Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: Các kẾt luẬn và đỀ xuẤt giẢi pháp nhẰm tăng doanh thu tẠi Công ty TNHH MTV đá PhỦ Lý

CHƯƠNG III: Các kẾt luẬn và đỀ xuẤt giẢi pháp nhẰm tăng doanh thu tẠi Công ty TNHH MTV đá PhỦ Lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnkinh doanh, điều đó chứng tỏ năm 2016 cơng tác quản lý kinh doanh của Công ty là

tốt. Doanh thu các mặt hàng công ty kinh doanh cũng tăng chủ yếu là do số lượng

hàng bán tăng do thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, kênh phân phối ngày càng

hoàn thiện, trình độ quản lý của ban lãnh đạo cơng ty ngày càng tốt. Doanh thu của

các mặt hàng công ty kinh doanh cũng tăng lên chủ yếu do khối lượng hàng bán

tăng lên. Do các sản phẩm mà Công ty đang là nhà phân phối có uy tín trên thị

trường Việt Nam từ nhiều năm nên có sức tiêu thụ rất lớn và ổn định.3.1.2. Nhũng mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

3.1.2.1. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH

MTV đá Phủ Lý cũng gặp phải khơng ít khó khăn ảnh hưởng tới tình hình thực hiện

doanh thu của doanh nghiệp. Qua phân tích ta thấy hiện nay cơng ty còn bộc lộ

những tồn tại sau cần khắc phục:Tốc độ phát triển của doanh thu tăng qua các năm nhưng tốc độ này còn chưa

ổn định. Do tình hình kinh tế- tài chính liên tục thay đổi, sự tham gia của nhiều doanh

nghiệp cùng ngành làm cho thị phần của Công ty bị thu hẹp, nhu cầu của người tiêu

dùng cũng liên tục thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của công ty. Và một

phần công tác quản lý chưa thực sự hiệu quả chưa năm bắt được sự thay đổi của thị

trường. Doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014 và doanh thu năm 2016 chỉ tang

3.239 % so với năm 2012 nhưng lại tăng 13.938 % so với năm 2015

 . Chứng tỏ tốc độ tăng doanh thu đang có dấu hiệu suy thối. Vì vậy cơng tycần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình sao cho hợp lý và hiệu quả hơn.

 Phương thức bán chủ yếu là trả tiền ngay nên chưa thu hút và giữ chân

được khách hàng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện doanh thu của

Cơng ty. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay phương thức bán hàng trả

chậm ngày càng được khách hàng chú trọng nhưng phương thức này lại có tốc độ

tăng chậm và có tỷ trọng nhỏ hơn phương thức thu tiền ngay. Do vậy Công ty cần

chú trọng đến phương thức bán này hơn để thu hút được khách hàng.Doanh thu mặt hàng đá 1x2 giảm chủ yếu do khối lượng hàng bán giảm và

ảnh hưởng của giá bán đến doanh thu điều này là không tốt. Do vậy Cơng ty cần tìm

41GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnra nguyên nhân và khắc phục nhanh chóng hiện tượng này trong năm tới.Doanh thu của công ty tăng chủ yếu là do số lượng lao động tăng điều này

là không tốt. NSLĐ năm 2016 giảm 4,290,672.709 đồng/ người( tương ứng tỷ lệ

giảm 7.876%) tuy NSLĐ ở mức cao nhưng chưa đáp ứng hết được nhu cầu của

Công ty. Do vậy công ty cần chú trọng hơn khâu tuyển dụng và đạo tạo nhân viên

để nâng cao chất lượng lao động của mình hơn nưa.Thị trường tiêu thụ cũng chưa thực sự mở rộng trên cả nước, công ty TNHH

MTV đá Phủ Lý có thị trường tiêu thụ chủ yếu ở miền Bắc. Mấy năm gần dây mới

mở rộng được thị trường ra khắp cả nước, nhưng số đơn hàng có đưuọc cũng chưa

nhiều. Các sản phẩm chưa thực sự đa dạng.Cơng tác phân tích doanh thu: hiện nay cơng tác phân tích doanh thu do

phòng kế tốn- tài chính đảm nhận. Cơng việc thường được phân tích vào cuối năm.

