Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

chức huy động vốn: Công ty đã huy động được lượng vốn lớn để phục vụ cho quá

trình kinh doanh, bên cạnh đó thì cơng ty đã chiếm dụng được một lượng vốn lớn khác

đã tiết kiệm chi phí cho cơng ty . Ngồi ra thì cơng ty tạo được uy tín đối với khách

hàng và người cho vay.

- Lãnh đạo chi nhánh luôn chủ động sáng tạo, ứng biến và xử lý kịp thời các tình

huống, tạo thế chủ động để Chi nhánh hoàn thành chỉ tiêu.

3.1.2 Những mặt còn hạn chế, tồn tại

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong hoạt động kinh doanh của mình, Cơng ty còn bộc

lộ một số tồn tại, trước hết từ công tác quản lý tài chính, cụ thể là trong việc quản lý và

sử dụng vốn lưu động của Công ty. Những tồn tại đó là:

Trong nguồn hình thành vốn, vốn lưu động thì vốn vay là nguồn hình thành chủ

yếu, Có thể thấy đây cũng là một thực trạng chung của các doanh nghiệp đặc biệt là

các doanh nghiệp thương mại như Cơng ty. Điều này có thể ảnh hưởng khơng tốt đến

hiệu quả kinh doanh của Công ty. Bởi nếu tỷ lệ nợ phải trả quá cao sẽ dẫn đến sự thiếu

độc lập về mặt tài chính, khơng những thế, Cơng ty còn phải chịu gánh nặng trả nợ.

Hơn nữa những khoản nợ chỉ đáp ứng cho nhu cầu trước mắt của tổng cơng ty và có ý

nghĩa trong từng thời điểm nhất định. Do đó theo quan điểm phát triển trong thời gian

tới, tổng công ty cần cố gắng tạo ra một cơ cấu nguồn vốn lưu động hợp lý và tối ưu

hơn.

Chi phí dử dụng vốn vay khá lớn làm giảm lợi nhuận của công ty. Nguyên nhân

là do hàng tồn kho và nợ phải thu năm 2016 so 2015 cũng tăng lên nhanh đã gây ứ

đọng vốn lớn - tăng thêm chi phí sử dụng vốn vay.

Chất lượng của công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng chưa cao.

Cụ thể là chưa giám sát được nhu cầu thị trường, giám sát khách hàng và nghiên cứu

khách hành chi tiết cụ thể. Nguyên nhân là do công ty chưa chú trọng phát triển công

tác nghiên cứu thị trường. Mảng marketing, quảng cáo còn thụ động chưa tìm cách

phát triển.

Cơng ty chưa có phòng ban hay bộ phận phân tích tài chính riêng nên cơng tác

phân tích tài chính còn rất sơ sài và khả năng năng lực của nhân viên cũng có nhiều

hạn chế để có thể nghiên cứu và tìm ra những vấn đề khó khăn cũng như đưa ra giải

pháp tối ưu.

53SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpVấn đề tồn tại cuối cùng: một trong nhiều nguyên nhân của các tồn tại trên là do

Công ty chưa phát huy hết nhân tố con người. Chưa quan tâm tới việc đào tạo bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ giỏi để kịp thời nắm bắt thơng tin thị trường trong

và ngồi nước. Cơng tác quản lý nhân sự chỉ trên góc độ hành chính nên hoạt động

kinh doanh kém hiệu quả mà chi phí quản lý doanh nghiệp lại cao.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều đối thủ cạnh tranh, đây cũng là một khó

khăn lớn đối với cơng ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa tốt do nhân tố nội lực cũng như ngoại lực.

Trên đây là những vấn đề cần đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu

động ở tổng công ty. Từ thực tế này, tổng cơng ty cần phải nhìn nhận lại tình hình hoạt

động kinh doanh nói chung và tình hình sử dụng Vốn lưu động nói riêng để tìm ra các

biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng Vốn lưu động mang

lại doanh lợi ngày càng cao cho tổng công ty.

