Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Thiết kế móng nông

Chương 2: Thiết kế móng nông

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngChọn: γ= 18 (kN/, = 30°, c= 0 Mpa, Eo= 30Mpa

2.1 Xác định kích thước móng

* Sơ bộ lựa chọn kích thước móng: Ban đầu có thể mong chọn bề rộng

móng 1-3m

-Kích thước đáy móng sơ bộ được xác định theo cơng th ức:

=

Với:

-Am: Diện tích đáy móng

-R: cường độ của nền đất

- : Dung trọng của móng và đất trên móng: 22.2

-m: Hệ số xét đến ảnh hưởng của momen: m= 1+1.2e hoặc 1 1.7SVTH:MSSV: 145Trang 11Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngPHƯƠNG ÁN MĨNG NƠNG 1:

Chiều sâu chơn móng được chọn là: h=1.5m

1.1 LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MĨNG

-Theo TCVN 9362-2012: Bảng 15.Các hệ số m1, m2;Ta có:

+m1= 1.2

+m2= 1.0

+Ktc= 1.0

-ϕ=15 .Tra bảng 14 TCVN 9362-2012 tìm A, B, D

A = 0.34

B = 2.35

D = 4.90

(kN/m2)

-Chọn m=1.2Am=m2= = 2 m Chọn =2m

-Cường độ tính tốn của cát tính theo cơng thức tính đổi:

Vì chiều sâu chơn móng h=1.5 <2 m nên dùng cơng th ức:Với:

-: Áp lực tính tốn quy ước ứng với móng có chiều rộngchơn móng=1 và độ sâu=2.Cường độ quy ước của cát đệm là Ro=400Mpa-b,h: chiều rộng và chiều sâu chơn móng thực tế

- : Hệ số tính đến ảnh hưởng của chiều rộng móng. Lấy =0.125 đối với

nền đất hòn lớn và đất cát trừ cát bụiSVTH:MSSV: 145Trang 12Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngCường độ của lớp cát đệm:-Áp lực đáy móng: Độ lệch tâm theo hướng ngang:

=0.119.Giải hệ phương trình:m2

1.2 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH LỚP SÉT BÊN DƯỚI ĐỆM CÁT

với: l=2m, b=1.1m, h=1.5m, lớp cát đệm dày 0.7m

-Ứng suất tại lớp cát đệm:

Tra bảng tìm K0 theo b=1.1, l=2, z=0.7( đáy móng tới đáy lớp cát đệm)K0=0.690

Áp lực gây phá hoại nền tại đáy lớp cát đệm:(kN/m2)

Diện tích khối quy ước:

m2

SVTH:MSSV: 145Trang 13Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngChiều rộng móng khối quy ước:Với: 45(m)

Sức chịu tải của nền đất yếu bên dưới đệm cát:Với: ϕ=15 .Tra bảng 14 TCVN 9362-2012 tìm A, B, D

A = 0.34

B = 2.35

D = 4.90

(kN/m2)Ta có:R=> Lớp đất bên dưới đệm cát đảm bảo ổn định.

Như vậy, kích thước đáy móng : l x b = 2 m x 1.1 m ;chiều sâu chôn móng :

h=1.5m kết hợp đệm cát đạt u cầu.

Kích thước lớp cát đệm :=>Sức chịu tải của nền : R= 274 (kN/m2)1.2 TÍNH TỐN KIỂM TRA THEO TTGH II

Tính tốn độ lún tại tâm móng:

Theo phương pháp phân tầng cộng lún.

Chiều dày mỗi lớp phân tố hi=(0.2-0.4).b

Chiều sâu nén ép

SVTH:là vị trí thoả điều kiện :

MSSV: 145Trang 14Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng-Chia lớp đất dưới đáy móng thành nhiều lớp nhỏ có hi=0.5m.

-Ứng suất bản thân và ứng suất gây lún :với•Lớp đệm cát tính lún theo cơng thức :Với

•Lớp đất nền dùng phương pháp tính lún e-p :

-Xác định ứng suất gây lún trung bình của từng lớp :

Xác định ,=+∆p

-Từ đường cong nén lún e-p :

Xác định từ ; từ

-Tính tốn tổng độ lún :*Áp lực gây lún tại đáy móng :

=130.63-20*2=90.63

*Ứng suất tải trọng bản thân gây ra tại đáy móng:SVTH:MSSV: 145Trang 15Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngTại z=3.4m :Lớ pCát

đệm

Eo=

30000

(kPa)Đi Z

ể (m

m )Ko001(kPa

)(kPa)1251.

83000.50.82

3207.

2390.2420.70.69

0173.

742.60.0831.20.42

1106.

051.648.6154.61.10

51.0441.4541.30.38

195.953.450.4146.31.10

61.0470.2851.80.24

361.262.9559.95121.150.85

10.8430.2262.30.16

541.572.569.5111.00.85

00.8450.1472.80.11

829.782.0579.05108.750.84

90.8450.1183.30.08

721.991.688.6110.50.84

70.8450.0593.80.06

817.1101.1

598.15115.250.84

60.8440.051

04.30.05

413.6110.7107.7121.30.84

50.8430.051

14.80.04

411.1120.2

5117.25128.350.84

40.8420.051

25.00.04

010.1129.8126.8136.90.84

30.8410.02Lớp 1Lớp 2=2.74

SVTH:(cm)thoả mãn yêu cầu biến dạng

MSSV: 145Trang 16Đồ án nền móngSVTH:GVHD: Đ ỗ Thanh TùngMSSV: 145Trang 17Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng1.4 TÍNH TỐN KIỂM TRA THEO TTGH I

Chọn kích thước khổ móng : 0.4x0.5 ( m)

1.4.1 Kiểm tra theo điều kiện chịu uốn:

Theo phương cạnh dài:

)

(kN/m2)

(kN/m2)

=> Ptt=178.3 (kN/m2) Chọn h0 = 30 cm

Theo phương cạnh ngắn:

)

(kN/m2)

(kN/m2)

=> Ptt=324.1 (kN/m2) Chọn h0 = 22 cm

 Do đó để đảm bảo điều kiện chịu uốn: h0 = 30 cm

Vậy chọn chiều cao tồn bộ của bản móng là: Hm = h0 + a = 30 + a (cm)

Với a là khoảng cách từ trọng tâm thép tính tốn đến mép d ưới bê tơng đáy

móng.

1.4.2 Kiểm tra điều kiện choc thủng:

Theo phương cạnh dài:/m2)

SVTH:MSSV: 145Trang 18Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng/m2)=> h0 =30 cm, hm = 35cm thoả mãn điều kiện chọc th ủng theo ph ương

cạnh dài.

Theo phương cạnh ngắn:Vậy móng có ho = 22 cm, hm = 27 cm thoả mãn điều kiện chọc thủng theo

phương cạnh ngắn.

Móng có thể đươc vát với chiều dày nhỏ nhất của bản đế là.

1.5 Tính tốn thép cho móng:

Xem móng như dầm console ngàm tại mép cổ móng chịu tải trọng phân bố

do phản lực đất nền.u cầu cấu tạo:

Tính tốn thép trên phương cạnh dài:SVTH:MSSV: 145Trang 19Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng0.75 ) =64.8 (kN/m)Ta có:

Bê tơng B20, thép CII

Giả sử: a = 4.5 cm => h0= 30.5(cm) chọn thép:Tính tốn theo phương cạnh ngắn:SVTH:MSSV: 145Trang 20Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng Chọn As =SVTH:MSSV: 145Trang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Thiết kế móng nông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×