Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Tổ chức thực hiện :

IV. Tổ chức thực hiện :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Phụ Lục 1: Phiếu thực hiện vệ sinh hot-lineXác nhận công việc chuẩn bị đã hoàn tất, đủ điều kiện để vệ sinh hot-line

Chữ ký và họ tên:NV1Người Chỉ huy trực tiếp

Phạm Duy TùngNV4

Đại diện đơn vị QLVH

25Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Phụ Lục 2: Hướng dẫn chi tiết vệ sinh cách điện hot-line

A- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1/ Chuẩn bị nhân lực:

- Nhóm thi cơng trực tiếp vệ sinh cách điện hotline tại hiện trường gồm có 05

người (từ NV1-NV5); 01 lái xe tải (chở thiết bị bơm áp lực + vòi phun + thiết bị xử

lý nước); có thể có thêm 01 lãnh đạo cơng việc…nếu xe tải khơng có cẩu tự hành

thì phải bố trí cẩu riêng.

- Nhóm xử lý nước: Trước khi vệ sinh hotline cần phải có đủ lượng nước và

phải có thời gian xử lý trung bình khoảng 300 l/h.

2/ Chuẩn bị phương tiện:

* Thiết bị xử lý nước.

- Thiết bị xử lý nước và phụ kiện.

- Nguồn nước, hóa chất hoàn nguyên.

- Máy bơm nước kèm đường ống cấp nước cho máy khử ion trong nước trong

trường hợp nguồn nước cấp yếu .

* Hệ thống vệ sinh hotline:

- Thiết bị động lực: Gồm các thành phần đã kết nối theo hệ thống đạt yêu cầu:

Máy phát điện; Bơm điện (động cơ + bơm nước áp lực); Các phụ kiện lắp đặt sẵn

như van điều chỉnh lưu lượng, van an toàn áp lực, đường ống nước tuần hoàn;…

- Đường ống nước áp lực; vòi phun áp lực.

- Tiếp đất hệ thống động lực; tiếp đất vòi phun.

- Bồn chứa nước đã xử lý.

* Thiết bị phụ trợ:

- Máy đo điện trở suất của nước: ít nhất 01 cái.

- Máy đo điện dẫn suất của nước: ít nhất 01 cái.

- Am pe kìm đo dòng rò thang đo cở 10 mA.

- Am pe kìm đo dòng rò thang đo cở 150 mA.

- Đồng hồ vạn năng.

- Máy đo tốc độ gió.

- Máy đo độ ẩm.

- Thiết bị thông tin liên lạc giữa các nhóm.Phạm Duy Tùng26Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

* Dụng cụ an toàn:

- Quần áo, giày, mũ BHLĐ.

- Quần áo cản điện trường cho nhân viên sử dụng vòi phun nơi có điện trường

cao.

- Găng tay cách điện 1000 V: 02 đôi.

- Ủng cách điện 22000 V: 02 đôi (khi nhân viên sử dụng vòi phun đứng trên

mặt đất).

- Dây đeo an tồn: (loại tồn thân).

- Kính bảo hộ che mắt.

- Tiếp đất thiết bị, tiếp đất an toàn, hàng rào di động…

* Phương tiện vận chuyển, bốc xếp, làm việc trên cao:

- Xe tải; hoặc xe cẩu tải; nếu xe tải nhỏ khơng chở hết thì phải bố trí riêng xe

chở thiết bị xử lý nước.

- Xe cẩu.

- Xe gàu.

- Xe chở quân.

B- NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:

* Về lý thuyết: Hướng dẫn quy trình “ Vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải

đang mang điện bằng nước áp lực cao” ban hành theo quyết định số 196/QĐ-EVN

ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

* Về thực hành:

- Vận hành thiết bị vệ sinh cách điện hotline tại nơi không mang điện.

- Vận hành thiết bị vệ sinh cách điện hotline tại trạm biến áp.

- Vận hành thiết bị vệ sinh cách điện hotline tại đường dây.

