Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

Quản lý bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt NghiệpII. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY LẮP CÁC

HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH: QUY TRÌNH THI CƠNG, KIỂM TRA, GIÁM SÁT,

NGHIỆM THU

1. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình xây lắp các hạng mục cơng trình

1.1. Trách nhiệm của nhà thầu về chất lượng cơng trình

1.2. Kế hoạch và biện pháp bảo đảm chất lượng

1.3. Khắc phục các vi phạm về chất lượng

1.4 Quản lý chất lượng đối với các hạng mục ẩn dấu

1.5. Tuân thủ sự quản lý giám sát của chủ đầu tư

1.6. Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu

1.7. Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công

a. Đối với ban điều hành cơng trình

b. Đối với các mũi thi cơng

2. Quy trình thi cơng, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu

2.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi cơng, nghiệm thu cơng trình

2.2 Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu

công trình phần nền đường

2.3. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu

cơng trình phần kiến trúc tầng trên đường sắt

PHẦN VII:TIẾN ĐỘ THI CƠNG

Thi cơng đoạn tuyến chia làm 2 mũi và 1 mũi thi công ga yên cư

Mũi 1: Km105+200 - Km106+688, cống Km108+680.15

Mũi 2: Km107+350 - Km106+688

Mũi 3: Ga Yên Cư Km112+823.73

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT:

Thi công đường ngang Km105+887,10; Km106+349,26; Km107+304,75

1. Công tác sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn ( tấm đan, gối kê, biển báo):

Công tác sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn được chế tạo tại các xưởng sản xuất của

nhà thầu thi công.

a. Gia công cốt thép sắt góc:

- Sắt góc, cốt thép được tập kết bảo quản trong kho khơ ráo, khơng bị han gỉ, khơng

dính dầu mỡ và bụi bẩn.

- Sắt góc, cốt thép trước khi sử dụng đã được tiến hành thí nghiệm để xác định được

chỉ tiêu cơ lý của sắt thép.

- Gia cơng sắt góc, cốt thép đúng theo bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt.

- Kiểm tra nghiệm thu công gia công sắt thép.

Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt Nghiệpb. Công tác ván khuôn:

Ván khn để đúc tấm đan, rãnh định hình sử dụng ván khuôn thép, liên kết bằng

bulông hoặc ván khuôn gỗ.

Ván khuôn đảm bảo độ bền ổn định không cong vênh dúng theo hình dạng thiết kế, tháo

lắp dễ dàng khơng làm hư hại đến bê tông khi tháo dỡ ván khn

c. Cơng tác đổ bê tơng:

- Tập kết máy móc nhân công và liệu cát, đá, xi măng về công trường .bảo quản các

loại vật đúng théo tiêu chuẩn dự án.

- Kiểm tra ván khuôn, cốt thép trước khi đổ bê tông

- Trộn bê tông bằng máy trộn đúng theo thiết kế thành phần mác bê tông

- Đổ và đầm nén bê tông theo đúng chỉ dẫn của dự án (trong q trình đổ bê tơng lấy

mẫu để làm thí nhiệm)

- Quan sát và bảo dưỡng bê tông đã đổ (Tạo điều kiện tốt cho bê tông đông cứng)

 Đo lường vật liệu:

- Việc đo lường vật liệu để pha trộn bê tông tuân theo bảng điều lượng quy định cho

từng thành phần trong thiết kế cấp phối BT.

- Xi măng, cát, đá dăm đổ bê tông được đo theo khối lượng, nước được đo theo thể tích.

- Cát rửa xong sau 24 giờ mới đo để pha trộn, giảm bớt lượng ngậm nước của cát.

 Trộn bê tông :

- Trộn bê tông đơn vị thi công sử dụng máy trộn bê tông. Khi trộn đảm bảo tạo được

hỗn hợp bê tơng có thành phần đúng theo thiết kế.

- Khi đổ các thành phần của hỗn hợp bê tông vào máy trộn, tiến hành đổ cùng một lúc

các thành phần vào thùng trộn của máy trộn.

- Tại máy trộn treo các biển chỉ dẫn về thành phần thi công của hỗn hợp bê tông và số

lượng vật liệu dùng cho một cối bằng các đơn vị thực tế (m3, Kg, lít).