3.2. Một số đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại

Chi nhánh Vĩnh phúc- Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, kinh tế không ổn định trong mấy năm vừa

qua kèm theo đó thị trường bất động sản đang vừa mới bắt đầu hồi phục sau thời kỳ

khủng hoảng đóng băng, đây chính là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới số lượng

xe bán ra của công ty đối với những khách hàng là tổ chức và cá nhân hoạt động trong

lĩnh vực xây dựng. Mà để có thể tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh thương mại

dòng xe tải Trường Hải, công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng

vốn là một trong những biện pháp tài chính hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt

động kinh doanh của mình. Là một doanh nghiệp với mục tiêu chính là kinh doanh

thương mại và dịch vụ nên vốn lưu động chiếm một tỷ trọng khá lớn trong công ty.Từ

kết quả đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn 2014 đến 2016 của

cơng ty và những định hướng có tính khoa học, khóa luận có đưa ra các giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới như sau:

Giải pháp 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Lý do đề xuất:

Với hai nhiệm vụ chính là: thương mại và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, vốn lưu

động của công ty cần phải chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn kinh

54SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpdoanh. Hàng năm để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, công ty thường phải

dự trữ một lượng xe tải trong kho, nhưng với sự ảnh hưởng của Luật Giao thông trong

năm vừa qua khiến cho tồn dư xe trọng tải nhẹ làm cho giá trị hàng tồn kho tăng lên

đồng thời làm cho khoản nợ ngắn hạn cũng tăng làm ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng

vốn lưu động. Vậy nên nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo việc sử dụng vốn mang lại

hiệu quả cao, theo tôi khi lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn, vốn lưu động công ty

cần chú trọng một số vấn đề sau:

Nội dung giải pháp:

- Trước hết cơng ty nên phải có tầm nhìn xa về sự chuyển động về kinh tế thị

trường và nên chú trọng vào sự thay đổi của Luật pháp để từ đó xác định một cách

chính xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động kinh doanh thương mại để đảm

bảo tính liên tục cho quá trình hoạt động của cơng ty, nhu cầu vốn cần thiết phục vụ

cho tái đầu tư trong các lĩnh vực: Đổi mới trang thiết bị, đào tạo cán bộ công nhân viên

...Từ đó đề ra các biện pháp huy động nhằm cung ứng một cách đầy đủ, kịp thời, tránh

tình trạng vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn ở khâu thanh toán và dự trữ như hiện nay,

gây ảnh hưởng xấu tới hiệu quả sử dụng vốn.

- Trên cơ sở xác định vốn như kế hoạch đã lập, công ty cần xây dựng kế hoạch

huy động bao gồm: Việc lựa chọn nguồn tài trợ tích cực nhất, xác định số vốn hiện có,

số vốn cần bổ sung. Theo tơi để đảm bảo cho nhu cầu Vốn lưu động, trước hết cơng ty

cần phải tìm cách huy động tối đa nội lực từ bên trong, tăng cường huy động các

nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn trước mắt, tận dụng các khoản nợ ngắn

hạn chưa đến thời hạn thanh tốn như các khoản phải trả cơng nhân viên, thuế và các

khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến kỳ nộp, chi nhánh vẫn áp dụng

áp dụng hình thức tín dụng thương mại (Mua chịu đối với người cung cấp), bởi khi sử

dụng các khoản vốn này giúp cơng ty khơng phải bỏ ra chi phí, cơng ty càng có nhiều

điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

Cơng ty cũng có thể vay của cán bộ công nhân viên, đây là một nguồn vốn rất

hữu ích vì tiềm năng của nó nhiều khi là rất lớn. Trong những năm gần đây, cùng với

sự phát triển của chi nhánh, thu nhập của cán bộ công nhân viên cũng tăng theo, họ có

điều kiện bỏ ra những khoản tiền tích luỹ, đầu tư. Cơng ty nên khai thác tập trung

nguồn vốn này sẽ giúp cho công ty có thêm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh

55SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpthương mại mà không phải thông qua các thủ tục phức tạp, những đòi hỏi khắt khe của

Ngân hàng khi muốn vay vốn. Hơn nữa, về phía cán bộ cơng nhân viên trong công ty,

việc cho chi vay vốn trước hết là họ sẽ được hưởng lãi suất thích đáng, đồng thời tăng

thêm sự gắn bó của mình với Cơng ty , thúc đẩy họ hoạt động tích cực hơn bởi vì trong

đó có cả số vốn mà họ đã đầu tư vào Công ty.