Vào thời điểm đó cơng việc kế tốn cũng tập hợp kết chuyển lên báo cáo. Vì thế mà

gây áp lực cơng việc cho phòng kế tốn, điều này ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu

quả làm việc. Số liệu phân tích mang tính chủ quan , khơng phản ánh và xử lý kịp

thời những biến động bất thường của thị trường. Do vậy cơng tác phân tích doanh

thu của cơng ty còn chưa phát huy hiệu quả.3.1.2.2. Nguyên nhân

a) Theo khách quan

Nền kinh tế hội nhập kinh tế làm cho hầu hết mọi hoạt động của nó bị ảnh

hưởng. Tại bất kỳ thị trường nào cũng có sự cạnh tranh của các cơng ty cùng ngành.

Những cơng cụ tài chính mà nhà nước đưa ra chưa thể ngăn được lạm phát khiến

cho đầu vào các nguyên liệu khan hiếm dẫn đến tăng chi phí sản xuất, khiến cơng ty

gặp khó khăn trong việc sản xuất.b) Theo chủ quan

Thứ nhất: Doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng nhiều đến việc phân tích doanh

thu nên chưa có bộ phận chuyên trách cho hoạt động này. Việc phân tích kinh tế chỉ

diễn ra vào cuối mỗi kỳ kinh doanh và vẫn mang tính chất chung chung, dự đốn và

chưa có cơ sở phân tích sát thực. Vì vậy việc phân tích kinh tế chưa cung cấp một

42GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toáncách đúng nhất các thơng tin, kết quả phân tích cho ban lãnh đạo công ty và làm cho

việc đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch còn chưa cụ thể, rõ ràng.Thứ hai: Chưa nhận thức được vai trò quan trọng của việc quảng báhình ảnh cho cơng ty được thể hiện qua trang website của công ty quá sơ sài và

chưa được chú ý. Các hợp đồng công ty chủ yếu là do các khách hàng quen biết giới

thiệu và mối quan hệ rộng của cấp lãnh đạo. Thứ ba: Dây chuyền, máy móc và chu trình sản xuất trong cơng ty tuy

được cải tiến để hiện đại hơn nhưng bộ máy công nhân viên chất lượng

vẫn chưa thực sự tốt nên chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.Thứ tư: Công ty chưa xây dựng cho mình một đội ngũ chuyên nghiệpđi sâu trong lập kế hoạch và nghiên cứu thị trường. Vì vậy việc xử lý và dự báo tình

hình biến động tăng, giảm chưa được theo dõi chặt chẽ, kịp thời với biến động của

thị trường.3.2. Giải pháp nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH MTV đá Phủ3.2.1. Sự cần thiết của việc tăng doanh thu tại công ty TNHH MTV đá Phủ Lý

Trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh làm đe dọa đến thị phần của công ty

ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Do vậy, việc tăng doanh thu đi đôi

với việc tăng thị phần giúp công ty giữ vững thị phần hiện tại và có thể tăng thêm

thị phần của mình bằng cách mở rộng sản xuất kinh doanh.Tăng doanh thu giúp Công ty thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của

mình, hồn thành kế hoạch đề ra và đạt được mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi

nhuận. Từ đó tạo uy tín và vị thế của mình trên thị trưởng tạo điều kiện cho cơng ty

tồn tại và phát triển ổn định.Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng giúp cơng ty trang trải chi phí kinh

doanh.Tăng doanh thu giúp cơng ty cải thiện được đời sống vật chất cho cán bộ

công nhân viên tạo điều kiện cho họ làm việc và cống hiến hết mình. Ngồi ra , tăng

doanh thu tạo điều kiện cho Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước.3.2.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng doanh thu

cho công ty TNHH MTV đá Phủ Lý

43GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toánGiải pháp 1: Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing, đẩy mạnh

công tác nghiên cứu và phát triển thị trườngLý do đưa ra giải pháp: Tốc độ phát triển doanh thu của Cơng ty cònchưa ổn định, Cơng ty chưa chủ động đối phó với được những biến động bên trong

và bên ngồi Cơng ty. Cơng ty đang cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ ở các tỉnh

lân cận và muốn khai thác tối đa thị trường hiện tại do vậy công tác marketing ,

nghiên cứu và phát triển là cần thiết. Hiện công ty chưa tạo được uy tín và vị thế

trên thị trường do vậy bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh lớn ảnh hưởng đến tình

hình thực hiện doanh thu của Cơng ty. Cơng tác tìm hiểu nghiên cứu thị trường và

dự báo thị trường là một yếu tố quan trọng giúp các nhà quản trị có thể đưa ra các

quyết định một cách kịp thời và chính xác. Nó là vấn đề cần thiết cho HĐKD của

công ty bởi nếu công tác này được thực hiện tốt thì cơng ty có thể kịp thời nắm bắt

