Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 1)

BÀI 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

thì ngón út tay trái nhấn giữ phím shift.

Ngược lại nếu gõ phím chính bằng tay

trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím

shift.

- Việc gõ đồng thời như vậy gọi là gõ tổ

hợp phím.

b. Hoạt động 2: Thực hành

MT: Hs biết cách khởi động phần mềm

luyện tập gõ bàn phím để luyện tập.

- Cách thực hiện:

+ Khởi động phần mềm tập đánh máy

để luyện tập.

+ Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.

+ Nhấn phím F6 để chọn bài luyện tập.

- Làm mẫu.

- Hs thực hành

- Quan sát và sửa lỗi

c. Hoạt động 3: Cách thốt phần luyện

tập gõ phím:

MT: Hs biết được làm thế nào để thốt

khỏi chương trình mình đang thực hiện.

- Nếu muốn thốt chương trình đang

luyện tập thì ta thực hiện như sau:

Nhấn phím F10 trên bàn phím để thốt.- Hai phím shift dùng để gõ chữ in hoa

hoặc kí hiệu trên của những phím có 2

kí hiệu.

- Chú ý lắng nghe + quan sát.- Quan sát giáo viên làm mẫu.- Quan sát.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo

viên.- Quan sát – thực hành.

- Chú ý lắng nghe.

IV. Củng cố - dặn dò:

- Khái quát cách sử dụng phím Shift.

- Về nhà luyện tập lại cách gõ phím.Ngày dạy: ……………….Tuần 14

Tiết 2BÀI 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 2)

I. Mục đích u cầu:

- Hs nắm được chức năng và cách giữ phím shift bằng ngón tay út trong khi

tập gõ bằng 10 ngón.

- Hs hiểu được muốn gõ được chữ hoa thì phải gõ kết hợp phím shift với phím

cần viết hoa.

- Biết cách sử dụng phím Shift, vận dụng phím Shift để gõ.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học: 32 phút

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ.

- Hãy đặt tay lên ảnh bàn phím và trình

bày cách đặt tay lên hàng phím dưới.

- Nhận xét.

3. Bài mới.

Để thao tác thành thục với phím Shift

mà ta đã được học thì bài học hơm nay

sẽ giúp chúng ta luyện tập về vấn đề

này.

* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

Hỏi HS nhiệm vụ của phím shift cách đặt tay lên phím shift:

MT: Nhắc cho HS nắm được nhiệm vụ

của phím shift và cách đặt tay lên phím

shift.

b. Hoạt động 2: Thực hành

MT: Hs biết cách khởi động phần mềmHoạt động của HS- Trả lời.

- Nhận xét.- Chú ý lắng nghe.- Trả lời.

- Nhận xét.luyện tập gõ bàn phím để luyện tập.

- Cách thực hiện:

+ Khởi động phần mềm Word để luyện

tập.

+ Đưa nội dung thực hành.

- GV hướng dẫn.

- Hs thực hành.

- Quan sát và sửa lỗi

IV. Củng cố - dặn dò: 3 phút

- Khái quát cách sử dụng phím Shift.

- Về nhà luyện tập lại cách gõ phím.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm …

Khối Trưởng- Quan sát giáo viên làm mẫu.

- Quan sát.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo

viên.KÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị HồiNgày dạy: ……………….Tuần 15

Tiết 1BÀI 4: ÔN LUYỆN GÕ (TIẾT 1)

I. Mục đích u cầu:

- Ơn luyện cách gõ và kĩ năng gõ các từ đơn giản có kết hợp với phím Shift để

gõ các chữ in hoa

- Nắm được nguyên tắc đặt tay lên bàn phím để thực hành.

- Nắm vững được cách đặt hai bàn tay lên các hàng phím.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp:

Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ

- Ổn định lớp.

- Hỏi: Khu vực chính của bàn phím gồm - Trả lời câu hỏi.

mấy hàng phím cơ bản?

+ Có 5 hàng phím cơ bản:

* Hàng phím trên.

* Hàng phím dưới.

* Hàng phím cơ sở.

* Hàng phím số.

* Hàng phím chứa phím cách.

- Nhận xét – .

- Nhận xét.

- Hỏi: Cách sử dụng phím Shift.

- Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét – .

- Nhận xét

3. Bài mới

Để củng cố lại những gì ta đã được học

thì buổi học hơm nay thầy sẽ hướng dẫn - Lắng nghe.

các em ơn tập lại về cách gõ phím.

* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Nhắc lại:

- Nhắc lại cách đặt tay lên các hàng

phím trên bàn phím.

- HS nhắc lại.- Nhắc lại cách dùng phím Shift để gõ

chữ hoa và các kí hiệu đặc biệt trên bàn - HS nhắc lại.

phím.

b. Hoạt động 2: Thực hành:

- Đưa nội dung thực hành.

- Quan sát + lắng nghe.

- Hướng dẫn thực hành.

- Quan sát học sinh thực hành.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo

- Nhận xét quá trình thực hành của học viên.

sinh.

- Chú ý lắng nghe.