 Đổ bê tơng:

- Chuẩn bị cho việc đổ bê tông cần đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Trước khi đổ bê tông nhà thầu sẽ mời TVGS kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu

các công tác che khuất như nền, ván khuôn, cốt thép, thiết bị thi công...đồng thời tiến

hành lấy mẫu bêtơng để đem thí nghiệm.

+ Trong khi đổ bê tông đơn vi thi công liên tục theo dõi liên tục hiện trạng của ván

khuôn.

+ Đổ bê tông trong những ngày nắng hoặc đang đổ gặp trời mưa đơn vị thi công dùng

bạt che bớt ánh nắng mặt trời,không để nước mưa rơi vào bê tông.

+ ở những chỗ mà vị trí cốt thép và ván khn hẹp khơng thể đầm máy được thì tiến

hành đầm bằng thủ cơng.

+ Trong q trình đổ bê tơng để ngăn ngừa vữa bê tơng dính chặt vào các bu lơng, các

bộ phận khác của ván khuôn và các vật chôn sẵn khác chưa đổ bê tông đến sẽ được quét

dầu.

- Đổ bê tông các kết cấu cần theo dõi ghi vào nhật ký công tác bê tông.

 Bảo dưỡng bê tông :Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp-Sau khi thi dổ bê tông phải giữ nhiệt độ, độ ẩm cần thiết cho sự tăng dần cường độ của

bê tông theo tốc độ đã quy định :

+ Nếu trời nắng ngón tiến hành tưới nước bảo dưỡng bê tông

- Tránh cho bê tông không bị va chạm rung động và bị ảnh hưởng của các tác động

khác làm giảm chất lượng của bê tông trong thời kỳ đông cứng.

2 Thi công đường ngang.

Thi công đường ngang được tiến hành sau khi thi công xong phần nền đường sắt và

đồng thời với thi cơng đường chính tuyến. Khi thi cơng đường chính tuyến đến vị trí

đường ngang thì kết hợp thi công luôn đường ngang.

a. Thi công phần đường sắt: Vật tư, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ tập kết tại vị trí thi

cơng, đá balát được xả ở hai đầu đường ngang.

Để đảm bảo thuận tiện cho công tác giao thông trên đường, nhà thầu sẽ tiến hành thi cơng

từng nửa đường một, bố trí hàng rào di động phân luồng giao thông đường bộ, cho người

hướng dẫn giao thơng ở hai phía, tiến hành thi công đường ngang từng nửa một đảm bảo

giao thông đường bộ qua đường ngang được thông suốt.

Phần nền và việc lắp đặt đường sắt trong phạm vi đường ngang được tiến hành trong

q trình thi cơng tuyến. Nên thi cơng đường sắt trong đường ngang gồm các bước sau

-Tiến hành lắp đặt bổ sung thêm tà vẹt bê tông dự ứng lực theo đúng tiêu chuẩn trong

phạm vi đường ngang(0,5m/thanh).

-Tiếp tục bổ sung đá và nâng dật chèn đến cao độ thiết kế.

-Sau khi đường ổn định, lắp đặt tấm đan, gối mới cùng thanh liên kết, thanh chống

K.Trước khi lắp đặt tấm đan dùng đá 1x2 rải phẳng đầm chặt đảm bảo mặt trên tấm đan

trong lòng đường sắt bằng hoặc cao hơn mặt ray chính khơng q 10mm, tấm đan phía

ngồi đảm bảo bằng hoặc thấp hơn mặt ray chính khơng qua 5mm. Tấm đan bê tơng được

lắp đặt bằng phẳng, thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.

-Dọn dẹp mặt bằng thi cơng đảm bảo an tồn giao thông

b. Thi công phần đường bộ qua đường ngang

Phần đường bộ được tính từ mép tấm đan ngồi cùng trở ra, mặt đường ngang

được thiết kế là mặt đường BTXT M200 dày 16cm trên lớp nền. Công tác thi cơng như

sau:

Cơng tác chuẩn bị:

- Tập kết máy móc, vật tư, vật liệu.

- Xác định vị trí thi cơng.

- Dùng máy thuỷ bình đi cao độ phạm vi đường thi cơng.

Trình tự thi cơng:

- Tiến hành đào bạt đất, đào khuôn đường bằng thủ công.

- Đắp đất cấp phối nền, lề đường đầm chặt K95.

- Thi cơng lớp móng đường bằng cát đầm chặt K98 dày 10cm.

- Thi công lớp mặt đường bằng BTXM #200 dày 16cm.

- Lắp đặt biển báo, cọc tiêu, sơn mặt đường.

