câu đúng nhất.

Câu 1 : Nhập vào tổng của ba số 12, 28 và 7, thơng tin ra là gì? (ND1. M1)

A. 50

B. 45

C. 19

D. 47

Câu 2 : Một bạn học sinh định vẽ chú cò theo mẫu như Hình 1, nhưng khơng vẽ được

đi chú cò nên kết quả nhận được là Hình 2. Để vẽ được đi chú cò như mẫu Hình

1, bạn học sinh đó cần thực hiện như thế nào: (ND3. M2)

A. Phần đi chú cò phải sử dụng 3 lần công cụ vẽ đường cong.

B. Cần vẽ đi chú cò bằng cơng cụ vẽ đường cong và hình tròn.

C. Vẽ đi chú cò bằng cơng cụ đường thẳng và hình tròn.

D. Riêng phần đi chú cò phải sử dụng 2 lần cơng cụ vẽ đường cong.Câu 3 : Để sao chép hình em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột? (ND3. M1)

A. DeleteB. CtrlC. ShiftD. EscCâu 4: Để chọn công cụ trong suốt trong khi sao chép, ta thực hiện như thế nào?

(ND2. M1)

A. Vào Home  Select.B. Vào File  New.

C. Vào Home  Select  Transparent Selection.

D. Vào Home  Brushes.

B. TỰ LUẬN.

Câu 5: Hãy nêu một số lưu ý khi sử dụng đĩa CD và thiết bị nhớ Flash: (ND1. M2)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 6: Chọn và điền từ thích hợp vào chổ trống: tiếp tục làm, làm bài tiếp theo, làm

lại phép tính. (ND5. M1)

Trong phần mềm Cùng học tốn 4:

a. Nháy chuột vào nútđể …………………………………………….b. Nháy chuột vào nútđể …………………………………….. từ đầu.II/ PHẦN THỰC HÀNH: ( 25 Phút)

Câu 1: Hãy soạn thảo văn bản sau đây: (ND 4. M3)

Goc San Nho Nho Moi Xay

Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong

Thay Troi Xanh Biec Menh Mong

Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay.

Câu 2: Sử dụng tất cả các công cụ em đã học trong phần mềm đồ hoạ Paint, vẽ

một bức tranh theo mẫu. (ND3. M 4)Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ TRUNG

Họ và tên:………………………

Lớp:…………………………..

--------------ĐỀ 2Năm học 2017 -2018KỲ THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: TIN HỌC

KHỐI: LỚP 4Ngày …. tháng 12 năm 2017

Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)

----------------------HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ

GIÁM KHẢO

GIÁM THỊĐIỂMLỜI PHÊLÝ THUYẾT:

THỰC HÀNH:

TỔNG:

I/ PHẦN LÝ THUYẾT : (15 PHÚT)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn câu đúng nhất.

Câu 1 : Để vẽ hình tròn em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột? (ND3.

M1)

A. EscB. DeleteC. CtrlD. ShiftCâu 2 : Một bạn học sinh định vẽ chú cò theo mẫu như Hình 1, nhưng khơng vẽ

được đi chú cò nên kết quả nhận được là Hình 2. Để vẽ được đi chú cò như

mẫu Hình 1, bạn học sinh đó cần thực hiện như thế nào: (ND3. M2)

A. Cần vẽ đuôi chú cò bằng cơng cụ vẽ đường cong và hình tròn.

B. Phần đi chú cò phải sử dụng 3 lần cơng cụ vẽ đường cong.

C. Vẽ đi chú cò bằng cơng cụ đường thẳng và hình tròn.

D. Riêng phần đi chú cò phải sử dụng 2 lần cơng cụ vẽ đường cong.Câu 3 : Nhập vào tổng của ba số 15, 28 và 7, thơng tin ra là gì? (ND1. M1)

A. 50

B. 45

C. 19

D. 47

Câu 4: Để chọn công cụ trong suốt trong khi sao chép, ta thực hiện như thế nào?

(ND2. M1)

A. Vào Home  Select.

B. Vào File  New.Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018C. Vào Home  Select  Transparent Selection.

D. Vào Home  Brushes.

B. TỰ LUẬN.

Câu 5: Chọn và điền từ thích hợp vào chổ trống: tiếp tục làm, làm bài tiếp theo,

làm lại phép tính. (ND5. M1)

Trong phần mềm Cùng học toán 4:

a. Nháy chuột vào nútđể………………………………………………

b. Nháy chuột vào nút

đầu.để ……………………………………… từCâu 6: Hãy nêu một số lưu ý khi sử dụng đĩa CD và thiết bị nhớ Flash: (ND1. M2)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………

II. PHẦN THỰC HÀNH: ( 25 Phút)

Câu 1: Hãy soạn thảo văn bản sau đây: (ND 4. M3)

Goc San Nho Nho Moi Xay

Chieu Chieu Em Dung Noi Nay Em Trong

Thay Troi Xanh Biec Menh Mong

Canh Co Chop Trang Tren Song Kinh Thay.

Câu 2: Sử dụng tất cả các công cụ em đã học trong phần mềm đồ hoạ Paint, vẽ

một bức tranh theo mẫu. (ND3. M 4)Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 4 CUỐI KÌ I

Số câu

Mạch kiến thức, kĩ

và số

năng

điểm1. Khám phá máy

tính.