thời cơ kinh doanh cũng như tránh được những rủi ro. Trong cơ chế thị trường như

hiện nay có rất nhiều thời cơ cũng như thách thức cho cơng ty nếu có được những

nghiên cứu và đưa ra các ý kiến kịp thời giúp công ty nhận biết được thông tin về

sản phẩm, chủng loại, chất lượng, giá cả, nơi tiêu thụ và đối thủ cạnh tranh. Đồng

thời thị trường cung cấp thông tin về việc xác định nhu cầu, những đòi hỏi của thị

trường và thị hiếu của người tiêu dùng. Cũng do tại công ty hoạt động đầu tư nghiên

cứu thị trường chưa được quan tâm đúng mức, chưa có kế hoạch cho việc đi sâu vào

nghiên cứu thị trường.Nội dung của giải pháp: Tổ chức nghiên cứu thị trường thông quamọi biến động của thị trường giá cả, thị hiếu người tiêu dùng, người cung cấp, địa

điểm đặt chi nhánh, tìm khách hàng, nhà cung cấp tiềm năng. Đồng thời gia tăng

hoạt động marketing cho sản phẩm của công ty như đăng báo, phát tờ rơi, thư trực

tuyến,...Áp dụng các chính sách bán hàng như khuyến mại, chiết khấu,.. cho những

khách hàng lâu năm để giữ chân họ. Nghiên cứu thị trường là một cơng việc khá

đặc thù đòi hỏi tính khoa học và chặt chẽ trong quy trình thực hiện. Để làm được

điều này cần có sự tham gia, trợ giúp của những người có chun mơn nghiên cứu.

Khi thị trường đang trong giai đoạn khó khăn doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị

trường nhằm có những giải pháp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của cơng ty mình.

44GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnCơng ty cần theo dõi mọi sự biến động của thị trường: giá cả, đối thủ cạnh tranh, xu

hướng biến động của thị trường… Dựa vào những kết quả nghiên cứu, công ty đưa

ra những dự báo về khả năng phát triển thị trường của mình về thị phần, ngành nghề

kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, sự phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm của

mình. Hơn nữa trong tương lai gần khi kinh tế đi vào ổn định sẽ xây dựng cơ sở hạ

tầng nhiều hơn các cơng trình sẽ được xây dựng nhiều hơn. Nên cần có những

nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn xác về thị trường ở tất cả mọi phương diện.Điều kiện thực hiện: Việc nghiên cứu thị trường đòi hỏi phải được hoạch

định, tổ chức một cách có khoa học và hệ thống. Các vấn đề mà DN nên tập trung

nghiên cứu là nhu cầu thị trường với các mặt hàng, độ co giãn của các hàng hóa đó,

giá của đối thủ cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu, suy thối, lạm

phát, các chính sách, các gói kích cầu tiêu dùng của chính phủ, mọi sự biến động để

đáp ứng kịp thời với xu hướng phát triển thị trường. Để làm tốt các công tác nghiên

cứu thị trường, hàng năm công ty phải lập ra kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể và

phương hướng hoạt động kinh doanh, chuẩn bị nhân sự và các chi phí liên quan

trong quá trình nghiên cứu. Để được chuyên sâu hơn nữa cơng ty cần có bộ phận

Marketing để nghiên cứu, thăm dò trên thị trường về tất cả sản phẩm, chất lượng,

đối thủ cạnh tranh, phản ứng của khách hàng…Giải pháp 2: Lựa chọn cơ cấu mặt hàng phù hợp và đa dạng hóa sản

phẩm kinh doanhLý do đưa ra giải pháp: Hiện cơ cấu mặt hàng của Công ty chưa hợp lý,

chưa huy động được những thế mạnh của doanh nghiệp, thu hút được khách hàng

đến Công ty. Do vậy doanh thu các mặt hàng tăng (giảm) không đều qua các năm

ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu chung toàn Cơng ty. Các mặt hàng kinh doanh

của Cơng ty còn chưa phong phú, nên chưa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.Nội dung giải pháp:

Lựa chọn cơ cấu mặt hàng kinh doanh hợp lý phù hợp với việc phân đoạn

thị trường tiêu thụ . Cùng với việc triển khai kế hoạch xúc tiến marketing thu hút

khách hàng . Cụ thể nhóm hàng đá 4x6 đang có doanh số tăng nhanh, lợi nhuận cao

do vậy phải tập trung vào đầu tư. Đối với mặt hàng đá 1x2 và cát các loại thì đẩy

45GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánmạnh xúc tiến bán hàng và đưa ra mức giá bán hợp lý để tăng lượng tiêu thụ hoặc

có thể giảm tỷ trọng kinh doanh để tập trung vào các mặt hàng tiềm năng khác.

