Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yếu tố quan trọng trọng nhất để đưa ra mức tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty là dựa vào bình xét của tổ sản xuất đối với công nhân trực tiếp sản xuất và phòng ban đối với nhân viên hành chính. Cơ sở là : Ngày công làm việc thực tế, lương

Yếu tố quan trọng trọng nhất để đưa ra mức tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty là dựa vào bình xét của tổ sản xuất đối với công nhân trực tiếp sản xuất và phòng ban đối với nhân viên hành chính. Cơ sở là : Ngày công làm việc thực tế, lương

Tải bản đầy đủ - 0trang

Như vậy sẽ dễ dàng theo dõi sự biến động của các TK này giữa các tháng, các quý

và phục vụ cho công tác quản trị đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở đó doanh nghiệp nên mở

thêm các sổ chi tiết cho từng loại TK này để tiện theo dõi.

* Giải pháp 4: Công ty cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của

mình đối với nhà nước và người lao động. Thực hiện trích nộp kinh phí cơng đồn

theo Thơng tư 191/2013/TT- BTC nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Doanh

nghiệp cần phải thực hiện cân bằng giữa lợi ích doanh nghiệp với người lao động.

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hồn thiện kế tốn các khoản thanh

tốn cho người lao động.

- Việc hồn thiện cơng tác tiền lương và các khoản trích theo lương là một yêu

cầu tất yếu đối với Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex nói riêng và của

các doanh nghiệp nói chung. Để hồn thiện được cơng tác trên thì Nhà nước phải

thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh các chế độ tiền lương sao cho phù hợp với

từng thời kỳ của đất nước. Đồng thời, mỗi doanh nghiệp cần phải tự hồn thiện và

nâng cao trách nhiệm của mình với cơng nhân viên trong công ty và nghĩa vụ đối với

đất nước.

+ Bắt đầu từ 10/01/2104 bắt buộc các doanh nghiệp phải trích nộp 2% KPCĐ kể

cả các doanh nghiệp đã tổ chức cơng đồn hay chưa vẫn phải trích nộp theo Nghị định

191/2013/NĐ – CP.

+ Từ khi thành lập đến hết năm 2014 công ty thực hiện theo quyết định 15/2006/QĐ

– BTC. Nhưng bắt đầu năm 2015 sẽ được thay thé bởi thông tư 200/2014/TT – BTC,

nhưng việc thay đổi này không ảnh hưởng đến công tác các khoản thanh tốn với người

lao động mà chỉ có thay đổi một chút về tài khoản sử dụng.

-Và để thực hiện đúng các thơng tư nghị định, chế độ kế tốn thì Nhà nước cần mở

các lớp để hướng dẫn kế toán cập nhật những thơng tư, nghị định mới. Ngồi ra, còn xây

dựng các trang web để họ có thể hỏi đáp các cơ quan chức năng, trao đỏi kinh nghiệm.

- Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex có thể thực hiện được

những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hạch tốn các khoản thanh tốn với

người lao động cần có những chính sách và chương trình cụ thể như bồi dưỡng nghiệp

cụ, kỹ năng cho các nhân viên kế toán, đồng thời quan tâm hơn đến chính sách đãi ngộ

với người lao động.59Tóm lại, cơng tác quản lý hạch toán các khoản thanh toán với người lao động có

ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và liên quan trực tiếp đến quyền lợi

người lao động. Do đó, việc hồn thiện cơng tác này luôn được các doanh nghiệp đề

cao xây dựng các điều kiện thực hiện.60KẾT LUẬN

Lao động của con người là một trong những yếu tố quan trọng và giữ vai trò

quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh, được biểu hiện ở khả năng tư duy sáng

tạo. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, doanh nghiệp nào thu hút, sử dụng tốt

lao động sáng tạo, chất xám thì doanh nghiệp đó sẽ đứng vững và phát triển. Muốn vậy,

doanh nghiệp đó phải có chính sách tiền lương tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý.

Bởi lẽ, việc trả lương cơng bằng và hợp lý sẽ góp phần quan trọng làm cho người lao

động quan tâm đến công việc, để họ thấy rằng sức lao động của họ bỏ ra được đánh giá

đúng mức, từ đó sẽ tồn tâm tồn ý phục vụ cho mục đích của doanh nghiệp

Thật vậy, cơng tác tổ chức tiền lương có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong doanh

nghiệp. Dù bất cứ loại hình doanh nghiệp nào thì tiền lương luôn là vấn đề được quan

tâm của người lao động và người sử dụng lao động vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời

sống của người lao động và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Vì thế, công tác tổ chức tiền lương một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với

điều kiện thực tế của doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng và thiết thực.

