Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế nội bộ khi triển khai công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động, đặc biệt là về tiền lương và các khoản trích lương. Yêu cầu các phòng ban chủ động thực hiện đúng quy chế, tránh vi phạm

Công ty phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế nội bộ khi triển khai công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động, đặc biệt là về tiền lương và các khoản trích lương. Yêu cầu các phòng ban chủ động thực hiện đúng quy chế, tránh vi phạm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

xây dựng các trang web để họ có thể hỏi đáp với các cơ quan chức năng, trao đổi

kinh nghiệm.

Công ty Cổ phần thương mại và Chuyển phát nhanh Nội Bài để có thể thực

hiện những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hạch toán các khoản thanh

toán với người lao động cần có những chính sách và chương trình cụ thể như bồi

dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho nhân viên kế tốn, đồng thời quan tâm hơn đến chính

sách đãi ngộ với người lao động. Việc hồn thiện cơng tác này luôn được các doanh

nghiệp đề cao xây dựng điều kiện hoàn thiện.SVTH: Hà Thị Ngọc59

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

KẾT LUẬN

Các ngành dịch vụ nói chung và chuyển phát nhanh nói riêng trong những năm

gần đây đã và đang phát triển mạnh mẽ. Dịch vụ này đã và đang đáp ứng được nhu

cầu ngày càng cao của xã hội hiện nay, việc luận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, … đã

thuận lợi hơn, khơng còn gặp khó khăn như trước. Vậy nên ngành nghề dịch vụ hiện

nay đang thu hút sự quan tâm của phần lớn lực lượng lao động. Hòa chung vào sự

phát triển của nghành nghề này, Công ty Cổ phần thương mại và Chuyển phát

nhanh Nội Bài - một cơng ty có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực

Chuyển phát nhanh, từ khi bước chân vào môi trường cạnh tranh khắc nghiệt này,

vẫn luôn ổn định phát triển, góp phần khơng nhỏ vào sự phát triển chung của nền

kinh tế đất nước. Để đạt được những thành công nhất định này nhờ vào đội ngũ lãnh

đạo tài năng cũng như tồn thể nhân viên trong Cơng ty, chứng minh rằng, môi

trường làm việc hay chế độ đãi ngộ của Công ty đã đáp ứng được phần nào đời sống

của người lao động. Và bộ phận kế toán của cơng ty có vai trò quan trọng, đặc biệt

là cơng tác kế tốn lao động tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức

tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính

sách của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động. Đảm bảo tính chất, phân bổ đúng

đắn, chính xác các khoản thanh tốn với người lao động nhằm hạ thấp giá thành

dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động và tăng lợi nhuận cho Công ty để cơng ty

ngày càng lớn mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý

lao động tiền lương thì kế tốn cần phải biết kết hợp mơ hình hạch tốn dựa trên cơ

sở kết hợp với thực trạng của Công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt nhất.

Qua quá trình thực tập thực tế tại Cơng ty và q trình học tập tại trường, em

nhận thấy rằng học lý thuyết cần phải đi đôi với việc thực hành, phải biết vận dụng

linh hoạt các kiến thức đã học, vận dụng thông tư, nghị định đúng đắn. Với đề tài “

Kế toán các khoản thanh tốn với người lao động tại cơng ty Cổ phần thương mại

và Chuyển phát nhanh Nội Bài” đã giúp em hiểu rõ hơn về lý thuyết chuyên ngành

được học tại khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương Mại. Bên cạnh

những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh nói chung, cơng tác kế tốn

cũng như kế toán các khoản thanh toán với người lao động, vẫn còn những hạn chếSVTH: Hà Thị Ngọc60

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

cần hồn thiện vì nó liên quan trực tiếp đến đời sống của người lao động, lợi ích

Cơng ty và nền kinh tế đất nước.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Cơng ty,

cũng như tồn bộ nhân viên trong Cơng ty, đặc biệt là nhân viên phòng Kế tốn và

sự hướng dẫn nhiệt tình của Cơ giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Lam để em hồn thành

được bài khóa luận tốt nghiệp này. Nhưng do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh

nghiệm thực tế còn non nớt nên bài viết này khơng trách khỏi những sai sót. Em

mong nhận được sự đóng góp ý kiến để được hồn thiện hơn.SVTH: Hà Thị Ngọc61

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Thơng tư 200/2014TT-BTC

 Quyết định 595/QĐ- BHXH

 Luật số 10/2012/QH2013

 Thông tư 191/2013/NĐ-CP

 Giáo trình kế tốn tài chính - Đại học Thương Mại.

