Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đánh giá công tác đào tạo:

2 Đánh giá công tác đào tạo:

Tải bản đầy đủ - 0trang

III: Cơng tác đào tạo cán bộ quản lí cho doanh nghiệp may.

Công tác đào tạo cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung cho các doanh nghiệp may:

Cán bộ quản lý cấp cao như hội đồng quản trị, ban giám đốc ; cán bộ cấp trung

là trưởng các phòng ban chức năng được đào tạo tại các trường chính quy về quản

lý.

Để các cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung có thể làm tốt cơng tác lãnh đạo của

mình thì ngồi các kỹ năng quản lý chung, đội ngũ cán bộ quản lý này cần phải có

thêm một số kiến thức về kỹ thuật chuyên ngành may như kỹ năng quản lý dây

chuyền may, quản lý chất lượng sản phẩm may… Những kiến thức chuyên ngành

này chính là khoảng trống mà hiện nay các trường đào tạo về quản lý chưa có giải

pháp hữu hiệu để bù đắp cho người học, đây chính là yếu tố ảnh hưởng khơng tốt

tới việc hình thành vốn nhân lực chuyên môn trong công ty may Thành Công.

Nhận thức rõ yếu điểm này, đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung trong

doanh nghiệp may được công ty cho đi bồi dưỡng ngắn hạn các kiến thức, kỹ năng

chuyên ngành may như đã nói ở trên ở các trường đại học đào tạo về chuyên ngành

may.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung nhưng làm việc tại phân xưởng sản

xuất như quản đốc, phó quản đốc…thì có cả lao động được đào tạo tại các trường

chính quy về quản lý như đã nói ở trên nhưng đại đa số lại là những công nhân

lành nghề được doanh nghiệp bồi dưỡng thêm để nắm giữ những chức vụ này. Họ

được đào tạo, bồi dưỡng tại các trường dạy nghề hoặc đại học, cao đẳng có đào tạo

chuyên ngành may, sau đó được các doanh nghiệp cử đi học theo hình thức vừa

làm vừa học, bằng đại học thứ hai hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý.

Đây cũng là một thực trạng đáng quan tâm trong quá trình đào tạo nhân lực quản lý

cho ngành may, nhất là đối với những cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành may ở cấp

trình độ đại học và cao đẳng.

Hiện nay, các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành may ở bậc đại học và cao đẳng

chỉ xác định công việc chủ yếu của sinh viên sau khi tốt nghiệp là làm các công

việc về kỹ thuật trong doanh nghiệp may vì vậy các kiến thức về quản trị doanh

nghiệp may thường được đưa vào chương trình đào tạo với thời lượng khơng tương

xứng với vị trí quản lý doanh nghiệp may. Có thể thấy rõ vấn đề này ở chương

trình đào tạo kỹ sư công nghệ may ở một số trường đại học và cao đẳng tại Việt

Nam trong đó thời lượng các nội dung về quản lý trong chương trình đào tạo chỉ

chiếm từ 3,5 – 6,4%. Với thời lượng như trên, sinh viên sau khi tốt nghiệp thường

không thể đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các doanh nghiệp may được mà thườngphải bồi dưỡng thêm các kiến thức về quản lý qua các khoá bồi dưỡng ngắn hạn.

Như vậy, quá trình tạo vốn nhân lực chun mơn đối với cán bộ quản lý cấp trung

của các doanh nghiệp may phải trải qua cả đào tạo chính quy và đào tạo khơng

chính quy.Cơng tác đào tạo cán bộ quản lý cấp cơ sở cho doanh nghiệp may

Cán bộ quản lý cấp cơ sở trong doanh nghiệp may là các chức danh như trưởng

ca, tổ trưởng, tổ phó. Các cán bộ ở cấp quản lý này đại đa số là các công nhân có

tay nghề tương đối tốt, có tâm huyết với doanh nghiệp nên được doanh nghiệp giữ

lại làm bộ khung quản lý cấp cơ sở. Qua khảo sát cán bộ quản lý cấp cơ sở tại các

