Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ề thi môn xây dựng văn bản pháp luật của Đại học Luật TP.HCM

ề thi môn xây dựng văn bản pháp luật của Đại học Luật TP.HCM

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Nghịquyết của Hội đồng nhân dân tỉnh A về việcphê chuẩn cơ cấu các Sở và cơ quan ngang Sở là

văn bản quy phạm pháp luật.

II – Chọn đáp án đúng – 2 điểm

Câu 4. Chủ thể có quyền ban hành văn bản quy

phạm pháp luật là:

a) Chủ tịch Quốc hội.

b) Chủ nhiệm UBND cấp tỉnh

c) Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

d) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Câu 2. Quyết định của Chủ tịch UBND có ghi số

và ký hiệu là:

a) Số 14/QĐ-UBND

b) Số 14/2015/QĐ-UBND

c) Số 14-2015/QĐ-CTUBND

d) Số 14/QĐ-CTUBND

Câu 3. Hiệu lực về thời gian của văn bản quy

phạm pháp luật:

a) Là loại hiệu lực duy nhất được xác định trong văn bản quy

phạm pháp luật;b) Chỉ bao gồm thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản đó.

c) Khơng chỉ được ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp

luật của các chủ thể có thẩm quyền ở trung ương.

d) Chỉ là sự xác định các tổ chức, cá nhân có liên quan phải

thực hiện những nghĩa vụ nào.

Câu 4. Xác đinh văn bản hành chính trong các

trường hợp sau:

a) Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2015 về

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Viện

Nghiên cứu lập pháp.

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập

trường Đại học X (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)

c) Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm

phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

d) Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định thừa

phát lại.

III – Bài tập – 4 điểm

Anh chị hãy giúp UBND địa phương soạn thảo văn bản ban

hành quy chế làm việc của UBND địa phương đó.Đề thi mơn Xây dựng văn bản pháp luật (Mã đề:

02)

Thời gian: 75 phút

Sinh viên được sử dụng Văn bản quy phạm pháp luật

khi làm bài thiI – Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu

sau – (2 điểm)

4. Thành phần Ban soạn thảo dự án luật, pháp

lệnh do Chính phủ trình bao gồm:

a) Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của Chính phủ

b) Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ

c) Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ

d) Các thành viên của Chính phủ

2. Văn bản quyết định:

a) Do Thủ tướng Chính phủ ban hành ln là văn bản quy

phạm pháp luật

b) Có thể thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng chính

phủ, Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

c) Khơng có hình thức ký thay mặt (TM.) trong văn bản

d) Chỉ do cơ quan làm việc theo chế độ thủ trưởng ban hành3. Chủ thể nào sau đây có quyền đình chỉ thi

hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp

luật:

a) Chính phủ đình chỉ văn bản của UBND cấp tỉnh trái với

nhiều ngành, lĩnh vực.

Tham khảo thêm: Đề thi môn xây dựng văn bản pháp

luật lớp Hành chính 39

b) HĐND tỉnh đình chỉ văn bản của UBND cùng cấp.

c) Giám đốc Sở Tư pháp đình chỉ văn bản của UBND cấp

huyện.

d) Chủ tịch UBND cấp huyện đình chỉ nghị quyết của HĐND

cấp xã.

4. Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật

trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc

hội thuộc về:

a) Quốc hội.

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c) Chính phủ;

d) Bộ Tư pháp.II – Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại

sao? (4 điểm)

1. Quyết định về việc phê duyệt dự án di dân, tái

định cư của các dự án nhà mát điện hạt nhân tại

Ninh Thuận của Thủ tướng Chính phủ là văn bản

quy phạm pháp luật.

2. Chỉ có các cơ quan chun mơn thuộc UBND cấp

tỉnh mới có thẩm quyền đề nghị xây dựng quyết

định của UBND cấp tỉnh.

3. Quy chế là một loại văn bản được ban hành độc

lập.

4. Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

luôn ghi nhận thời điểm phát sinh hiệu lực và

phạm vi khơng gian có hiệu lực ngay trong văn

bản đó.

III – Bài tập (4 điểm)

Anh chị hãy giúp chủ thể có thẩm quyền soạn thảo văn

bản bổ nhiệm ơng Nguyễn Văn P, hiện là Phó Giám đốc

Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính thành phố

TN nhiệm kỳ 5 năm.Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật của

Đại học Luật Hà NộiĐề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật (Mã đề:

01)

Thời gian : 60 phút

Được sử dụng tài liệuI – Trình bày vai trò của phòng tư pháp trong

q trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

của UBND cấp huyện (2 điểm)

II – Các nhận định sau đây đúng hay sai, vì sao?

(5 điểm)

1. Chủ thể có quyền xử lý văn bản quy phạm pháp

luật thì có quyền ban hành văn bản quy phạm

pháp luật.

2. Quyết định của UBND Tỉnh ln ln có hiệu lực

sau 10 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND Tỉnh ký

hoặc muộn hơn.

