Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1: Tổng quan về du lịch bền vững

Chương 1: Tổng quan về du lịch bền vững

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2 Mục tiêu và nguyên tắc phát triển DLBV tại làng cổ

Đường Lâm

1.2.1 Mục tiêu và nguyên tắc phát triển du lịch bền

vững

1.2.1.1 Mục tiêu phát triển du lịch bền vững• Đáp ứng nhu cầu hiện tại của du khách và vùng du lịch mà vẫn

đảm bảo những khả năng đáp ứng nhu cầu cho các thế hệ

tương lai.• Duy trì một lượng du khách hợp lý và bền vững.1.2 Mục tiêu và nguyên tắc phát triển DLBV tại

làng cổ Đường Lâm1.2.1.2 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

Khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

Giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên và xả thải.

Duy trì tính đa dạng thiên nhiên, xã hội và nhân văn.

Phát triển du lịch phải đặt trong quy hoạch tổng thể của kinh tế xã

hội.

Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế cho địa phương.

Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển bền

vững du lịch. 

Lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng có liên quan. 

Chú trọng cơng tác đào tạo cán bộ quản lý, kinh doanh du lịch. 

Marketing Du lịch một cách có trách nhiệm. 

Coi trọng cơng tác nghiên cứu khoa học ngành Du lịch.1.2.2.1 Mục tiêu phát triển DLBV tại làng cổ Đường LâmThứ nhất, cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các làng cổ ở

Đường LâmThứ hai, coi du lịch là hướng phát triển chính, tạo ra các sản phẩm du

lịch từ cộng đồng.Thứ ba, nâng cao ý thức người dân, để cùng giữ gìn di tích, đồng thời

cùng hoạt động kinh doanh du lịch, đáp ứng các nhu cầu của du

khách và đảm bảo một lượng du khách hợp lý và bền vững.1.2.2.2 Nguyên tắc phát triển DLBV tại làng cổ Đường

Lâm Khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

 Giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài ngun thiên nhiên và xả thải.

 Duy trì tính đa dạng thiên nhiên, xã hội và nhân văn.

 Phát triển du lịch phải đặt trong quy hoạch tổng thể của kinh tế xã

hội. Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế cho địa phương.

 Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển bền

vững du lịch. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực.

 Tiếp thị ngành Du lịch một cách có trách nhiệm.1.3 Tiêu chí đánh giá phát triển DLBV tại làng cổ Đường

Lâm

1.3.1 Môi trường

1.3.2 Tài nguyên du lịch

1.3.3 Kinh tế - Xã hội1.3.1 Mơi trường

a. Mơi trường tự nhiêntiêu chí về nước

tiêu chí về chất thải rắn

tiêu chí về khơng khí

tiêu chí về tiếng ồn âm thanh

tiêu chí về vị trí địa lýb. Mơi trường xã hộiĐiều kiện sống, an ninh xã hội,

xung độtPhương tiện giao thông di

chuyểnĐường xá giao thông

Cơ sở hạ tầng vật chất1.3.2 Tài Nguyên Du Lịch

a.Tài Nguyên Du Lịch Thiên Nhiêno Khí hậu trong lành,cảnh quan sạch

đẹp,thu hút du khách.o Chất lượng nguồn nước có đảm bảo

o Tính phong phú thu hút của hệ

thống động thực vậto Việc bảo tồn, cải tạo tài nguyên du

lịchb.Tài Nguyên Du Lịch Nhân Văno Hầu hết các di tích đều có cải tạo,nâng cấp nhưng vẫn cố gắng bảo tồn

nét đặc trưng của di sản.o Các lễ hội có giao thoa giữa đặctrưng lẫn tính chất thương mại hốo Người dân có ý thức bảo vệ với tàingun,giữ gìn bản sắc của các căn

nhà cổ.o Thái độ của người dân địa phương,

chính quyền địa phương trong việc

phát huy du lịch, với khách tham

quan.o Giá trị về mặt kiến trúc, nghệ thuật.1.3.3 Kinh tế - Xã hội• Năm 2015, lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 1,5 triệu lượt, trong

đó, khách quốc tế đạt 38,5 ngàn người, giải quyết việc làm cho 2,5

ngàn lao động trong ngành du lịch.• Để khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, Ban quản lý làng cổ

Đường Lâm hỗ trợ 12 ngôi nhà cổ đón khách tham quan với mức

450.000 đồng/tháng; 200 ngơi nhà cổ khác và các di tích 150.000

đồng/tháng.• Theo thống kê, hiện có khoảng 10% gia đình trong làng cổ ĐườngLâm tham gia làm du lịch; đến năm 2015, Đường Lâm phấn đấu có

40% gia đình làm du lịch và đến năm 2020 con số này là 70%.Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch tại làng

cổ Đường Lâm và đánh giá tính bền vững trong

phát triển du lịch.2.1 Khái quát về điểm du lịch Tiềm năng phát triển du lịch

Tự nhiên : Nằm cách Hà Nội hơn

50km, Làng Cổ Đường Lâm thuộc

địa phận thị xã Sơn Tây.

Kinh tế : Nghề chính của người dân

làng cổ Đường Lâm từ bao đời là

nơng nghiệp

Văn hóa : Còn bảo lưu được

những phong tục tập quán của cư

dân nông nghiệp trong viêc ứng xử

với tổ tiên

Xã hội: Trải nghiệm, hòa mình và

tìm lại với những nét đẹp phong tục

truyền thống quý báu của dân tộc. Tài ngun du lịchCổng làng Mơng Phụ

Đình làng Mông Phụ

Nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh

Giếng cổ Đường Lâm

Nhà cổ

Đền thờ

Chùa Mía

Đặc sản Đường LâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1: Tổng quan về du lịch bền vững

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×