Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đánh giá khái quát kế toán bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Việt

1 Đánh giá khái quát kế toán bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnBộ máy kế tốn của cơng ty tương đối hồn chỉnh, phản ánh đầy đủ các nội dung

hạch toán và đáp ứng được u cầu quản lý. Đội ngũ kế tốn có trình độ nghiệp vụ

cao, nắm vững chế độ, tác phong làm việc khoa học. Lao động kế toán được phân cơng

hợp lý giúp cho cơng tác kế tốn được chun mơn hóa, tạo điều kiện cho mỗi người

có khả năng đi sâu tìm hiểu, nâng cao nghiệp vụ và phát huy hết khả năng.

+ Vận dụng chế độ kế toán

Hiện nay cơng ty áp dụng theo chế độ kế tốn mới ban hành theo thơng tư

133/2016/TT-BTC do đó cập nhật những thay đổi của chế độ kế toán mới. Việc luân

chuyển chứng từ được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Các chứng từ phục vụ cho

việc bán hàng được lập phù hợp với mơ hình bán hàng. Cơng ty hạch toán hàng tồn

kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho công

tác bán hàng

Về nội dung và cách ghi chép cho từng loại chứng từ cơng ty đã có những hướng

dẫn cụ thể tạo cho chất lượng cơng tác kế tốn được thực hiện tốt.

+ Áp dụng kế toán máy

Việc áp dụng phần mềm kế tốn trong cơng tác kế tốn giúp cho việc thực hiện

kế tốn của cơng ty thuận tiện và nhanh chóng hơn, đem lại hiệu quả trong cơng tác

thực hiện và quản lý, tiết kiệm được chi phí.

Hầu như mọi cơng đoạn kết chuyển đều do máy tính thực hiện cho nên kết quả

mang lại thường chính xác.

Những thơng tin, số liệu được cập nhật ngay, đầy đủ chính xác, với tình tự xử lý

số liệu trên máy một cách linh hoạt, hạn chế thiếu xót các nghiệp vụ.

+ Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế tốn là xương sống của tồn bộ chương trình kế toán, được

xây dựng dựa trên hệ thống tài khoản do Bộ tài chính ban hành và được chi tiết theo

nhu cầu của doanh nghiệp. Kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào đúng

các TK theo quy định kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Về chứng từ sử dụng

Các chứng từ được sử dụng đúng mẫu của Bộ tài chính ban hành những thơng tin

kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép đầy đủ,GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền40SVTH: Nguyễn Thị QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnchính xác vào chứng từ. Trình tự luân chuyển chứng từ ngắn gọn, đơn giản, thuận tiện

cho việc quảy lý, kiểm tra kiểm soát.

+ Về sổ sách kế tốn

Hệ thống sổ kế tốn của cơng ty phù hợp với việc ghi chép tổng hợp, hệ thống

hóa các số liệu về các nghiệp vụ kinh tế từ những chứng từ gốc nhằm cung cấp các chi

tiêu cần thiết để lập bao cáo tài chính và yêu cầu quản lý của cơng ty.

Hệ thống sổ kế tốn được xây dựng trên cơ sở của bộ tài chính và có vận dụng

linh hoạt với tình hình thực tế kinh doanh của cơng ty. Sổ sách được tổ chức có hệ

thống, phản ánh đầy đủ, có hiệu quả kết quả kinh doanh của cơng ty.

Cơng ty sử dụng hình thức nhật ký chung. Hình thức ghi sổ này đơn giản và gọn

nhẹ so với các hình thức sổ khác, phù hợp với công ty.

Tất cả các sổ tổng hợp và sổ chi tiết của công ty đều làm theo đúng mẫu của hình

thức Nhật ký chung theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC của bộ tài chính, từ ngày

1/1/2017 cơng ty sử dụng sổ của công ty thực hiện theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

3.1.2 Hạn chế của kế tốn bán hàng tại cơng ty TNHH dịch vụ thương mại

Đại Việt

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Việt là một công ty chiếm được sự tín

nhiệm của khách hàng với số lượng hàng bán ra khá lớn và kinh doanh nhiều mặt hàng

khác nhau kéo theo lượng chứng từ, sổ sách liên quan cũng rất nhiều, làm cho cơng tác

kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng gặp một số khó khăn.

+ Thứ nhất về chứng từ kế tốn:

Chứng từ sử dụng được luân chuyển đúng quy định và có sự quy định trách

nhiệm rõ ràng. Nhưng tại phòng kế tốn văn phòng, mọi chứng từ tập hợp về lại chưa

có cơng tác phân loại (theo từng nội dung). Bộ chứng từ cho nghiệp vụ bán hàng phát

sinh được kế toán bán hàng lưu chung thành một tập gồm: Hoá đơn Giá trị gia tăng,

phiếu thu, giấy báo có .... Như vậy, khi muốn đối chiếu số liệu sẽ gây khó khăn và tốn

thời gian đặc biệt khi sử dụng chứng từ gốc làm căn cứ để ghi các sổ liên quan, lập

chứng từ ghi sổ hoặc khi cơ quan chức năng (Thuế) đến kiểm tra. Gần đây bộ phận kế

tốn bị mất hóa đơn giá trị gia tăng, mà theo quy định mới hiện hành, khi doanh

nghiệp làm mất HĐGTGT thì phải khai báo với cơ quan thuế và phải nộp phạt theoGVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền41SVTH: Nguyễn Thị QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnđúng quy định. Việc đó đã làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp (lỗi khách

quan) và cá nhân phải đền (lỗi cá nhân).