2. Phần mềm đồ

họa: Vẽ tranh đơn

giản bằng các

cơng cụ vẽ hình

nét thẳng và nét

cong

3. Phần mềm đồ

họa: Vẽ tranh đơn

giản bằng các

cơng cụ vẽ hình

nét tròn và vẽ tự

do

4. Kĩ năng gõ

phím và tổ hợp

phím bằng

phương pháp 10

ngón

5. Học và chơi

cùng máy tính.Số câu

Số

điểm

Số câu

Số

điểm

Số câu

Số

điểmTNTL/

THMức 2

TNMức 3TL/

TN

THTL/

THTổng

20,51,01,5110,50,5TL15%5%11130,50,54,05,050%1122,02,020%Số câu

Số

điểmSố câuTNTổng điểm

và tỷ lệ %1Số

điểmSố

điểm

Tỷ lệ

%

Tỷ lệ

theo

mứcTL/

THMức 41Số câuSố câu

TổngMức 1111,01,04022,5-1,525

%0%15

%25%

ĐiểmTỷ lệLí thuyết (15')6440%Thực hành (25')2660%00

-10-2,0-0% 0%20

%0

%15%20%184,010,040

%100

%40%10%100%Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI ĐỀ 1.

Chủ đề

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4

1.Khám phá

máy tính.2. PMĐH:

Cơng cụ vẽ

hình nét thẳng

và nét cong3. PMĐH:

Cơng cụ vẽ

hình nét tròn

và vẽ tự do4. Gõ phím

bằng phương

pháp 10 ngón5. Học và chơi

cùng máy tính.

Tổng số câuSố

câu1Câu

sốI. 1Số

câu1Câu

sốI. 4Số

câu1Câu

sốI. 21

2

I. 5111

3I. 3Số

câu

Câu

số

Số

câu

Câu

sốCộngII. 2

1

1

II. 11

1

I. 6

42118Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI ĐỀ 2

Chủ đề

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4

1.Khám phá

máy tính.2. PMĐH:

Cơng cụ vẽ

hình nét thẳng

và nét cong3. PMĐH:

Cơng cụ vẽ

hình nét tròn

và vẽ tự do4. Gõ phím

bằng phương

pháp 10 ngón5. Học và chơi

cùng máy tính.

Tổng số câuSố

câu1Câu

sốI. 3Số

câu1Câu

sốI. 4Số

câu1Câu

sốI. 11

2

I. 6111

3I. 2Số

câu

Câu

số

Số

câu

Câu

sốCộngII. 2

1

1

II. 11

1

I. 5

42118Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ TRUNG---------------Năm học 2017 -2018KỲ THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: TIN HỌC

KHỐI: LỚP 4Ngày … tháng 12 năm 2017

Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)ĐÁP ÁN ĐỀ 1I. LÝ THUYẾT: (4 điểm)

A. TRẮC NGHIỆM. ( Mỗi ý 0.5 điểm)

CÂU1234ĐÁP ÁNDABCB. TỰ LUẬN.( 2 Điểm)

Câu 5.

- Tránh bị rơi, bị va đập. (0,25 đ)

- Tránh để nơi quá ẩm hoặc q nóng. (0,25 đ)

- Cần bảo quản đĩa CD khơng bị cong vênh hay bám bụi. (0,25 đ)

- Không để thiết bị nhớ Flash bị ướt. (0,25 đ)

Câu 6.

a. Làm bài tiếp theo. (0.5 đ)

b. Làm lại phép tính. (0.5 đ)

II. THỰC HÀNH: (6 điểm)

Câu 1:

- Gõ được hết đoạn văn bản. (không cần gõ dấu) (1 đ)

- Viết đúng yêu cầu: các ký tự đầu từ viết hoa. (Sử dụng phím Shift) (1đ)

Câu 2:

- Vẽ đúng theo mẫu.( 2đ)

- Màu sắc tươi tắn, bố cục hài hòa (1đ)

- Có tính sáng tạo, trau chuốt hình vẽ (1đ)Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ TRUNG---------------Năm học 2017 -2018KỲ THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN: TIN HỌC

KHỐI: LỚP 4Ngày … tháng 12 năm 2017

Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)ĐÁP ÁN ĐỀ 2I. LÝ THUYẾT: (4 điểm)

A. TRẮC NGHIỆM. ( Mỗi ý 0.5 điểm)

CÂU1234ĐÁP ÁNDBACB. TỰ LUẬN.( 2 Điểm)

Câu 5.

a. Làm bài tiếp theo. (0.5 đ)

b. Làm lại phép tính. (0.5 đ)

Câu 6.

- Tránh bị rơi, bị va đập. (0,25 đ)

- Tránh để nơi quá ẩm hoặc quá nóng. (0,25 đ)

- Cần bảo quản đĩa CD không bị cong vênh hay bám bụi. (0,25 đ)

- Không để thiết bị nhớ Flash bị ướt. (0,25 đ)

II. THỰC HÀNH: (6 điểm)

Câu 1:

- Gõ được hết đoạn văn bản. (không cần gõ dấu) (1 đ)

- Viết đúng yêu cầu: các ký tự đầu từ viết hoa. (Sử dụng phím Shift) (1đ)

Câu 2:

- Vẽ đúng theo mẫu.( 2đ)

- Màu sắc tươi tắn, bố cục hài hòa (1đ)KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ DUYỆT CỦA BGH

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…

Phó Hiệu trưởngTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018- Có tính sáng tạo, trau chuốt hình vẽ (1đ)Ngày dạy: Từ 14/12 – 16/12/2016

ƠN TẬP HỌC KỲ I (TIẾT 2)

I. Mục đích yêu cầu:

- Nhớ lại những kiến thức mà mình đã được học trước đó.

- Vận dụng kiến thức để hồn thành bài thực hành cho tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×