Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG

CHƯƠNG III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - Kiểm tốnVề chính sách cơng ty: Cơng ty ln có những chính sách để thu hút khách

hàng như khuyến mãi và động viên cán bộ công nhân làm việc hang hái. Chế độ

thưởng phạt của công ty rất rõ rang, tạo môi trường làm việc thoải mái.

Về uy tín doanh nghiệp: Cơng ty đã xây dựng được sự uy tín của mình trên thị

trường. Các khách hàng quen của cơng ty cũng có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

3.1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Du

Lịch Đại Dương vẫn còn một số các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng không tốt tới hoạt

động kinh doanh nói chung và cơng tác thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng nói

riêng. Những tồn tại đó cần được chỉ rõ rang cùng nguyên nhân của nó để được

khắc phục, thúc đẩy sự phát triển của công ty

Thứ nhất, hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường đã được quan

tâm nhưng hiệu quả phát triển chưa cao.

Thứ hai, chính sách cơng ty đối với khách hàng cũ còn chưa được chú trọng.

Cơng ty hầu như khơng có bất kì một chương trình khuyến mãi đối với khách hàng

cũ để giữ chân khách hàng. Có thể nói công ty đã để vuột mất rất nhiều lượng khách

quen, điều này ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu công ty.

Thứ ba, về nguồn nhân lực công ty chưa tổ chức đào tạo kỹ năng cho người

lao động chưa được thực hiện thường xun.

Bên cạnh đó cơng ty đang khai thác năng suất lao động của nhân viên khá cao.

Cụ thể là năm 2017 năng suất lao động góp phần tăng doanh thu lên

34,443,063,758đ, điều đó đồng nghĩa với việc nhân viên đang phải làm với năng

suất quá lớn. Vì vậy công ty cần tuyển thêm nhân viên để tránh áp lực công việc mà

hiện nay các nhân viên trong công ty đang phải gánh vác.

3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu

3.2.1. Các đề xuất nhằm tăng doanh thu tại Công ty cổ phần thương mại và

dịch vụ Du Lịch Đại Dương

Trên cở công tác phân tích doanh thu của cơng ty cổ phần thương mại và dịch

vụ Du Lịch Đại Dương còn nhiều bất cập như cơng tác phân tích tổ chức chưa được

tốt, các nội dung phân tích chưa đầy đủ. Để ban lãnh đạo có thể đưa ra phương pháp

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì phải hồn thiện nội dung phân tích doanh

GVHD: Th.S Hồng Thị Tâm37SVTH: Đinh Thanh HiềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - Kiểm tốnthu thì doanh nghiệp mới có thể dựa vào q trình phân tích đó để tìm ra được các

ngun nhân khách quan cũng như chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu từ

đó đưa ra các biện pháp tăng doanh thu.

 Giải pháp 1: Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường

Lý do đưa ra giải pháp

Kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì hoạt động Marketing giữ một vai

trò quan trọng trong sự thành cơng hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp trên thị trường. Do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing và

nghiên cứu thị trường là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới. Hiệu quả hoạt

động này nâng cao có ý nghĩa là các doanh nghiệp càng mở rộng quy mô thị trường,

bán được nhiều hơn và kết quả kinh doanh được nâng cao.

Việc nghiên cứu thị trường cung cấp các thông tin xu hướng khách hàng sẽ dự

định đi đâu vào tháng này để cơng ty có chiến lược đẩy mạnh về marketing mảng

đó. Việc nắm bắt tốt nhu cầu thị trườn giúp doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội kinh

doanh, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

Trong lĩnh vực du lịch nói chung và dịch vụ bán vé nói riêng, việc nắm bắt

được nhu cầu xu hướng thị trường là rất cần thiết.

Nội dung giải pháp

Nghiên cứu thị trường là một công việc khá đặc thù, đòi hỏi tính khoa học và

chặt chẽ của quy trình thực hiện.

