Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: YÊU CẦU THỰC HIỆN

CHƯƠNG II: YÊU CẦU THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH1.3.Giao diện của trang sản phẩm1.4.Giao diện của trang chi tiết sản phẩm10CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH1.5.Giao diện của trang giới thiệu11CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH1.6.Giao diện của trang liên hệ1.7.Giao diện của trang giỏ hàng12CHUN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH2.

2.1.Mơ tả về cách xây dựng mơ hình thiết kế.

Sơ đồ thiết kế logicLoại Quần

ÁoKhách

Hàng2.2.Đặt HàngQuần ÁoSơ đồ hệ thốngClientServerDatabase13CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH2.3.

Mơ tả về cách tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

Chương trình gồm các table sau.Mơ tả cấu trúc bảng bill

STT Tên Thuộc Loại

Tính

1

Bill_id

Khố

Chính

2

User_idKiểuMiền Giá Trị Ràng Buộc Diễn Giảibigint20 ký tựKhác rỗngMã hóa đơnbigint20 ký tựKhác rỗng3

4

5

6double

varchar

longtext

timestampMã người

dùng

Tồn bộ

Thanh tốn

Địa chỉ

Ngày thángtotal

payment

address

date255 ký tựKhác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗngMơ tả cấu trúc bảng bill_detail

STT Tên Thuộc Loại

Tính

1

Bill_detail_id Khố

Chính

2

Bill_id

3

product_id

4

price

5

quantityKiểu

bigint

bigint

bigint

double

intMiền Giá Ràng

Trị

Buộc

20 ký tự

Khác rỗng

20 ký tự

20 ký tự

11 ký tự14Khác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗngDiễn Giải

Mã chi tiết

hóa đơn

Mã hóa đơn

Mã sản phẩm

Đơn giá

Số lượngCHUN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNHMơ tả cấu trúc bảng category

STT Tên

Thuộc Loại

Tính

1

category_id

Khố

Chính

2

catagory_nameKiểuMiền Giá Ràng

Trị

Buộc

11 ký tự

Khác rỗngbigintvarchar 255 ký tựKhác rỗngDiễn Giải

Mã loại hàng

Tên loại hàngTạo cấu trúc bảng product .

STT Tên

Thuộc Loại

Tính

1

product_id

Khố

Chính

2

category_idKiểu

bigintMiền Giá Ràng

Trị

Buộc

20 ký tự

Khác rỗngbigint20 ký tựKhác rỗngproduct_namevarchar255 ký tựKhác rỗngproduct_imagevarchar255 ký tựKhác rỗngproduct_pricedoubleKhác rỗngproduct_descri

ptionlongtextKhác rỗng3

4

5

6Diễn Giảisản

phẩmloại

hàng

Tên

sản

phẩm

Hình

ảnh

sản phẩm

Giá

sản

phẩm

Mơ tả sản

phẩmMơ tả cấu trúc bảng users

STT Tên Thuộc Loại

Tính

1

User_id

Khố

Chính

2

User_emailKiểu3User_passvarchar4User_rolebitbigint

varcharMiền

Giá Trị

20 ký tựRàng BuộcDiễn GiảiKhác rỗngMã người dùng255 ký Khác rỗng

tự

255 ký Khác rỗng

tự

1 ký tự

Khác rỗng15Email người dùng

Mật khẩu người

dùng

Vai trò người

dùngCHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH2.4.Mơ tả về các đặc tả xữ lý- Xữ lý Đăng ký khách hàng : Khách hàng khi ghé thăm website có nhu cầu

giao dịch mua bán với cơng ty thì đăng kí 1 account truy cập. Mỗi khách hàng

có 1 account truy cập khác nhau.

- Xữ lý Đăng nhập : Xữ lý đăng nhập cho phép người dùng đăng nhập vào hệ

thống nếu như đã đăng kí làm người sử dụng hệ thống. Nếu khơng có trong

CSDL hoặc sai mật khẩu thì yêu cầu người dùng nhập lại hoặc thơng báo đăng

kí làm người dùng mới.

- Xữ lý Đặt hàng : Sau khi đăng nhập hệ thống khách hàng được phép đặt hàng

có trên showroom với giá cả và thông tin chi tiết cụ thể. Nếu khách hàng chọn

mua nhiều quần áo thì xữ lý cho phép đưa vào Chi tiết đặt hàng nhiều quần áo.

Nếu khách hàng hủy bỏ giao dịch khi chưa muốn mua thi cho phép khách hàng

trở lại Showroom .16CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNHCHƯƠNG III: TỔNG KẾT

1. Ưu điểm của đề tài :

- Hoạt động trên nhiều môi trường

- Khách hàng có thể xem thơng tin quảng cáo xe quần áo nhanh chóng.

- Trang web thân thiện , hài hòa , có ấn tượng đối với người xem .

- Nội dung dễ hiễu , tương tác dễ dàng .

2. Hạn chế của đề tài

- Chưa phát triển các webservices để thu thập thơng tin thẻ tín dụng hay

tài khoản ngân hàng đang giao dịch để cho khách hành thanh tốn nhanh

chóng.

- Các khách hàng có thể chưa quen với loại hình thương mại này , nên

website có thể sụp đổ nhanh chóng trong thời gian ngắn . Biện pháp ,

tăng cường hỗ trợ các loại dịch vụ miễn phí , như cung cấp hộp email

miễn phí, cho phép khách hàng có những thông tin thời sự về thị đĩa

mới nhất hiện nay. Với module thực hiện các bản tin thời sự sẽ làm

khách hàng hướng tới website ngày càng nhiều hơn.

- Chưa xữ lý các chức năng cần thiết còn sơ sài.

- Chưa xây dung liên kết comment facebook

- Chưa xây dựng được phần người quản trị phân quyến

3. Hướng phát triển

- Bổ sung những hạn chế của đề tài , mở rộng các chức năng của hệ thống

website , đảm bảo độ tin cậy của hệ thống

- Phát triển forum , hỗ trợ kĩ thuật cho người dùng trên forum này

4. Kết luận

- Trong thời gian ngắn , chúng em vừa tìm hiểu kĩ thuật , tìm hiểu ngơn ngữ,

nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Nhưng trong thời gian tới , chúng em sẽ

hoàn thiện kĩ thuật và đưa ra một hệ thống website hoàn hảo. Mong thầy châm

chước cho chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã tận tụy hướng

dẫn và giúp đỡ chúng em hoàn tất đề tài này.

5. Tài liệu tham khảo

- Tham khảo nhiều nguồn trang web trên mạng

- Các video hướng dẫn trên youtube

- https://www.codehub.vn/JSP-Co-Ban/Gioi-Thieu

- https://kenhlaptrinh.net

17CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH-https://itphutran.com/gioi-thieu-ve-servlet/18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: YÊU CẦU THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×