Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.CÁCH ĐỌC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN BẢNG ĐiỆN TỬ GIAO DỊCH CỦA SGDCK TP HCM

III.CÁCH ĐỌC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN BẢNG ĐiỆN TỬ GIAO DỊCH CỦA SGDCK TP HCM

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.themegallery.comLOGOwww.themegallery.comLOGOBảng giá trực tuyến của công ty CK Nhất Việtwww.themegallery.comLOGO3.1.Các thông tin cơ bản trên bảng điện tử(cty nhất việt)Cột mã CK

Cột giá tham chiếu

Cột giá trần

Cột giá sàn

Lệnh mua

Đóng cửa

lệnh bán

Lịch sử giá

Phiên giao dịch

NN mua

% kl ( trong 10 ngày)

Các thông tin khácwww.themegallery.comLOGO3.2.Ý nghĩa các màu sắcMàu xanh : biểu tượng sự thay đổi tăng giá

Màu đỏ

: biểu tượng sự thay đổi giảm giá

Màu vàng: :biểu tượng sự đứng giá

Màu tím : mức giá cao nhất trong ngày (bằng

giá trần )

Màu xanh bê tông: mức giá thấp nhât trong

ngày ( bằng giá sàn )www.themegallery.comLOGO3.3.CÁCH THỂ HIỆN TRÊN BẢNG ĐIỆN TỬ Chỉ có 3 mức giá chào mua tốt nhất và chào bán tốt nhất được hiện lên

- Trong cột giá mua thì giá mua tốt nhất (giá mua cao nhất đang chờ khớp

lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu, tiếp theo là các mức giá

giảm dần. Bên cạnh giá mua thì có khối lượng mua tương ứng với mức giá

đó

- Trong cột giá bán thì giá bán tốt nhất ( giá bán thấp nhất đang chờ khớp

lệnh tại thời điểm đó) được ưu tiên xếp lên đầu, tiếp theo là các mức giá

bán tăng dần.- Mức giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất được đẩy vào bên trong, xếp cạnh

nhau tiếp theo là các mức giá mua thấp hơn và giá bán cao hơn. Bên cạnh

giá bán thì có khối lượng bán tương ứng với mức giá đówww.themegallery.comLOGOwww.themegallery.comLOGO3.4.MỘT SỐ KÝ HIỆU GIAO DỊCH TẠI SGDCK TP.HCM

Ký hiệuý nghĩaPCK giao dịch bình thườngHCK bị tạm ngừng giao dịch trong một ngày

giao dịchSCK bị ngừng giao dichCCK bị kiểm soátXCK bị hủy niêm yếtXDGd không hưởng cổ tứcXRGd không hưởng quyền kèm theoXIGd không hưởng lãi trái phiếuSPNgừng giao dịchDSCK cảnh báowww.themegallery.comLOGOCẢM ƠN SỰ THEO DÕI

CỦA CÁC BẠN!

Vỗ tay nào

HEHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.CÁCH ĐỌC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN BẢNG ĐiỆN TỬ GIAO DỊCH CỦA SGDCK TP HCM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×