Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty có chi nhánh ở 63 tỉnh thành trên cả nước, chỉ có 3 chi nhánh lớn là HCM, Đà Nẵng, Hà Nội có bộ phận kế toán. Hàng tháng, tất cả chi nhánh phải chuyển hết chứng từ lương ra Phòng kế toán của trụ sở chính tại Hà Nội để lưu giữ, khối lượng chứng từ

Công ty có chi nhánh ở 63 tỉnh thành trên cả nước, chỉ có 3 chi nhánh lớn là HCM, Đà Nẵng, Hà Nội có bộ phận kế toán. Hàng tháng, tất cả chi nhánh phải chuyển hết chứng từ lương ra Phòng kế toán của trụ sở chính tại Hà Nội để lưu giữ, khối lượng chứng từ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

3.1.2.2. Ngun nhân.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là:

- Do đặc thù ngành dịch vụ Bưu chính –Chuyển phát: Cơng ty hiện nay có

quy mơ lớn, đã có chi nhánh, trung tâm trên 63 tỉnh thành, dẫn đến việc quản lý,

luân chuyển chứng từ sẽ gặp khó khăn về thời gian.

- Khối lượng lao động của Công ty tương đối nhiều, rải rác trên khắp cả nước

nên việc quản lý chấm cơng cũng sẽ phức tạp hơn.

- Trình độ nhân viên kế tốn ln được cơng ty đào tạo để trau dồi kiến thức,

kỹ năng nhưng vì khối lượng cơng việc q lớn nên khơng thể tránh khỏi sai sót,

nhầm lẫn.

- Hiện nay, chính sách về kế tốn tiền lương và các khoản trích có nhiều biến

động so với năm 2017 nên việc áp dụng các thông tư, quyết định mới vẫn phải mất

một số thời gian nhất định.

3.2. Một số đề xuất với vấn đề hạch toán các khoản thanh tốn với người

lao động tại Cơng ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài.

3.2.1. Về hình thức thanh tốn tiền lương và phương pháp tính lương.

- Ban lãnh đạo nên kiểm soát lại quy định về thanh tốn tiền lương, tìm ra các

ngun nhân gây ra việc chậm trễ, kéo dài việc thanh toán tiền lương cho người lao

động, từ đó đưa ra giải pháp hợp lý để thanh toán tiền lương đúng thời gian quy định.

- Các Giám đốc chi nhánh, Trưởng các phòng ban, bộ phận trực tiếp quản lý

người lao động nên theo dõi tình hình điều kiện làm việc của các nhân viên, đề xuất

với Ban lãnh đạo bổ sung thêm các khoản Phụ cấp hợp lý để người lao động được

làm việc trong điều kiện tốt hơn, nâng cao hiệu quả công việc.

- Theo đúng Luật, phải thanh toán 200% tiền lương cho thời gian làm

thêm giờ vào ngày cuối tuần cho nhân viên:

Tiền lương

làm thêm

giờ=Tiền lương

giờ thực trảSVTH: Hà Thị Ngọc×200%×Số giờ làm thêm56

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp hạch tốn.

Hiện nay cơng ty chưa thực hiện việc trích trước và thanh tốn lương nghỉ

phép cho nhân viên. Để phản ánh các khoản trích trước và thanh toán tiền lương

nghỉ phép cho nhân viên kế tốn sử dụng tài khoản 335 – Chi phí phải trả.Mức trích trước tiền lương nghỉ phép được xác định như sau:

Mức trích trước tiền = Tiền lương thực tế trả × Tỷlệ trích trước

lương nghỉ phép

Trong đó,

Tỷ lệ trích trướccho nhân viên

Tổng số tiền lương nghỉ phép theo KH của nhân viên=

Tổng số tiền lương chính theo KH của nhân viên

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của người lao động kế tốn ghi:

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 335: Chi phí phải trả

Khi tính tiền lương thực tế cho người lao động trong kỳ kế tốn ghi:

Nợ TK 335: Chi phí phải trả

Có TK 334:Phải trả người lao động

Khi chi trả tiền lương cho người lao động nghỉ phép kế toán ghi:

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 111,112: Số tiền phải trả.3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ.

- Ban lãnh đạo cần họp bàn lại, xem xét những vị trí nhất định để xét duyệt

Bảng thanh tốn tiền lương: Khi phòng Hành chính nhân sự gửi Bảng lương theo

ngày chấm cơng, kế tốn tiền lương duyệt và hồn thiện lên Bảng thanh tốn tiền

lương, chuyển đến các Phòng ban, bộ phận, các chi nhánh để người lao động đối rà

sốt đối chiếu tính chính xác (u cầu tất cả Trưởng phòng ban, bộ phận, Giám đốc

chi nhánh xác nhận lại trong vòng 1 ngày kể từ ngày gửi). Sau đó, trình Ban Giám

đốc xét duyệt, Kế tốn trưởng ký để Kế tốn Ngân hàng, Thủ quỹ chi lương trong

vòng 2 ngày tiếp theo.

