Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Tính toán thép cho móng:

5 Tính toán thép cho móng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng0.75 ) =64.8 (kN/m)Ta có:

Bê tơng B20, thép CII

Giả sử: a = 4.5 cm => h0= 30.5(cm) chọn thép:Tính tốn theo phương cạnh ngắn:SVTH:MSSV: 145Trang 20Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng Chọn As =SVTH:MSSV: 145Trang 21Đồ án nền móngSVTH:GVHD: Đ ỗ Thanh TùngMSSV: 145Trang 22Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng

PHƯƠNG ÁN MĨNG NƠNG 2:Chiều sâu chơn móng được chọn là: h=2m

1.1 LỰA CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN MÓNG:

-Theo TCVN 9362-2012: Bảng 15.Các hệ số m1, m2;Ta có:

+m1= 1.2

+m2= 1.0

+Ktc= 1.0

-ϕ=7 .Tra bảng 14 TCVN 9362-2012 tìm A, B, D

A=0.13

B=1.51

D=3.87-Chọn m=1.2=Am=. Chọn =3.6 m-Cường độ tính tốn của cát tính theo cơng thức tính đổi:

Vì chiều sâu chơn móng h=1.5 ≤ 2m nên dùng cơng thức:Với:

-: Áp lực tính tốn quy ước ứng với móng có chiều rộngchơn móng=1 và độ sâu=2.Cường độ quy ước của cát đệm là Ro=400Mpa-b,h: chiều rộng và chiều sâu chơn móng thực tế

- : Hệ số tính đến ảnh hưởng của chiều rộng móng. Lấy =0.125 đối với

nền đất hòn lớn và đất cát trừ cát bụi

SVTH:MSSV: 145Trang 23Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngCường độ của lớp cát đệm:-Áp lực đáy móng: Độ lệch tâm theo hướng ngang:

=0.119.Giải hệ phương trình:Chọn b=1.9mSVTH:MSSV: 145Trang 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Tính toán thép cho móng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×