3. Công tác đổ BTXM mặt đường ngang.

a. Công tác chuẩn bị:

- Dọn dẹp mặt bằng, Kiểm tra cao độ nền bằng máy thủy bình

Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp- Chuẩn bị vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị tại vị trí thi cơng.

b. Biện pháp thi cơng:

+ Thi cơng lớp móng:

- Tiến hành dọn dẹp mặt bằng, đào bỏ các lớp đất hữu cơ

- Tiến hành thi công lớp cát đệm đầm chặt bằng đầm cóc dày 10 cm đến đúng độ chặt

yêu cầu (K=0,98).

+ Thi công đổ bê tơng mặt đường

* Vì khối lượng bê tơng là không lớn nên đơn vị thi công của nhà thầu sẽ sản xuất bê

tơng hỗn hợp và đổ tại chỗ,trình tự thi công gồm các bước sauƠ

- Tập kết máy móc nhân cơng và liệu cát, đá, xi măng đến vị trí đường ngang

- Sử dụng máy tồn đạc kiểm tra tim lề của đường và tiến hành lắp dựng ván khuôn.

Trong bước này nhà thầu sẽ mời TVGS đến nghiệm thu các cơng tác che khuất như

móng, ván khn, thiết bị thi công.

- Trộn bê tông bằng máy trộn đúng theo thiết kế thành phần mác bê tông M200.

- Tiến hành đổ, rải mặt đường BTXM M200 dày 16 cm, tiến hành đổ bằng phương

pháp thủ cơng, trình tự thi cơng như sau. Dùng đầm dùi đầm tồn bộ tấm bê tông. Đầm

dùi được thả thẳng đứng tới một độ sâu nhất định, tránh làm hỏng lớp ngăn cách. Thời

gian đầm ở mỗi điểm không quá 45 giây, sau đó nâng đầm lên từ từ, tránh tạo thành lỗ và

chuyển sang vị trí mới.Dùng đầm bàn đầm mép ngồi vào giữa. Thời gian đầm tại một

chỗ khoảng từ 45 - 60 giây. Trong quá trình đổ rải mặt đường BTXM, tiến hành tạo các

khe co giãn để đảm bảo mặt đường ổn định trong q trình sử dụng.

- Hồn thiện mặt. Mặt đường BTXM được gạt phẳng bằng thước gỗ và bàn xoa và

được gạt đi gạt lại nhiều lần sao cho đảm bảo đạt yêu cầu về độ bằng phẳng, độ dốc, cao

độ và được tạo nhám mặt đường BTXM bằng bàn chải mềm.

- Tiến hành công tác hồn thiện, tháo dỡ ván khn và bảo dưỡng bê tơng.

* Một số lưu ý trong q trình đổ bê tông:

- Bê tông trộn đến đâu đổ, san và đầm lèn ngay đến đó, tránh để bê tơng bắt đầu ninh

kết mới thi công, sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông sau này.

- Đổ bê tông trong những ngày nắng, che bớt ánh nắng mặt trời.

- Khi trời mưa , đối với các đoạn đang đổ bê tông thì đơn vị thi cơng của nhà thầu sẽ

tiến hành che kín, khơng để nước mưa rơi vào bê tơng.

KẾT LUẬN

Đợt thực tập vừa qua là cơ hội để chúng em có thêm điều kiện tiếp xúc thực tế với

mơi trường làm việc sau này. Đồng thời cũng là dịp để sinh viên chúng em học hỏi thêm

kiến thức chuyên mơn phục vụ cho q trình làm đồ án tốt nghệp sắp tới. Chúng em xin

chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn đã liên hệ với các cơng ty giúp đỡ

chúng em hồn thành tốt đợt thực tập này.

Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt NghiệpChương 2: Nghiên cứu công nghệ GPR trong khảo sát đường sắt

2.1. Công nghệ ra đa xuyên đất GPR

2.1.1 GPR là gì?

GPR là viết tắt của “Ground Penetrating Radar” dịch ra là “ Ra-đa xuyên đất”.