Qua việc nghiên cứu đề tài này, em thấy bản thân được tiếp thu thêm rất nhiều kinh

nghiệm và kiến thức rất bổ ích cho em chuẩn bị vào đời. Em đã biết nhiều hơn về cách

tính và thanh toán tiền lương, cách doanh nghiệp quan tâm về người lao động…đó là

những vấn đề có thể nói là rất quan trọng trong việc tồn tại và phát triển ở doanh nghiệp.

Từ đó em đã mạnh dạn đề ra các biện pháp nhằm giúp cho công ty thực hiện cơng tác kế

tốn các khoản thanh tốn cho người lao động tại công ty được hiệu quả hơn cùng các

điều kiện để thực hiện các biện pháp đó.

Mặc dù bài nghiên cứu đã rất cố gắng nhưng do kiến thức còn hạn chế nên khơng

tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự giúp đỡ của các thầy cô. Em cũng rất

mong đề tài này sẽ tiếp tục được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu khác với hướng

phát triển sâu hơn để đề tài có tính thời sự hơn.

Cuối cùng em xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS Trần Thị Hồng Mai đã

giúp đỡ em hồn thành khóa luận này.Em xin chân thành cảm ơn!61PHỤ LỤCPhụ lục 1

Chứng từ gốc(Bảng chấm

cơng, bảng thanh tốn lương,..)Sổ chi tiết TK

334,338,641,642,..

.…Bảng tổng hợp

chứng từ gốcSổ quỹNhật ký sổ cáiBảng tổng hợp chi

tiết(Bảng tổng hợp

thanh toán tiền

lương)Báo cáo tài chínhSơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn của hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ cái.Ghi chú:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ:

Đối chiếu kiểm tra:Phụ lục 2

Chứng từ gốc(bảng chấm cơng,

bảng thanh tốn tiền lương,..)

Sổ chi tiết TK

334, 338, 622,…

Bảng kê số 4,5NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

SỐ 01,02,07Sổ cái TK

334, 338Bảng tổng

hợp chi tiếtBáo cáo tài chínhSơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế tốn của hình thức kế tốn Nhật ký chứng từ.Ghi chú:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ:

Đối chiếu, kiểm tra:Phụ lục 3Chứng từ gốc(bảng chấm cơng,

bảng thanh tốn tiền lương,..)Sổ nhật ký đặc biệtNhật ký chungSổ cái TK 334,

338Sổ chi tiết TK

334, 338, 622,…Bảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân đối số phát sinhBáo cáo tài chínhSơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế tốn của hình thức kế tốn Nhật ký chung

Ghi chú:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ:

Đối chiếu, kiểm tra:Phụ lục 4Chứng từ gốc(bảng chấm cơng,

bảng thanh tốn tiền lương,..)

Sổ quỹBảng tổng hợp chứng

từ gốc cùng loạiCHỨNG TỪ GHI SỔ

Sổ đăng ký chứng

từ ghi sổSổ cái TK 334,

338Sổ chi tiết TK

334,338,622,…Bảng tổng hợp

chi tiếtBảng cân đối số

phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHSơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế tốn của hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ.Ghi chú:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ:

Đối chiếu, kiểm tra:Phụ lục 5:

Chứng từ kế

tốn(Bảng chấm

cơng, bảng thanh

tốn tiền lương…)Phần mềm kế

toánSổ kế toán

Sổ tổng hợp(Tổng hợp

tiền lương).Sổ chi tiết

TK 3341,3342

-Bảng tổng hợp

chứng từ kế tốn

cùng loại-Báo cáo tài chính.Máy vi tính-Báo cáo quản trịSơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn trên máy vi tính.

Ghi chú:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, ghi theo kỳ:

Đối chiếu, kiểm tra:Phụ lục 6Phụ lục 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố quan trọng trọng nhất để đưa ra mức tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty là dựa vào bình xét của tổ sản xuất đối với công nhân trực tiếp sản xuất và phòng ban đối với nhân viên hành chính. Cơ sở là : Ngày công làm việc thực tế, lương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x