Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN V: PHỤ LỤC

PHẦN V: PHỤ LỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

các e quay xung quanh hạt nhân.

Vậy các e trong kim loại có đặc

điểm gì, nó có ảnh hưởng đến

tính chất của dòng điện trong

kim loại hay khơng? Đó chính là

nội dung của bài học hôm nay.

Hoạt động 2: (12 phút) Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong kim loại.

- Mời 1 HS nhắc lại kiến thức - Nhớ lại kiến thức cũ và I. Bản chất của dòng

về mạng tinh thể kim loại và trả lời.điện trong kim loại:chuyển động nhiệt của nó.

Hướng dẫn HS tìm hiểu thuyết e

về tính dẫn điện của kim loại

bằng cách trả lời các câu hỏi- TL:

- Trong kim loại, các

sau:

+ Các nguyên tử bị mất

nguyên tử bị mất

- Hãy nêu các đặc điểm về điện

electron hoá trị trở thành

electron hoá trị trở

của kim loại?

các ion dương, các ion

thành các ion dương.

dương liên kết với nhau

Các ion dương liên kết

một cách có trật tự tạo

với nhau một cách có

thành mạng tinh thể kim

trật tự tạo thành mạng

loại.

tinh thể kim loại.

+ Các electron hoá trị tách

- Các electron hoá trị

khỏi nguyên tử thành các

tách khỏi nguyên tử

electron tự do với mật độ n

thành các electron tự

không đổi.

do với mật độ n không

- Đặt kim loại vào một điện

- TL: Khi đặt điện trường đổi.

r

trường ngoài, dưới tác dụng của

- Điện trường E do

ngoài vào khối kim loại thì

điện trường các electron tự do sẽ

lực điện trường sẽ tác dụng nguồn điện ngoài sinh

chuyển động như thế nào?

lên các e tự do làm chúng ra, đẩy khí electron trơi

chiều

điện

chuyển động ngược chiều ngược

điện trường, tạo ra dòng trường, tạo ra dòng

điện.

điện.

- Nguyên nhân gây ra điện trở

- TL: Do sự mất trật tự của

P2của kim loại?mạng tinh thể cản trở - Sự mất trật tự của

chuyển động của e tự do.- Lắng nghe.mạng tinh thể cản trở

chuyểnđộngelectrontựcủado,nguyên nhân gây ra- GV giải thích: kim loại dẫnđiện trở của kim loại.điện tốt là do hạt tải điện trong- Dòng điện trong kimkim loại là các electron tự do. - TL: Bản chất: là dòng loại là dòng chuyển dời

Mật độ của chúng rất cao nên chuyển dời có hướng của có

chúng dẫn điện rất tốt.hướngcủacáccác electron tự do dưới tác electron tự do dưới tác- Bản chất của dòng điện trong dụng của điện trường.

- Lắng nghe.

kim loại là gì?dụng của điện trường.- Kết luận

Hoạt đợng 2: (17 phút) Tìm hiểu sự phụ tḥc của điện trở suất của kim loại theo

nhiệt độ.

- Cho HS quan sát mơ hình thí - Quan sát.

nghiệm.

- Giới thiệu các dụng và nguyênđiện trở suất của kim

- Lắng nghe.lý hoạt động của mơ hình thí

nghiệm mà GV đã chuẩn bị.

Lưu ý: GV cần thơng báo cho

HS biết dây vonfram chính là - Dự đoán.

một điện trở nhiệt

- Cho HS dự đốn kết quả TNII. Sự phụ tḥc của- TL:trước và sau khi GV đốt nóng

+ Khi dây vonfram bị đốt

dây vonfram.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi nóng thì bóng đèn sáng yếu

sau:

hơn khi khơng bị đốt nóng.

+ Các em thấy độ sáng của bóng + Chứng tỏ: điện trở của

Dây vonfram đã tăng lên.

đèn trong 2 trường hợp như thế

P3loại theo nhiệt đợ:nào?

