Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Đề tài thứ hai là : Đề tài Khóa luận tốt nghiệp “Kế toán bán mặt hàng Xi măng tại Công ty TNHH Kinh doanh Vật tư Xi măng Minh Tuấn” của bạn Nguyễn Mạnh Cường, khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại thực hiện năm 2015 do ThS Nguyễn Thu Hoài

- Đề tài thứ hai là : Đề tài Khóa luận tốt nghiệp “Kế toán bán mặt hàng Xi măng tại Công ty TNHH Kinh doanh Vật tư Xi măng Minh Tuấn” của bạn Nguyễn Mạnh Cường, khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại thực hiện năm 2015 do ThS Nguyễn Thu Hoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmBiên bản giao nhận hàng hóa khi chuyển giao sản phẩm xi măng cho khách hàng. Điều

này rất dễ xảy ra rủi ro cho cơng ty khi có tranh chấp mua bán liên quan tới tố tụng.

+ Thứ hai, về phương thức bán hàng, công ty mới chỉ áp dụng phương thức bán

buôn, bán lẻ, thơng qua tìm kiếm khách hàng trực tiếp là chủ yếu.

+ Thứ ba, về chính sách bán hàng, cơng ty khơng thực hiện chính sách chiết khấu

thương mại, chiết khấu thanh toán1 cho khách hàng.

+ Thứ tư, do dặc thù ngành xi măng dễ bị ẩm, dễ bị vón cục dẫn đến suy giảm giá

trị cơng ty chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng xi

măng, khi giá trị thị trường của mặt hàng xi măng giảm giá thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới

tình hình tài chính của cơng ty trong kỳ đó.

Từ những hạn chế nêu trên, tác giả đã đi sâu nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn

thiện bộ máy kế tốn bán hàng tại cơng ty:

Giải pháp thứ nhất, về hoàn thiện chứng từ bán hàng, để giảm thiểu rủi ro khi có

tranh chấp, cơng ty cần lập Biên bản giao nhận hàng hóa, cơng ty nên sắp xếp các

chứng từ bán hàng cùng loại với nhau cho dễ kiểm tra, đối chiếu.

Giải pháp thứ hai, về hoàn thiện phương thức bán hàng, tác giả đề xuất công ty

nên mở một website nhằm cung cấp các thông tin về công ty cũng như sản phẩm mà

công ty đang kinh doanh nhằm giúp mở rộng hơn các đối tượng khách hàng ở các khu

vực khác. Công ty nên đăng ký các quảng cáo trên các phương tiện truyền thơng như

tivi, báo đài…nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng. Cơng ty cũng nên xem xét thêm

phương thức bán hàng đại lý nhằm đa dạng hóa phương thức bán hàng và tìm kiếm

thêm được nhiều khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

Giải pháp thứ ba, về hồn thiện chính sách bán hàng, cơng ty nên áp dụng chính

sách chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán trong bán hàng sẽ thu hút thêm

nhiều khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Giải pháp thứ tư, cơng ty nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu cuối

kỳ nếu kế tốn nhận thấy có bằng chứng chắc chắn về sự giảm giá thường xuyên cụ

thể xảy ra trong kỳ. Khi đó kế tốn sử dụng TK 1593 “Dự phòng giảm giá hàng tồn

kho” phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hồi45SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

toánKhoa Kế toán - Kiểm2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố mơi trường tới kế tốn bán Vật tư phụ tùng

ơ tơ tại Cơng ty TNHH Bình An.

2.1.2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố mơi trường bên ngồi doanh nghiệp

Chính sách lãi suất và tín dụng ngân hàng

Chính sách lãi suất có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua bán hàng hóa

của doanh nghiệp. Nguyên tắc trong kinh doanh thương mại là chiếm dụng vốn kinh

doanh vì vậy các doanh nghiệp ln muốn thanh tốn chậm tiền hàng, và vay vốn với

chính sách ưu đãi. Chính vì vậy khi lãi suất cao và chính sách tín dụng ngân hàng khó

khăn thì các doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp nguồn vốn kinh doanh của mình. Khi đó việc

thanh tốn tiền hàng hóa của các doanh nghiệp đó sẽ gặp nhiều khó khăn và chậm trễ.

Dẫn đến việc thu hồi vốn kinh doanh, và thu hồi công nợ bán hàng sẽ gặp nhiều khó

khăn và khơng đáp ứng được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Chính sách luật của Nhà nước, hệ thống thơng tư, nghị định do Bộ tài chính ban hành

Bất kỳ một doanh nghiệp nào, cho dù có áp dụng các chế độ, chính sách, hình

thức kế tốn nào đi chăng nữa thì vẫn phải thực hiện nằm trong khn khổ các quy

định của nhà nước. Cơng ty TNHH Bình An cũng khơng phải là trường hợp ngoại lệ.

Kế tốn bán hàng tại doanh nghiệp cũng phải chịu sự chi phối của các chính sách luật

của nhà nước, hệ thống các quy định, nghị quyết, thông tư các chuẩn mực về kế tốn

bán hàng. Với những chính sách pháp luật quy định rõ ràng, hướng dẫn cách hạch toán

chi tiết các nghiệp vụ phát sinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn của

cơng tySự phát triển của khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ phát triển kéo theo là sự ra đời của các phần mềm kế toán.

Sử dụng phần mềm kế toán giúp giảm thiểu khối lượng công việc, rút ngắn thời gian

mà vẫn đảm bảo hiệu quả cho công việc. Tuy nhiên, năm 2015 Cơng ty TNHH Bình

An mới tham khảo phần mềm kế toán Fast, chưa đưa vào sử dụng.

