Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Bốn là: Làm báo cáo để còn mang tính thủ công, làm trên excel, chưa áp dụng được phần mềm kế toán vào trong công tác làm sổ. Vì vậy nên khối lượng công việc của kế toán viên rất lớn, cần mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện

- Bốn là: Làm báo cáo để còn mang tính thủ công, làm trên excel, chưa áp dụng được phần mềm kế toán vào trong công tác làm sổ. Vì vậy nên khối lượng công việc của kế toán viên rất lớn, cần mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ- Ba là: Để công tác luân chuyển chứng từ được thuận lợi Cơng ty có thể

tiến hành quy định ngày giao nộp chứng từ cụ thể đối với từng đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó cơng ty thường xun đơn đốc việc giao nộp chứng từ, làm cho

công tác hạch toán hiệu quả hơn.

- Bốn là: Nên áp dụng phần mềm kế tốn có nhiều ứng dụng hơn phục vụ

cho công tác làm báo cáo vào trong công tác quản lý để nâng cao tính chính xác,

đồng thời có thể giảm bớt được khối lượng công việc của nhân viên.SV: Phạm Thị Thúy18MSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnKẾT LUẬN

Q trình hội nhập nền kinh tế thế giới đang ngày càng diễn ra sâu rộng.

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng vì vậy ngày một trở nên gay gắt. Một

hệ thống kế toán kịp thời, chính xác đã trở thành một trong những điều kiện tiên

quyết để doanh nghiệp tồn tại, phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó các

doanh nghiệp nói chung cũng như Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và

công nghiệp DCD đang cố gắng và nỗ lực hơn nữa để hồn thiện cơng tác kế

tốn trong doanh nghiệp mình.

Báo cáo thực tập này thể hiện kết quả thực tập trong thời gian qua và là

cơ sở, điều kiện tốt nhất để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm cho em chuẩn bị

bước vào công tác thực tế sau này. Tuy nhiên vì thời gian nghiên cứu khơng có

nhiều, trình độ chun mơn còn hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi những sai

sót. Em rất mong được các thầy cô, cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế

tốn Cơng ty góp ý, chỉ bảo giúp bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin cám ơn các thầy cơ, cơ giáo trong khoa kế tốn, đặc biệt là giáo

viên hướng dẫn, cùng các cô chú, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty cổ phần tư vấn

thiết kế xây dựng và công nghiệp DCD đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá

trình thực tập và hoàn thành bài Báo cáo thực tập tổng hợp này.SV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKhoa Kế ToánPHỤ LỤCSV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 1:

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CƠNG TYMua vật tư,

bố trí nhân

cơng

Nhận

thầuTổ chức thiNghiệm thucơng xây lắpbàn giaoThanhcơng trìnhcơng trìnhtốnLập kế

hoạch thi

cơngSV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 2:

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2013-2014

ĐVT: 1.000đ

CHỈ TIÊU

1

1. Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ

doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán

hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 - 02)

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán

hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 - 11)

6. Doanh thu hoạt động tài

chính

7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi

vay

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh

nghiệp

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh

{30 =

20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác (40 =

31 - 32)

14. Tổng lợi nhuận kế tốn

trước thuế

(50 = 30 +

40)

15. Chi phí thuế TNDN

hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN

hỗn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệp (60 =

50 – 51 - 52)

18. Lãi cơ bản trên cổ

phiếu (*)SV: Phạm Thị Thúy

số

2Thuyết

minh

31VI.252Năm trước4592.611.050 143.617.214

963.96010

11Năm nayVI.2720So sánh Năm

2013/ 2014

(+/-)

(%)

51.006.16

55,08

41.127.384163.42416,9591.647.090 142.489.83050.842.74

055,4855.566.63084.734.15629.167.52

652,4936.080.46057.755.67421.675.21

460,0721VI.261.389.1662.441.4931.052.32775,7522VI.281.180.7912.124.099943.30879,89231.180.7912.124.099943.30879,89243.704.4426.031.9232.327.48162,83252.407.8875.026.6022.618.715108,763030.176.50547.014.542 16.838.03755,8031