3. Nghịquyết 71/2006/QH11 của Quốc hội phêchuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lậptổ chức thương mại thế giới (WTO) có giá trị

như văn bản luật.

4. Tấtcả văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND cấp huyện phải được gửi đến sở tư pháp để

kiểm tra trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày kể

từ ngày ký văn bản.

5. Hoạtđộng thẩm định của cơ quan tư pháp là hoạtđộng bắt buộc đối với tất cả qui trình xây dựng

văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa

phương.

III – Anh chị hãy soạn thảo văn bản chỉ thị của

UBND cấp tỉnh nhằm chấn chỉnh tình trạng sử

dụng điện lãng phí (3 điểm)Đề thi mơn Xây dựng văn bản pháp luật (Mã đề:

02)

Thời gian : 60 phút

Được sử dụng tài liệuPhần I: lý thuyết:

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?1. Nghị quyết là Văn bản quy phạm pháp luật được

ban hành bởi các chủ thể làm việc theo chế độ

tập thể.

2. Mọi dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật đều

phải trình cơ quan ban hành bằng tờ trình.

3. Hủybỏ VBPL khiếm khuyết ln đặt ra tráchnhiệm bồi thường, bồi hồn đối với chủ thể ban

hành văn bản đó.

4. Vănbản hành chính được ban hành bởi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thẩmđịnh là thủ tục bắt buộc đối với tât cả cácVăn bản quy phạm pháp luật.

Phần II:

Soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền bổ nhiệm

Trưởng phòng tư pháp huyện A, tỉnh B cho ông Nguyễn Văn

A hiện đang là Phó chánh văn phòng UBND huyện A.Đề thi mơn Xây dựng văn bản pháp luật (Mã đề:

03)

Thời gian : 60 phút

Được sử dụng tài liệuPhần 1: Những nhận định sau đây đúng hay sai?

vì sao?

1. Trưởng phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra Văn bản

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban

hành.

2. Vănphòng Chính phủ hướng dẫn hình thức, thểthức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Cơng báo.

3. Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung,

thể thức văn bản được cơ quan tổ chức ban hành

và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

Phần 2: Hãy soạn thảo một văn bản của UBND

huyện X, nội dung hướng dẫn UBND xã T cách

thức thực hiện chương trình mục tiêu xây dụng

nơng thơn mới. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND

huyện X ban hành.Bán trắc nghiệm môn xây dựng văn bản pháp

luật – Đề 1

1 – Nghị quyết QPPL của HĐND huyện A:

a) Không thể có hiệu lực ngay tại ngày ký ban hành.

b) Trong quy trình xây dựng và ban hành ln được thẩm tra

bởi các Ban của HĐND huyện A;c) Có thể bị bãi bỏ, đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực bởi

chính Hội đồng nhân dân tỉnh A;

d) Có thể được dịch ra tiếng nước ngoài.

2 – Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước ban

hành năm 2017 quy định về quy trình kiểm

tốn:

a) Ghi số và ký hiệu như sau: “Số 05/2017/QĐ-KTNN”;

b) Ghi số và ký hiệu như sau: “Số 05/QĐ-KTNN”;

c) Luôn phát sinh hiệu lực không sớm hơn 45 ngày kể từ

ngày ký ban hành

d) Trong trường hợp cần thiết có thể quy định hiệu lực trở về

trước.

3 – Văn bản nào sau đây không phải là văn bản

QPPL:

a) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết

quả bầu cử Phó chủ tịch UBND tỉnh A;

b) Quyết định của UBND huyện A ban hành năm 2017 về bãi

bỏ VBQPPL của chính mình

c) Quyết định của Tổng Kiểm tốn nhà nước năm 2017 về

chương trình bồi dưỡng kỹ năng Kiểm toán nhà nước;d) Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương

Mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành năm 2014 về Hướng dẫn

phối hợp thực hiện một số quy định pháp luật về hòa

giải cơ sở.

4 – Hiệu lực về thời gian của Văn bản quy phạm

pháp luật:

a) Không chỉ là thời điểm phát sinh và thời điểm chấm dứt

hiệu lực của văn bản đó.

b) Khơng chỉ là loại hiệu lực duy nhất được xác định trong

văn bản quy phạm pháp luật;

c) Nhất thiết phải ghi nhận trong chính VBQPPL của các

chủ thể có thẩm quyền ban hành;

d) Chỉ là sự xác định các tổ chức, cá nhân có liên quan phải

thực hiện những nghĩa vụ nào.

5 – Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy

phạm pháp luật:

a) Không chỉ thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ;

b) Có thể được điều chỉnh bởi văn bản QPPL của ủy ban

thường vụ Quốc hội;

c) Do Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy

định;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ề thi môn xây dựng văn bản pháp luật của Đại học Luật TP.HCM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×