Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/09/2006. Thông tư 200/2014/TT – BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kí và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/09/2006. Thông tư 200/2014/TT – BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kí và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VỆT NAM – NHÀ MÁY CHẾ

BIẾN THỊT HÀ NỘI

2.1Những vấn đề chung về cơng tác kế tốn bán hàng tại chi nhánhcơng ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội

2.1.1Đặc điểm hàng hóa kinh doanh tại công ty

Một số hàng chủ yếu kinh doanh tại cơng ty:-Các loại xúc xích như xúc xích xơng khói, xúc xích nướng, xúc xích cay,xúc xích vườn bia, xúc xích ăn liền …

-Thịt gà tẩm, thịt gà sạch..-Các loại thịt lợn như ba chỉ, sườn non, sườn sụn, má lợn ….2.1.2

-Phương thức bán hàng và phương thức thanh tốn của cơng ty

Phương thức bán hàngHiện nay cơng ty bán hàng chủ yếu theo hợp đồng . Khi các hợp đồng

mua bán được kí kết giũa cơng ty với đối tác sẻ đảm bảo việc mua hàng được

chắc chắn.Theo đó cơng ty sẻ thực hiện các đơn hàng cho bên mua từ kho

hoặc vận chuyển thẳng theo thời gian và địa điểm 2 bên thỏa thuận trong hợp

đồng. Ngoài ra doanh nghiệp vẩn sử dụng hình thức bán bn, bán lẻ cho các

siêu thị, đại lý, người tiêu dung….

-Phương thức thanh tốn+Thanh tốn hết bằng chuyển khoản, khơng dùng tiền mặt.+Đối với khách kí hợp đồng: Thanh tốn có thời hạn ghi trong thỏathuận

+Đối với khách buôn, bán lẻ: Thanh tốn bằng chuyển khoản hoặcthanh tốn ngay.

Ngồi ra còn có các hình thức khác: Mua hàng với số lượng lớn được

hưởng chiết khấu hoặc giảm giá, Thanh toán trước thời hạn theo hợp đồng

được hưởng chiết khấu thanh toán.

2.2Kế tốn chi tiết về cơng tác kế tốn bán hàng tại chi công ty cổ phầnchăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội

- Công ty sử dụng – Phương pháp thẻ song songThủ khoPhiếu nhập kho

phiếu xuất khoKế tốn BHGhi

Thẻ khoSổ chi tiết

hàng hóaBảng tổng

hợp nhập

xuất tồn

Tài khooản

156Sơ đồ 1.4:Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻsong song

2.3Kế tốn tổng hợp về cơng tác kế tốn bán hàng tại chi nhánhcơng ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt Hà Nội

2.3.1 Kế toán doanh thu , Kế toán giá vốn

- TKSD: 131,112,511,3331,156,632-Kế toán hạch toán: +Nợ TK: 131,112

Có TK: 511+Nợ TK : 632

Có TK : 156Có TK: 3331

-Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, Hợp đồng, Đơn đặt hàng, Giấy báocó,phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.

Ví dụ : Ngày 5/10/2018 cơng ty xuất bán cho siêu thị Lan Chi với số lượng

350 túi xúc xích ăn liền với giá bán chưa thuế là 67000đ/túi thuế GTGT là

10%( mẫu số 3.1) . Theo hóa đơn GTGT 0000027.

Mẩu 3.1: Hóa đơn GTGTHóa Đơn

Giá Trị Gia Tăng

Liên 3: Nội Bộ

Ngày 05 tháng 10 năm 2018Mẫu số: 01GTTKD/053

Kí Hiệu: AA/17E

Số: 0000027Đơn vị bán hàng: Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến thịt

Hà Nội

Địa chỉ: Lô CN – B3 KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội

Điện thoại: 04.3391.1257

MST: 3600224423-053

Đơn vị mua hàng: Siêu thị Lan Chi

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Hình thức thanh tốn: CK

MST:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

A

B

C

01

Xúc xích ăn liền

túiSố lượng

1

350Đơn giá

2

67000Thành tiền

3 =1 x 2

23.450.000Cộng tiền hàng

23.450.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:

2.345.000

Cộng tổng tiền thanh toán:

25.795.000

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng.

Người mua hàng:

( Ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng:

( Ký ghi rõ họ tên)Thủ trưởng đơn vị:

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*

Kế toán căn cứ vào HĐGTGT và lập phiếu xuất kho chuyển cho thủ kho

thực hiện phiếu xuất kho:

Mẫu 3.2: Phiếu xuất kho

Chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Nhà Máy chế biến sản phẩm thịt Hà NộiPhiếu Xuất Kho

Liên 3: Nội bộ

Ngày 05 tháng 10 năm 2018Mẫu số 02 – VT

Ban hành theo QĐ số

48/2006/QĐ-BTC

Ngày 14/09/2016 của Bộ

Trưởng BTCSố: 02/16

Nợ TK: 632

Có TK: 156Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 14/09/2006. Thông tư 200/2014/TT – BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày kí và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x