- Tuyên dương những tổ, cá nhân thực -Lắng nghe.

hành tốt.

IV. Củng cố - dặn dò:

- Như vậy sau khi học xong bài này các em phải biết gõ các phím ở các hàng phím.

- Về nhà ơn luyện thêm để có thể gõ thành thạo.Ngày dạy: ……………….Tuần 15

Tiết 2BÀI 4: ÔN LUYỆN GÕ (TIẾT 2)

I. Mục đích u cầu:

- Ơn luyện cách gõ và kĩ năng gõ các từ đơn giản có kết hợp với phím Shift để

gõ các chữ in hoa

- Nắm được nguyên tắc đặt tay lên bàn phím để thực hành.

- Nắm vững được cách đặt hai bàn tay lên các hàng phím.

- Gõ được tất cả các phím có trên bàn phím (kể cả những kí hiệu đặc biệt).

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp:

Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ

- Ổn định lớp.

- Hỏi: Cách sử dụng phím Shift.

- Nhận xét – .

3. Bài mới

Để củng cố lại những gì ta đã được học

thì buổi học hơm nay thầy sẽ hướng dẫn

các em ôn tập lại về cách gõ phím.

* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Nhắc lại:

- Nhắc lại cách đặt tay lên các hàng

phím trên bàn phím.

- Nhắc lại cách dùng phím Shift để gõ

chữ hoa và các kí hiệu đặc biệt trên bàn

phím.

b. Hoạt động 2: Thực hành:

- Đưa nội dung thực hành.Hoạt động của HS- Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét.

- Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét- Lắng nghe.- HS nhắc lại.

- HS nhắc lại.NHO VIET BAC

- Quan sát + lắng nghe.

Ta ve, minh co nho ta

Ta ve, ta nho nhung hoa cung nguoi.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo

Rung xanh hoa chuoi do tuoi

viên.

Deo cao nang anh dao gai that lung.

Ngay xuan mo no trang rung

Nho nguoi dan non chuot tung soi dang.

Ve keu rung phach do vang

- Chú ý lắng nghe.

Nho co em gai hai mang mot minh.

Rung thu trang roi hoa binh

Nho ai tieng hat an tinh thuy chung.

TIENG HO TREN SONG

Dieu ho cheo thuyen cua chi Gai

vang len. Toi nghe nhu co con gio chieu

thoi nhe nhe qua dong, roi vut bay cao. -Lắng nghe.

Doi canh than tien nhu nang toi bay len

lo lung, dua den nhung ben bo xa la.

Truoc mat toi, vua hien ra con song

giong nhu song Thu Bon tu ngang troi

chay lai...

VO QUANG

- Hướng dẫn thực hành.

- Quan sát học sinh thực hành.

- Tuyên dương những tổ, cá nhân thực

hành tốt.

IV. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét q trình thực hành của học sinh.

- Như vậy sau khi học xong bài này các em phải biết gõ các phím ở các hàng phím. Về nhà ơn luyện thêm để có thể gõ thành thạo.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm …

Khối TrưởngNgày dạy: ……………….KÝ DUYỆT CỦA BGH

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…

Phó Hiệu trưởngTuần 16

Tiết 1CHƯƠNG IV: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH

BÀI 1: HỌC TỐN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TỐN 4 (TIẾT 1)

I. Mục đích u cầu:

+ HS biết được các chức năng và ý nghĩa của phần mềm Cùng học toán 4.

+ Học sinh hiểu và thao tác thành thạo các dạng toán khác nhau và thực hiện đúng

theo quy trình làm bài của phần mềm.

+ Thơng qua phần mềm, HS có ý thức và hiểu được ý nghĩa, tác dụng của phần mềm

máy tính trong đời sống hàng ngày của con người, trong đó có việc học các môn học

cụ thể.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học: (32 phút)

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp:

Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

*Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm

- GV giảng giải: Phần mềm Cùng học

toán 4, sẽ giúp em học và làm bài tập, ơn

luyện các phép tốn lớp 4. Phần mềm còn

giúp em luyện các thao tác sử dụng chuột

và bàn phím.

- Có rất nhiều hình thức học phần mềm

cùng học tốn 4, em có thể học 1 trong

các hình thức nào?

*Hoạt động 2: Khởi động

- Hướng dẫn HS cách khởi động phần

mềm. Nháy đúp chuột lên biểu tượngHoạt động của HS- HS nghe, tiếp thu

- HS suy nghĩ và trả lời

- 1 HS trả lời

- HS khác bổ sung:

+ Tự học và làm bài tập ở nhà.

+ Học theo nhóm

+ Học theo hướng dẫn của thầy cô

- Nghe, hiểu- HS nhận biết biểu tượng của phần

mềm và thực hiện thao tác nháy đúp- Sau khi mở phần mềm, GV để HS quan

sát màn hình khởi động của phần mềm.

- Để luyện tập với phần mềm Cùng học

toán 4, em phải thực hiện bước tiếp theo

là gì?

- GV giới thiệu từng nút lệnh, mỗi nút

lệnh ứng với 1 nội dung toán lớp 4. Khi

thực hiện lệnh, nội dung kiến thức tương

ứng được hiển thị ở giữa màn hình.