Khi đã huy động tối đa nội lực từ bên trong mà vẫn chưa đủ vốn cho hoạt động

kinh doanh, lúc này Cơng ty có thể huy động thêm vốn từ nguồn bên ngoài bằng cách

vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Trong những năm vừa qua cơng ty có sử

dụng nguồn vốn vay ngân hàng, khi sử dụng nguồn vốn này công ty phải trả một

khoản lãi suất nhất định do đó tất cả các khoản vốn mà công ty huy động được cần

phải đưa vào sử dụng ngay, sử dụng có hiệu quả nếu khơng tình hình tài chính của

cơng ty sẽ khơng gặp phải khơng ít khó khăn.

Giải pháp 2: Xây dựng chiến lược sử dụng vốn của Công ty tối ưu

Lý do dưa ra giải pháp:

Khi đưa các nguồn vốn huy động được vào sử dụng, Công ty cần căn cứ vào kế

hoạch huy động và sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh đã lập, làm cơ sở điều trị cho

phù hợp với tình hình thực tế của Cơng ty. Nếu trong trường hợp có phát sinh thêm

nhu cầu vốn lưu động, Công ty cần chủ động đáp ứng kịp thời nhằm đảm bảo cho quá

thương mại không gián đoạn. Ngược lại, nếu thừa vốn lưu động cơng ty phải có biện

pháp xử lý linh hoạt như đầu tư mở rộng điểm trưng bày xe, đào tạo các kỹ năng

chuyên ngành cho công nhân viên... làm cho đồng vốn luôn vận động và không ngừng

sinh sôi nảy nở.

Nội dung giải pháp:

Công ty nên lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn kinh doanh nhất thiết phải

dựa vào sự phân tích tính tốn và các chỉ tiêu kinh tế tài chính của các kỳ trước làm cơ

sở, đồng thời có tầm nhìn về kinh tế thị trường cũng như Pháp luật, kế hoạch phải

được lập sát, đúng, toàn diện và đồng bộ làm cơ sở tin cậy cho việc tổ chức và sử dụng

vốn lưu động mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Sau khi xây dựng kế hoạch huy

động vốn, việc lựa chọn nguồn vốn nào phải dựa trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế,

nhưng tốt hơn là nên huy động nguồn vốn Công ty tự bổ sung từ các quỹ, nếu vẫn

thiếu mới vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Khi vay vốn cần tránh để tình

56SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệptrạng vốn vay chiếm tỷ lệ lớn hơn tài sản lưu động. Nếu Cơng ty có nguồn vốn tự bổ

sung lớn thì sẽ có sức hút mạnh đối với các nhà cho vay, các chủ nợ vì như vậy Cơng

ty sẽ có khả năng trả các khoản nợ hơn. Cơng ty sẽ mạnh dạn trong việc ra quyết định

đầu tư, khẳng định tiềm năng của mình. Tuy nhiên cần phải biết bảo quản, mở rộng

vốn đi vay bằng cách khi bỏ ra một lượng vốn đầu tư phải làm sao cho vòng ln

chuyển vốn lại thấp nhất. Ngồi ra Cơng ty nên tận dụng bộ phận tiền chưa sử dụng

trong qũy để kinh doanh như vậy sẽ làm giảm bớt gánh nặng về lãi suất vay, từ đó có

điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Giải pháp 3: Tổ chức tốt công tác tiêu thụ và thu hồi công nợ.

Lý do đưa ra giải pháp:

Trong năm 2016 vừa qua, một thực tế nổi cộm tại Chi nhánh Vĩnh phúc – công ty

cổ phần ô tô Trường Hải là lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là xe trọng

tải nhỏ. Công ty cần lên kế hoạch cho việc giải quyết hàng tồn kho cũng như bán thêm

nhiều xe trong tương lai. Việc đào tạo đội ngũ Marketing, chuyên viên dịch vụ chăm

sóc khách hàng sẽ là yêu tố trọng yếu nhằm hút khách hàng đến với công ty.

Thêm nữa là vấn đề thu hồi công nợ, để phát huy vai trò tự chủ về tài chính, đảm

bảo tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động, Cơng ty cần phải có các biện pháp hữu

hiệu nhằm hạn chế tình trạng vốn bị chiếm dụng quá nhiều làm giảm thấp hiệu quả sản

xuất kinh doanh nói chung, hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty nói riêng.

