Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 5. TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Bài 5. TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Kinh doanh và mục tiêu của KD thương mại

hàng hố.

1.K/n:- KD là việc thực hiện mợt, mợt số hoặc

tất cả các cơng đoạn của q trình đầu tư,

từ SX đến tiêu thụ SP hoặc cung ứng dịch

vụ trên TT nhằm mục đích sinh lợi.

Tiến hành bất kỳ hoạt động KD nào đều có

nghĩa là tập hợp các phương tiện, con

người... và đưa họ vào hoạt động để sinh

lợi cho DN.

- KD thương mại là sự đầu tư tiền của, công

sức của một cá nhân hay tổ chức kinh tế

vào lĩnh vực mua bán HH và thực hiện hoạt

động DV nhằm tìm kiếm lợi nhuận2 . Mục tiêu của KD thương

mại hàng hoa.

Khách hàng

Chất lượng

Đởi mới

Lợi nḥnCạnh tranh

Trong đó mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu quan

trọng nhất3. Nguyên tắc KD : Đối với DNTM hoạt động trong

lĩnh vực phân phối và lưu thơng HH thừơng có 5

mục tiêu cơ bản: khách hàng, chất lượng, đổi

mới, lợi nhuận và cạnh tranh. Để thành công

trong KD, các DNTM cần tuân thủ những nguyên

tắc sau:

- Phải SX và KD những HHDV có chất lượng tốt,

đáp ứng nhu cầu của KH.

- Trong KD trước hết phải lơi cuốn KH, rời sau đó

mới nghĩ đến cạnh tranh.

- Trong KD mỗi khi làm lợi cho mình thì đờng thời

phải làm lợi cho KH.

- Tìm kiếm TT đang lên và chiếm lĩnh TT nhanh

chóng.

- Đầu tư vào tài năng và nguồn lực để tạo ra được

nhiều giá trị Sản phẩm DV .

- Nhận thức và nắm cho được nhu cầu của TT để

đáp ứng đầy đủ.II. Hệ thống kinh doanh thơng mại (TMHH v

TMDV) hiện nay ë níc ta.

HƯ thèng KDTM trong nỊn kinh tÕ qc dân là

tổng thể các tổng công ty (công ty) trung ơng,

các công ty KDHH trong và ngoài nic vii hệ thống

kho trạm, cửa hàng thuộc trung ơng và địa ph

ơng quản lý và các DN, các tổ chức KD hợp pháp

của tất cả các thành phần kinh tế chuyên KD th

ơng mại trên thị trờng.Hệ thống này có thể đợc phân chia theo hai

tiêu thức sau:

1. Theo ngành và cấp quản lý: Theo tiêu thức

này, mạng lii KDTM đợc chia thµnh 4 hƯ

thèng:

- HƯ thèng tỉ chøc KD cđa Bé Cụng Thơng bao

gồm các DNTM nhà nic thuộc Bộ chuyên KD

đại bộ phận HH thông dụng của nền kinh tế

quốc d©n; Bộ Cơng Thương -> TCT -> cơng ty

- HƯ thống tổ chức KDTM của các Bộ và cơ

quan ngang Bộ

- Hệ thống DNTM thuộc các địa phơng và

thành phố.

- Hệ thống các DNTM của các đoàn thể và

DNTM thuộc các thành phần kinh tế khác.2. Theo thành phần kinh tÕ

• DNTM nhà nước

• DNTM tập thể là các HTX, tở hợp tác, các HTXmua bán ở tất cả các vùng nông thôn, thị xã,

thành phố

Các DN tư nhân

Các DN 100 % vốn đầu tư nước ngồi

Các Cty cở phần, Cty trách nhiệm hữu hạn

Hệ thống tiểu thương: gồm các cửa hàng, quâỳ

hàng, điểm bán hàng của các nhân3. Theo qui mơ của DN (số vốn KD hoặc số lao

đợng

• DN có qui mơ lớn

• DN có qui mơ vừa và nhỏIII. Loại hình KD và đặc trưng của các loại hình

DNTM.1. Các loại hình KDTM

a. Theo mức đợ chun doanh :

- KD chun mơn hố: DN chỉ chun KD mợt hoặc mợt nhóm

HH có cùng cơng dụng, trạng thái hoặc tính chất nhất định.

Chẳng hạn KD xăng dầu, KD xi măng, KD lương thực...

Loại hình KD này có ưu điểm:

+ Do chuyên sâu theo ngành hàng nên có điều kiên nắm chắc

được thông tin về người mua, người bán, giá cả TT, tình

hình HH và DV nên có khả năng cạnh tranh trên TT, có thể

vươn lên thành đợc qùn KD.

+ Trình đợ CMH ngày càng được nâng cao, có điều kiện để

tăng năng suất và hiệu qủa KD, HĐH cơ sở vật chất kỹỹ̃

thuật. Đặc biệt là các hệ thống cơ sở vật chất kỸ thuật

chuyên dùng tạo ra lợi thế lớn trong cạnh tranh.

+ Có khả năng đào tạo được những cán bộ quản lý giỏi, các

chuyên gia và nhân viên KD giỏi.

Bên cạnh đó loại hình KD này cũng có nhược điểm nhất địnhh

là:

- Trong điều kiện cạnh tranh - xu thế tất yếu của kinh tế TT

thì tính rủi ro cao.

- Khi mặt hàng KD bị bất lợi thì chủn hướng KD chậm và

khó bảo đản cung ứng đồng bộ HH cho các nhu cầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 5. TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×