Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. VAI TRÒ CỦA GIA CÔNG BIẾN DẠNG

I. VAI TRÒ CỦA GIA CÔNG BIẾN DẠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Tiếp)2. Vai trò của gia cơng biến dạng-tạo hình:

- Khối lượng lớn: hàng trăm triệu tấn mỗi năm.

- Giảm khối lượng gia công cắt gọt: tiết kiệm VL và chi phí.

- Chiếm tỷ trọng cơng nghiệp lớn: 15-20% GDP

- Lợi ích xã hội: tạo ra hàng triệu việc làm cho XH.(Tiếp)3. Phân loại gia cơng biến dạng:

3.1. Tạo hình kim loại khối:

 Rèn-dập: khn kín, khn hở, rèn đẳng nhiệt.

 Chuốt, chồn, đùn.

 Cán: cán tấm, cán hình, cán ống,…3.2. Tạo hình kim loại tấm:

 Uốn, nắn thẳng hoặc cuốn mép

 Lốc cầu, cán mép đầu ống.

 Thúc, dập sâu.

 Cắt, đột, xén.II. CƠ SỞ VỀ QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KIM LOẠI

Biến dạng kim loại: Là quá trình tác dụng lực vượt quá giới

hạn chảy của vật liệu để tạo ra biến dạng dư hay sự lệch

mạng.(Tiếp)Sự thay đổi của cấu trúc hạt đa tinh thể kim loại sau khi biến

dạng dẻo a) Các hạt đẳng trục trước khi biến dạng; b) Các hạt bị

kéo dài sau biến dạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. VAI TRÒ CỦA GIA CÔNG BIẾN DẠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×