Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Thông số 05 =E. Pot:

* Thông số 05 =E. Pot:

Tải bản đầy đủ - 0trang

277* Thông số 05 =tor:* Thông số 05 =Pid:278279280281Phần 2: Hướng dẫn sử dụng biến tần SIEMENS dòng Micromaster 420

Biến tần Siemens của Đức. Có các dòng sản phẩm về biến tần AC là

Micormaster 410, 420 và 440. Mỗi dòng sản phẩm giống nhau có một số

tính năng khác nhau. Trong tài liệu này chỉ trình bày về 420.

1 Sơ đồ đấu nối phần động lực cho MM 420Hình 3: Vị trí nối dây động lục của biến tần của biến tần Micormaster 420Hình 4: Sơ đồ nối dây động lục của biến tần của biến tần Micormaster

420 loại 1 pha và 3 pha282Hình 5: Vị trí nối điều khiển của biến tần Micormaster 420Hình 6: Sơ đồ nối điều khiển của biến tần Micormaster 420283Hình 7: Sơ đồ tổng quát của biến tần Micormaster 4202842. Thao tác và cài đặt các thơng số cơ bảnHình 8: Hình dáng màn hình BOP

Màn hình BOP hiển thị 5 số. Những đèn Led 7 đoạn này sẽ trình bày

những tham số và giá trị, những tin nhắn về cảnh báo và lỗi, điểm đặt và

giá trị hoat động.

Những thông tin về tham số khơng được lưu trên màn hình BOP này.2853. Bảng thông số cơ bản286Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Thông số 05 =E. Pot:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×