Do tầm quan trọng của việc nghiên cứu thị trường nên cơng ty phải xây dựng riêng

cho mình một chiến lược nghiên cứu cụ thể. Công ty cần hiểu rõ nhu cầu của khách

muốn đi đâu, ăn nghỉ ra sao, và nhu cầu của khách muốn chuyến bay như thế nào.

Điều kiện thực hiện

Doanh nghiệp hiên đã có 1 phòng Marketing riêng nhưng hiệu quả chưa cao,

do vẫn còn chưa chú tâm đẩy mạnh. Vì vậy cơng ty cần phải chú trọng đẩy mạnh

hoạt động nghiên cứu thị trường hơn nữa, xác định đúng nhu cầu khách hàng để có

chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh đó để hoạt động Marketing được hiệu quả cao nhất, phải có sự phối

hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, vì vậy nhân viên cần có hiểu biết nghiên cứu về

thị trường.

GVHD: Th.S Hồng Thị Tâm38SVTH: Đinh Thanh HiềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - Kiểm toán Giải pháp 2: Đẩy mạnh các hình thức tiếp thị, quảng cáo thu hút khách

hàng, thực hiện tốt chiến lược chăm sóc KH sau bán.

Lý do đưa ra giải pháp

Trong thời gian qua công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Đại

Dương vẫn chưa thực sự làm tốt công tác này. Vậy nên lượng khách hàng tiềm

năng biết đến vẫn còn rất hạn chế, lượng khách cũ quay lại cũng chưa cao. Hình

thức Marketting của cơng ty là bán hàng qua website, facebook nhưng thực sự

chưa mạnh, tiếp cận được ít khách hàng. Vậy nên doanh thu của cơng ty vẫn có

rất hạn chế

Nội dung giải pháp

Việc tiếp thị quảng cáo dịch vụ công ty cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để

tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Đối với những khách hàng lớn, khách hàng thường xun cơng ty nên có quà

tặng bưu thiếp chúc mừng nhân dịp đặc biệt, dịp lễ tết. Ngồi ra cơng ty cũng nên tổ

chức nhiều chương trình khuyến mãi tri ân tới khách hàng hơn nữa. Đối với khách

hàng tiềm năng, nên tư vấn nhiệt tình. Với khách hàng đã sử dụng dịch vụ cơng ty

thì cần phải chăm sóc, hỏi thăm thường xun.

Điều kiện thực hiện

Công ty nên đầu tư một khoản vốn vào cho công tác chi quảng cáo mạnh hơn

để khách hàng biết đến cơng ty. Cần có đội ngũ cán bộ Marketing tốt, có khả năng

thuyết phục khách hàng. Website được thiết kế lôi cuốn đồng thời dễ hiểu để khách

hàng có thể dễ dàng, tìm so sánh vé. Facebook làm mạnh để tiếp cận khách hàng.

Đẩy mạnh tuyển các đại lý để doanh thu được cao hơn.

 Giải pháp 3: Đẩy mạnh hơn nữa về dịch vụ cho thuê phòng và thuê xe

Lý do đưa ra giải pháp

Từ phân tích chương II ta nhận thấy doanh thu công ty chủ yếu từ nguồn bán

vé đem lại. Còn dịch vụ cho thuê phòng và thuê xe chiếm 1 tỷ trọng rất nhỏ trong

tổng doanh thu công ty.

Nội dung giải pháp

Đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ thuê xe, thuê phòng. Khi khách hàng đặt mua vé,

đội ngũ nhân viên phải tư vấn nhiều hơn để khách hàng thuê thêm các dịch vụ th

xe và th phòng của cơng ty. Điều này góp phần tăng doanh thu của công ty nên

cao hơn nữa trong các năm tới.

GVHD: Th.S Hoàng Thị Tâm39SVTH: Đinh Thanh HiềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - Kiểm tốnĐiều kiện thực hiện

Dịch vụ cho thuê phòng và thuê xe phải thật tốt. Đồng thời đội ngũ nhân viên

tư vấn phải được trang bị đầy đủ kĩ năng hơn nữa.

 Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nhằm tăng năng suất

lao động

Lý do đưa ra giải pháp

Số lượng lao động của công ty biến động qua các năm gần đây. Điều này ảnh

hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy cơng ty cần phải ổn định

nguồn nhân lực hơn đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để làm việc hiệu

quả cao nhất

Nội dung giải pháp

Lượng nhân viên phải đủ để san sẻ công việc lẫn nhau. Tránh trường hợp thiếu

người để phải làm việc quá sức

Nâng cao ý thức làm việc của nhân viên, cần có các chế độ thưởng phạt rõ

ràng. Khuyến khích, động viên nhân viên kịp thời về mặt vật chất cũng như tinh

thần đối với nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng

Điều kiện thực hiện

Ban giám đốc cần có chế độ đãi ngộ tốt thu hút nguồn nhân lực vào cơng ty

Bên cạnh đó cần chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên mở các

lớp đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên. Ngoài nâng cao trình độ chun mơn,

nghiệp vụ cho các cán bộ, cơng nhân viên thì doanh nghiệp cũng cần khích lệ tích

cực tinh thần làm việc cho nhân viên. Có chế độ lương thưởng hợp lý, chương trình

thi đua khen thưởng. Luôn tạo môi trường làm việc tốt nhất, thỏa sức sáng tạo.

Tuyên truyền cho các cán bộ công nhân hiểu được lợi ích và ý nghĩa của việc

nâng cao năng suất lao động. Nó ảnh hưởng như thế nào tới lương, thưởng cũng

như tiềm năng phát triển công ty.

 Giải pháp 4: Tăng cường nâng cao chất lượng công tác phân tích kinh tế

Lý do đưa ra giải pháp

Tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch đại dương thì cơng tác phân

tích kinh tế do phòng kế tốn thực hiện. Khối lượng cơng việc lớn, phòng ban vẫn

chưa đi sâu phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu. Điều này ảnh

GVHD: Th.S Hồng Thị Tâm40SVTH: Đinh Thanh HiềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - Kiểm toánhưởng đến việc tham gia, tư vấn cho ban giám đốc về tình hình tăng giảm doanh

thu, để từ đó đề ra các chủ chương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

của doanh nghiệp.

Nội dung giải pháp

Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích kinh tế của cơng ty để có thể chun

sâu vào việc phân tích hoạt động kết quả kinh doanh. Đây là những người có

chun mơn về phân tích kinh tế, tiến hành nội dung phân tích kinh tế, các nhân tố

ảnh hưởng…và theo yêu cầu của nhà quản trị. Hơn hết đây là bộ phận có chức năng

tham mưu, tư vấn ban giám đốc trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh.

Điều kiện thực hiện

Lựa chọn hình thức phân tích phù hợp với nhu cầu cung cấp thông tin cho hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán tạo điều kiện cho việc thu

thập và xử lý dữ liệu.

Xác định nội dung phân tích doanh thu sao cho đáp ứng được yêu cầu cho việc

ra quyết định quản trị nội bộ.

3.2.2. Một số kiến nghị

3.2.2.1. Đối với công ty

Doanh thu của công ty từ năm 2013 – 2017 tăng tuy nhiên vẫn chưa được như

mong muốn, vì vậy ngồi những giải pháp trên, công ty cần:

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt và thống nhất trong hành động.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, ứng dụng hơn nữa công nghệ thông tin trong công

tác quản lý doanh nghiệp.

Quan tâm hơn nữa về nguồn nhân lực con người, tạo mơi trường làm việc

thoải mái, năng động, sáng tạo. Ngồi ra cần có chương trình đào tạo, huấn luyện

chun sâu, tiến hành bố trí nhân sự hợp lý. Hơn hết các nhân viên trong công ty

phải tự trau dồi kiến thức, kĩ năng của mình để đáp ứng với sự phát triển của khoa

học cơng nghệ và thị trường.

