Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: Phòng kế toán)

(Nguồn: Phòng kế toán)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khi xuất kho hàng hóa, căn cứ hóa đơn GTGT kế toán ghi: Nợ TK tiền mặt

(1111), tiền gửi ngân hàng (112) hoặc phải thu của khách hàng (131) theo giá thanh

toán của hàng hóa đã bao gồm cả thuế GTGT đồng thời ghi Có TK doanh thu bán

hàng (511) theo giá chưa có thuế GTGT và ghi thuế GTGT phải nộp (33311)

Cuối tháng căn cứ vào phiếu xuất kho để ghi nhận giá vốn hàng bán cho lô

hàng đã bán trong kỳ: Nợ TK giá vốn hàng bán (632), ghi Có TK hàng hóa (156)

theo giá trị thực tế của hàng xuất kho.

 Nghiệp vụ thực tế phát sinh- Bán hàng qua kho

Ví dụ 1: Ngày 28/05/2016 tại cơng ty phát sinh nghiệp vụ xuất bán cho Công

ty TNHH Thương Mại Điện Sài Gòn, chưa thu tiền.68- Chứng từ sử dụng:

+ Hóa đơn GTGT

HĨA ĐƠN (GTGT)Mẫu sớ: 01GTKT3/001Liên 3: Nội bộ

Ngày 28 tháng 05 năm 2016DH/16P

Số: 0003708Đơn vị bán: Công ty TNHH Kỹ Thương Duy Hưng

Mã số thuế: 0104414333

Địa chỉ: Số 73 Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, HN

Số điện thoại: 043540 9046Fax: 04 3540 9049Họ tên người mua:

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Điện Sài Gòn

Mã số thuế: 0301510423

Địa chỉ: 257/6 Bến chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hình thức thanh toán: TM/KH

STTTên hàng hóa, dịch vụAB

Cầu dao điện dạng khới1Đơn vị

tính

C

CáiSớ tài khoản:

Số lượng

1

1Đơn giá

(đồng)

2

288.750Thành tiền

(đồng)

3 = 1x2

288.750Cợng tiền hàng:

288.750

Thuế suất thếu GTGT:

10%

Tiền thuế GTGT

28.875

Tổng cộng tiền thanh toán:

317.625

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm mười bảy nghìn, sáu trăm hai mươi lăm đồng./.

Người mua hàngNgười bán hàng(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Khách hàng gửi yêu cầu báo giá tới phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh

nhận yêu cầu gửi lại báo giá tới khách hàng. Công ty TNHH Thương mại Điện Sài

Gòn sau khi chấp nhận giá  gửi đơn dặt hàng đến bộ phận kinh doanh

Bộ phận kinh doanh  gửi đơn đặt hàng cho kế toán. Kế toán căn cứ vào đơn

đặt hàng viết hóa đơn GTGT số 3708 ( viết 3 liên), ký duyệt, giữ lại liên 1  giao

liên 2 và 3 cho khách hàng  khách hàng nhận hóa đơn xuống kho lấy hàng  thủ

kho nhận hóa đơn từ khách hàng  xuất hàng cho khách, giữ lại liên 3.

69Ngày 28/05/2016 căn cứ vào hóa theo hóa đơn bán hàng số 0003708 kế toán

ghi nhận:

Nợ TK 131:288.750Có TK 511:28.875Có TK 3331:317.625Căn cứ thực hiện tính giá xuất kho số, kế toán ghi nhận giá vốn hàng:

Nợ TK 632255.000Có TK 156255.000

Khi có nghiệp vụ bán hàng này phát sinh, kế toán tiến hàng hạch toán doanh

thu bán hàng và giá vốn hàng bán trên phần mềm kế toán. Căn cứ vào hóa đơn

GTGT số, kế toán nhập chính xác các thông tin trên hóa đơn như sau:

Thông tin ngày tháng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, hình thức thanh

toán

Số lượng, đơn giá bán hàng hóa được phản ánh vào sổ chi tiết bán hàng

Tiền thuế GTGT 10% được phản ánh vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 3331

Từ sổ chi tiết bán hàng, sổ nhật ký chung, lấy bên có TK 5111, cột “thành

tiền” ở sổ chi tiết bán hàng tổng hợp vào sổ cái TK 511.

Sau khi hạch toán trên phần mềm kế toán, phần mềm sẽ tự động ghi các sổ

liên quan như:

2.2.2.3. Sổ kế tốn

Cơng ty đang áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung dung phần mềm kế

toán Misa để hỗ trợ cho việc ghi chép sổ nhật ký chung, gồm có: Sổ nhật ký thu

tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Sổ Nhật ký bán hàng, Sổ Nhật ký mua hàng. Hàng ngày,

căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung

đồng thời những nghiệp vụ liên quan đến đối tượng cần hạch toán chi tiết thì ghi

vào sổ thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Định kỳ từ sổ nhật ký chung ghi các nghiệp

vụ kinh tế vào Sổ cái. Cuối kỳ căn cứ vào số liệu kế toán chi tiết lập các bảng tổng

hợp chi tiết. Đối chiểu bảng tổng hợp chi tiết với bảng cân đối TK. Sau khi khớp số

liệu giữa 2 bảng tiến hành lập báo cáo tài chính.

