Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nếu nhân sự không đủ, Kế toán trưởng nên đề xuất thuê thêm lao động hoặc phân công lại công việc để tránh gây áp lực lớn cho Kế toán tiền lương và kế toán ngân hàng, giảm thiểu sai sót, chậm trễ trong quá trình làm việc.

Nếu nhân sự không đủ, Kế toán trưởng nên đề xuất thuê thêm lao động hoặc phân công lại công việc để tránh gây áp lực lớn cho Kế toán tiền lương và kế toán ngân hàng, giảm thiểu sai sót, chậm trễ trong quá trình làm việc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

sắp xếp theo khu vực, theo từng chi nhánh riêng một cách cẩn thận, gọn gàng. Sau

đó, cuối năm sẽ gửi hết ra Trụ sở chính.

- Cơng ty phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế nội bộ khi triển

khai cơng tác kế tốn các khoản thanh tốn với người lao động, đặc biệt là về tiền

lương và các khoản trích lương. u cầu các phòng ban chủ động thực hiện đúng

quy chế, tránh vi phạm và có biện pháp xử phạt nhất định.

3.3. Điều kiện áp dụng.

Việc hoàn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn các khoản thanh tốn với

người lao động là vơ cùng qua trọng và là yêu cầu tất yếu đối với Công ty Cổ phần

thương mại và Chuyển phát nhanh Nội bài. Hiện nay nhà nươc ban hành Thông tư

200/2014TT – BTC, công tác kế tốn cơng ty đã kịp thời tiếp cận với các văn bản,

chế độ Nhà nước ban hành, tuy nhiên cần phải hồn thiện hơn nữa cơng tác kế toán

các khoản thanh toán với người lao động, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của các

toàn bộ nhân viên trong Cơng ty, góp phần thúc đẩy chất lượng làm việc, chi phí

tiền lương hợp lý với tình hình phát triển của Cơng ty.

Kinh phí cơng đồn: là khoản tiền để duy trì hoạt động của các tổ chức cơng

đồn đơn vị và cơng đồn cấp trên. Các tổ chức này hoạt động nhằm bảo vệ quyền

lợi và nâng cao đời sống của người lao động. Theo nghị định 191/2013 NĐ-CP

doanh nghiệp phải đóng mức kinh phí cơng đồn bằng 2% quỹ tiền lương để làm

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

-Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc năm 2018 không thấp hơn mứclương tối thiểu vùng năm 2018

o Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo nghị định 141/2017/NĐ-CPnhư sau:

Vùng

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 So sánh với mức lương

(áp dụng từ 01/01/2018)

3.980.000 đồng/ tháng

3.530.000 đồng/ tháng

3.090.000 đồng/ tháng

2.760.000 đồng/ thángtối thiểu vùng năm 2017

Tăng 230.000 đồng/ tháng

Tăng 210.000 đồng/ tháng

Tăng 190.000 đồng/ tháng

Tăng 180.000 đồng/ thángĐể thực hiện đúng các thơng tư, nghị định , chế độ kế tốn thì nhà nước cần mở

các lớp để hướng dẫn kế tốn cập nhật những thơng tư, nghị định mới. Ngồi ra còn

SVTH: Hà Thị Ngọc58

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán

xây dựng các trang web để họ có thể hỏi đáp với các cơ quan chức năng, trao đổi

kinh nghiệm.

Công ty Cổ phần thương mại và Chuyển phát nhanh Nội Bài để có thể thực

hiện những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hạch toán các khoản thanh

toán với người lao động cần có những chính sách và chương trình cụ thể như bồi

dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho nhân viên kế tốn, đồng thời quan tâm hơn đến chính

sách đãi ngộ với người lao động. Việc hồn thiện cơng tác này luôn được các doanh

nghiệp đề cao xây dựng điều kiện hoàn thiện.SVTH: Hà Thị Ngọc59

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

KẾT LUẬN

Các ngành dịch vụ nói chung và chuyển phát nhanh nói riêng trong những năm

gần đây đã và đang phát triển mạnh mẽ. Dịch vụ này đã và đang đáp ứng được nhu

cầu ngày càng cao của xã hội hiện nay, việc luận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, … đã

thuận lợi hơn, khơng còn gặp khó khăn như trước. Vậy nên ngành nghề dịch vụ hiện

nay đang thu hút sự quan tâm của phần lớn lực lượng lao động. Hòa chung vào sự

phát triển của nghành nghề này, Công ty Cổ phần thương mại và Chuyển phát

nhanh Nội Bài - một cơng ty có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực

Chuyển phát nhanh, từ khi bước chân vào môi trường cạnh tranh khắc nghiệt này,

vẫn luôn ổn định phát triển, góp phần khơng nhỏ vào sự phát triển chung của nền

kinh tế đất nước. Để đạt được những thành công nhất định này nhờ vào đội ngũ lãnh

đạo tài năng cũng như tồn thể nhân viên trong Cơng ty, chứng minh rằng, môi

trường làm việc hay chế độ đãi ngộ của Công ty đã đáp ứng được phần nào đời sống

của người lao động. Và bộ phận kế toán của cơng ty có vai trò quan trọng, đặc biệt

là cơng tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức

tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương chính

sách của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động. Đảm bảo tính chất, phân bổ đúng

đắn, chính xác các khoản thanh tốn với người lao động nhằm hạ thấp giá thành

dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động và tăng lợi nhuận cho Công ty để cơng ty

ngày càng lớn mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý

lao động tiền lương thì kế tốn cần phải biết kết hợp mơ hình hạch tốn dựa trên cơ

sở kết hợp với thực trạng của Công ty để đưa ra phương thức quản lý tốt nhất.

Qua quá trình thực tập thực tế tại Cơng ty và q trình học tập tại trường, em

nhận thấy rằng học lý thuyết cần phải đi đôi với việc thực hành, phải biết vận dụng

linh hoạt các kiến thức đã học, vận dụng thông tư, nghị định đúng đắn. Với đề tài “

Kế toán các khoản thanh tốn với người lao động tại cơng ty Cổ phần thương mại

và Chuyển phát nhanh Nội Bài” đã giúp em hiểu rõ hơn về lý thuyết chuyên ngành

được học tại khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương Mại. Bên cạnh

những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh nói chung, cơng tác kế tốn

cũng như kế toán các khoản thanh toán với người lao động, vẫn còn những hạn chếSVTH: Hà Thị Ngọc60

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

cần hồn thiện vì nó liên quan trực tiếp đến đời sống của người lao động, lợi ích

Cơng ty và nền kinh tế đất nước.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Cơng ty,

cũng như tồn bộ nhân viên trong Cơng ty, đặc biệt là nhân viên phòng Kế tốn và

sự hướng dẫn nhiệt tình của Cơ giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Lam để em hồn thành

được bài khóa luận tốt nghiệp này. Nhưng do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh

nghiệm thực tế còn non nớt nên bài viết này khơng trách khỏi những sai sót. Em

mong nhận được sự đóng góp ý kiến để được hồn thiện hơn.SVTH: Hà Thị Ngọc61

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế tốn – Kiểm tốn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Thơng tư 200/2014TT-BTC

 Quyết định 595/QĐ- BHXH

 Luật số 10/2012/QH2013

 Thông tư 191/2013/NĐ-CP

 Giáo trình kế tốn tài chính - Đại học Thương Mại.

 Một số trang web: ketoanthienung.com, tapchiketoan.com, webketoan.vn,

danketoan.com,…

 Tư liệu phòng Kế tốn, phòng Hành chính nhân sự của Cơng ty Cổ phần và

thương mại và Chuyển phát nhanh Nội Bài.SVTH: Hà Thị Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamKhóa luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán

PHỤ LỤC

Phụ lục số 01: Bản ghi chép kết quả điều tra phỏng vấn

Phụ lục số 02: Bảng Thanh toán tiền lương Tháng 01/2018

Phụ lục số 03: Bảng chấm cơng phòng kế tốn tháng 01/2018

Phụ lục số 04: Bảng Thanh tốn tiền lương phòng kế toán tháng 01/2018

Phụ lục số 05: Bảng Thanh toán tạm ứng lương tháng 01/2018

Phụ lục số 06: Phiếu chi số TSC.01/2018.0222PC

Phụ lục số 07: Đề nghị tạm ứng

Phụ lục số 08: Phiếu chi số TSC.2018.01-0020PC

Phụ lục số 09: Đề nghị thanh toán

Phụ lục số 10: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Bảng thanh toán BHXH

Phụ lục số 11: Bảng trích nộp các khoản theo lương

Phụ lục số 12: Chứng từ ghi sổ

Phụ lục số 13: Sổ đăng ký chứng từ

Phụ lục số 14: Sổ chi tiết TK 334

Phụ lục số 15: Sổ cái TK 334SVTH: Hà Thị Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng LamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nếu nhân sự không đủ, Kế toán trưởng nên đề xuất thuê thêm lao động hoặc phân công lại công việc để tránh gây áp lực lớn cho Kế toán tiền lương và kế toán ngân hàng, giảm thiểu sai sót, chậm trễ trong quá trình làm việc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x