- Kiểm tra dòng điện rò theo dòng nước khi vệ sinh hotline.

* Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước:

* Kết thúc khóa đào tạo tồn bộ nhóm học viên đã làm bài kiểm tra cuối khóa

nộp ban tổ chức.Phạm Duy Tùng27Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

C- CÁC KIẾN NGHỊ:

- Khi cung cấp, tiếp nhận các vật tư, thiết bị thuộc hệ thống vệ sinh cách điện

hotline phải cung cấp kèm theo các tài liệu của nhà sản xuất hướng dẫn nguyên lý

làm việc, sơ đồ công nghệ, bản vẽ & sơ đồ điều khiển, hướng dẫn sử dụng bảo quản

cũng như sửa chữa...(Catalogue).

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị kiểm tra, dụng cụ an toàn đảm bảo điều kiện

làm việc đã quy định trong quy trình “ Vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải đang

mang điện bằng nước áp lực cao” ban hành theo quyết định số 196/QĐ-EVN ngày

13 tháng 3 năm 2015 của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Về dây an tồn đề xuất dùng

loại đeo tồn thân có khả năng treo giữ ở vị trí làm việc cho người bắn súng nước vệ

sinh hotline đảm bảo hơn.

- Các phụ kiện gia công bổ sung để đưa vào sử dụng trong hệ thống vệ sinh

cách điện hotline (nếu có) phải được tính tốn thiết kế, kiểm tra, thử nghiệm đảm

bảo u cầu kỹ thuật, an toàn. Trang bị phương tiện vận chuyển, bốc xếp và phương

tiện hỗ trợ khác (xe gàu, máy đo tốc độ gió, máy đo độ ẩm, thiết bị liên lạc…) phù

hợp với hệ thống thiết bị vệ sinh cách điện hotline sử dụng và điều kiện thực tế tại

nơi làm việc.

- Thực hiện vệ sinh cách điện hotline phải ln tn thủ các quy định tại quy

trình “ Vệ sinh cách điện lưới điện Truyền tải đang mang điện bằng nước áp lực

cao” nếu có vấn đề vướng mắc phải bàn bạc thống nhất biện pháp và được cấp thẩm

quyền quyết định mới thực hiện.

- Áp dụng chế độ bồi dưỡng, khuyến khích phù hợp cho người trực tiếp thực

hiện công việc vệ sinh cách điện hotline.

D- CÁC LƯU Ý:

1/ Chất lượng nước:

- Nước sau xử lý phải đo điện trở suất (ρ n) hoặc điện dẫn suất của nước (kn)

bằng 02 máy đo độc lập và có số liệu đạt theo quy trình là:

≥ 120 kΩ.cm, ≤ 8,3 µS.cm-1 đối với cấp điện áp 500 kV

≥ 70k Ω.cm, ≤ 14,3 µS.cm-1 đối với cấp điện áp 220 kV

Tại Pleiku từ ngày 6/5 – 8/5/2015 tại nơi thử nghiệm vệ sinh cách điện hotline

đã dùng nước đo được mức điện trở suất 274 kΩ.cm. Theo kinh nghiệm nước máy

sinh hoạt có điện trở suất vào khoảng 10 – 17 kΩ.cm.

- Với độ chính xác tương đối có thể xác định điện trở suất của nước (kΩ.cm)

thông qua việc đo điện dẫn suất (µS.cm-1) qua cơng thức quy đổi:

ρn = 1000.kn-1.Phạm Duy Tùng28Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Cách xác định chính xác tuyệt đối theo cơng thức ρn = Y-1. Trong đó:

Y là độ dẫn nạp, đo bằng siemens (hay mho ( ), nghịch đảo của ohm.

G là độ dẫn điện, đo bằng siemens.

j là đơn vị ảo.

B là độ điện nạp, đo bằng siemens.