Nội dung giải pháp:

- Trong cơng tác tổ chức tiêu thụ xe tải Trường Hải, Công ty phải quy định rõ

thời hạn thanh tốn và hình thức thanh tốn tiền hàng trên hoá đơn, chứng từ và các

bên phải có trách nhiệm tuân thủ một cách đầy đủ, nghiêm túc các điều khoản đã quy

định, đồng thời Công ty cũng nên đề ra các hình thức bồi thường nếu một trong các

bên vi phạm điều khoản trên.

- Tăng cường các biện pháp khách hàng thanh toán tiền hàng như sử dụng chiết

khấu bán hàng, giảm giá, chiết khấu cho những khách hàng quen thuộc, mua và đặt

hàng với số lượng lớn, thanh toán sớm thời hạn. Nếu thực hiện được điều này chắc

chắn công tac thu hồi tiền hàng của Cơng ty sẽ nhanh chóng hơn, hạn chế được tình

trạng thanh tốn chậm, dây dưa khó đòi. Tuy nhiên để làm được điều này, Công ty

cũng phải nghiên cứu kỹ để đề ra một tỷ lệ chiết khấu hợp lý nhất vẫn phải đảm bảo

57SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpphát huy được hiệu quả. Theo tôi để định ra một tỷ lệ chiết khấu này, Công ty cần phải

dựa vào lãi suất ngân hàng về vốn vay, vì thực tế cho thấy trong thời gian vốn bị khách

hàng chiếm dụng vốn trong thời gian qua đã buộc Công ty phải đi vay vốn Ngân hàng

cho hoạt động thương maị và tất nhiên Công ty phải trả một khoản lãi nhất định, hơn

nữa khi vay vốn ngân hàng lại đòi hỏi các thủ tục phức tạp. Để tránh tình trạng này và

chủ động trong việc sử dụng vốn, Cơng ty có thể đưa ra một tỷ lệ chiết khấu thấp hơn

và thậm chí tương đương với lãi suất Ngân hàng trong trường hợp cần thiết để có thể

thu hồi tiền hàng ngay vì chắc chắn điều này còn có lợi hơn là đợi khách hàng thanh

tốn tồn bộ tiền hàng sau một thời gian nhất định, những khoảng thời gian đó Cơng ty

lại phải đi vay để có vốn kinh doanh.

Giải pháp 4: Tổ chức tốt công tác hạch tốn kế tốn và phân tích kinh tế.

Lý do đưa ra giải pháp:

Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu các số liệu

kế tốn, báo cáo tài chính, tổng kết kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán... và so

sánh số liệu về tài chính hiện hành với q khứ. Thơng qua việc phân tích tình hình tài

chính, người sử dụng thơng tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng

như rủi ro trong tương lai, triển vọng của doanh nghiệp, khả năng thanh tốn... Hiện

nay cơng tác phân tích tài chính của cơng ty còn chưa được chú trọng và đẩy mạnh

thực hiện.

Nội dung giải pháp:

Đẩy mạnh cơng tác phân tích tài chính sẽ giúp cơng ty tìm ra các giải pháp đúng

đắn để kịp thời xử lý các vấn đề về tài chính nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất

kinh doanh được thuận lợi đúng theo kế hoạch đã đề ra , nhằm giải quyết các mối quan

tâm của nhiều người như: Ban Giám đốc Công ty, các chủ nợ, các nhân viên ngân

hàng, các nhà Bảo hiểm... Mỗi nhóm người này có những nhu cầu thơng tin khác nhau

và do vậy mỗi nhóm có xu hướng tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh

tài chính doanh nghiệp.Cơng ty nên thiết lập thêm một bộ phận phân tích tài chính

hoặc tích hợp phòng tài chính kinh doanh để nghiên cứu và phân tích tài chính của

cơng ty từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời và hiệu quả.58SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpTổ chức tốt cơng tác kế tốn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng

cường quản lý, kiểm tra, kiểm sốt q trình kinh doanh, sử dụng hợp lý các nguồn

vốn nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.

Giải pháp 5: Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào

tạo bồi dưỡng cán bộ.

