Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong công ty Cổ phần CK Thăng Long

2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong công ty Cổ phần CK Thăng Long

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn các khoản thanh tốn với người lao động

trong cơng ty Cổ phần CK Thăng Long

3.3.1. Giải pháp 1: Về hình thức thanh tốn lương

Hình thức thanh tốn lương khơng còn phù hợp nhưng chưa áp dụng được các

phương pháp mới: hiện nay công ty vẫn tiến hành trả lương bằng tiền mặt, hàng tháng đến

kỳ trả lương kế toán phải đến ngân hàng rút tiền về công ty để tiến hành chi trả lương cho

cơng nhân viên. Như vậy sẽ có rủi ro trên đường đi và việc phát lương cho người lao động

cũng mất nhiều thời gian và công sức

=> Giải pháp: Cơng ty nên thanh tốn lương cho NLĐ qua ngân hàng mà Công ty

đang mở TK sử dụng, đáp ứng được nhu cầu của NLĐ đồng thời giúp cho việc trả lương

nhanh gọn, chính xác hơn

3.3.2. Giải pháp 2: Về việc ln chuyển chứng từ

Do các cơng trình thường ở xa trụ sở của công ty nên thường mất thời gian để chứng

từ về đến tay kế toán, trên đường đi dễ bị mất mát, thất lạc.

=> Giải pháp: Cơng ty nên chuyển chứng từ kế tốn về trong ngày hoặc tổ chức

hạch tốn ngay tại cơng trình sau đó báo lại cho kế tốn

3.3.3. Giải pháp 3: Về sổ kế tốn

Cơng ty chưa áp dụng phần mềm kế toán vào trong việc ghi sổ dẫn đến nhầm lẫn, sai

sót do khối lượng cơng việc lớn vì chứng từ của công ty xây dựng rất nhiều và phức tạp

=> Giải pháp: Công ty nên sớm sử dụng 1 phần mềm kế tốn phù hợp với đặc điểm

của cơng ty để giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn đồng thời cũng giúp việc hạch tốn

được chính xác, hiệu quả

Bên cạnh đó, cơng ty phải xây dựng đồng bộ các quy chế nội bộ để khi triển khai

công tác tiền lương, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ động thực hiện, tránh vi

phạm các quy định về công tác quản lý.

+ Quy chế về quản lý lao động.

+ Quy chế về quản lý và giám sát chất lượng thi cơng cơng trình.

+ Quy chế về quản lý tài chính, quản lý vật tư thiết bị.

+ Quy chế về phân phối lương và thưởng.

+ Quy chế về khai thác, tìm kiếm việc làm.

+ Xác định bộ đơn giá chuẩn về nhân công và thiết bị nội bộ Cơng ty.

32KẾT LUẬN

Trong q trình phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường tiền

lương – lao động luôn tồn tại song song và nó có mối quan hệ rất chặt chẽ, khăng khít với

nhau, mối quan hệ tương hỗ, qua lại lẫn nhau: lao động sẽ quyết định mức lương, còn

mức lương sẽ tác động đến mức sống của người lao đông.

Nhận thức rõ điều này, Công ty Cổ phần CK Thăng Long đã sử dụng các khoản

thanh toán với người lao động như là một đòn bẩy, một cơng cụ hữu hiệu nhất để quản lý

và khuyến khích nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV. Để từ đó chất lượng các sản

phâm, cơng trình và dịch vụ của cơng ty ln đạt được ở mức cao nhất, đồng thời thu

nhập của công nhân viên ngày càng ổn định và tăng thêm. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số

hạn chế và công ty Cổ phần CK Thăng Long cũng đang nỗ lực hết mình để hồn thiện và

ngày một tốt hơn, đảm bảo các lợi ích của người lao động, qua đó nâng cao hiệu quả làm

việc, kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, mỗi người lao động trong Công ty cũng nên cố gắng hết mình, nhiệt tình

hăng say trong cơng việc để đưa Công ty đi lên, phát triển vững vàng hơn. Đặc biệt là các

nhân viên hạch toán, quản lý lao động, tiền lương và các cán bộ kế toán tiền lương trong

Cơng ty cần phải phát huy tính tự giác, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao trong cơng

việc để tránh những sai sót khơng đáng có khi hạch toán, nhằm đảm bảo quyền lợi xứng

đáng cho người lao động.

Tóm lại cơng tác quản lý kế tốn các khoản thanh tốn với người lao động có ý

nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người

lao động. Do đó việc hồn thiện cơng tác này ln được các doanh nghiệp đề cao xây

dựng các điều kiện để thực thi.

Với năng lực và thời gian còn hạn chế, tuy bản thân đã có nhiều cố gắng học hỏi,

tìm tòi nhưng bài viết này khơng tránh khỏi những sai sót. Do vậy em rất mong nhận

được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo hướng dẫn để bài viết này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy

giáo TS.Nguyễn Viết Tiến và anh, chị trong Công ty Cổ phần CK Thăng Long đã giúp em

để bài viết của em được hoàn thiện.33DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Nguyễn Tuấn Duy (2011), Giáo trình Kế tốn tài chính doanh nghiệp thương mại,

Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.

