Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. KIỂM TRA BÀI CŨ4’a.Phương pháp kiểm tra: Vấn đáp

b.Số học sinh dự kiến sẽ kiểm tra: 1 – 3 Hs

c.Câu hỏi kiểm tra: em biết gì về chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam?

d. Đáp án câu hỏi: Bức chạm khắc đình làng ở thời Lê có đặc điểm khoẻ khoắn,

mộc mạc, phóng khống nhưng rất ý nhị, hóm hỉnh. Người đánh đàn, Đấu vật,…

3. GIẢNG BÀI MỚI36’a.Giới thiệu bài mới: GV: Đưa ra 1 bức tranh mẫu nhỏ, làm sao tranh lớn lên

được? HS: phóng tranh. Hơm nay chúng ta cùng tìm hiểu về tập phóng tranh ảnh.

(1’)

b.Tiến trình giảng bài mới:

Nội dung và phương pháp trình bày chi tiết theo bảng sau:

TG

3’8’HOẠT ĐỘNG

Của giáo viên

Của học sinh

Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét

I/ Quan sát, nhận xét

GV: Cho Hs đọc bài

Hs: Đọc bài

GV: Treo tranh cho Hs

Hs: Quan sát

quan sát

- Phóng tranh, ảnh để phục vụ GV: Phóng tranh, ảnh để

Hs: phục vụ học tập,

học tập, báo tường, lễ hội,…

làm gì?

báo tường, lễ hội,…

GV: Muốn phóng được

Hs: Lắng nghe

tranh ta phải tìm hiểu cách

phóng tranh, ảnh

Gv: Chốt ý

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách phóng tranh, ảnh

II/ Cách phóng tranh, ảnh

GV: Cho Hs đọc bài

Hs: Đọc bài

Cách 1: kẻ ô vuông

GV: Muốn kẻ ô vuông cần Hs: Đo chiều cao,

- Đo chiều cao, chiều ngang

phải làm gì?

chiều ngang hình định

hình định phóng, sau đó kẻ ơ

phóng, sau đó kẻ ơ

vng

vng

GV: Chú ý: nên lấy số

Hs: lắng nghe

chẵn cho dễn tính, còn lại

phần dư ở cuối

GV: Nếu ta muốn phóng

Hs: Tăng tỉ lệ ô vuông

- Kẻ ô vuông vào giấy vẽ theo gấp 2 lần thì ta phải làm

lên gấp 2 lần

tỉ lệ muốn phóng

như thế nào?

- Tìm vị trí hình qua các

GV: Chốt ý: Nếu muốn

Hs: Lắng nghe

đường kẻ

phóng tranh, ảnh gấp mấy

- Vẽ hình sao cho giống mẫu, lần thì tăng tỉ lệ ô vuông

tô màu

lên mấy lần

GV: Cho Hs đọc bài

Hs: Đọc bài

Cách 2: Kẻ ô theo đường

NỘI DUNG BÀI GIẢNG5chéo

GV: Muốn kẻ đường chéo Hs: Đặt hình nhỏ đã

- Đặt hình nhỏ đã được kẻ ơ

cần phải làm gì?

được kẻ ơ chéo vào tờ

chéo vào tờ giấy

giấy. Sau đó kéo

- Sau đó kéo đường chéo dài

đường chéo dài ra

ra theo ý muốn rồi hạ vng

theo ý muốn rồi hạ

góc với tờ giấy

vng góc với tờ giấy.

- Dựa vào đường nét trên hình

Kẻ theo hình mẫu, dựa

mẫu dể vẽ

vào hình định phóng

- Điều chỉnh và tơ màu

GV: Chốt ý và treo tranh

để vẽ

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành

20’ *Yêu cầu: Em hãy phóng

GV: Cho HS thực hành

HS: Thực hành

tranh ảnh với bố cục cân đối, GV: Bao quát lớp

hình vẽ rõ ràng, màu sắc hài

hòa.

Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

5’

GV chọn một số bài vẽ Hs: Đem bài lên

của HS và yêu cầu HS

nhận xét:

+ Nội dung?

Hs: Nhận xét

+ Bố cục?

Hs: Nhận xét

+ Hình vẽ?

Hs: Nhận xét

+ Màu sắc? hay mức độ Hs: Nhận xét

hoàn chỉnh?

GV nhận xét

Hs: Lắng nghe

4. Củng cố: 2’

Gv: Cách tiến hành phóng tranh ảnh cần mấy bước?

5. Dặn dò: 1’

- Về nhà vẽ bài nếu chưa xong

- Chuẩn bị bài sau: Vẽ trang trí: TẬP PHĨNG TRANH ẢNH (TT)

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu

- Nhận xét tiết học.