Lý do đưa ra giải pháp:

Thực tế trong nhiều năm qua cũng giống như các doanh nghiệp khác, Công ty

vẫn chưa khai thác hết được sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ cơng nhân viên trong

Công ty, chưa phát huy hết tiềm năng trong mỗi cá nhân. Đây là một vấn đề tồn tại cần

phải có những biện pháp khắc phục. Để huy động được sức mạnh của nhân tố con

người, tạo nên một khối thống nhất thật sự vững mạnh, tạo nên sự lành mạnh của văn

hoá doanh nghiệp.

Nội dung giải pháp:

- Thường xuyên đánh giá tổng kết về cơ cấu tổ chức, về trình độ nghiệp vụ

chun mơn của cán bộ cơng nhân viên, từ đó có các khố học chun sâu nâng cao

trình độ chun mơn. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ là một việc làm quan trọng, việc

đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Công ty phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu mới, luôn

thay đổi của nền kinh tế, phải dựa trên cơ sở phù hợp với tiến trình cơng nghiệp hố hiện đại hố của đất nước. Trước hết phải rà soát lại cán bộ hiện có để sắp xếp, bố trí

lại cho phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị và trình độ của từng cá nhân, tìm ra

những bất hợp lý để kịp thời điều chỉnh. Nói chung từ cán bộ quản lý đến công nhân

trực tiếp sản xuất phải được đào tạo và đào tạo lại nhằm đáp ứng được yêu cầu công

tác trong giai đoạn mới. Trong đào tạo cần ưu tiên đúng mức đội ngũ những người trực

tiếp làm cơng tác quản lý tài chính.

- Quản lý cơng tác cán bộ một cách nghiêm khắc, cơng minh, nhìn nhận đánh giá

đúng đắn những điểm tích cực và tiêu cực trong quá trình hoạt động của đội ngũ lao

động trong Cơng ty để từ đó phát huy những điểm tích cực và hạn chế những tiêu cực.

Cần có những khuyến khích vật chất đối với tập thể cũng như cá nhân có những thành

tích, phát minh, sáng kiến, đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; Đồng thời

cũng phải nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm những hành vi sai trái làm cản trở sự phát

triển của Công ty.

59SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệp- Bên cạnh việc quan tâm tới đời sống vật chất Công ty cũng cần quan tâm tới

đời sống tinh thần của cán bộ cơng nhân viên thường xun có các hoạt động văn hố

văn nghệ, nghỉ mát để từ đó tạo nên sự đồn kết, khơng khí làm việc tập thể thoải mái,

tương trợ và thật sự hiệu quả.

Giải pháp 6: Hoàn thiện các chính sách.

Lý do đưa ra giải pháp:

Cơng ty cần có những chính sách phù hợp những quy định tiêu chuẩn để nâng

cao hoạt động kinh doanh, cũng như nâng cao hiệu quả sử vốn lưu động trong công ty.

Nội dung giải pháp:

Một số chính sách cần được chú trọng:

Chính sách giá cả: Cần xem xét đến các đối thủ cạnh tranh như Huyndai, Honda,… đểtừ đó xây dựng một chính sách giá hợp lý, coi giá cả là một cơng cụ trong cạnh tranh.

Chính sách tiết kiệm chi phí: Cần phải xây dựng các chính sách về tiết kiệm chi phí

lưu thơng..., có các quy định khen thưởng, xử phạt trong việc sử dụng chi phí tiết kiệm

hiệu quả hay lãng phí.

Chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Chính sách phân phối vốn, phân phối các quỹ trong Công ty phải được lập cụ thể và

hợp lý.

Muốn quản lý và sử dụng Vốn có hiệu quả cần phải thực hiện chính sách tiết

kiệm một cách đồng bộ và thường xuyên. Xây dựng các định mức chi phí phải sát,

đúng, hợp lý, phải thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện để kịp thời uốn nắn

chung cho tồn Cơng ty.

3.3. Điều kiện thực hiện

Trong q trình làm khóa luận em có điều kiện thực tập tại phòng kế tốn củac hi

nhánh Vĩnh phúc- Cơng ty cổ phần Ơ tơ Trường Hải, được giao những nhiệm vụ của

kế toán, được các anh chị hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động phân tích tài chính, cụ thể

là phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty; đồng thời với việc đọc các

file tài liệu đã hồn thành của cơng ty kết hợp với sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị

trong phòng kế tốn cùng với sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo TS. Nguyễn Văn

Giao đã giúp em hồn thành khóa luận này.