doanh nghiệp may, có thể thấy rằng một số được đào tạo tại các trường dạy nghề

may chính quy, một số được đào tạo ngắn hạn tại các trung tâm dạy nghề may và

một số ít nữa do doanh nghiệp tự đào tạo. Trong những chương trình dạy nghề may

cho các đối tượng trên, hầu như không đề cập đến những kiến thức về quản lý

chuyên ngành may nên những cán bộ này không có kiến thức về quản lý vì vậy khi

được đề bạt thành tổ trưởng hoặc trưởng ca để quản lý một tổ sản xuất hoặc một ca

sản xuất thường rất lúng túng và quản lý khơng có hiệu quả vì kiến thức về quản lý

mà họ có được là do tự quan sát và trau dồi trong quá trình làm công nhân may tại

doanh nghiệp, không được đào tạo một cách có hệ thống. Đây chính là những bất

cập làm giảm chất lượng vốn nhân lực của các doanh nghiệp may trong một giai

đoạn tương đối dài do tác động của yếu tố quản trị doanh nghiệp may mà cụ thể là

công tác đào tạo và sử dụng cán bộ quản lý cấp cơ sở chưa hợp lý.

Hiện nay doanh nghiệp đã nhận ra vấn đề trên nên đã cải tiến công tác đào tạo và

sử dụng cán bộ quản lý cấp cơ sở thông qua việc tổ chức các khoá học ngắn hạn về

quản lý tổ sản xuất cho đội ngũ này, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng

kiến thức quản lý tổ sản xuất cho 100% cán bộ quản lý cấp cơ sở. Những chương

trình bồi dưỡng ngắn hạn này đều do các trường chính quy xây dựng và giảng dạy

theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Nội dung chương trình thường tập trung vào

các chuyên đề về quản lý và điều hành tổ sản xuất, có nhiều lớp bồi dưỡng còn u

cầu cung cấp thêm các kiến thức sơ lược về chuẩn bị sản xuất chuyên ngành may.

Những lớp học này thường được tổ chức ngay tại doanh nghiệp nên học viên có cơ

hội trao đổi với giảng viên về những vấn đề xảy ra trong thực tế sản xuất liên quan

đến bài học. Điều này đã giúp họ quản lý dây chuyền may một cách có hiệu quả

hơn.Ngồi những ưu điểm như đã đề cập ở trên, các chương trình bồi dưỡng cán bộ

quản lý cấp cơ sở ở trên cũng đã bộc lộ một số những nhược điểm như sau :

– Có một số chương trình bồi dưỡng do các trường khơng đào tạo chuyên ngành

may thiết kế do đó những kiến thức về quản lý trong những chương trình này

khơng đề cập nhiều đến quản lý tổ sản xuất chuyên ngành may mà chỉ là những

kiến thức quản lý chung vì vậy trong thời gian bồi dưỡng ngắn, lượng kiến thức

cung cấp cho học viên không được nhiều mà lại không cụ thể về ngành may nên

phần nào làm hạn chế hiệu quả của các khoá bồi dưỡng này.

– Giáo viên giảng dạy các khoá bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý cho cán bộ quản lý

cấp cơ sở trong doanh nghiệp may thường có rất ít kinh nghiệm về thực tế sản xuất

của ngành may nên gặp nhiều khó khăn khi thiết kế các bài tập hoặc các tình huống

để mơ phỏng sát với thực tế của ngành may vì vậy việc truyền đạt kiến thức quản

lý chuyên ngành cũng bị hạn chế về hiệu quả.

