Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại thành viên:

Phân loại thành viên:

Tải bản đầy đủ - 0trang

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN1.Phân loại thành viên:

Nhà mơi giới chứng khốnTheo chức

năng của

thành viên

Nhà giao dịch chứng khốn

có đăng kíSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN1.Phân loại thành viên:Nhà mơi giới chứng khoán: Là người trung

gian giữa người mua và người bán chứng

khốn, có chức năng:

Phân tích nhu cầu và mục tiêu của khách

hàng.

Mở các tài khoản cho khách hàng.

Cho ý kiến về vấn đề đầu tư.

Trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Thực hiện các lệnh mua, bán chứng khoán.SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN1.Phân loại thành viên:

Có thể chia các nhà mơi giới thành các loại

nhà mơi giới khác nhau:• Nhà môi giới hưởng hoa hồng: Là người hoạt động

với tư cách là đại lý cho các nhà đầu tư trong việc

mua hoặc bán chứng khốn và qua đó nhận được

tiền hoa hồng môi giới từ việc thực hiện dịch vụ của

mình.

• Nhà mơi giới chun nghiệp: thực hiện 2 chức năng

chính :• Thực hiện các lệnh giao dịch: Các chun gia này được nhận

phí mơi giới hoặc phí dịch vụ như những nhà mơi giới khác

• Làm nhiệm vụ tạo thị trường: duy trì một thị trường ổn định

bằng cách là khi các loại chứng khốn do mình phụ trách có

mức chênh lệch lớn giữa giá bán và giá mua, họ sẽ chào

bán hoặc trả giá mua chứng khoán đó cho mình với giá

trung bình. Kết quả là thu hẹp được mức chênh lệch giữa

giá mua và giá bán.SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN1.Phân loại thành viên:

Nhà giao dịch chứng khốn có đăng kí

(nhà kinh doanh): Đây là người mua bán

chứng khốn của chính mình và thu lãi bằng

khoản chênh lệch giữa giá mà nhà giao dịch

mua vào và giá bán ra. Như vậy, nhà giao

dịch chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực

kinh doanh có nhiều rủi ro bởi chính họ là

người nắm giữ chứng khốn.SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN2.Tiêu chuẩn thành viên:Yêu cầu về tài chínhQuy định về nhân sự

Điều kiện về cơ sở

vật chất kỹ thuậtĐáp ứng

tiêu chuẩn

trở thành

thành viênSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN2.Tiêu chuẩn thành viên:

Yêu cầu về tài chính:

• Đáp ứng vốn góp cổ đơng, vốn điều lệ và

tổng tài sản. Thành viên phải có tình hình tài

chính lành mạnh, có đủ cơ sở vật chất kỹ

thuật để tiến hành hoạt động một cách bình

thường.

• Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần và tỷ lệ thu nhập

trên vốn cổ phần cũng như các chỉ báo kinh

doanh của cơng ty phải bình thường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại thành viên:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×