- Nếu nhân sự không đủ, Kế toán trưởng nên đề xuất thuê thêm lao động

hoặc phân công lại công việc để tránh gây áp lực lớn cho Kế toán tiền lương và kế

toán ngân hàng, giảm thiểu sai sót, chậm trễ trong q trình làm việc.

- Công ty nên chia ra 3 khu vực: các chi nhánh miền Bắc sẽ chuyển chứng từ

về Trụ sở chính; các chi nhánh miền Trung sẽ chuyển chứng từ về kế toán Đà Nẵng,

các chi nhánh miền Nam tập trung chứng từ ở Hồ Chí Minh. Các chi nhánh lưu giữ,

SVTH: Hà Thị Ngọc57

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán

sắp xếp theo khu vực, theo từng chi nhánh riêng một cách cẩn thận, gọn gàng. Sau

đó, cuối năm sẽ gửi hết ra Trụ sở chính.

- Cơng ty phải xây dựng, bổ sung, hồn thiện các quy chế nội bộ khi triển

khai công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động, đặc biệt là về tiền

lương và các khoản trích lương. Yêu cầu các phòng ban chủ động thực hiện đúng

quy chế, tránh vi phạm và có biện pháp xử phạt nhất định.

3.3. Điều kiện áp dụng.

Việc hồn thiện cơng tác tổ chức hạch toán kế toán các khoản thanh toán với

người lao động là vô cùng qua trọng và là yêu cầu tất yếu đối với Công ty Cổ phần

thương mại và Chuyển phát nhanh Nội bài. Hiện nay nhà nươc ban hành Thông tư

200/2014TT – BTC, công tác kế tốn cơng ty đã kịp thời tiếp cận với các văn bản,

chế độ Nhà nước ban hành, tuy nhiên cần phải hồn thiện hơn nữa cơng tác kế tốn

các khoản thanh toán với người lao động, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của các

tồn bộ nhân viên trong Cơng ty, góp phần thúc đẩy chất lượng làm việc, chi phí

tiền lương hợp lý với tình hình phát triển của Cơng ty.

Kinh phí cơng đồn: là khoản tiền để duy trì hoạt động của các tổ chức cơng

đồn đơn vị và cơng đồn cấp trên. Các tổ chức này hoạt động nhằm bảo vệ quyền

lợi và nâng cao đời sống của người lao động. Theo nghị định 191/2013 NĐ-CP

doanh nghiệp phải đóng mức kinh phí cơng đồn bằng 2% quỹ tiền lương để làm

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

-Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc năm 2018 không thấp hơn mứclương tối thiểu vùng năm 2018

o Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo nghị định 141/2017/NĐ-CPnhư sau:

Vùng

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 So sánh với mức lương

(áp dụng từ 01/01/2018)

3.980.000 đồng/ tháng

3.530.000 đồng/ tháng

3.090.000 đồng/ tháng

2.760.000 đồng/ thángtối thiểu vùng năm 2017

Tăng 230.000 đồng/ tháng

Tăng 210.000 đồng/ tháng

Tăng 190.000 đồng/ tháng

Tăng 180.000 đồng/ thángĐể thực hiện đúng các thông tư, nghị định , chế độ kế tốn thì nhà nước cần mở

các lớp để hướng dẫn kế toán cập nhật những thơng tư, nghị định mới. Ngồi ra còn

SVTH: Hà Thị Ngọc58

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán

xây dựng các trang web để họ có thể hỏi đáp với các cơ quan chức năng, trao đổi

kinh nghiệm.

Công ty Cổ phần thương mại và Chuyển phát nhanh Nội Bài để có thể thực

hiện những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hạch toán các khoản thanh

toán với người lao động cần có những chính sách và chương trình cụ thể như bồi

dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho nhân viên kế toán, đồng thời quan tâm hơn đến chính

sách đãi ngộ với người lao động. Việc hồn thiện cơng tác này ln được các doanh

nghiệp đề cao xây dựng điều kiện hoàn thiện.SVTH: Hà Thị Ngọc59

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty có chi nhánh ở 63 tỉnh thành trên cả nước, chỉ có 3 chi nhánh lớn là HCM, Đà Nẵng, Hà Nội có bộ phận kế toán. Hàng tháng, tất cả chi nhánh phải chuyển hết chứng từ lương ra Phòng kế toán của trụ sở chính tại Hà Nội để lưu giữ, khối lượng chứng từ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x