Có chế độ khen thưởng, kỉ luật và đãi ngộ nhân viên hợp lý. Vào dịp lễ tết

thưởng cho nhân viên theo năng suất lao động và hiệu quả làm việc, luôn tạo điều

kiện cho các nhân viên khi có các lý do hợp lý. Hằng năm tổ chức các chuyến đi

chơi nhằm giúp cho các nhân viên thêm gắn kết và có tính thần nhiệt huyết, cống

hiến hết mình cho cơng ty.

GVHD: Th.S Hồng Thị Tâm41SVTH: Đinh Thanh HiềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - Kiểm toán3.2.2.2. Đối với Nhà Nước

Nhà nước là cơ quan quyền lực cao nhất, có chức năng quản lý các hoạt động

nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng và có chức năng đề ra các quy đinh, chính

sách và mơi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy trong nội dung khóa luận

này em xin đưa ra một số kiến nghị sau:

Hoàn thiện bộ máy quản lý từ trung ương đến địa phương, loại bỏ những thủ

tục hành chính pháp lý rườm rà bằng các thủ tục gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian chi phí

cho doanh nghiệp.

Tạo mơi trường kinh doanh lành mạnh, cơng bằng cho tất cả các chủ thể

kinh doanh. Hôc trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, tăng cường

quản lý thị trường..

Hồn thiện pháp luật, chính sách phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và

nền kinh tế thị trường. Hệ thống pháp luật cần đồng bộ, không chồng chéo, tạo điều

kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước phải được tuyên truyền và cập

nhật kịp thời, tạo điều kiện cho sự phát triển và chấp hành đúng pháp luật của các

doanh nghiệp.

Tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên hiểu được những chế độ, chính

sách của nhà nước và Cơng ty kịp thời đầy đủ, chính xác.GVHD: Th.S Hồng Thị Tâm42SVTH: Đinh Thanh HiềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - Kiểm tốn

KẾT LUẬNTìm hiểu thực tế và phân tích doanh thu tại Cơng Ty Cổ Phần Thương Mại Và

Dịch Vụ Du Lịch Đại Dương trong những năm qua, em thấy công ty luôn cố gắng,

sự nỗ lực hết mình của các cán bộ cơng nhân viên trong công ty. Bước đầu công ty

đã gặt hái được nhiều thành cơng. Bên cạnh đó Cơng ty vẫn còn những hạn chế, tồn

tại cần khắc phục để nâng cao doanh thu hơn nữa cũng như nâng cao hiệu quả kinh

doanh, góp phần vào chiến lược phát triển cơng ty trong tương lai.

Qua quá trính học tập, nghiên cứu tại trường ĐH Thương Mại, nhờ sự chỉ bảo

nhiệt tình của các thầy cô, bản thân em đã trang bị được cho mình những kiến thức

lý luận cơ bản nhất về chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Qua nghiên cứu thực

tiễn tình hình doanh thu tại cơng ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Đại

Dương, em đã có cơ hội vận dụng kiến thức học vào thực tiễn làm việc. Do trình độ

và thời gian còn hạn chế, e khơng thể đi sâu vào phân tích từng khía cạnh hoạt động

kinh doanh mà chỉ tập trung ngiên cứu về tình hình doanh thu của cơng ty. Qua đó

em nắm bắt được tình hình thực hiện doanh thu cũng như việc xây dựng các hệ

thống bảng chỉ tiêu nhằm theo dõi doanh thu. Bên cạnh đó em cũng nhận thấy được

những điểm chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong việc thực hiện

doanh thu. Do vậy em cũng đưa ra các kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa

doanh thu của công ty.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths Hồng Thị Tâm và tồn

thể các anh chị trong cơng ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Đại

Dương đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và làm khóa luận này.GVHD: Th.S Hồng Thị Tâm43SVTH: Đinh Thanh HiềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×