Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Cơ sở lý luận:

II. Cơ sở lý luận:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ khơng biết, chưa biết rõ đến nắm được

mục đích của nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm sự hiểu biết và

phát triển tri thức cho trẻ. Hoạt động góc giúp trẻ phát triển sự giao lưu qua lời

nói, làm giàu vốn từ cho trẻ.

,…Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, là trung

tâm tập hợp trẻ cùng chơi với nhau theo nhóm, thể hiện sự đồn kết giúp đỡ

lẫn nhau trong các nhóm chơi của trẻ.6Thơng qua giờ chơi còn giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có

tính phấn khởi, vui mừng. Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại những

giá trị tinh thần tốt cho sức khoẻ. Khi chơi trẻ được thực hiện những động tác

tự nhiên với đồ dùng, đồ chơi và có ý thức giữ gìn đồ chơi ở các góc.

Giờ chơi còn giúp trẻ nhận ra được cái đẹp cái xấu của nội dung trò

chơi, giúp trẻ phát triển óc thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo ra nhiều cái

đẹp.Đầu năm học 2012 – 2013, tôi được nhà trường phân công dạy lớp mẫu

giáo4 tuổi- là lớp kề cận với 5 tuổi, theo chương trình đổi mới hiện hành tôi đã

nhận thấy những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Được Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ

dùng phục vụ cho hoạt động đầy đủ, phòng học có diện tích rộng rãi, thoải

mái phục vụ cho giờ chơi, đặc biệt thống mát, có đủ ánh sáng.

- Đa số phụ huynh nhiệt tình có nhận thức về việc học tập của mình, sẵn

sàng hỗ trợ và tìm kiếm nguyên vật liệu cho việc làm đồ dùng càng thêm

phong phú và đa dạng.

- Bản thân tơi cũng có nhiều cố gắng trong quá trình tự học, tự rèn làm

đồ chơi phục vụ cho các góc.7- Được Ban giám hiệu tạo điều kiện đi dự các chuyên đề và phân công

thực hiện lại các chuyên đề hoạt động góc cho chị em dự giờ dưới sự hỗ trợ

của Ban giám hiệu nhà trường.

2. Khó khăn:

- Thời gian dành cho việc làm đồ dùng ở các góc còn ít, hơn nữa đồ

dùng hoạt động góc phải ln thay đổi theo từng chủ điểm, đồ dùng, đồ chơi

phải đủ số lượng phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Song còn một số phụ

huynh hay phê bình cơ giáo hay cho trẻ chơi mà ít dạy cho trẻ tập viết, đọc

chữ cái, làm tốn, …

- Một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động ít giao lưu trong giờ chơi.

-Là lớp ghép giữa 2 thơn Phù Bật và Xóm Bóng,giữa 2 thơn trẻ chưa

thực sự hòa đồng trong các giờ học,giờ chơi mà chia theo các nhóm.

3. Q trình điều tra thực tiển:

Vào đầu năm học tôi đã tổ chức các giờ hoạt động góc cho trẻ, qua đó tơi nhận

thấy rằng một số nhược điểm lớn là một số trẻ chưa tự xung phong nhận vai

chơi của mình mà chờ cơ chỉ định, trẻ chưa tự chọn góc chơi cho chính trẻ, đa

số trẻ còn lẫn lộn giữa góc chơi này với góc chơi kia. trẻ khơng hứng thú, một

trẻ chưa biết sử dụng đồ chơi đúng mục đích dẫn đến giờ hoạt động góc đạt tỷ

lệ thấp

Vì vậy tơi thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi để theo dõi trẻ và

nắm bắt được những tâm tư suy nghĩ của trẻ. Gợi hỏi trẻ để trẻ nêu lên ý nghĩ

8của trẻ, Việc phân bố góc chơi, đồ dùng, đồ chơi ở các góc chưa tách bạch rõ

ràng, chưa trang trí làm bắt mắt trẻ, nội dung chơi còn chung chung nên dẫn

đến vai chơi không thể hiện mối quan hệ với nhau, hay nói một cách khác các

góc chơi không hỗ trợ cho nhau.

Tôi tiếp tục theo dõi vào các giờ hoạt động sau để ghi lại thật cụ thể

những trẻ nào thích chơi ở những góc nào, với đồ chơi gì, trẻ nào khơng thích

chơi, ngun nhân vì sao.

Mặt khác, việc tuyên truyền với các bậc phụ huynh học sinh chưa sâu

sát, chặt chẽ từ đó dẫn đến tình trạng phụ huynh chưa quan tâm đồng đều, còn

lại một số phụ huynh chưa hiểu hết ý nghĩa quan trọng của việc chơi hoạt

động góc nên khơng ủng hộ cho giáo viên việc mua sắm trang thiết bị đồ

dùng, đồ chơi và hỗ trợ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương.

Từ những tình trạng thực tế mà tơi đã nêu trên. Là một giáo viên đích

lớp bản thân tơi rất băn khoăn lo lắng và suy nghĩ, tìm ra một số biện pháp tối

ưu nào đó nhằm giúp trẻ, lôi cuốn trẻ tham gia chơi tốt hoạt động này đặc biệt

trên tường nơi đặt góc chơi cần có biểu bảng, tranh ảnh minh hoạ cụ thể cho

trẻ dễ hiểu.4. Chuẩn bị nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi ở các góc:

Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tơi

đã lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc, khơng lên

một cách chung chung mà vạch ra rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ

chơi. Ngồi những đồ dùng, đồ chơi có sẵn tôi tận dụng những nguyên vật liệu

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Cơ sở lý luận:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×