2. Võ Văn Nhị (2007), 26 chuẩn mực kế toán và kế tốn tài chính doanh nghiệp,

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

3. PGS.TS Nguyễn Tiệp (2007 ), Giáo trình Tiền lương, tiền công, Nhà xuất bản

Lao động – Xã hội

4. Quyết định 48/2006/QĐ -BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính

5. Thơng tư 113/2016/QĐ – BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính

6. Tài liệu do Phòng Kế tốn cơng ty cung cấp.

7. Website http://www.doc.edu.vn, www.webketoan.vn,www.doko.vn ,…34PHỤ LỤC

Phụ lục số 1

PHIỂU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Tên em là: Phạm Thị Thu ThủySinh viên lớp: 49D2 – Khoa Kế toán-Kiểm tốn – Trường ĐH Thương Mại

Sau q trình thực tập tại công ty Cổ phần CK Thăng Long, để tiến hành thu thập

thông tin và dữ liệu phục vụ cho quá trình làm báo cáo thực tập tổng hợp và khóa luận tốt

nghiệp, em tiến hành lập phiếu điều tra này nhằm mục đích thu thập các câu trả lời cho 10

câu hỏi trong phiếu để tổng hợp kết quả.

Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Anh ( Chị) và mong nhận được câu trả lời

chính xác nhất trong quá trình trả lời 7 câu hỏi trong phiếu điều tra.

Em xin chân thành cảm ơn!

I/ Thông tin của người trả lời câu hỏi:

Đơn vị: Công ty Cổ phần CK Thăng LongHọ và tên: ….……………………………................................................Chức vụ: ………………………………………………………….........II/ Câu hỏi điều tra

Câu 1: Công ty áp dụng chế độ kế tốn theo TT 133/2016/BTC có phải khơng?

A.Đúng

B.Sai

Câu 2 Theo Anh(chị) thì tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Cổ phần CK Thăng

Long có được phân cơng rõ ràng khơng?

A. Có

B. Khơng

Câu 3: Theo Anh(chị) thì Cơng ty Cổ phần CK Thăng Long sử dụng hình thức ghi

sổ kế tốn nào?

A. Hình thức nhật ký – chứng từ

B. Hình thức chứng tử ghi sổ

C. Hình thức nhật ký chungCâu 4: Theo Anh(chị) thì cơng tác kế tốn các khoản thanh toán với người lao động

đã được thực hiện hợp lý khơng?

A. Có

B. Khơng

Câu 5: Theo Anh(chị) thì tiền lương mà cơng ty trả có xứng đáng với cơng sức mà

anh, chị bỏ ra khơng?

A Có

B Khơng

Câu 6: Theo Anh(chị) mức lương để đóng các khoản trích theo lương cho mình có

hợp lý khơng?

A. Có

B. Khơng

Câu 7: Theo Anh(chị) thì công ty thực hiện trả lương 1 tháng 1 lần có hợp lý khơng?

A. Có

B. KhơngPhụ lục số 2

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Xin Ông (Bà) cho biết:

Câu hỏi phỏng vấn Giám đốc (Ơng Nguyễn Minh Hồng)

1.

2.

3.

4.Quy mơ của Cơng ty Cổ phần CK Thăng Long?

Công ty được thành lập vào thời gian nào, các lĩnh vực hoạt động?

Bộ máy quản lý của cơng ty?

Ơng có nhận xét gì về cơng tác kế toán thanh toán với người lao động tại cơng ty?Câu hỏi phỏng vấn Kế tốn trưởng của cơng ty (Bà Nguyễn Thị Thùy)

1. Bộ máy kế toán tại cơng ty?

2. Chính sách kế tốn áp dung? (Về niên độ kế toán, chế độ kế toán, hệ thống phần

mềm kế tốn áp dụng, phương pháp tính thuế)

Câu hỏi phỏng vấn Kế toán thanh toán (Bà Phạm Thị Trang)

1. Bộ máy kế tốn hiện hành tại cơng ty?

2. Chi phí tiền lương của công ty hiện nay như thế nào, có chiếm tỷ trọng lớn trong

tổng chi chi phí của doanh nghiệp không?Phụ lục số 05Phụ lục số 06Phụ lục số 07

Biểu số 03. Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổChứng từ về lao động tiền lương

Sổ quỹSổ, thẻ kế toán chi tiết

Chứng từ ghi sổSổ cái

Sổ đăng ký chứng từ

ghi sổ

Bảng cân đối tài khoảnGhi chú:Báo cáo tài chính

: Ghi hàng ngày.

: Ghi cuối tháng.

: Quan hệ đối chiếuBảng tổng hợp chi tiếtPhụ lục số 08Phụ lục số 09

Biểu số 05: Hình thức kế tốn máy.Chứng từ kế

tốnBảng tổng hợp chứng

từ kế toán cùng loạiGhi chú:Phần mềm kế toánSổ kế toán

(Tổng hợp, chi tiếtMáy vi tính- Báo cáo tài chính- Báo cáo kế toán quản trịNhập hàng ngày

In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm

Đối chiếu số liệu kiểm traTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong công ty Cổ phần CK Thăng Long

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x