Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổn thương có thể nặng hơn. Các liên bào ống thận bị hoại tử , mất nguyên sinh chất và nhân, còn lại màng đáy.

Tổn thương có thể nặng hơn. Các liên bào ống thận bị hoại tử , mất nguyên sinh chất và nhân, còn lại màng đáy.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổn thương có thể nặng hơn. Các liên bào ống thận bị hoại tử , mất nguyên sinh chất và nhân, còn lại màng đáy.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×