Song các mặt hàng trên vẫn chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu nên Cơng ty cần duy

trì mức tăng doanh thu của các mặt hàng này. Dựa vào tình hình biến động của thị

trường, Cơng ty cần điều chỉnh cơ cấu mặt hàng trong kỳ kinh doanh sắp tới để đem

lại hiệu quả kinh doanh nhất cho Công ty. Cần nghiên cứu và tìm thêm các nhà cung

cấp tiềm năng mới để thực hiện tối đa hóa sản phẩm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Cơng ty có thể tìm thêm một số mặt hàng kinh doanh mới như: xi măng, đá thạch

cao,.....Điều kiện thực hiện: Sản phẩm, hàng hóa của cơng ty được bán rathị

trường nhiều là một tín hiệu đáng mừng cho cơng ty. Chính vì vậy để bán được

hàng cơng ty có nhiều hơn các chính sách xúc tiến bán hàng hóa như: khuyến mại,

giảm giá, …Về sản phẩm công ty nên chú trọng hơn nữa về chất lượng sản phẩm

hơn nữa nhất để cạnh tranh với các đối thủ với những sản phẩm có giá thấp hơn

ngoài thị trường.Giải pháp 3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Lý do đưa ra giải pháp: Hiện chất lượng lao động của công ty chưa cao,

người lao động chưa thật sự cố gắng hết mình trong cơng việc. Năng suất lao động

năm 2016 giảm 7.876%( tương ứng giảm 4,290,672.709 đồng/ người) so với năm

2015.Nội dung của giải pháp: Có những chính sách đãi ngộ với nhân viên như

khen thưởng hậu hĩnh, kỷ luật phân minh cũng như có các chương trình đạo tạo về

chun mơn để họ tham gia, cơng tác cơng đồn cũng cần chú trọng. Chú trọng

cơng tác tuyển dụng để tìm được người có năng lực, khả năng làm việc cho Công ty.

Sau công tác tuyển dụng thì cần có kế hoạch đào tạo bài bản giúp người lao động

thích ứng được với mơi trường làm việc của Công ty. Tạo môi trường làm việc năng

động, sáng tạo, văn hóa để họ có thể làm việc hết mình để đóng góp cho sự thành

cơng của Công ty.

Điều kiện thực hiện: Về mặt khách quan công tác này cần phải diễn rathường xuyên và liên tục. Tuy nhiên để thực hiện một cách có hiệu quả lại phụ

46GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánthuộc vào ý thức chủ quan của ban lãnh đạo công ty.Trong từng vấn đề cụ thể đối

với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, từ những vị trí nhỏ

nhất như khuyến khích vật chất, tinh thần cho ngừi đi học cho đến những vấn đề

trang bị cơ sở hạ tần kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Vấn đề đầu

tiên chúng ta đề cập đến là chi phí đào tạo và phát triển đó là các khoản chi phí như

học phí tiền lương trả cho người đào tạo, các khoản chi phí cho bộ máy làm công

tác đào tạo và phát triển. Việc chi đúng, chi đủ đảm bảo phát huy hiệu quả từ nguồn

chi đó là rất cần thiết và quan trọng. Sự quan tâm của ban lãnh đạo còn thể hiện ở

các trang thiết bị cơ sở vật chất cho công tác này.

 Giải pháp 4: Tổ chức và lựa chọn phương thức thanh tốn thích hợp

 Lý do giải pháp:Phương thức bán chủ yếu là trả tiền ngay nên chưa thu hútvà giữ chân được khách hàng. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay

phương thức bán hàng trả chậm ngày càng được khách hàng chú trọng nhưng

phương thức này lại có tốc độ tăng chậm và có tỷ trọng nhỏ hơn phương thức thu

tiền ngay. Do vậy công ty cần chú trọng đến phương thức bán này hơn để thu hút

được khách hàng. Nội dung của giải pháp:Giảm tỷ trọng bán hàng trả theo phương thức trả

tiền ngay và đẩy mạnh phương thức bán trả chậm đặc biệt là với những khách hàng

lâu năm để giữ chân họ. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng có thể gia hạn thời gian

