Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính số lượng cọc:

Tính số lượng cọc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móng-GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng: Trọng lượng sơ bộ của đài cọc và đất trên đài.=>

Chọn 17 cọc.SVTH:MSSV: 145Trang 40Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng7. TÍNH TỐN ÁP LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC VÀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP

LỰC XUỐNG CỌC

•Kích thuốc cột móng xác định theo cơng thức:Chọn cột kích thước: 0.6mx0.7mToạ độ 17 cột:SVTH:MSSV: 145Trang 41Đồ án nền móngSVTH:GVHD: Đ ỗ Thanh TùngMSSV: 145Trang 42Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngTheo cơng thức tính áp lực tác dụng lên cọc:Ta có bảng kết quả:

Cọc

1-12

2-13

3-14

4-15

5-16

6-17

7

8

9

10

11

•Kiểm tra điều kiện áp lực xuống cọc :-Phản lực đầu cọc(kN)

375.54

393.5

411.43

429.4

447.3

465.3

384.5

402.5

420

438.35

456.3:Trọng lượng cọc Thoả điều kiện áp lực.Kiểm tra hợp lý :SVTH:MSSV: 145Trang 43Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngKiểm tra điều kiện áp lực nền tại mặt phẳng mũi c ọc-Góc ma sát trọng trung bình :-Kích thước khối móng quy ước :-Trọng lượng đất trên đài :-Trọng lượng đất xung quanh đài trong phạm vi khối móng quy ước :-Trọng lượng khối đất xung quanh cọc trong phạm vi móng khối quy ước :-Trọng lượng cọc :

SVTH:MSSV: 145Trang 44Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng-Độ lệch tâm :Với : --=>=>Thoả mãn8. KIỂM TRA LÚN CHO MĨNG CỌC

•Lớp đất nền dùng phương pháp tính lún e-p :

-Xác định ứng suất gây lún trung bình của từng lớp :

SVTH:MSSV: 145Trang 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính số lượng cọc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×