KẾT LUẬN

60SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpVốn là yếu tố đảm bảo cho quá trình sản xuất của Doanh nghiệp được diễn ra

thường xun và liên tục. Vì vậy nếu khơng có vốn sẽ không thể tiến hành sản xuất

kinh doanh được, thiếu vốn sẽ gây ra tình trạng khó khăn, cản trở tính liên tục của q

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để tăng trưởng và phát triển khơng hồn toàn chỉ phụ thuộc vào số lượng vốn

nhiều mà cơ bản là phụ thuộc vào việc quản lý và sử dụng vốn như thế nào cho hiệu

quả nhất. Mặt khác phải có một cơ cấu vốn hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của

doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

lưu động. Vì vậy việc quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vô cùng cần thiết

cho sự tồn tại và phát triển bền vững của tất cả các doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của đề tài cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại

Chi nhánh Vĩnh phúc- Công ty cổ phần ô tô Trường Hải tôi đã làm rõ được:

- Làm rõ các lý luận cơ bản về Vốn.

- Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn tại Chi nhánh Vĩnh Phúc-Công ty

cổ phần ô tô Trường Hải

- Đề xuất được một số giải pháp giúp Chi nhánh trong hoạt động của mình.

Đề tài này được hồn thành nhờ sự hướng dẫn tận tình của TS.Nguyễn Văn GiaoGiảng viên Trường Đại học Thương Mại và sự giúp đỡ của tập thể cán bộ chi nhánh

Vĩnh phúc- Công ty cổ phần ơ tơ Trường Hải đặc biệt là phòng kế tốn tài chính. Tuy

nhiên do nhiều ngun nhân có thể những vấn đề trình bày trong chun đề tốt nghiệp

khơng tránh khỏi thiếu sót vì vậy tơi rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của thầy

cơ và bạn bè cùng quan tâm tới vấn đề này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!61SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp – Nhà xuất bản Đại học Thương Mại.

Giáo trình Thống kê kinh doanh – Nhà xuất bản Đại học Thương Mại.

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – Nhà xuất bản Thống Kê

Báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 của Chi nhánh Vĩnh phúc- công ty cổ phần ô5.tô Trường Hải

Thông tin từ trang web: www.tailieu.vn, www.muaoto.com ,62SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpPHỤ LỤC

Trường Đại học Thương MạiCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamKhoa Kế toán- Kiểm toánĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcPHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Huyền Trang

Lớp: K49D1

Khoa: Kế toán- Kiểm tốn

Đơn vị thực tập: Chi nhánh Vĩnh phúc –Cơng ty cổ phần ơ tơ Trường Hải

Kính gửi ơng bà:……………………………………..

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu các vẫn đề thực tế tại Chi nhánh Vĩnh phúccông ty cổ phần ô tô Trường Hải, tôi nhận thấy công tác phân tích hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh đang là vấn đề mang tính cấp thiết đối với cơng ty. Bởi vậy, để giúp

cho việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một cách có hiệu quả và

xuất phát từ đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Chi nhánh Vĩnh phúc- Công ty

cổ phần ô tô Trường Hải” rất mong sự hợp tác của quý vị về các thông tin trong phiếu

điều tra.

Xin vui lòng trả lời bằng cách khoanh tròn vào những lựa chọn trong các câu hỏi

sau:

Câu 1. Công ty đang sử dụng chỉ tiêu nào để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh

A.

B.LN/ VKD

DT/ VKD

Câu 2. Theo ông (bà) khả năng tự chủ tài chính thấp sẽ ảnh hưởng như thế nào

đến hiệu quả sử dụng vốn cúa công tyA.

B.

C.Rất xấu

Không tốt

Không ảnh hưởng

Câu 3. Theo ông( bà ) trong các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi như chính

sách pháp luật, tình hình lạm phát, thị trường, lãi suất tín dụng, giá ngun liệu đầu

vào thì nhân tố nào ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp

A. Chính sách pháp luật

63SV: Phạm Thị Huyền TrangKhóa luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×