Là một phương pháp địa vật lý được sử dụng phổ biến để nghiên cứu cấu trúc và các đặc

tính của vật chất bên dưới mặt đất, cụ thể nó áp dụng để phát hiện các vật thể dưới bề

mặt, xác định sự thay đổi tính chất của vật liệu, xác định vị trí các khoảng trống và các

vết nứt, sự xuất hiện của nước ngầm...vv

2.1.2 Cấu tạo hệ thống GPR

Một hệ thống GPR được tạo thành từ :-Encoder (Bộ mã hóa): các Encoder thường là một thiết bị cơ khí (như một bánh

xe), được sử dụng để đo khoảng cách dọc theo khu vực mục tiêu và kích hoạt các

tín hiệu radar ở những khoảng cách định trước.-Bộ điều khiển: có chứa các thiết bị điện tử kết hợp với máy tính và phần mềm

điều khiển được nạp sẵn cho phép thu thập , lưu trữ, xử lí số liệu và thể hiện ra

màn hình mà khơng cần tải dữ liệu vào một máy tính khác.-Ang-ten: nhận lệnh từ bảng điều khiển, truyền phát các tín hiệu ra-da và thu nhận

sóng phản xạ ngược trở lại. Ang-ten phát ra các sóng ra đa với một tần số xác định,Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt Nghiệptần số này ảnh hưởng tới độ sâu có thể thăm dò và khả năng xác định các mục tiêu

nhỏ dưới lòng đất.-Monitor / PC: Các màn hình hoặc máy tính được sử dụng để hình dung những

thơng tin GPR trong thời gian thực hiện và vận hành hệ thống. Tùy thuộc vào loại

màn hình, hoặc nếu một máy tính được sử dụng, dữ liệu GPR có thể được lưu trữ

để xử lý.-Cơng cụ chuyển đổi A / D:Công cụ chuyển đổi A / D hình thành giao diện giữa các Ăng ten và bộ điểu khiển

chuyển đổi tín hiệu từ sóng sang dạng số và ngược lại tùy thuộc vào hướng phát triển

cũng như mong muốn sử dụng nó. Cơng cụ chuyển đổi A / D cũng kết nối với các bộ

mã hóa từ nơi nó nhận được thơng tin về việc khi nào để kích hoạt một xung sóng

Radar.

2.1.3 Ngun lí hoạt động

GPR phát ra một tín hiệu tần số ra da vào lòng đất , phát hiện thu lại những tần số

vọng lại, phân tích về thời gian và cường độ của chúng. Sự phản xạ của tín hiệu được

tạo ra khi sóng ra da đi qua các lớp vật liệu có tính chất khác nhau. Một phần tín hiệu

phản xạ lại còn phần khác vẫn tiếp tục đi xuyên qua các tầng vật liệu khác cho đến khi

nó suy giảm hoặc bộ điều khiển bỏ qua tín hiệu quay về của nó. Sóng ra-da được phát

ra theo dạng hình nón, q trình phát và thu sóng ra-da diễn ra liên tục khi ta di

chuyển hệ thống quanh một khu vực rộng, dữ liệu được tổng hợp và xử lý trong một

chương trình phần mềm chun dụng ở máy tính và xuất ra một mặt cắt ngang địa

hìnhphỏng

.

Hệ thống GPR để áp dụng kiểm tra, nghiên cứu những cấu trúc, đặc tính của các vật

chất bên dưới lớp đất, lớp bê tông, sắt thép mà chỉ bằng những khảo sát bên ngồi

khơng thể nghiên cứu hết như là khảo sát địa kỹ thuật và mơi trường, thăm dò địa

chất, khảo sát nền móng cơng trình cầu cống, đánh giá độ ơ nhiễm các nguồn nước,

thăm dò khống sản, các đường ống ngầm, khuyết tật trong bê tông, sắt thép…..Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp2.1.4 Phạm vi áp dụng

Số liệu GPR được xử lý bằng các thuật tốn với độ chính xác cao, kết quả sẽ vẽ ra được

mặt cắt phản ánh cấu trúc địa chất chi tiết tại khu vực khảo sát. Vì vậy thiết bị GPR đã

được sử dụng trong nghiên cứu khảo sát địa kỹ thuật và môi trường phục vụ điều tra cơ

bản, thăm dò địa chất, cụ thể là:

- Khảo sát cơng trình nền móng xây dựng đường sắt, cầu cống, sân bay, bến cảng

v.v…

-Phát hiện các dị vật, ranh giới cấu trúc địa chất, vị trí ẩn họa liên quan đến trượt lở