C. RÚT KINH NGHIỆMVề nội dung, thời gian và phương pháp

Ngày tháng nămNgàyDuyệtthángnămGVBMTTGIÁO ÁN DẠY LÝ THUYẾT

Môn dạy: Mỹ Thuật

Lớp dạy: 9a1, 9a2, 9a3

Tên bài giảng:

TẬP PHÓNG TRANH ẢNH (Tiết 2)

Giáo án số: 9

Tiết PPCT: 9

6Ngày soạn: 22/10/2018

Ngày dạy:

A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY:

I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:- Học sinh biết cách phóng tranh ảnh.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNGa/ Kiến thức:

+ Hiểu thêm vai trò và tác dụng của trang trí ứng dụng trong đời sống con người.

+ Nâng cao thị hiếu thẩm mĩ, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

b/ Kĩ năng:

+ Biết chọn hai cách để phóng tranh, ảnh

c/ Thái độ:

+ Học sinh biết được thêm nghệ thuật chuyền thần và có thể vẽ được nhiều tranh

qua cách qua bài học

B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. ỔN ĐỊNH LỚP : 1’c. Điểm danh lớp: Kiểm tra sỉ số

d. Nội dung cần phổ biến: Hôm nay chúng ta tiếp tục tập phóng tranh ảnh.

2. KIỂM TRA BÀI CŨ4’a. Phương pháp kiểm tra: Đánh giá

b. Số học sinh dự kiến sẽ kiểm tra: 1 – 2 Hs

c. Câu hỏi kiểm tra: Đặc điểm tranh, ảnh; bố cục, hình vẽ, màu sắc?

d. Đáp án câu hỏi:

3. GIẢNG BÀI MỚI36’c. Giới thiệu bài mới: GV: Em tập phóng tranh, ảnh. (1’)

d. Tiến trình giảng bài mới:

Nội dung và phương pháp trình bày chi tiết theo bảng sau:

TG

31’5’HOẠT ĐỘNG

Của giáo viên

Của học sinh

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành

*Yêu cầu: Em hãy phóng

GV: Cho HS thực hành

HS: Thực hành

tranh ảnh với bố cục cân đối, GV: Bao quát lớp

hình vẽ rõ ràng, màu sắc hài

hòa.

Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập

GV chọn một số bài vẽ Hs: Đem bài lên

của HS và yêu cầu HS

nhận xét:

+ Nội dung?

Hs: Nhận xét

NỘI DUNG BÀI GIẢNG7+ Bố cục?

+ Hình vẽ?

+ Màu sắc? hay mức độ

hoàn chỉnh?

GV nhận xét chung và sếp

loại, tuyên dương những

bài vẽ tốt, động viên khích

lệ những bài vẽ chưa tốt.Hs: Nhận xét

Hs: Nhận xét

Hs: Nhận xét

Hs: Lắng nghe4. CỦNG CỐ: 2’Gv: Cách tiến hành phóng tranh ảnh cần mấy bước?5. Dặn dò: 1’

- Về nhà vẽ bài nếu chưa xong

- Chuẩn bị bài sau: Đề tài lễ hội (tiết 1)(Kiểm tra 2 tiết)

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu

- Nhận xét tiết học.GIÁO ÁN KIỂM TRA

Môn dạy: Mỹ Thuật

Tên bài giảng:

KT1T: Đề Tài Lễ Hội

Giáo án số: 10 - 11

Ngày soạn:29/10/2018

Ngày dạy:Lớp dạy: 9a1, 9a2,9a3

Tiết PPCT: 10 - 11A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY:

I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:- Học sinh biết vẽ đề tài lễ hội.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG1/ Kiến thức:

- Hs hiểu ý nghĩa và nội dung của một số lễ hội ở nước ta.

- Hiểu sâu hơn cách khai thác nội dung đề tài.

2/ Kĩ năng:

- Hs biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài lễ hội.

3/ Thái độ: HS nghiêm túc làm bài.

B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. ỔN ĐỊNH LỚP : 1’a. Kiểm tra sĩ số

b. Nội dung cần phổ biến: KT1T

2. KIỂM TRA BÀI CŨ1’a. Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực hành

b.Số học sinh dự kiến sẽ kiểm tra: cả lớp

c. Câu hỏi kiểm tra:

d.Đáp án câu hỏi:

83. GIẢNG BÀI MỚI38’a. Giới thiệu bài mới: Chúng ta sẽ vẽ tranh đề tài lễ hội. (1’)

b. Tiến trình giảng bài mới:

Nội dung và phương pháp trình bày chi tiết sau:

* Gợi ý:

- Có thể lựa chọn đề tài gần gũi:

* Yêu cầu:

- Bố cục cân đối

- Đường nét rõ ràng

- Hình vẽ có chính, phụ

- Màu sắc có đậm, nhạt phù hợp với nội dung

* Đáp án:

- Loại Đ: Hoàn thành tốt những yêu cầu trên. Hoàn thành khá tốt những yêu cầu

trên. Hoàn thành tương đối các yêu cầu trên. (Chưa đẹp hoặc còn thiếu sót)

- Loại CĐ: Chưa đạt các yêu cầu trên.

