Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống giáo dục quốc dân

Hệ thống giáo dục quốc dân

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Hệ thống giáo dục quốc dânGiáo dục mầm non gồm giáo dục

nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo:

• Giáo dục nhà trẻ được thực hiện

đối với trẻ từ 3 tháng tuổi đến 3

tuổi;

• Giáo dục mẫu giáo được thực hiện

đối với trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi.Bài tập nhóm:

1. Cơ hội và thách thức đặt ra cho Quản lý Nhà

nước về giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện

nay

2. Tình trạng lạm thu trong nhà trường. Anh chị

suy nghĩ gì về vai trò và trách nhiệm của các Cơ

quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

trước tình hình trên

3. Thực trạng triển khai Mơ hình trường học

mới VNEN tại địa phương. Đánh giá dưới góc

độ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạoBài tập tình huống:

Cơng ty Green Star (có chức năng cung ứng GV nước

ngoài và dạy tiếng anh cho trẻ em với GV bản ngữ) đặt

vấn đề với Trường MN để dạy Tiếng anh cho trẻ theo

hình thức xã hội hóa. Nhà trường nhận thấy đây là một

cơ hội để trẻ và giáo viên phát triển năng lực tiếng anh,

thực hiện mục tiêu cho trẻ làm quen với TA. Với tư cách

là cán bộ quản lý của Nhà trường, hãy cho biết:

-Anh(chị) tư vấn như thế nào cho đối tác để hiện thực

hóa vấn đề trên.

- Nhà trường cần làm những gì để có GV bản ngữ dạy

TA cho HS của trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống giáo dục quốc dân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×