– Về công tác quản lý : hầu hết doanh nghiệp khơng có bộ phận chun trách về

đào tạo nguồn nhân lực nên việc tổ chức xác định nhu cầu đào tạo, tổ chức đào

tạo…cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp không được thực hiện có hiệu

quả. Đây cũng là một khâu yếu trong doanh nghiệp may do ảnh hưởng của yếu tố

quản trị doanh nghiệp gây ra dẫn đến giảm chất lượng vốn nhân lực của doanh

nghiệp

Như vậy, vốn nhân lực chuyên môn của cán bộ quản lý cấp cơ sở trong doanh

nghiệp may chủ yếu được tạo thành thông qua kinh nghiệm tiếp nhận được trong

thực tế sản xuất và qua các khố đào tạo trong cơng việc.

Cơng tác đào tạo cán bộ kỹ thuật cho doanh nghiệp may

Lực lượng cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp may bao gồm các cán bộ phụ

trách công nghệ sản xuất. Công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp

may cũng được các cơ sở đào tạo tập trung vào lĩnh vực đào tạo nhân lực này. Đội

ngũ cán bộ kỹ thuật làm các công tác về công nghệ sản xuất của ngành may có đặc

điểm tương đối khác với các ngành nghề khác. Nghề may là nghề bán thủ công,

cho đến năm 2012, có thể nói rằng, sản xuất của ngành may vẫn chủ yếu là sản

xuất gia cơng vì vậy mặc dù có sự trợ giúp của nhiều thiết bị hiện đại nhưng tay

nghề của đội ngũ cán bộ kỹ thuật vẫn hết sức quan trọng.

Tính đến năm 2012, đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ chuyên ngành may được

đào tạo tại 23 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Số lượng tuyển sinh viên

chuyên ngành may của các trường rất khác nhau, có trường tuyển rất ít, chỉ khoảng20 – 30 sinh viên/năm, có trường tuyển tương đối nhiều, nhất là các trường chính

quy thuộc Tập đồn Dệt May Việt Nam, tuyển khoảng 3000 sinh viên ngành

may/năm nhưng chỉ ở bậc cao đẳng. Cả nước chỉ có 12 trường đại học đào tạo

nhân lực kỹ thuật cho ngành cơng nghiệp may ở trình độ đại học nhưng chỉ tuyển

được khoảng 300 sinh viên/năm, chưa đáp ứng được 15% nhu cầu của tồn ngành.

Đây là ngun nhân chính dẫn đến chất lượng vốn nhân lực của các doanh nghiệp

may thấp và ngành công nghiệp may không thể chuyển đổi nhanh từ sản xuất gia

công sang phương thức sản xuất mua đứt bán đoạn.

Chương trình đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng ngành công nghệ may của các

trường có đào tạo cán bộ kỹ thuật cơng nghệ chuyên ngành may cũng rất khác

nhau, cụ thể như sau : cùng ở bậc đại học nhưng thời lượng đào tạo có trường chỉ

là 173 tín chỉ nhưng cũng có trường tới 231 tín chỉ. Thời lượng chênh lệch nhau

như vậy chắc chắn dẫn đến nội dung đào tạo của các trường cũng khác nhau nhiều.

Nội dung chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ chuyên ngành may có

rất nhiều nhược điểm :

– Trong phần cơ sở ngành, có một số trường đưa vào rất nhiều học phần khơng liên

quan hoặc rất ít có liên quan đến chun ngành may. Có một số cơ sở đào tạo

thường gắn việc đào tạo chuyên ngành may với một số chuyên ngành khác thành

các ngành như ngành công nghệ dệt may, ngành may và thời trang. Việc gắn các

ngành đào tạo này lại với nhau trong một chương trình đào tạo vơ hình chung đã

làm các trường này xác định mục tiêu đào tạo rất khó hoặc xác định được mục tiêu

đào tạo nhưng lại thuộc hai chuyên ngành khác nhau nên sinh viên không được học

chuyên sâu vào chuyên ngành nào vì thế kiến thức và kỹ năng của cả hai chuyên

ngành đều yếu, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

– Trong chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ may, thời lượng sinh viên được trực

tiếp thực hành trên sản phẩm thực rất ít, có trường chỉ có 10/286 đơn vị học trình

(chiếm 3,5%). Chính vì lý do này mà hiện nay nhiều sinh viên ra trường không đáp

ứng được yêu cầu kỹ năng thực hành trong thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số trường đại học, cao đẳng xác định

mục tiêu đào tạo không đúng, nhất là mục tiêu về kỹ năng thực hành. Mặt khác, do

chi phí để mua nguyên phụ liệu thực hành tương đối cao nên nhiều trường không

muốn cho sinh viên thực hành nhiều.