4/. Củng cố: (1’)

- Thu bài vẽ của HS

5/. Dặn dò: (2’)

- Về chuẩn bị bài tiếp theo: KT1T

- Chuẩn bị dụng cụ học tập: viết chì, gơm, màu

- Nhận xét tiết kiểm tra.GIÁO ÁN DẠY LÍ THUYẾT

Mơn dạy: Mỹ Thuật

Lớp dạy: 9a1, 9a2, 9a3

Tên bài giảng: TRANG TRÍ HƠI TRƯỜNG

Giáo án số: 12

Tiết PPCT: 12

Số tiết giảng: 1

Ngày dạy: 6/11/13, 7/11/13

9A/ MỤC TIÊU BÀI DẠY:

I-MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:- Học sinh biết trang trí hội trường.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC-KĨ NĂNG1/ Kiến thức:

- Hiểu thêm về sự đa dạng và phong phú của trang trí ứng dụng

- Hs hiểu một số kiến thức sơ lược về trang trí hội trường

2/ Kĩ năng:

- Biết cách trang trí phơng hội trường và vẽ được phông hội trường ở mức sơ lược.

3/ Thái độ:

- HS thấy được vẻ đẹp và sự cần thiết của trang trí hội trường.

III. Phương tiện dạy học:

- Hình ảnh: hội trườngMột số lưu ý khi hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh:

Khi hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh, biểu đồ, biểu bảng, giáo viên cần hướng dẫn

học sinh thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đọc tên tranh ảnh: hội trường

Bước 2: Nhận xét và giải thích: bố cục cân đối, hình vẽ rõ ràng, màu sắc tươi sáng và

phù hợp buổi lễ.

Bước 3: Khái quát đưa ra xu hướng, đặc điểm chung của đối tượng được thể hiện

trên tranh ảnh.

B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. ỔN ĐỊNH LỚP : 1’a. Kiểm tra sĩ số

b. Nội dung cần phổ biến: trang trí hội trường.

2. KIỂM TRA BÀI CŨ1’a. Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ

b. Số học sinh dự kiến sẽ kiểm tra: cả lớp

c. Câu hỏi kiểm tra:

d. Đáp án câu hỏi:

3. GIẢNG BÀI MỚI38’a. Giới thiệu bài mới: Gv: Vào những ngày lễ, ngày hội thì hội trường cần

phải được trang trí đẹp và phù hợp với buổi lễ. Hội trường đẹp có vai trò quan10trọng quyết định sự thành cơng của buổi lễ hội. Để biết cách trang trí hội trường

đẹp hơm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài. (1’)

b. Tiến trình giảng bài mới:

Nội dung và phương pháp trình bày chi tiết sau:

TG

5’HOẠT ĐỘNG

Của giáo viên

Của học sinh

Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát, nhận xétNỘI DUNG BÀI GIẢNGI/ Quan sát, nhận xét

- Cách trang trí lễ hội tuỳ buổi

lễ.

Có Quốc kỳ, ảnh, tượng lãnh

tụ, khẩu hiệu, bàn, bục, hoa,

cây cảnh...GV: Có thể đặt câu hỏi để

gợi ý HS nhớ lại những

ngày lễ, ngày hội, giúp

các em có khái niệm về

hội trường.HS: Hội trường là nơi

diễn ra lễ hội, văn

nghệ,…

GV: Ở trường ta có hội Hs: Khơng có

trường khơng?

GV: Em thấy ở đâu có hội HS: Trường dân tộc

nội trú Mỹ Tú

trường?

GV: tóm tắt để HS hiểu rõ HS: Lắng nghe

sự cần thiết phải trang trí

hội trường.

GV: Ý nghĩa của hình HS: Trong hội trường

tượng Bác Hồ trong trang có tượng Bác trong

trí hội trường như thế nào? trang nghiêm và thể

hiện lòng biết ơn cơng

lao to lớn của Bác đối

với đất nước.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu trang trí hội trường

GV: Hội trường là gì?5’24’Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành

GV: Cho HS thực hành HS: Thực hành

*Yêu cầu: Em hãy phóng

tranh ảnh với bố cục cân đối, GV: Bao quát lớphình vẽ rõ ràng, màu sắc hài

hòa.

Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập

115’GV chọn một số bài vẽ

của HS và yêu cầu HS

nhận xét:

+ Nội dung?

+ Bố cục?

+ Hình vẽ?

+ Màu sắc? hay mức độ

hoàn chỉnh?

GV nhận xét chung và sếp

loại, tuyên dương những

bài vẽ tốt, động viên khích

lệ những bài vẽ chưa tốt.Hs: Đem bài lên

Hs: Nhận xét

Hs: Nhận xét

Hs: Nhận xét

Hs: Nhận xét

Hs: Lắng nghe4. CỦNG CỐ: 2’

Gv: Cách tiến hành trang trí hội trường cần mấy bước?

5. Dặn dò: 1’

- Về nhà vẽ bài nếu chưa xong

- Chuẩn bị bài sau: Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở VN

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: giấy vẽ, viết chì, gơm, màu

- Nhận xét tiết học.

C. RÚT KINH NGHIỆMVề nội dung, thời gian và phương pháp

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………

Ngày tháng năm

Ngày tháng năm

Tổ trưởng

Giáo viên

Đ inh Thị Mỹ Linh12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×