+ Cường độ dòng điện trong + KL: Khi nhiệt độ tăng,

mạch giảm , điều đó chứng tỏ chuyển động nhiệt của các

điều gì?

ion trong mạng tinh thể

+ Có thể rút ra kết luận gì về sự

tăng, làm cho điện trở của

phụ thuộc của điện trở của sợi

kim loại tăng.

- Khi nhiệt độ tăng,

dây vonfram vào nhiệt độ?

chuyển động nhiệt của

Giới thiệu điện trở suất của kim

các ion trong mạng tinh

loại và sự phụ thuộc của nó vào

thể tăng, làm cho điện

nhiệt độ.

- Cho HS quan sát Hình 13.2

trở của kim loại tăng.

trong SGK và dùng thước kẻ để- Điện trở suất ρ củathấy rằng trong những khoảngkim loại tăng theo nhiệtnhiệt độ, chẳng hạn như từ 300Kđộ gần đúng theo hàmđến 500K; từ 500K đến 700K;bậc nhất:

ρ = ρ0 1 + α ( t − t0 ) từ 700K đến 900K, thì đồ thị cóTrong đó:

ρ0 là điện trở suất ởthể coi như những đoạn thẳng và

những đoạn thẳng này khôngt0oC

α : hệ số nhiệt điện trở,trùng nhau. Từ đó rút ra kết luận

về sự phụ thuộc của ρ theo Tđơn vị đo là K-1trong hàm bậc nhất.

ρ = ρ0 1 + α ( t − t0 ) 

- Yêu cầu HS tham khảo giá trị

điện trở suất và hệ số nhiệt điện

trở của 1 số kim loại.

- Tuy nhiên, nếu làm TN một

cách chính xác, ta thấy hệ số

nhiệt điện trở của mỗi kim loại

không những phụ thuộc vào

nhiệt độ, mà cả vào độ sạch và

chế độ gia công. Và ngày nay,- TL C1: Vì bạch kim có

điện trở suất tương đối lớn,

có nhiệt độ nóng chảy cao

và khơng bị oxi hóa ở nhiệt

độ cao.hệ số nhiệt điện trở của bạchP4kim đã được nghiên cứu rất cẩn

thận, và thường dùng dây bạch

kim để nhiệt kế dùng trong công

nghiệp.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1.

Hoạt đợng 3: (10 phút) Tìm hiểu điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng

siêu dẫn.

- GV thông báo: Khi nhiệt độ - Lắng nghe.- Điện trở của đa sốcàng giảm, mạng tinh thể càngkim loại giảm liên tụcbớt mất trật tự nên sự cản trởtheo nhiệt độ, ở nhiệtcủa nó đến chuyển động của eđộ rất thấp thì điện trởcàng ít, điện trở suất của kimcủa kim loại rất nhỏ,loại giảm liên tục.

- Chỉ có một số kim loại và vậttuy nhiên khơng bị triệtliệu đặc biệt, gọi là các chất siêutiêu.

- Chỉ có một số kimdẫn, thì khi nhiệt độ giảm đếnloại và vật liệu đặc biệt,nhiệt độ tới hạn TC , điện trở độtgọi là các chất siêu dẫn,ngột giảm xuống bằng 0.

- TL C2: Vì cuộn dây siêu

- Trong tương lai, người ta dự

dẫn có điện trở bằng

kiến có thể dùng dây siêu dẫn để

không, năng lượng không

dẫn điện, và tổn hao năng lượng

bị tiêu hao. Không dùng

trên đường dây khơng còn nữa.

- u cầu HS trả lời câu hỏi C2. được, dù cuộn dây củathì khi nhiệt độ giảm

đến nhiệt độ tới hạn

TC , điện trở đột ngột

giảm xuống bằng 0.động cơ làm bằng chất siêu

dẫn vì năng lượng điện bị

mất đi do biến thành công

của động cơ.

Hoạt động 4: (5 phút) Tìm hiểu hiện tượng nhiệt điện.

- Giới thiệu hiện tượng nhiệt - Ghi nhận hiện tượng.IV. Hiện tượng nhiệtđiện: Nếu lấy hai dây kim loạiđiện:khác nhau và hàn hai đầu với

nhau, một mối hàn giữ ở nhiệt

độ cao, một mối hàn giữ ở nhiệt

P5độ thấp, thì hiệu điện thế giữa

đầu nóng và đầu lạnh của từng

dây khơng giống nhau, trong

mạch có một suất điện động E.

