Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiểm soát cỡ hạt

a. Kiểm soát cỡ hạt

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Biến cứng

Quá trình làm KL cứng và bền hơn thông qua biến dạng

dẻo. Khi biến dạng dẻo KL, lệch di chuyển và thêm lệch

khác được tạo ra. Càng nhiều lệch thì càng có nhiều ràng

buộc và xáo trộn trong VL → làm suy giảm khả năng di

chuyển của lệch và tăng bền VL.

Tăng cứng,

bền

Gia công

nguộiLệch

mạng

Giảm độ dẻoc. Hợp kim hóa

Q trình tạo thêm các khuyết tật điểm và đưa các hạt thêm

để cản trở lệch.Hàm lượng Ni ảnh hưởng đến a) độ bền chảy b) độ giãn dài (%EL)

của hợp kim Cu-Ni.Phần IIBIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI VÀ

CÁC ĐẶC TÍNH LIÊN QUANI. VAI TRỊ CỦA GIA CƠNG BIẾN DẠNG1. Ứng dụng:

- Đồ gia dụng

- Phương tiện giao

thơng- Cơng trình xây dựng

- Nhà máy Cơng nghiệp

- Cơng nghiệp Quốc phòng(Tiếp)2. Vai trò của gia cơng biến dạng-tạo hình:

- Khối lượng lớn: hàng trăm triệu tấn mỗi năm.

- Giảm khối lượng gia cơng cắt gọt: tiết kiệm VL và chi phí.

- Chiếm tỷ trọng cơng nghiệp lớn: 15-20% GDP

- Lợi ích xã hội: tạo ra hàng triệu việc làm cho XH.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiểm soát cỡ hạt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×