thanh tốn dài hơn. Mặt khác cơng ty có các chương trình khen thưởng những

khách hàng mua nhiều, bán được nhiều sản phẩm cho công ty để đẩy nhanh tiến độ

tiêu thụ hàng hóa. Điều kiện thực hiện: Để thực hiện được giải pháp này doanh nghiệp cần

phải có tiềm lực kinh tế khá mạnh nếu khơng cơng ty sẽ khơng thể duy trì được

phương thức thanh tốn trả chậm quá lâu. Việc cho quá nhiều khách hàng thanh

toán theo phương thức trả chậm hay cho thời gian thanh toán của khách hàng quá

lâu sẽ làm ứ đọng vốn của doanh nghiệp gây khó khăn cho việc mở rộng sản xuất

kinh doanh. Vì vậy doanh nghiệp cần tính tốn cẩn thận để có thể cân đối giữa 2

phương thức thanh toán này đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

47GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn3.3.Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận

lợi cho công ty TNHH MTV đá Phủ LýĐối với cơng ty:

Cơng ty nên có thêm bộ phận phân tích độc lập, để giảm bớt khối lượng

cơng việc cho phòng kế tốn đồng thời nâng cao hiệu quả của cơng tác phân tích

doanh thu nhằm đáp ứng việc cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch kinh doanh

của công ty.Tham gia các chương trình quảng cáo giới thiệu sản phẩm thơng qua

internet đề tìm kiếm thêm khách hàng mới. Ngồi phương thức bán bn, bán lẻ,

bán đại lý thì Cơng ty có thể áp dụng phương thức bán hàng trực tuyến.Tổ chức cơng tác tạo nguồn hàng, tìm thêm các nhà cung cấp mới cũng như

có các chính sách để giữ chân những nhà cung cấp uy tín và lâu năm. Thúc đẩy

cơng tác tiêu thụ hàng hóa, bổ sung mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nhóm hàng đá 4x6 doanh thu đang có xu hướng tăng nhanh qua các năm vì vậy cần

tập trung đầu tư cơ sở vật chất như vốn, nhân lực.Đối với Nhà nước:

Có chính sách bình ổn giá cả cũng như một số chính sách về quản lý vĩ mơ

nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, kìm chế lạm phát, ổn định lãi suất thị trường.Tạo lập hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh giữa các chủ thể kinh tế

một cách hợp lý và hiệu quả để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển cũng như đảm

bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.Ban lãnh đạo Tỉnh Hà Nam cần quan tâm hỗ trợ, thường xuyên gặp gỡ, tổ

chức lấy ý kiến, giải quyết những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Tạo kiều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tỉnh Hà Nam cũng cần tổ chức thường xuyên

các khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo và phổ biến kiến thức pháp luật, cung

cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp.

48GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán

49GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toán

 KẾT LUẬN

Hội nhâp kinh tế phát triển tất yếu xuất hiện những cơ hội cũng như sự cạnh

tranh gay gắt giữa các chủ thể của nền kinh tế. Để tồn tại và phát triển bền vững,

mỗi doanh nghiệp cần có những sách lược riêng cho mình, cần nhạy bén thay đổi để

mình phù hợp với sự vận động của thị trường.Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH MTV đá Phủ

Lý, em nhận thấy Công ty đã đạt được một số thành quả nhất định, song bên cạnh

đó vẫn còn tồn tại những hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dựa trên các

kiến thức đã học vận dụng vào thực tiễn và sự hướng dẫn tận tình của cơ giáo ThS.

Đặng Thị Thư, em đã đưa ra một số đề xuất và giải pháp nhằm tăng doanh thu của

Công ty trong thời gian tới. Em hy vọng những giải pháp đó sẽ có ích cho Cơng ty.Do thời gian thực tập có hạn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều vì thế bài

khóa luận của em khơng tránh khỏi những thiếu xót. Em mong nhận được sự góp ý

từ các thầy cơ, các cán bộ nhân viên trong Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý để khóa

luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn và ban lãnh đạo

Công ty, đặc biệt là các cơ chú anh chị trong phòng kế tốn- tài chính đã nhiệt tình

giúp đỡ em hồn thành khóa luận này.Hà Nam, ngày..… tháng…. năm 2017

Sinh viên thực hiện

 (Ký, họ tên) Lê Thị Thuận

50GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toán51GVHD: ThS Đặng Thị ThưSVTH: Lê Thị ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: Các kẾt luẬn và đỀ xuẤt giẢi pháp nhẰm tăng doanh thu tẠi Công ty TNHH MTV đá PhỦ Lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×