Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. THỰC TẾ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC THAM VẤN NKT, ĐỐI TÁC XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI.

III. THỰC TẾ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC THAM VẤN NKT, ĐỐI TÁC XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

AEPD đã tổ chức buổi tham vấn ý kiến của NKT về chương trình phát triển

tồn cầu sau 2015 với sự có mặt của đại diện những NKT tỉnh Quảng Bình và tỉnh

Thừa Thiên Huế. Đại diện NKT ở các độ tuổi khác nhau, đồng đều về giới và đến

từ các vùng miền và dân tộc khác nhau trong tỉnh.

Thông qua các hoạt động nhằm lấy các ý kiến của NKT, các đại biểu đã

đánh giá kết quả việc thực hiện 8 mục tiêu phát triển toàn cầu giai đoạn từ 2000 –

2013 ở từng địa phương nơi cư trú của NKT, trong đó các vấn đề về trợ cấp xã hội

và việc làm được NKT ghi nhận là đã đạt được tuy vẫn chưa cao (chỉ có 40%

NKT tham dự ghi nhận là đạt được), một số vấn đề về vốn làm ăn và giao thông

tiếp cận ở một số vùng miền núi và nông thôn chưa đạt hoặc đạt rất thấp.

NKT cũng đã thảo luận đưa ra các ý kiến, nguyện vọng của NKT tập

trung vào các nhu cầu ưu tiên của NKT là việc làm và tiếp cận giao thông, tiếp cận

thông tin và các dịch vụ y tế; đồng thời bày tỏ sự mong muốn các cấp các ngành và

toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến NKT nhằm nâng cao chất lượng đời sống kinh tế

xã hội của người khuyết tật. Nhu cầu lớn nhất của NKT là việc làm và đào tạo nghề

tại địa phương giúp NKT dễ dàng tiếp cận các chương trình học nghề tạo việc làm;

100% NKT có thẻ BHYT và được khám chữa bệnh miễn phí và đẩy mạnh hơn nữa

chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật, bao gồm cả trợ cấp học phí cho trẻ khuyết

tật.

Được biết, hoạt động tham vấn này được LHQ chủ trì thực hiện rộng rãi

ở các khu vực trên thế giới nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân và

qua đó, nhu cầu nguyện vọng của họ sẽ được phản ánh một cách đầy đủ vào báo

cáo tham vấn cấp quốc gia và kết quả của báo cáo này sẽ được tổng hợp đưa vào

báo cáo của Liên hợp quốc cấp tồn cầu, góp phần vào việc xây dựng khung chiến

lược phát triển toàn cầu sau năm 2015.

10Tham vấn đồng cảnh:

Tham vấn đồng cảnh là một trong những hoạt động và là mơ hình cần

thiết, gắn liền với chương trình sống độc lập của người khuyết tật. Mơ hình này

được thực hiện thành công tại Mỹ, Nhật và đang được mở rộng sang các nước

khác. Đây là phương pháp hỗ trợ về mặt tâm lý giữa những người khuyết tật để

giúp nhau tìm lại sự tự tin, phát hiện những khả năng của bản thân để sống độc lập

hơn, hòa nhập hơn. Những yếu tố cơ bản của tham vấn đồng cảnh như: thái độ

chăm chú lắng nghe, bảo vệ bí mật, không phủ nhận, không phê phán, không được

để bị cuốn vào vấn đề của khách hàng…Hàng loạt các hoạt động tham vấn đồng

cảnh đã được tổ chức tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng…

các hoạt động như thế giúp ích rất nhiều cho NKT trong việc đưa ra ý kiến, nguyện

vọng của mình đồng thời tự tin hơn trong giao tiếp xã hội. Những NKT cần phải

hiểu nhau trước khi đòi hỏi sự cảm thơng của tồn xã hội.

C.KẾT LUẬNĐể thực sự có hiệu quả Luật NKT 2010, việc tham vấn về các chính sách và

pháp luật về người khuyết tật cần thu hút được đông đảo các thành phần xã hội

tham gia – gồm cả đại diện các tổ chức của chủ sử dụng lao động và người lao

động – cũng như đại diện của người khuyết tật. Có như vậy thì NKT mới sớm có

thể hòa nhập cộng đồng và tham gia vào việc xây dựng và phát triển đất nước.11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

5.Giáo trình luật người khuyết tật - Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ Luật Lao Động nước CHXHCN Việt Nam 2005.

Luật Dạy Nghề 2006.

Hướng tới bình đẳng việc làm cho người Khuyết tật - Tài liệu của ILO.

thongtinphapluatdansu.wordpress.com12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. THỰC TẾ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC THAM VẤN NKT, ĐỐI TÁC XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×