Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ đề 1

Khai thác hết giá trị của những quân cờ .



Trắng : Kato Masao

Đen : Takagi Shoichi



Trắng đi trước



Đen vừa đánh một nước kẹp (tam giác) Trắng nên đáp trả như

thế nào

Gợi ý : hi sinh một số quân ...

Trắng phải hi sinh vài quân , rồi sau đó lại khai thác hết tác dụng

từ những quân đó . Thử nghĩ đến tất cả các cách cho đến khi bạn

cảm thấy thế cờ đã ổn định .



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 1

Hình 1: Chuẩn bị

Đây là trình tự các nước đi để thế cờ này xảy ra .Bắt đầu bằng

nước đen xâm nhập ở 1 ; đến quân đen 7 là cách đi thường thấy .

Có vẻ như có gì đó không hợp lý lắm (trong ván cờ này) , tuy

nhiên nước cờ của tơi ở 3 có vẻ q hèn nhát .

Hình 2 Một ván cờ khác

Thay vào đó , tơi nghĩ mình nên chọc vào ở 1 .Đến nước thứ 7 cờ

đen sống , khơng còn gì phải bàn cãi . Cách này tốt hơn nhiều so

với cách đánh trong hình 1 .Ngược lại đem đến ngoại thế đẹp như

mơ cho trắng .

Hình 3 Nối vẫn chưa đủ .

Hãy quay lại với chủ đề chính . Chỉ nối lại một quân trắng đơn lẻ ,

sẽ không mang lại một kết quả nào lớn . Trong tình huống đến đen

6 , trắng vẫn bỏ lại đằng sau vài aji như nước kẹp ở 'a' hay nước

cắt ở 'b' .

vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 2



Hình 3



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 4

Hình 4 : Bắt đầu bằng cách hi sinh một vài quân .

Đầu tiên trắng đâm xuống với 1 . Đen cắt ở 2 , và rõ ràng hai

quân trắng không thế cứu được , nhưng đó là khởi đầu của một

chiến thuật thí qn rất mạnh .

Tuy nhiên ,điều đó vẫn chưa đủ ,tùy vào kĩ thuật của bạn từ đây

sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn .

Hình 5 : Thua cơng sát .

Bò dọc theo ở 3 sẽ là một nước đi hay – nếu như nó hiệu quả !

Tuy nhiên ở chỗ này ,e rằng trắng quá tham lam và đến nước đen 6

, đen bắt trọn cả đám quân trắng ( hãy thử xem tình huống ăn

quân từ 'a' đến 'd' ) và sau này đen còn có nước peep ở 'e'.

Hình 6 : Tám mươi phần trăm ?

Bạn cũng có thể nghĩ ra cách đánh forcing moves với 1,3 và 5 ,

rồi đánh nước lớn ở 7 . Sau đó có thể tự tin tuyên bố "Thế này thì

sao?"; À vâng , đó vẫn chỉ là 80% của chủ đề và bạn vẫn chưa khai

thác hết toàn bộ giá trị từ những quân đã hi sinh .



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 5



Hình 6



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 7

Hình 7 : Tạo thêm kikashi .

Thêm một hai quân ở 1 và 3 cũng chẳng mất gì .Tuy nhiên nước

kikashi thêm ở 3 lại là vơ giá đối với qn trắng và sẽ có một ý

nghĩa rất lớn với sự thay đổi của ván cờ . Và đây cũng là cách mà

ván cờ đã thực sự diễn ra ; sau khi trắng đánh nước lớn với 11 ,

chiến thuật hi sinh của trắng đã thành cơng lớn.



Hình 8

Hình 8 : Mồi lửa

Nếu đen cố chống lại nước peep của trắng ở 1 bằng cách nối ở 2 ,

vậy thì sau quân trắng 3 đen buộc phải đánh ở 4 và sau nước trắng

8 đen tuy tránh được nước atari của trắng ở 'a' , nhưng mà đen lại

để trắng sống ở trong góc ( theo trình tự các nước đi từ 'b' đến 'f' )

. Đen 2 không phải là một cách chống trả hợp lý .

vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Chủ đề 2

Ơng ta đang có dự định gì ?



Trắng : Cho Chikun

Đen : Takemiya Masaki



Trắng đi trước



Đen xâm nhập với quân đen tam giác và trắng đáp trả lại với

peep ở 1 .Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế ?

Đen rõ ràng phải đáp lại nước peep của trắng ;Ví dụ nếu anh ta

nhảy ra ở 'A' , trắng chọc vào ở 2 , đen 'B' , trắng cắt ở 'C' . Mất

mát ở góc lớn hơn nhiều so với những gì đen thu được khi nhảy ra .

Vấn đề ở đây là ,bạn hãy nhìn ra tại sao Cho lại đánh nước

kikashi này . Thực sự , nếu bạn có thể thấy anh ta đang dự định gì

thì điều đó đủ chứng tỏ bạn khá mạnh .

Để hiểu lý do của nước peep này , đầu tiên chúng ta nên xem thử

xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu trắng khơng peep.



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 1.

Hình 1 : Tường cho trắng

Trắng có thể tấn cơng phía trên qn đen xâm nhập .Có thể sẽ

diễn ra theo trình tự các nước đi như thế này .Nếu sau đó đen 'a',

trắng 'b' , đen 'c' và vấn đề là thế cờ này lại quay trở lại y như

trong chủ đề trước .Trắng sẽ có 1 bức tường hồn hảo .Tuy nhiên ,

đen có thể có được nhiều hơn thế này .

Hình 2: Đen chọc vào .

Thực ra đen sẽ chọc vào với 2 ở đây . Diễn biến các nước đi đến

nước thứ 8 khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho đen , vừa có thế cờ

rất tốt trong khi có lại khiến cho thế cờ của trắng lộ ra nhiều sơ hở .

Hình 3 : Trắng phải đánh đâu ?

Trắng cần phải cắt bằng cách đánh atari từ bên dưới . Nhưng mà

cách này cũng khơng thực sự hiệu quả . Vì đen chinh quân có lợi ;

Chỉ khi quân tam giác của trắng được đặt ở 'a' , như trong joseki ,

nó sẽ có thể phá nước chinh qn ...



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 2.



Hình 3.



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình 4.

Hình 4 : Trắng quá thấp và hậu thủ .

Bởi vì chinh quân trong hình 3 sẽ tốt cho cờ đen ,nên trắng sẽ

phải theo cách đi như trong hình này . Đến nước thứ 7 , đúng là

quân trắng đã có thể nối lại với nhau , nhưng cũng vì thế mà cờ của

anh ta ở thế cực kỳ thấp và còn một điều nữa đó là anh ta đã bị

hậu thủ .

Tuy nhiên hình này cũng liên quan rất lớn đến chủ đề chính của

chúng ta .

Hình 5 và 6 : Trắng bại .

Cách tránh chinh quân như thế này thì như thế nào ? Nếu trắng

đẩy lên ở 3 ,thế chinh quân sẽ vô tác dụng ,trình tự các nước đi nối

tiếp rất thơng dụng .Đến nước thứ 6 quân đen phục hồi lại thế

chinh quân ,vì thế trắng phải đánh ở 7 và sau đó tiếp tục đến nước

thứ 10, trắng bị nhốt ở bên trong .Nếu trắng tiếp tục cố để thoát ra

như trong hình 6 , đến nước đen 8 anh ta vẫn hồn tồn bị nhốt lại

,còn bị thiếu khí và không thể đấu lại ko của đen .Quân trắng hồn

tồn vơ vọng .

vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Hình5.



Hình6.



vncovay.org



=.=



BTV : Neo



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trước khi bắt đầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×