2.1.2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp.

Một số nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể đến cơng

tác kế tốn bán hàng như: Bộ máy kế tốn, hình thức kế tốn, chính sách kinh doanh,

nguồn nhân lực. Cụ thể:

GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hoài46SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmBộ máy kế tốn

Cơng ty tổ chức mơ hình quản lý theo chức năng, tập trung nên phòng kế tốn

của cơng ty cũng được tổ chức theo hình thức tập trung, nghĩa là cơng tác kế tốn được

thực hiện tại phòng kế tốn – tài chính của cơng ty. Cơ cấu bộ máy kế tốn được sắp

xếp một cách hợp lý để cơng việc của các kế tốn khơng bị chồng chéo.Hình thức kế tốn

Cơng ty có sự lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp giúp làm giảm bớt các cơng

việc kế tốn khơng cần thiết, tránh được sự trùng lặp dẫn đến những sai sót, nhầm lẫn

trong q trình hạch tốn kế tốn.Chính sách kinh doanh

Trong q trình bán hàng, cơng ty ít phát sinh các trường hợp giảm giá hàng bán

hay hàng bán bị trả lại .Ngoài ra, để thu hút khách hàng, cơng ty đã đưa ra các hình

thức chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán; các khoản chiết khấu này phải hợp

lý, sao cho doanh nghiệp vừa đảm bảo được lợi nhuận mà lại vừa làm cho khách hàng

cảm thấy hài lòng.Nguồn nhân lực

Đội ngũ kế tốn trong cơng ty đều còn trẻ, ln ln cập nhật những thay đổi

trong quy định, chế độ và chính sách và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong

nghề nên cơng tác quản lý kế tốn đặc biệt là hạch tốn kế tốn bán hàng tương đối

chính xác, nhưng vẫn khơng tránh khỏi một số sai sót do thói quen kế tốn tại Cơng ty.

2.2 Thực trạng kế tốn bán mặt hàng Vật tư phụ tùng ô tô tại Công ty

TNHH Bình An.

2.2.1. Đặc điểm kế tốn bán mặt hàng Vật tư phụ tùng ơ tơ tại Cơng ty TNHH-Bình An

Đặc điểm về hàng hóa, thị trường tiêu thụ

Cơng ty TNHH Bình An là doanh nghiệp chun bn bán máy móc thiết bị, vật

tư cơng nghiệp, thiết bị, phụ tùng ô tô, máy công trình, máy công nông nghiệp, máy

mỏ, máy thủy, máy cày, máy kéo, sơ mi rooc tải, ca-bin, dây curoa, băng tải, tăng bua ,

vòng bi, may ơ, lọc thủy lực, rơ le, ắc nhíp, củ phát điện một chiều… Vật tư phụ tùng

ô tô là một trong những nhóm hàng hóa chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu

của Cơng ty.

GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hồi47SVTH: Nguyễn Thị ThảoKhóa luận tốt nghiệp

tốnKhoa Kế tốn - KiểmHiện nay, Cơng ty đang kinh doanh nhiều loại sản phẩm chính như : Sơ mi rooc

tải, may ơ ,củ phát điện một chiều, vòng bi, rơ le, quang nhíp. Các mặt hàng của công

ty rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại.

Phương thức bán hàng và hình thức bán hàng áp dụng tại Cơng ty TNHH Bình

An.

Các phương thức bán hàng được đang được sử dụng tại Công ty TNHH Bình An

là: phương thức bán bn và phương thức bán lẻ. Nhưng phương thức bán hàng chủ

yếu tại Công ty vẫn là phương thức bán buôn.

+ Phương thức bán buôn: phương thức bán buôn chủ yếu tại Công ty vẫn là

phương thức bán bn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp. Khách hàng chủ

yếu mà Công ty áp dụng phương thức bán hàng này là các cửa hàng kinh doanh vật tư

phụ tùng ô tô.

+ Phương thức bán lẻ hàng hóa: Các khách hàng mua lẻ thường là các cơng ty, tổ

chức, hộ gia đình có nhu cầu xây dựng, sửa chữa ơ tơ ,.. Cơng ty có những chính sách

giá cả khá mềm dẻo cho phân khúc khách hàng này. Khách hàng mua lẻ đến trực tiếp

Công ty liên hệ với bộ phận bán hàng để nhận sự tư vấn và làm thủ tục mua hàng, sau

khi hồn tất thủ tục Cơng ty tiến hành bàn giao hàng hóa cho khách hàng.

Chính sách bán hàng tại Cơng ty TNHH Bình An.

+ Cơng ty áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển tới địa chỉ của khách hàng

theo hợp đồng đặt hàng với giá trị hàng lớn và trong phạm vi 15 Km.

+ Công ty không áp dụng chính sách chiết khấu thương mại khi khách hàng mua

với số lượng lớn. Khi mua hàng hóa tại Cơng ty TNHH Bình An căn cứ vào nhu cầu

gọi hàng của bên mua, Cơng ty có trách nhiệm gửi báo giá để bên mua xét duyệt giá

hàng cần mua. Sau khi duyệt giá, bên mua thông báo cho bên bán biết, nếu bên bán

đồng ý thì tiến hành giao hàng và các chứng từ kèm theo.GVHD: ThS.Nguyễn Thu Hoài48SVTH: Nguyễn Thị ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Đề tài thứ hai là : Đề tài Khóa luận tốt nghiệp “Kế toán bán mặt hàng Xi măng tại Công ty TNHH Kinh doanh Vật tư Xi măng Minh Tuấn” của bạn Nguyễn Mạnh Cường, khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại thực hiện năm 2015 do ThS Nguyễn Thu Hoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x