Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Một số lưu ý khi mở tiệc ngoại giao nhân dịp Quốc khánh 2/9

III. Một số lưu ý khi mở tiệc ngoại giao nhân dịp Quốc khánh 2/9

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghiêm trọng nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm và đồ uống cho khách, đặc bi ệt là khách

cao cấp.

Thứ hai, khơng nên phục vụ khách nước ngồi những món ăn dân tộc của họ, b ởi vì

đơn giản các món ăn đó sẽ khơng bao giờ được nấu ngon như ở nước họ.

Thứ ba, cần chú ý những đặc điểm dân tộc và tôn giáo của khách, tránh nh ững món

ăn cấm kỵ đối với tín ngưỡng và tôn giáo của khách. Người theo đ ạo h ồi (trong đó bao

gồm số đơng người của thế giới Ả rập) không ăn thịt heo, không u ống r ượu bia, nh ịn ăn

trong tháng Ramadan (tháng lễ trọng của người Hồi giáo). Ng ười Hindu (theo Ấn đ ộ giáo

khơng ăn thịt bò, khơng uống rượu bìa trong tiệc chiêu đãi quốc khánh của h ọ, Ng ười Do

Thái (Ixaren) không ăn thịt heo và tôm cua... Đây là những đi ều kiêng k ỵ tôn giáo mà ch ủ

tiệc cần nắm vững để xử lý cho phù hợp tránh gây khó xử cho khách.

Thứ tư, gọi món ăn cần đúng tên của nó: chiêu đãi là cơng c ụ giao ti ếp gi ữa ch ủ và

khách, cũng như giữa khách với nhau. Vì vậy, tên g ọi c ủa món ăn c ần đ ược l ưu ý và g ọi

đúng tên. Một tiệc ngoại giao chính thức không bao gi ờ là dịp đ ể thay đổi tên g ọi c ủa đ ồ

ăn nhằm mục đích gây ấn tượng. Nấu ăn là một nghệ thuật và một khoa h ọc ph ức t ạp.

Món ăn có tên riêng của nó và cần được tơn trọng.

C/ KẾT LUẬN

Tiệc ngoại giao tuy không được coi là nội dung chủ yếu của hoạt động đối ngo ại

nhưng lại là những công việc cần thiết để tạo điều ki ện cho ho ạt đ ộng ngo ại giao ti ến

hành thuận lợi. Nó có một ý nghĩa vơ cùng quan trọng vậy nên công tác chu ẩn bị cũng

phải được đề cao và kỹ lượng để bữa tiệc ngoại giao đạt được ý nghĩa như mong đợi.PHỤ LỤC

Phụ lục 1:

81.Đạisứquán Ả Rập Saudi:37.Đạisứquán Malaysia..2.Đạisứquán AnhQuốc..38.Đạisứquán Mexico..3.Đạisứquán Australia.39.Đạisứquán MôngCổ..4.Đạisứquán Ai Cập.40.Đạisứquán Myanma..5.Đạisứquán Algérie..41.Đạisứquán Nam Phi..6.Đạisứquán Áo.42.Đạisứquán New Zealand.7.Đạisứquán ẤnĐộ.43.Đạisứquán Na Uy.8.Đạisứquán Argentina..44.Đạisứquán Nga..9.Đạisứquán Ba Lan.45.Đạisứquán Panama10.Đạisứquán Bangladesh..46.Đạisứquán Palestine..11.Đạisứquán Belarus..47.Đạisứquán Pakistan.12.Đạisứquán Bỉ..48.Đạisứquán PhầnLan..13.Đạisứquán Brasil..49.Đạisứquán Pháp..14.Đạisứquán Brunei..50.Đạisứquán Philippines.15.Đạisứquán Bulgaria..51.Đạisứquán Qatar16.Đạisứquán Campuchia.52.Đạisứquán Romania..17.Đạisứquán Canada..53.Đạisứquán CộnghòaSéc.18.Đạisứquán Chile54.Đạisứquán Singapore..19.Đạisứquán Cuba..55.Đạisứquán Slovakia:20.Đạisứquán ĐanMạch..56.Đạisứquán Sri Lanka:21.Đạisứquán Liên minh châuÂu.57.Đạisứquán Tây Ban Nha..22.Đạisứquán Đức..58.Đạisứquán ThụyĐiển.23.Đạisứquán Hungary.59.Đạisứquán ThụySĩ.24.Đạisứquán HyLạp60.Đạisứquán TháiLan..25.Đạisứquán Indonesia..61.Đạisứquán ThổNhĩKỳ.

926.Đạisứquán Iran..62.Đạisứquán TriềuTiên.27.Đạisứquán Iraq..63.Đạisứquán TrungQuốc..28.Đạisứquán Ireland..64.Đạisứquán Ukraina..29.Đạisứquán Israel..65.ĐạisứquánĐạiCôngQuốcLuýchXămBua30.Đạisứquán Italia..31.Đạisứquán NhậtBản..32.Đạisứquán HàLan..33.Đạisứquán HànQuốc..34.Đạisứquán HoaKỳ..35.Đạisứquán Lào.36.Đạisứquán Libya.Phụ lục 2: Giấy mờiPhụ lục 3: Ly uống rượu

Ly uống rượu vang:10Ly uống Sampanh

Ly uống Cognac11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tập bài giảng môn Lễ tân ngoại giao, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2013;

2. Lễ tân ngoại giao, Học viện quan hệ ngoại giao.

3. Internet.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số lưu ý khi mở tiệc ngoại giao nhân dịp Quốc khánh 2/9

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×