- Yêu cầu HS nháy chuột vào 1 số nút

lệnh

- Để lựa chọn nội dung kiến thức học kỳ

1 và học kỳ 2 em thực hiện như thế nào?

- Cho HS thực hành chọn 1 số nút lệnh

có nội dung kiến thức HK1 và nội dung

kiến thức HK 2.chuột lên biểu tượng

- HS quan sát màn hình khởi động của

phần mềm.

- Nháy chuột tại chữ Bắt đầu trên cánh

cổng để mở màn hình chính và bắt đầu

luyện tập.

- HS nghe, hiểu các nút lệnh trên màn

hình chính.

- Nháy chuột vào 1 số nút lệnh trên

màn hình

- Nháy chuột vào các nút lệnh bên trái

để chọn nội dung kiến thức HK1, nháy

chuột vào các nút lệnh bên phải để

chọn nội dung kiến thức HK2.

- HS lựa chọn các nút lệnh theo hướng

dẫn.IV. Củng cố - dặn dò: (3 phút)

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà xem lại bài để buổi tới làm bài thi.

- Về nhà luyện tập với phần mềm Cùng học tốn 4.

-Tìm hiểu trước phần 3, 4 trong SGKNgày dạy: ……………….Tuần 16

Tiết 2CHƯƠNG IV: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH

BÀI 1: HỌC TỐN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 4 (TIẾT 2)I. Mục đích u cầu:

+ HS tự khởi động và tự ơn luyện làm toán trên phần mềm.

+ Học sinh thao tác thành thạo các dạng toán khác nhau và thực hiện đúng theo quy

trình làm bài của phần mềm.

+ Thơng qua phần mềm, HS có ý thức và hiểu được ý nghĩa, tác dụng của phần mềm

máy tính trong đời sống hàng ngày của con người, trong đó có việc học các môn học

cụ thể.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học: (32 phút)

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp:

Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

*Hoạt động 1: Luyện tập

- GV giới thiệu: Tuỳ thuộc vào dạng toán

mà cách thể hiện các phép toán khác

nhau. Tuy nhiên, các màn hình luyện tập

có chung một số nút lệnh. Chúng ta cùng

tìm hiểu về màn hình luyện tập nhé!

- Các em hãy quan sát trên màn hình

luyện tập và cho biết những thơng tin

được thể hiện trên màn hình luyện tập?

- Nhận xét, đánh giá câu trả lờiHoạt động của HS- HS nghe, tiếp thu

- HS suy nghĩ trả lời

+ Màn hình luyện tập: Gồm những

thơng tin được thể hiện như sau:

. Vùng phép toán cần thực hiện

. Điểm bài làm

. Các nút lệnh hướng dẫn, thơng tin và

thốt

. Các nút số

. Các nút lệnh

- HS khác bổ sung- GV giảng giải: ý nghĩa của từng vùng

thông tin trên màn hình luyện tập

- HS nghe, hiểu, ghi chép

- GV giảng giải: Cách làm bài

- HS nghe, hiểu

+ Tại vị trí điền số: Em có thể gõ số từ

bàn phím hoặc nháy chuột vào các nút số

có trên màn hình

+ Là nút lệnh trợ giúp. Mỗi lần nháy+ Cũng như phần mềm học tốn 3, em có nút này, em bị trừ 1 điểm

thể nháy vào nút lệnh . Em hãy nhắc

lại ý nghĩa của nút lệnh này và cho biết

thông báo sau mỗi lần nháy nút?

- 1 HS trả lời

+ Để kiểm tra bài làm của mình, em nháy

- Em nháy nút lệnh:

vào nút nào?

+ Cho biết ý nghĩa của các nút lệnh:

- 3 HS trả lời

,,+ Mỗi khi làm xong 5 phép toán của 1

dạng toán, phần mềm sẽ hiện hộp thoại- Lớp quan sát, suy nghĩ và trả lời:sau:- HS khác nhận xét

Em hãy cho biết ý nghĩa của việc lựa

chọn 1 trong 2 thơng báo: Có hoặc

Khơng

*Hoạt động 2: Một số dạng toán cơ bản

- GV cho HS quan sát 1 số dạng toán

trong SGK Tr. 56

- Em hãy cho biết các dạng toán được thể

hiện trong SGK?

- GV theo dõi HS trả lời

- Nhận xét, đánh giá

- Chốt 1 số dạng toán cơ bản

*Hoạt động 3: Thực hành

- GV cho HS thực hành:

* Dạng tốn: Ơn tập cơng, trừ các số có 5

chữ số

- u cầu HS mở dạng tốn cộng, trừ các

số có 5 chữ số

- Quan sát, hướng dẫn, uốn nắn HS- HS quan sát các dạng toán

- Gọi từng HS cho biết các dạng toán (3

HS)

- HS trả lời

- Nghe, hiểu

- HS làm theo hướng dẫn của HS

- HS thực hành mở dạng tốn cộng, trừ

các số có 5 chữ sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×