 Đánh giá công tác đào tạo cán bộ quản lí:Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố được 100% doanh nghiệp

khảo sát lựa chọn là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến đào tạo cán bộ quản

lý, trong đó 87% doanh nghiệp xếp yếu tố này ở vị trí số một, yếu tố có ảnh

hưởng đáng kể nhất. Thực tế cho thấy, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt

của thị trường, những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế,

yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng đã khiến nhận thức của

lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo nhân lực nói chung và cán bộ quản lý nói

riêng trong doanh nghiệp ngày càng tăng. Doanh nghiệp đã nhận thức được

đào tạo là biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thức đầu tư bền

vững nhất. Một số doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo cán

bộ quản lý, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý,

lựa chọn các hình thức đào tạo trong cơng việc và ngồi cơng việc phù

hợp.Về đánh giá sự cần thiết của đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp

hiện nay, 91% doanh nghiệp khẳng định đào tạo cán bộ quản lý trong doanh

nghiệp là rất cần thiết và cần thực hiện ngay. Tuy nhiên, chỉ nhận thức thơi

thì chưa đủ, lãnh đạo doanh nghiệp cần biến nhận thức đó thành chiến lược,

kế hoạch đào tạo dài hạn, thành các chương trình đào tạo cụ thể để khơng

ngừng nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý. Thực tế

cho thấy, vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng và đầu tư đúng

mức cho đào tạo cán bộ quản lý, hoặc nhìn nhận được vai trò của đào tạo

nhưng thực hiện đào tạo một cách thiếu hệ thống và chưa tương xứng. Lãnh

đạo doanh nghiệp quá bận rộn với công việc kinh doanh, chạy theo các mục

tiêu lợi nhuận ngắn hạn, các vấn đề nợ đọng hàng ngày, tối thiểu hóa chi phí

bằng cách cắt giảm chi phí đào tạo…Một số lý do lý giải cho việc doanh nghiệp không tiến hành đào tạo cán bộ

quản lý trong thời gian qua là: do khơng có thời gian (89%), cán bộ quản lý

đã được đào tạo từ các doanh nghiệp khác (77,7%), khơng có chi phí và cán

bộ quản lý có thể tự tích lũy thêm kiến thức trong quá trình quản lý (66,7%).

Một số doanh nghiệp cho rằng cán bộ quản lý thay đổi công việc quá nhanh

nên không đánh giá được kết quả đào tạo cũng là lý do khiến doanh nghiệp

không đào tạo cán bộ quản lý (44%). Lý do thiếu thời gian và kinh phí là khá

dễ hiểu vì hầu hết cán bộ quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa đảm

nhiệm vai trò lãnh đạo và điều hành quản lý doanh nghiệp, đồng thời các

doanh nghiệp nhỏ và vừa đều trong tình trạng thiếu vốn hoạt động, vì vậy

nguồn tài chính cho đào tạo cũng thường bị cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên,

việc cho rằng cán bộ quản lý đã được đào tạo từ các doanh nghiệp khác

trước khi tuyển dụng và năng lựcIV: Ảnh hưởng của đào tạo đối với sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của công ty

may Thành Công.

Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều vơ cùng quan trọng trong

doanh nghiệp nói chung và diệp may doanh nghiệp may Thành Cơng nói riêng. Nó

tác động khơng nhỏ tới hoạt động kinh doanh và phát triển của cơng ty .