32185.222

138.917287.234

229.788102.012

90.87155,08

65,414046.30657.44711.14124,065030.222.81147.071.989 16.849.17855,756.649.01810.355.8383.706.81955,7523.573.79236.716.15213.142.35

955,7551VI.3052VI.3060

70MSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 3:

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠNG TYGiám đốcPhó

giám đốcPhòng

tài chínhPhòngPhòng kỹ thuậtPhòngkinh doanhthi cơng thiết bịtổ chức hànhvật tưchínhkế tốnSV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKhoa Kế ToánPhụ lục 4:

SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TYKế tốn trưởngKế tốnKế tốnKế tốnKế tốnKế tốnNVLtài sảntiềnchi phíbánkiêm thủcố địnhlươngvà tínhhàngquỹgiá

thànhNhân viên thống kê phân xưởngSV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 5:

SƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TỐN NHẬT KÝ CHUNG TẠI CƠNG TYChứng từ kế toánNhật ký đặc biệtNhật ký chungSổ, thẻ kế toán chi tiếtSổ cáiBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối số phát

sinhBáo cáo tài chínhGhi chú: Ghi hàng ngày

Ghi cuối kỳ

Đối chiếu, kiểm traSV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 6:

Đơn vị: Cơng ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và cơng nghiệp DCD.

Bộ Phận:Phòng Tài Vụ

Mã đơn vị SDNSPHIẾU THUSố :00124Ngày 14 tháng 03 năm 2015Nợ:111(1)

Có:131Người nộp tiền: Nguyễn Xuân Xanh.

Đơn vị: Nhân viên lái xe

Địa chỉ: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và công nghiệp DCD .

Lý do nộp tiền: Thu tiền tạm ứng lái xe mua NVL không hết

Số tiền: 1.200.000đ. Bằng chữ:Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.

Kèm theo:01 chứng từ gốc.

Ngày 14 tháng 03 năm 2015Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)SV: Phạm Thị ThúyKế toán trưởng

(Ký, họ tên)Người nộp tiền

(Ký, họ tên)Người lập phiếu

(Ký, họ tên)Thủ quỹ

(Ký, họ tên)MSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 7:

Đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và cơng nghiệp DCD

Bộ Phận:Phòng Tài VụPHIẾU CHI

Ngày 15 tháng 03 năm 2015

Liên: 02Số phiếu: 71

Số: 71Nợ :331

Có:111(1)

Họ tên người nhận: Nguyễn Đình Đồng

Địa chỉ: Nhân viên

Lý do chi: Trả tiền mua laptop.

Số tiền: 17.347.880 đồng

Viết bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi đồng./.

Kèm theo: 01chứng từ gốc

Ngày 15 tháng 03 năm 2015Giám đốcKế tốn trưởng(Ký,đóng dấu)(Ký,họ tên)SV: Phạm Thị ThúyNgười lập biểu Thủ quỹ Người nhận tiền

(Ký,họ tên)(Ký,họ tên) (Ký,họ tên)MSV: 14400897Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKhoa Kế TốnPhụ lục 8:GIẤY BÁO CĨ

Số tài khoản:35035059712386868

Tên tài khoản:Cơng ty Hà Đức

Kính gửi: Cơng ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và công nghiệp DCD

Ngân hàng chúng tôi xin thông báo tài khoản của quý khách được ghi có nội dung sau:

Ngày hiệu lực

15/01/2015Số tiền

120.000.000Loại tiền

VNDDiễn giải

Cơng ty Hà Đức trả tiền mua xi măng.Giao dịch viênKiểm soát(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)SV: Phạm Thị ThúyMSV: 14400897Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Bốn là: Làm báo cáo để còn mang tính thủ công, làm trên excel, chưa áp dụng được phần mềm kế toán vào trong công tác làm sổ. Vì vậy nên khối lượng công việc của kế toán viên rất lớn, cần mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x