Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý nghĩa của biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản nơi gửi giữ

Ý nghĩa của biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản nơi gửi giữ

Tải bản đầy đủ - 0trang

phải thi hành án tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh thi hành án nên bảo đảm

được hiệu lực của bản án, quyết định, quyền, lợi hợp pháp của người được thi

hành và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra việc áp dụng biện pháp này là tiền đề, cở sở cho việc áp dụng biện

pháp cưỡng chế thi hành án dân sự sau này, bảo đảm hiệu quả của việc thi hành

án dân sự. Sau khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án nếu người thi hành

khơng tự nguyện thì cơ quan thi hành án sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thi

hành án dân sự nhằm buộc người thi hành án phải thực hiện nghiã vụ.1011III. Kết luận

Qua sự tìm hiểu và phân tích trên đã giúp ta thấy được phong tỏa tài khoản,tài

sản nơi gửi giữ là một trong những biện pháp bảo đảm trong thi hành án dân sự.

Là biện pháp quan trọng và có nghĩa lớn, giúp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của

người có nghĩa vụ phải thi hành, đồng thời buộc người phải thi hành tự nguyện

thực hiện nghĩa vụ của họ, là tiền đề, cở sở cho việc áp dụng biện pháp cưỡng

chế thi hành án dân sự sau này, bảo đảm hiệu quả của việc thi hành án dân sự

bên cạnh đó nó còn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.12Danh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam( đh luật Hà Nội)

2. luật thi hành án dân sự năm 2014

3. Thông tư số 23/2014/TT-NHNN

4. Nghị định chính phủ số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/200913Mục lục

I. Lời mở đâu.........................................................................................................1

II. Nội dung...........................................................................................................2

1. Khái niệm biện pháp phong tỏa tài khoản......................................................2

2. Đối tượng áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản........................................4

3. Thẩm quyền thi hành......................................................................................6

4. Thủ tục thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản..........................................7

5. Điều kiện chấm dứt phong tỏa tài khoản........................................................9

6. Ý nghĩa của biện pháp phong tỏa tài khoản...................................................9

III. Kết luận.........................................................................................................12

Danh mục tài liệu tham khảo...............................................................................1314Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa của biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản nơi gửi giữ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×