 Một số trang web: ketoanthienung.com, tapchiketoan.com, webketoan.vn,

danketoan.com,…

 Tư liệu phòng Kế tốn, phòng Hành chính nhân sự của Công ty Cổ phần và

thương mại và Chuyển phát nhanh Nội Bài.SVTH: Hà Thị Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán

PHỤ LỤC

Phụ lục số 01: Bản ghi chép kết quả điều tra phỏng vấn

Phụ lục số 02: Bảng Thanh toán tiền lương Tháng 01/2018

Phụ lục số 03: Bảng chấm cơng phòng kế tốn tháng 01/2018

Phụ lục số 04: Bảng Thanh toán tiền lương phòng kế tốn tháng 01/2018

Phụ lục số 05: Bảng Thanh toán tạm ứng lương tháng 01/2018

Phụ lục số 06: Phiếu chi số TSC.01/2018.0222PC

Phụ lục số 07: Đề nghị tạm ứng

Phụ lục số 08: Phiếu chi số TSC.2018.01-0020PC

Phụ lục số 09: Đề nghị thanh toán

Phụ lục số 10: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Bảng thanh toán BHXH

Phụ lục số 11: Bảng trích nộp các khoản theo lương

Phụ lục số 12: Chứng từ ghi sổ

Phụ lục số 13: Sổ đăng ký chứng từ

Phụ lục số 14: Sổ chi tiết TK 334

Phụ lục số 15: Sổ cái TK 334SVTH: Hà Thị Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm toán

PHỤ LỤC SỐ 01

Khoa Kế toán – Kiểm tốnCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHọ và tên sinh viên: Hà Thị Ngọc

Lớp: K50D3 – Khoa: Kế Toán - Kiểm Toán

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần thương mại và Chuyển phát nhanh Nội Bài

BẢN GHI CHÉP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN

 Nội dung và thời gian phỏng vấn

Từ 8h 30 đến 9h50 ngày 31/01/2018

Họ và tên

1. Lê Thị HuyềnCâu hỏi phỏng vấnChứca.Thưa chị, hiện nay công ty đang sử dụng hìnhvụ

Kếthức trả lương nào?tốnHiện tại cơng ty đang sử dụng hình thức trả lương trưởng

theo thời gian cho cán bộ nhân viên văn phòng,

hình thức theo doanh thu cho nhân viên phòng

kinh doanh, trung tâm khái thác, trung tâm giao

dịch, đội xe.

b.Việc theo dõi tiền lương tại công ty được thực

hiện như thế nào?

Tại Cơng ty, Phòng nhân sự trực tiếp quản lý việc

chấm cơng của tồn bộ nhân viên. Sau đó, Phòng

kế tốn hồn thiện bảng lương, hạch toán vào các

2. Đặng Thị Thu Hàsổ sách liên quan.

Thưa chị, hiện tại công ty đã sử dụng thông tư

200/2014TT-BTC thay thế cho quyết địnhKế15/2006QĐ-BTC chưa?Các sổ sách chứng từtốncơng ty áp dụng trong cơng tác tính lương? Cơngtổngty có sử dụng phần mềm kế tốn khơng?hợpSVTH: Hà Thị Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

Hiện nay, cơng ty đã áp dụng thông tư 200/2014

TT-BTC thay thế cho quyết định 15/2006QĐBTC.

Các sổ sách,chứng từ áp dụng trong kế tốn

lương gồm có: bảng chấm cơng, bảng thanh tốn

tiền lương, bảng phân bổ tiền lương tồn cơng ty,

phiếu chi, giấy tạm ứng, sổ lương, sổ chi tiết TK

3383, TK 3384, TK 3385, Sổ cái, Chứng từ ghi

3. Bùi Thị Thảosổ,….

Theo chị, chế độ lương thưởng ở cơng ty đã hợpKếlý chưa?tốnHiện nay, chế độ đãi ngộ của Công ty khá tốt, đáp thanh

ứng được đời sống của nhân viên. Mặc dù vậytốnnhưng cơng tác kế tốn vẫn còn nhiều hạn chế

4.Nguyễn Quốc Địnhcần hồn thiện trong tương lai.

Anh được hưởng những phụ cấp nào tại công ty?TrưởngTại công ty, tôi đựợc hưởng phụ cấp ăn trưa, điệnphòngthoại, phụ cấp đi lại, ngồi ra còn có một số chếHànhđộ lương thưởng khác,...chính

nhân

sựSVTH: Hà Thị Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toánPHỤ LỤC SỐ 02SVTH: Hà Thị NgọcGVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệpSVTH: Hà Thị NgọcKhoa Kế tốn – Kiểm tốnGVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánPHỤ LỤC SỐ 03SVTH: Hà Thị NgọcGVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamPHỤ LỤC SỐ 04

Bảng thanh tốn tiền lương phòng Kế tốn

Tháng 01/2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế nội bộ khi triển khai công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động, đặc biệt là về tiền lương và các khoản trích lương. Yêu cầu các phòng ban chủ động thực hiện đúng quy chế, tránh vi phạm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x