đất.-Khảo sát nước dưới đất, đánh giá độ ô nhiễm và xác định các tầng nước.-Thăm dò tìm kiếm khoáng sản, độ sâu của đá gốc và các vỉa quặng trong mỏ-Ứng dụng trong khảo cổ học.-Xác định các loại đường ống dẫn ngầm, cáp ngầm, các dị vật trong những bãi phế

thải đã bị vùi lấp từ trước.-Xác định vị trí các lỗ hỗng, khuyết tật trong than đập, thân đê.2.2 Áp dụng công nghệ GPR vào khảo sát nền đường sắt

2.2.1 Đặc điểm nền đường sắt và lớp đá balats

2.2.1.1 Nền đường sắt

Nền đường sắt là cơ sở chịu tác dụng của các bộ phận kết cấu tầng trên đường sắt và

đoàn tàu ở trạng thái tĩnh và động. Các tải trọng này truyền xuống nền đường đến tầng

móng rồi khuếch tán.Hình 1: Sơ đồ truyền lực của tải trọng xuống nền đường

Nền đường thường được xây dựng trên móng đất đá và sử dụng đất đá này làm vật

Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTrường :ĐH GTVTBáo cáo Thực Tập Tốt Nghiệpliệu xây dựng. Đất đá đều là những vật liệu khơng liên tục có đặc tính vỡ vụn, rời rạc, có

khe rỗng cộng thêm với khí hậu thay đổi quanh năm dẫn đến sự biến đổi của đất đá và

ảnh hưởng tới tính chất chịu lực của cơng trình.

Tuyến đường xây dựng thường gặp phải sự ảnh hưởng phức tạp của điều kiện tự nhiên

như: địa hình, địa chất phức tạp, khí hậu thủy văn, động đất. Từ đó phát sinh nhiều sự cố

nền đường taluy nền đào bị nước phá hoại, nền đường đất giãn nở khi ướt, co lại khi khô,

dẫn đến taluy nền đường sạt trượt, nền đường đông cứng vào mùa đông nhiệt độ thấp, khi

động đất thì cát của nền bị hóa lỏng dẫn đến nền đường bị trượt. Các hư hại, biến dạng

của nền đường cụ thể là lớp đệm nền đường cũng có nguyên nhân tác động từ kết cấu

tầng trên, các cơng trình nhân tạo, tải trọng tĩnh và tải trọng động của đoàn tàu. Một số

phương pháp đo đạc thực nghiệm đã cho kết quả nghiên cứu động lực học của đồn tàu

ảnh hưởng mạnh tới đất lòng đường.

Trong cơng trình xây dựng nền đường chiếm vị trí quan trọng về khối lượng thi cơng,

diện tích chiếm dụng đất và vốn đầu tư lớn.

2.2.1.2 Lớp đá Ballast

Lớp đá ballast có nhiệm vụ đảm bảo độ ổn định cho ray và tà vẹt trong không gian dưới

tác dụng của lực thẳng đứng, lực ngang và lực dọc, đảm bảo không có biết dạng. Truyền

áp lực nhận từ tà vẹt xuống nền đường, làm lớp đệm đàn hồi để giảm lực đập của bánh

xe.

Mặt cắt ngang lớp đá balats cần phải đảm bảo chiều rộng, chiều dày và độ dốc mái đá,

sao cho chịu được ứng suất của đoàn tàu gây ra đến đỉnh nền đường phải nhỏ hơn ứng

suất cho phép. Đặc biệt trong đoạn đường cong độ rộng và chiều cao lớp đá balats cũng

thay đổi để đảm bảo mục đích chạy tàu an tồn. Vật liệu làm đá ba lát phải chắc, ổn định

dưới tải trọng, không bị vỡ vụn nát khi chèn, chịu được phá hoại của thời tiết, nước chảy

không bị trôi. Các vật liệu làm đá ballast chủ yếu là đá dăm, đá cuội, cát hạt to, vỏ sò hến,

sỉ lò.

2.2.2 Cấu trúc hệ thống GPR trong khảo sát đường sắt

Các hệ thống ăn ten thu phát tín hiệu có tần số xác định được ghép nối với nhau, kết

hợp hai, ba hoặc nhiều hơn. Chúng được đặt cách mặt đất một độ cao nhất định để đảm

bảo khả năng thăm dò là tốt nhất và đảm bảo có thể di chuyển dễ dàng nhờ đặt sau các

thiết bị di chuyển, có thể là tàu hoặc ơ tơ như hình ảnh thể hiện trong hình .Nguyễn Văn Cường

Sắt K53ĐườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×