Đào tạo có ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty Thành Công như sau :

4.1 Giảm bớt được sự giám sát, sử dụng tốt những người có năng lực làm việc cho

cơng ty

Vì là một cơng ty may xuất nhập khẩu nên cơng việc ln bận rộn vì vậy cơng ty

cần một sử dụng một lớn lương lao động để sản xuất và kịp thời tiến độ hợp đồng .

Việc tuyển dụng them đồng nghĩa với việc phải đào tạo ,dạy nghề cho các lao

động .Nếu việc đào tạo này được thực hiện tốt thì giảm bớt gánh nặng trong viẹc

giám sát quy trình ,hoạt động .Khi đó người lao động sẽ thực hiện theo đúng quy

trình đã được đào tạo giúp cơng ty thực hiện kí kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu

,giúp doanh ngiệp rút ngắn vòng đời sản phẩm từ đó giúp cơng ty mở rộng sản

xuất .

4.2 Giảm bớt tai nạn, tăng sự hợp tác tốt hơn giữa người lao động với nhau

Việc người lao động được đào tạo một cách bài bản về cách thực hiện quy trình

sản xuất đảm bảo được sự an tồn tong lao động .Đặc biệt ,đối với một cơng ty dệt

may thì việc xảy ra cháy nổ là rất dễ dàng vì vậy việc nhân viên nắm bắt quy trình

sẽ giảm thiểu về ác vụ chý nổ .

Ngoài ra ,khi tất cả các nhân viên được đào tạo và được cung cấp các kĩ năng

nghề nghiệp sẽ giup các nhân viên giuwx các bộ phận và giữa các dây chuyền có

sự hợp tác tốt hơn bởi tất cả mooij nhân viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đây là điểu vơ cùng quan trọng đối với sựu hoàn thành kịp tiến độ hợp đồng

,giúp cơng ty nâng cao uy tín trên thị trường xuất khẩu .

Tuy nhiên, vào ngày 16/9/2017 do chưa có sự giám sát kĩ càng cũng như lỗ hổng

trong công tác đào tạo về kiểm tra giám sát đã gây ra vụ cháy nhà kho mộc .Vụ

việc này gây tổn thất lớn lao cho công ty . Qua đó càng thấy được ý nghĩa của

cơng tác đào tạo đối với Thành Công .

4.3 Tăng sự ổn định của tổ chức, năng suất, hiệu quả thực hiện công việc

Đây được coi là tác động quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp và cơng ty

Thành Cơng nói riêng .Tại Thành Cơng , giá trị mà tập đồn mong muốn có được đó chính là lợi

nhuận ,học hỏi ,chính trực và phục vụ .Vì vậy nếu cơng tác đào tạo được hồn

thiện sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí cho việc khắc phục những sai pạm khơng

đáng có , những vụ vi phạm quy định sẽ hạn chế hơn tạo điều kiện thuận lợi

cho việc tập trung sản xuất ,tạo sự ổn định về nguồn lực tài chính cua doanh

nghiệp ,giúp doanh nghiệp kí kết được nhiều hợp đồng may lớn hơn , mở rộng

quy mô .

Điều này thể hiện rất rõ khi doanh thu liên tục tăng qua các năm từ 2013-2016

2013

Doanh

thu bán

hàng và 763,289,137,630

cung cấp

dịch vụ

Lợi

nhuận

thuần từ

38,591,582,774

hoạt động

kinh

doanh201420152016776,082,655,18

9771,953,058,69

0901,913,979,99855,938,807,74151,764,050,77858,135,175,217Và đặc biệt các chương trình đào tạo huấn luyện nâng cao tay nghề được Thành

Công chú trọng đầu tư,tổ chức .Hơn thế với mục tiêu phát triển con người

hoàn thiện về đạo đức ,phẩm chất và nhân cách Thành Công đã dựa vào mục

tiêu đó làm cốt lõi trong đào tạo và đạt được những thành tựu đáng kể trong

kinh doanh :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đánh giá công tác đào tạo:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×