E gọi là suất điện động nhiệt

điện, và bộ hai dây dẫn hàn hai

đầu vào nhau gọi là cặp nhiệt

điện.

- Giới thiệu suất điện động nhiệt- Suất điện động nhiệtđiện.điện:

E = αT(T1 – T2)- Yêu cầu học sinh nêu các ứng

dụng của cặp nhiệt điện.- Cặp nhiệt điện được

dùng phổ biến để đo

nhiệt độ.

- Ghi nhận khái niệm.

- Nêu các ứng dụng của cặpnhiệt điện.

Hoạt động 4: ( 5 phút) Củng cố và dặn dò.

- Phát phiếu học tập và yêu cầu - Cá nhân tự hoàn thành.

HS hoàn thành trong phút.

Đáp án: 1(D); 2(B); 3(C); 4(C)

- Dặn dò HS về nhà học bài, giải

hết bài tập trong SGK và xem

trước bài mới.

- Ghi nhớ.P6PHIẾU HỌC TẬP

1. Hệ số nhiệt điện trở α của kim loại phụ thuộc những yếu tố nào?

A. Chỉ phụ thuộc khoảng nhiệt độ.

B. Chỉ phụ thuộc độ sạch (hay độ tinh khiết) của kim loại.

C. Chỉ phụ thuộc chế độ gia công của kim loại.

D. Phụ thuộc cả ba yếu tố nêu trên.

2. Câu nào dưới đây nói về tính chất điện cảu kim loại là khơng đúng?

A. Kim loại là chất dẫn điện.

B. Điện trở suất của kim loại khá lớn, lớn hơn 107 Ω .m.

C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây kim loại tuân theo đúng định luật Ôm khi

nhiệt độ của dây kim loại thay đổi không đáng kể.

3. Nếu gọi ρ0 là điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ ban đầu t 0 thì điện trở suấtρ của kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?

A. ρ = ρ0 + α ( t − t0 ) ; với α là một hệ số có giá trị dương.

B. ρ = ρ0 + α ( t − t0 ) ; với α là một hệ số có giá trị âm.

C. ρ = ρ0 + 1 + α ( t − t0 )  ; với α là một hệ số có giá trị dương.

D. ρ = ρ0 + 1 + α ( t − t0 )  ; với α là một hệ số có giá trị âm.

4. Một dây bạch kim ở 20oC có điện trở suất ρ0 = 10,6.10-8 Ω.m . Tính điện trở

suất ρ của dây bạch kim này ở 1120oC. Giả thiết điện trở suất của dây bạch kim

trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điệ trở

không đổi là α = 3,9.10-3 K-1

A. ≈ 56,9 .10-8 Ω.mB. ≈ 45,5 .10-8 Ω.mC. ≈ 56,1 .10-8 Ω.mD. ≈ 46,3 .10-8 Ω.mP7BÀI 36: TÁN SẮC ÁNH SÁNG (VL 12 NC)

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

- Mô tả và giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- Nắm vững khái niệm ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắc.

2. Về kỹ năng:

- Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra trong tự nhiên.

- Giải thích màu sắc của vật.

3. Về thái độ:

- Chú ý lắng nghe thầy cô giáo giảng bài.

- Phát biểu xây dựng bài sôi nổi.

- Có niềm tin vào khoa học.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Phương pháp nêu vấn đề, thí nghiệm, thuyết giảng, vấn đáp.

III. CHUẨN BỊ:

1. Công tác chuẩn bị của giáo viên:

- Dụng cụ thí nghiệm tán sắc ánh sáng, thí nghiệm ánh sáng đơn sắc, ánh

sáng trắng.

- Phiếu học tập.