2/ Dòng điện rò:

- Phải kiểm tra dòng rò lớn nhất qua dòng nước khi thực hiện vệ sinh hotline.

Khi đo dòng điện rò qua dòng nước (thực tế chỉ đo được dòng rò qua dây nối đất

của ống phun nước) cần lưu ý loại trừ dòng điện cảm ứng qua mạch vòng bằng cách

đấu nối đất hợp lý khơng tạo thành vòng kín. Theo quy trình EVN dòng điện rò qua

nước cách điện < 0,5 mA (Điều 2.2).

Theo số liệu PTC3 cung cấp dòng rò qua vòi phun nước khi vệ sinh hotline

đường dây đang mang điện đạt giá trị an toàn :

+ Cấp điện áp 220 kV< 0,2 mA+ Cấp điện áp 500 kV< 0,4 mA3/ Khoảng cách an toàn:

- Phải duy trì khoảng cách từ vòi phun đến phần có điện khi bắn nước:

≥ 5,0 m đối với cấp điện áp 500 kV.

≥ 3,0 m đối với cấp điện áp 220 kV.

- Phải duy trì khoảng cách khi di chuyển từ người và dụng cụ mang theo đến

phần mang điện:

≥ 4,5 m đối với cấp điện áp 500 kV.

≥ 2,50 m đối với cấp điện áp 220 kV.

4/ Một số điểm lưu ý khác:

- Tất cả các chi tiết bằng kim loại thuộc hệ thống vệ sinh hotline đều phải nối

đất khi làm việc. Khi làm việc trên cột nghiêm cấm sử dụng các vật dụng bằng kim

loại có chiều dài > 0,5m và vật rắn phi kim loại chiều dài > 1,0m (không kể súng

bắn nước và võ tiếp đất của đường ống). Không để dụng cụ, súng bắn nước vươn ra

nồi thân cột > 0,5m.

- Khơng bắn nước trực tiếp vào người, sử dụng kính bảo vệ mắt khi trực tiếp

bắn nước;

Phạm Duy Tùng29Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

- Khi di chuyển đưa các dụng cụ (ống nước áp lực, dây kéo đồ nghề…) ln

phải đưa trong lòng cột ;

- Khi điện trường nơi làm việc >5 kV/m thì thời gian làm việc áp dụng theo

công thức T=50.E-1-2 (giờ); Khi thời gian làm việc lớn hơn theo công thức T=50.E 1-2 hoặc lớn hơn 25 kV/m thì bắt buộc mặc bộ quần áo cản điện trường.BẢNG CẤP GIÓ VÀ SĨNG (Việt Nam)Cấp gióTốc độ gióĐộ cao sóng

trung bình

Mức độ nguy hạiBơ-phom/skm/hm00-0.2<1-10,3-1,51-50,1Gió nhẹ.21,6-3,36-110,2Khơng gây nguy hại.33,4-5,412-190,645,5-7,920-281,058,0-10,729-382,0610,8-13,839-493,0713,9-17,150-614,0- Cây nhỏ có lá bắt đầu lay

động. ảnh hưởng đến lúa đang

phơi màu

- Biển hơi động. Thuyền đánh

cá bị chao nghiêng, phải cuốn

bớt buồm.

- Cây cối rung chuyển. Khó đi

ngược gió.

- Biển động. Nguy hiểm đối

với tàu, thuyền.

- Gió làm gãy cành cây, tốc

mái nhà gây thiệt hại về nhà

cửa. Không thể đi ngược gió.817,2-20,762-745,5920,8-24,475-887,0- Biển động rất mạnh. Rất

nguy hiểm đối với tàu,

thuyền.1024,5-28,489-1029,01128,5-32,6103-11711,5- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột

điện. Gây thiệt hại rất nặng.

- Biển động dữ dội. Làm đắmPhạm Duy Tùng30Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

tàu biển.

1232,7-36,9118-1331337,0-41,4134-1491441,5-46,1150-1661546,2-50,9167-1831651,0-56,0184-2011756,1-61,2202-220- Sức phá hoại cực kỳ lớn.