+ Thứ hai về phương thức bán hàng

Hiện nay, công ty chỉ mới áp dụng phương thức bán bn hàng hóa qua kho, bán

lẻ thu tiền trực tiếp. Mặt khác, số lượng khách hàng cũng bị hạn chế do số lượng đối

thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực tại địa bàn ngày càng nhiều. Công ty chưa đẩy

mạnh khâu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm rộng rãi.

+ Thứ ba về chính sách bán hàng

Cơng ty khơng thực hiện chính sách chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh

toán cho khách hàng. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực

kinh doanh.

+ Thứ tư về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Hiện nay công ty đang tồn tại một số khoản công nợ tồn đọng trên một năm từ

những năm trước vẫn chưa xử lý. Nhưng tình hình tài chính của cơng ty trong các năm

gần đây không tốt nên Công ty chỉ tiến hành trích lập dự phòng một phần cho những

khoản công nợ tồn đọng này. Khi xảy ra trường hợp cơng ty khơng đòi được nợ sẽ ảnh

hưởng khá lớn tới tình hình tài chính của cơng ty tại thời điểm đó.

+ Thứ năm, do dặc thù ngành xi măng dễ bị ẩm, dễ bị vón cục dẫn đến suy giảm

giá trị cơng ty chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng

xi măng, khi giá trị thị trường của mặt hàng xi măng giảm giá thì sẽ ảnh hưởng rất lớn

tới tình hình tài chính của cơng ty trong kỳ đó.

3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng tại cơng ty TNHH dịch vụ

thương mại Đại Việt

3.2.1 Các đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng tại cơng ty TNHH dịch

vụ thương mại Đại Việt

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Việt, em đã

có cơ hội vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn, nhất là trong cơng tác

hạch tốn kế tốn tiêu thụ hàng hóa. Thời gian qua đã giúp em học hỏi được rất nhiều

những kiến thức nhằm đóng góp một phẩn nhỏ vào việc hồn thiện hơn cơng tác kế

tốn bán hàng tại cơng ty để cơng tác này thực sự trở thành công cụ quản lý kinh tế đắc

lực cho cơng ty.GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền42SVTH: Nguyễn Thị QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốn3.2.3.1 Hồn thiện chứng từ bán hàng

Để giảm thiểu rủi ro khi có tranh chấp với khách hàng liên quan tới q trình bán

hàng hoặc mất hóa đơn thì Cơng ty cần lập Biên bản giao nhận hàng hóa, thành phẩm

khi chuyển giao hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng và có nơi lưu trữ hóa đơn riêng

trước khi lên hệ thống kẹp và lưu file cứng. Trên Biên bản giao nhận cần ghi rõ ngày

(giờ) giao nhận; số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa hàng hóa; chữ ký của người

giao và người nhận...

Về việc sắp xếp bộ chứng từ bán hàng thì Cơng ty nên lưu trữ các chứng từ cùng

loại với nhau như: Phiếu thu xếp cùng chung sổ Chứng từ thu, Giấy báo có xếp chung

cùng sổ Chứng từ ngân hàng, Hóa đơn lưu chung một sổ, phiếu xuất và biên bản giao

nhận hàng hóa, thành phẩm nên kẹp chung và lưu chung một sổ, tương tự cho hợp

đồng kinh tế và các chứng từ khác.

3.2.3.2 Hồn thiện phương thức bán hàng của cơng ty.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì các phương thức bán hàng ngày

càng đa dạng hơn, có các phương thức bán hàng mới như bán hàng qua mạng đang

ngày một phát triển hơn tại Việt Nam. Mà hiện nay Công ty mới chỉ áp dụng phương

thức bán hàng thơng qua tìm kiếm khách hàng trực tiếp. Em xin đề xuất giải pháp

nhằm đa dạng hóa phương thức bán hàng tại Công ty như sau: Công ty đã có website

cung cấp các thơng tin về cơng ty cũng như sản phẩm mà Công ty đang kinh doanh,

nhưng Công ty nên nhờ vào website đó để quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm, tính

năng nhằm giúp mở rộng hơn các đối tượng khách hàng ở các khu vực khác. Cơng ty

nên sử dụng các chương trình chạy quảng cáo ADS trên mạng xã hội : facebook… hay

đăng kí quảng cáo qua báo, đài, truyền hình…

Cơng ty cũng nên xem xét thêm phương thức gửi đại lý nhằm đa dạng hóa

phương thức bán hàng và tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới, tiềm năng.

- Khi Công ty giao hàng cho cơ sở nhận đại lý: đơn vị xuất kho hàng hóa để giao

đại lý kế tốn căn cứ vào phiếu xuất kho hoặc phiếu điều chuyển hàng hóa (thành

phẩm) ghi Nợ TK hàng gửi bán (157), ghi Có TK thành phẩm (156) theo giá trị thực tế

xuất kho.

- Khi nhận được bảng thanh toán hàng bán đại lý, ký gửi do cơ sở nhận đại lý

lập và các chứng từ thanh toán, kế toán phản ánh doanh thu, hoa hồng đại lý dành cho

bên nhận bán hàng đại lý:GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền43SVTH: Nguyễn Thị QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đánh giá khái quát kế toán bán hàng tại công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x