2. Yêu cầu chuẩn bị của học sinh:

- Ôn tập kiến thức về lăng kính , sự truyền của tia sáng qua lăng kính.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút)

- GV ổn định trật tự và kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến trình dạy học:

Hoạt đợng 1: ( 2 phút) Xây dựng tình h́ng học tập

ĐVĐ: Trong những ngày hè, khi cơn - Lắng ngheBài 35: TÁN SẮCmưa vừa tạnh, trên cầu vồng đôi khiÁNH SÁNGxuất hiện cơn mưa nhiều sắc, vắt ngang

bầu trời. Đó là kết quả của sự tán sắc

P8ánh sáng Mặt Trời. Vậy tán sắc ánh

sáng là gì? Bài học hơm nay sẽ giúp các

em giải đáp thắc mắc đó.

Hoạt đợng 2: (12 phút) Tìm hiểu thí nghiệm về tán sắc ánh sáng

- Cho HS quan sát sơ đồ TN trong hình - Quan sát và trả lời

1. Thí nghiệm về tán

35.1 trong SGK và nêu tên các dụng cụsắc ánh sáng:TN.a, Sơ đờ thí nghiệm:- GV giới thiệu các dụng cụ trong TN - Lắng nghe

tán sắc ánh sáng.Mặt TrờiE- Tiến hành TN: Chiếu chùm sángA (có - QuanF’sát và trả lời

F Trời) qua TL:

tác dụng như ánh sáng Mặt

GBP1Đỏ

Da cam

Vàng

Lục

Lam

Chàm

Tímkhe hẹp F vào trong một buồng tối. YêuC + Lúc đầu trên màn

cầu HS quan sát hình ảnh thu được trên có vết sáng trắng.

màn E trước và sau khi đặt lăng kính P1. + Sau khi đặt lăng

kính P1, chùm sáng

khơng những bị lệch

về phía đáy lăng kính,

mà còn trải dài trên

màn E thành một dải

sáng liên tục nhiều

màu, từ đỏ đến tím.

- Có phải lăng kính thủy tinh đã nhuộm - Trả lời

màu cho ánh sáng trắng khi chiếu vào

nó?

- NX: Chùm sáng Mặt Trời khi qua lăng - Thế nào là hiện b, Kết luận: Hiện

kính đã bị phân tách thành các chùm tượng tán sắc ánh tượng chùm sáng Mặt

sáng có màu khác nhau. Chùm sáng đỏ sáng?trời khi qua lăng kínhbị lệch ít nhất, chùm sáng màu tím bịbị phân tách thànhlệch ít nhất. Hiện tượng này được gọi làcác chùm sáng cóhiện tượng tán sắc ánh sáng.màu khác nhau gọi là- Thế nào là hiện tượng tán sắc ánh - Nêu kết luận về hiện hiện tượng tán sắcP9sáng.tượng tán sắc ánh ánh sáng.

sáng.- Thơng báo: Dải màu từ đỏ đến tím - Lắng nghe.

được gọi là quang phổ của ánh sáng

Mặt Trời, gọi tắt là quang phổ Mặt Trời.

Hoạt động 3: (15 phút ) Tìm hiểu ánh sáng đơn sắc - ánh sáng trắng.

- Dẫn dắt: Để kiểm tra xem có phải thủy - Lắng nghe

2. Ánh sáng đơn sắc

tinh đã nhuộm màu ánh sáng khi chiếuvà ánh sáng trắng:vào nó khơng thì nhà bác học Niu-tơna, Thí nghiệm: SGKđã làm TN như trong hình 35.2 SGK.

- Yêu cầu HS xem hình và mơ tả những - Quan sát hình 35.2

dụng cụ có trong hình.

- GV giới thiệu dụng cụ cần dùng trong - Chú ý lắng nghe

TN này. (giống như TN hình 35.1

nhưng cần thêm 1 lăng kính P2 và 1 màn

Trời màn E 1 có

hứng E2 và thay màn Mặt

E thành

EE21khe hẹp K song song với khe F)

- GV tiến hành TN: từ TN 35.1,P2ĐỏtáchVra

F’Vàng- Theo dõiTímmột chùm có màu xác định

màu

F (chùm

P1

Gvàng) qua màn E1 rồi cho chùm này qua

lăng kính P2 giống hệt P1.