- Sóng biển cực kỳ mạnh.

Đánh đắm tàu biển có trọng

tải lớn.14,0Đơn vị áp suất1

Papascal

(Pa)bar

(bar)

1 N/m210−5

1

100000 106 dyne/cm

bar

2átmốtphe

kỹ thuật

(at)átmốtphe

(atm)torr

(Torr)pound lực

trên inch

vng

(psi)1.0197×10− 9.8692×10− 7.5006×10− 145,04×10−

56361,01970,98692750,0614,5041 at98.066,

50,980665≡ 1 kgf/cm20,96784735,5614,2231

at

m101.3251,013251,0332≡ 1 atm76014,696≡ 1 Torr;

≈ 1 mmHg19,337×10−51,715≡ 1 lbf/in21

1,3595×10− 1,3158×10−

tor 133,322 1,3332×10−3

3

3

r

16.894,7Phạm Duy Tùng68,948×10−3 70,307×10− 68,046×10−331Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

psi633Ví dụ: 1 Pa = 1 N/m2 = 10−5 bar = 10,197×10−6 at = 9,8692×10−6 atm, vân vân.

Ghi chú: mmHg là viết tắt của milimét thủy ngân.5/ Các khái niệm cơ bản liên quan:

* XÁC ĐỊNH ĐIỆN DẪN SUẤTpH là chỉ số đo độ hoạt động (hoạt độ) của các ion hiđrô (H+) trong dung

dịch và vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Trong các hệ dung dịch nước, hoạt độ của

Phạm Duy Tùng32Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

ion hiđrô được quyết định bởi hằng số điện ly của nước (Kw) = 1,008 × 10−14 ở 25 °C)

và tương tác với các ion khác có trong dung dịch. Do hằng số điện ly này nên một

dung dịch trung hòa (hoạt độ của các ion hiđrô cân bằng với hoạt độ của các ion

hiđrơxít) có pH xấp xỉ 7. Các dung dịch nước có giá trị pH nhỏ hơn 7 được coi là có

tính axít, trong khi các giá trị pH lớn hơn 7 được coi là có tính kiềm.

Cơng thức để tính pH là:[H+] biểu thị hoạt độ của các ion H+, được đo theo mol trênlít (còn gọi là phân tử

gam). Trong các dung dịch lỗng (như nước sơng hay từ vòi nước) thì hoạt độ

xấp xỉ bằng nồng độ của ion H+.

* Phương trình Bernoulli cho chất lỏng thực:Giải thích các đại lượng:

- H: Chiều cao cột áp của chất lỏng - (m);

- h1-2: Hao phí cột áp - (m);

Phạm Duy Tùng33Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

-Z: Độ cao hình học - (m);

P: Áp suất chất lỏng - (N/m2);

V: Vận tốc dòng chất lỏng - (m/s);

g: Gia tốc trọng trường - (m/s2); bình thường lấy bằng 9,81 m/s2.

ρ: Khối lượng riêng chất lỏng - (kg/m3);

α: Hệ số Coriolis phụ thuộc chế độ chảy của chất lỏng (α=2 ở chế độ chảy

tầng, α=1 ở chế độ chảy rối); Chế độ chảy rối làm giảm thành phần cột áp

(v2/2g) do vận tốc dòng chảy tạo nên.CÁC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

Màng lọc thẩm thấu ngược: Reverse Osmisis System Water Filter: RO

Hệ thống lọc khử Ion: (Deionization System Water Filter: DI )

Hệ thống lọc nước- Electro Deionization System Water Filter: EDIPhạm Duy Tùng34Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

CHƯƠNG VI: THỰC HÀNH VỆ SINH CÁCH ĐIỆN HOT-LINEI. Vệ Sinh Cách Điện Cột Đỡ Đz 220kV Một MạchPhạm Duy Tùng35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Tổ chức thực hiện :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×