Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá khả năng cạnh tranh của dòng sản phẩm bánh Tipo trên thị trường

3 Đánh giá khả năng cạnh tranh của dòng sản phẩm bánh Tipo trên thị trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

nước đến nước ngoài, đối thủ cạnh tranh hiện tại và cả đối thủ

cạnh tranh tiềm ẩn.

So với các doanh nghiệp khác trong ngành, dòng sản phẩm này

của Cơng ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị vẫn có những ưu thế

riêng. Bánh khơ Tipo có hương vị đa dạng, từ vị cơ bản đến

những mùi vị mới được giới trẻ u thích (matcha, mè đen…). Vì

vậy, bánh Tipo có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người

dùng, là sự lựa chọn của mọi phân khúc khách hàng. Thêm vào

đó, thương hiệu bánh Tipo được ra mắt từ lâu. Chính vì vậy,

thương hiệu đã có mợt lượng khách hàng trung thành trên thị

trường.

Tuy nhiên, nếu công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị không cải

thiện, đổi mới sản phẩm, mất khách hàng là điều không thể

tránh khỏi. Đặc biệt trong điều kiện môi trường ngành cạnh

tranh cao như hiện nay, với sự tham gia của các doanh nghiệp

lớn từ nước ngồi.

Vì thế, cơng ty cần đổi mới sản phẩm cả về hình thức và chất

lượng. Hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng cḥng hàng hóa

từ nước ngồi (49% bánh kẹo trên thị trường là hàng hóa nhập

khẩu). Cơng ty có thể phát triển vị bánh mới, thiết kế bao bì

mới hiện đại hơn, đẳng cấp hơn. Ví dụ, người tiêu dùng tḥc

đợ tuổi 18 – 30 có xu hướng chọn những sản phẩm ít đường, ít

calo, để giảm mỡ cơ thể, giữ dáng. Công ty cổ phần thực phẩm

Hữu Nghị có thể phát triển loại bánh Tipo mới dành cho người

ăn kiêng. Giải pháp này giúp công ty có thêm khách hàng và

phân đoạn thị trường mới.

III.Kết luận

11Nghiên cứu về môi trường kinh doanh là hoạt động thường

xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại của mỗi doanh

nghiệp. Thành tựu nghiên cứu của nhà kinh tế học M. Porter với

mơ hình 5 lực lượng cạnh là mợt dấu mốc quan trọng. Cơng cụ

phân tích mơi trường ngành này khơng chỉ có giá trị ở thời điểm

ra đời, mà có tác dụng đối với mọi hoạt động kinh doanh trong

mọi nền kinh tế. Những thông tin phân tích, đánh giá từ mơ

hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter là một trong những

yếu tố tiên quyết đối với quyết định kinh doanh (quyết định

marketing, quyết định quản lý…). Xây dựng doanh nghiệp, đưa

doanh nghiệp lên vị trí hàng đầu thị trường, phải hiểu về mơi

trường kinh doanh, hiểu rõ về các yếu tố trong môi trường đó.12Tài liệu tham khảo

1.

2.Giáo trình Kinh tế vi mơ ứng dụng

Giáo trình Quản trị kinh doanh – NXB ĐHKTQD. Ch.b Giáo3.sư. Nguyễn Ngọc Huyền.

Trang website của Business Monitor International Vietnam:4.shorturl.at/ozFW8

Website công tycổphầnthựcphẩmHữuhttps://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_t%C3%A1c_

%C4%91%E1%BB%99ng_c%E1%BB%A7a_Porter13Nghị:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá khả năng cạnh tranh của dòng sản phẩm bánh Tipo trên thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×