Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về phía công ty TNHH Nhựa An Lập

Về phía công ty TNHH Nhựa An Lập

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Trong môi trường cạnh tranh và hội nhập như hiện nay để có thể tồn tại và

phát triển thì mỗi doanh nghiệp phải kinh doanh có hiệu quả, hay nói cách khác là

kinh doanh phải có lợi nhuận. Dù nền kinh tế nói chung của cả nước còn gặp nhiều

khó khăn, chịu sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, nhưng công ty

TNHH Nhựa An Lập đã đạt được những thành cơng đáng khích lệ, doanh thu ngày

càng tăng, mang lại nhiều lợi nhuận, những mặt hàng của cơng ty đã đáp ứng được

đòi hỏi khắt khe của thi trường, góp phần đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa,

hiện đại hóa, thực hiện đúng mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình hiện

nay.

Cơng tác kế tốn đã có những đóng góp đáng kể để đạt được những kết quả

đó. Đặc biệt là kế tốn kết quả kinh doanh, nó có một vai trò không thể thiếu trong

công tác quản lý của doanh nghiệp. Nếu hạch tốn kết quả kinh doanh đúng đắn,

chính xác sẽ là một trong những biện pháp tích cực và có hiệu quả nhất góp phần

vào việc thúc đẩy quá trình tuần hồn vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh ngày

càng mở rộng.

Do thời gian tìm hiểu và kiến thức còn nhiều hạn chế, nên bài viết trên khơng

tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em mong nhận được sự góp ý của thầy cơ và bạn

bè để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH Nhựa An

Lập và đặc biệt là phòng Kế tốn – Tài chính của cơng ty đã giúp đỡ em hồn thành

bài khóa luận này, cảm ơn TS. Hồng Thị Bích Ngọc đã có những đóng góp ý kiến

để em hồn thành bài khóa luận này.51TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, TT 133/2016/TT – BTC, ban hành ngày26/08/2016.

2. TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình kế tốn tài chính,NXB Thống Kê.

3. TS. Đặng Thị Hòa (2011), Giáo trình kế toán quản trị, NXB Thống kê.

4. TS. Nguyễn Phú Giang (2008), Kế tốn tài chính, NXB Tài chính.

5. Một số khóa luận về đề tài kế tốn kết quả kinh doanh của Trường Đại học ThươngMại.

6. Tài liệu kế toán công ty TNHH Nhựa An Lập.

7. WebsiteHttp://www.webketoan.com

Http://danketoan.com

Http://www.kiemtoan.com.vn52PHỤ LỤC

Phụ lục 1.1: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

Phụ lục 1.2: Mẫu sổ cái TK 911 theo hình thức Nhật ký chung

Phụ lục 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

Phụ lục 1.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Phụ lục 1.5: Trình tự ghi sổ theo hình thức Kế tốn trên máy vi tính

Phụ lục 1.6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DNN

Phụ lục 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng ngày 01/12/2017

Phụ lục 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng ngày 05/12/2017

Phụ lục 2.3: Hóa đơn cước dịch vụ viễn thơng và Phiếu chi ngày 05/01/2017

Phụ lục 2.4: Sổ cái TK 511

Phụ lục 2.5: Sổ cái TK 632

Phụ lục 2.6: Sổ cái TK 635

Phụ lục 2.7: Sổ cái TK 515

Phụ lục 2.8: Sổ cái TK 642

Phụ lục 2.9: Sổ cái TK 711

Phụ lục 2.10: Sổ cái TK 811

Phụ lục 2.11: Sổ cái TK 821

Phụ lục 2.12: Sổ cái TK 911

Phụ lục 2.13: Sổ cái TK 421

Phụ lục 2.14: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về phía công ty TNHH Nhựa An Lập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×