Các sổ cái, sổ chi tiết liên quan như sổ cái các TK 511, TK 632, TK 156, TK

131.

70Sổ Nhật Ký Chung.

Sổ chi tiết TK 5111, Sổ chi tiết TK 632, sổ cái chi tiết TK 1561,...

Sổ nhật kí bán hàng.

Sổ chi tiết thanh toán với người mua: dùng để theo dõi chi tiết tình hình công

nợ và thanh toán công nợ phải thu ở người mua. Nó được mở cho từng khách hàng

và theo dõi từng khoản nợ phải thu từ khi phát sinh cho đến khi người mua thanh

toán hết các khoản nợ.71CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG

TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC DỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG DUY HƯNG

3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu

3.1.1 Những ưu điểm của kế toán bán hàng và xác định

kết quả kinh doanh tại Cơng ty

 Về bộ máy kế tốnBợ máy kế toán công ty được tổ chức theo hình thức tập trung là phù hợp với

quy mô hoạt động và hình thức kinh doanh của công ty. Theo hình thức này, công ty

chỉ mở một bộ sổ sách kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán. Đồng thời, hình thức

này còn đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất đối với công tác kế toán, cung

cấp thông tin một cách kịp thời cho ban lãnh đạo, giúp ban lãnh đạo nắm được tình

hình hoạt động của công ty, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty và đưa ra các

quyết định kịp thời để hoạt động sản xuát kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Phòng kế toán công ty với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm và đầy

năng động, có trình độ nghiệp vụ vững vàng, có trách nhiệm với phần hành mà

mình phụ trách và sử dụng thành thạo vi tính góp phần cung cấp thông tin kịp thời

cho lãnh đạo công ty và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Giữa các phòng

ban cũng có sự phối hợp hài hòa, nhiệt tình, trách nhiệm nên công việc của phòng

kế toán diễn ra thuận lợi.

Việc phân công các nhân viên đảm nhận phần hành kế toán là dựa vào năng

lực chuyên môn của mỗi người. Một vài nhân viên kế toán kiêm nhiều nhiệm vụ

nên tiết kiệm chi phí cho công ty và giúp bộ máy kế toán đơn giản, gọn nhẹ. Việc

phân chia các phần hành kế toán cụ thể đảm bảo sự phân nhiệm rõ ràng giữa các

nhân viên kế toán, đông thời giúp phòng kế toán bao quát được toàn bộ các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh hàng ngày. Chính vì vậy, bộ máy kế toán công ty hoạt động rất

hiệu quả.

 Về việc ứng dụng công nghệ thông tinCông ty đã trang bị máy tính cho các nhân viên kế toán và ứng dụng phần

mềm kế toán Misa trong công tác kế toán. Việc ứng dụng phần mềm kế toán trong

72hạch toán giúp cho việc nhập cũng như tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, tiện lợi, tiết

kiệm thời gian, công sức, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lãnh đạo công

ty trong việc ra quyết định.

 Về hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản, và các báo cáo kế tốnChứng từ kế toán được tở chức theo đúng quy định của Bộ tài chính. Khi nhập

chứng từ vào máy, kế toán đã kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của chứng từ.

Khi lưu, các bộ chứng từ được đóng thành quyển theo từng tháng của niên độ kế

toán thuận tiện cho việc tìm kiếm, kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.

Hệ thống tài khoản kế toán của công ty được mở chi tiết dựa trên hệ thống tài

khoản thống nhất theo quyết định 48 của Bộ tài chính, đồng thời hệ thống tài khoản

cũng được mở chi tiết theo yêu cầu quản lý của công ty.

Hình thức ghi sổ của công ty là hình thức nhật ký chung. Đây là một hình thức

ghi sổ đơn giản, thuận tiện, phù hợp cho công tác kế toán trên máy vi tính và hình

thức kế toán tập trung.

Hệ thống sổ sách của công ty gồm có sổ chi tiết và sổ tổng hợp theo đúng mẫy

quy định của Bộ tài chính.

Hệ thống báo cáo tài chính theo đúng mẫu quy định của Bộ tài chính gồm có

các mẫu báo cáo bắt buộc là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại của kế tốn bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh tại Công ty

Trong thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại công ty, em nhận thấy rằng kế

toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty đã được tổ chức và thực

hiện theo đúng quy định, chế độ của Bộ tài chính, phù hợp với đặc điểm kinh doanh

và yêu cầu quản lý của công ty. Chính vì vậy quá trình bán hàng và xác định kết quả

bán hàng đã được phản ánh chính xác và đầy đủ. Công ty cần phát huy những kết

quả đã đạt được.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đó, trong tổ chức kế toán của công ty vẫn còn

một số điểm hạn chế và tồn tại nhất định cần phải khắc phục để hoàn thiện hơn nữa

tổ chức kế toán.73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: Phòng kế toán)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x