- Mời 1 HS nêu kết quả thu được.-Qua lăng kính, chùm

sáng có màu xác định

bị lệch về phía đáy

lăng kính nhưng vẫn

giữngunmàu,khơng bị tán sắc.

- Dịch chuyển màn E1 để có được các - Góc lệch của các

chùm sáng khác nhau, cho các chùm chùm tia có màu khác

sáng đó lần lượt qua lăng kính, yêu cầu nhau khi truyền qua

HS quan sát và nhận xét.lăng kính là khácP10nhau.

- Thơng báo: Newton gọi chùm sáng có - Nêu khái niệm ánh - Kết luận: Ánh sáng

màu xác định là chùm sáng đơn sắc. sáng đơn sắc.trắng không bị tán sắcCác em hãy cho biết thế nào là ánh sángmà chỉ bị lệch khi quađơn sắc?lăng kính.- Dẫn dắt: Nếu ánh sáng trắng bị tán sắc - Lắng nghe.b, Tổng hợp các ánhsẽ cho ra 7 ánh sáng đơn sắc có màu từsáng trắng thành ánhđỏ đến tím thì chúng ta có thể làmsáng đơn sắc: (SGK)ngược lại để thu được ánh sáng trắng

hay không? Nhiều TN đã chứng tỏ, có

thể tạo được một chùm ánh sáng trắng

bằng cách tổng hợp các ánh sáng đơn

sắc.

- Giới thiệu các dụng cụ TN để tổng - Quan sát.

hợp ánh sáng trắng.

- Trong quá trình làm TN, đối với từng

đĩa màu GV lần lượt cho HS thực hiện

các yêu cầu sau:

+ Dự đoán kết quả TN

+ Khi đĩa quay, các em có quan sát

được hết các màu ban đầu trên đĩa màu

hay khơng? Vì sao?

+ Đối chiếu kết quả thực tế với dự đoán

ban đầu.

Bước 1:

+ GV gắn đĩa có 2 màu đỏ và lục lên - Theo dõi

trục quay.

+ Bật công tác cho môtơ quay, cho HS

nêu kết quả màu tổng hợp.

+ Tắt công tắt của môtơ.P11+ Kết quả: màu tổng hợp là màu vàng.

- Bước 2, bước 3 và bước 4 cũng tương

tự bước 1 nhưng thay đổi đĩa màu lần

lượt là:

+ đĩa 3 màu: đỏ, cam và vàng

+ đĩa 3 màu: đỏ, lục, lam

+ đĩa 7 màu cầu vồng.

- Trong những trường hợp nào thu được - TL: có 2 trường hợp

màu tổng hợp là màu trắng?thu được màu tổng

hợp là màu trắng:

+ đĩa màu: đỏ, lục,

cam

+ đĩa có 7 màu cầu

vồng- Nguyên nhân nào giúp chúng ta nhìn - TL: Do hiện tượng

thấy được màu tổng hợp là màu trắng?lưu ảnh trên mắt.- GV nhắc lại sự lưu ảnh trên võng mạc,

gợi ý để HS hiểu được vì sao đĩa quay

nhanh quan sát thấy đĩa có màu trắng.

- Tại sao hai đĩa màu còn lại ta không - Suy nghĩ trả lời

thu được màu tổng hợp là màu trắng?

- Qua TN trên các em rút ra kết luận gì?- TL: Ánh sáng trắng c, Kết luận: Ánh sáng

là hỗn hợp của nhiều trắng là hỗn hợp của

ánh sáng đơn sắc gồm nhiều ánh sáng đơn

có 3 màu cơ bản đỏ, sắc, có màu từ đỏ đến

lục, lam hoặc từ 7 tím. Ánh sáng trắng- Mời 1 HS nêu kết luận trong SGKmàu cầu vồng.là một trường hợp của+ Ghi nhậnánh sáng phức tạp- Yêu cầu HS đọc SGK và quan sát GV - Theo dõi

TN tổng hợp ánh sáng trắng bằng cáchP12hay ánh sáng đa sắc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN V: PHỤ LỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×