Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DATEX.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DATEX.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+Mệnh giá cổ phiếu: 100.000 đồng/cổ phiếu.

+ Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp: 480.000 cổ phần = 48.000.000.000 đồng.

+ Vốn do 3 cổ đông sáng lập góp vốn.

+Ngồi ra,trong q trình hoạt động cơng ty còn sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng.

-Quy mô lao động: Số lao động tại thời điểm 31/12/2016 là 150 nhân viên.

-Chức năng:

+ Cơng ty có quyền quản lý và sử dụng vốn do các cổ đơng đóng góp, đất đai được

giao sử dụng và các nguồn lực khác để thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ của công ty.

+ Chủ động áp dụng phương pháp quản lý khoa học,hiện đại và đổi mới công

nghệ,trang thiết bị để đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh

của công ty.

+ Kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu những mặt hàng nhà nước khơng cấm.

+ Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và kí hợp đồng với các khách hàng

trong và ngồi nước.

=>Cơng ty thực hiện chức năng sản xuất,thương mại,dịch vụ,lưu thơng hàng

hóa,xây lắp v.v…

-Nhiệm vụ:

+Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký,chịu trách

nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về sản phẩm,dịch vụ mà công ty thực hiện.

+Xây dựng chiến lược phát triển,kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với chức

năng,nhiệm vụ của công ty và nhu cầu của thị trường.

+Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với đối tác.

+Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

+Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường,anh ninh quốc gia

và công tác phòng chống cháy nổ,thiên tai,bão lụt.

+Thực hiện chế độ báo cáo thống kê,kế toán định kỳ theo quy định của nhà nước

và báo cáo bất thường theo yêu cầu của Đại hội cổ đơng và chịu trách nhiệm về tính

xác thực của các báo cáo.

+Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp

luật.Tuân thủ các quy định về thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.28-Ngành nghề kinh doanh của đơn vị: Sản xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi, hồn

thành sản phẩm dệt. Cơng ty hiện đang tiến hành xuất nhập khẩu mặt hàng bông, sợi;

nhập khẩu thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất bơng sợi.

+Nhập khẩu bơng,ngun liệu phục vụ sản xuất. Bông được nhập khẩu từ

Zimbabwe,Tazania,Tây Phi,Mỹ, Ấn Độ và một số nước Nam Mỹ.

+Xuất khẩu sợi cotton (Các loại như Ne 30 dệt kim, 30 dệt thoi, 32 dệt kim,32

dệt thoi). Thị trường xuất khẩu chủ yếu: Trung Quốc(70%),Hàn Quốc,Philipin,mới đây

có xuất khẩu sang Colombia.

+ Công ty thực hiện xuất nhập khẩu chủ yếu qua trung gian(Đại lý,môi giới)

+Nhập khẩu thiết bị,vật tư phục vụ sản xuất: Máy dệt,kim dệt,băng tải…

-Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex có mã số thuế 1000416017

được cấp ngày 11/06/2007. Được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là sản

xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi, hoàn thành các sản phẩm dệt. Là một công ty cổ phần

phải đối mặt với bao khó khăn của nền kinh tế biến động không ngừng ngay từ khi

mới bắt đầu thành lập, song cơng ty đã có những bước phát triển đáng kể. Sau một thời

gian đầu tư và xây dựng, đến nay các hoạt động của công ty đã đi vào ổn định và liên

tục tăng trưởng. Ngồi ra, cơng ty còn thiết lập, hướng dẫn, hỗ trợ cho các đối tác

nước ngồi và các cơng ty trong nước trao đổi thương mại. Công ty đã thực hiện nghĩa

vụ với ngân sách nhà nước đầy đủ và luôn luôn tuân thủ theo pháp luật.

Khi mới thành lập cơng ty chỉ có 1 trụ sở ở lô A4, Khu công nghiệp Nguyễn Đức

Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với 10 nhân viên,

đến nay cơng ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Datex đã hoạt động được hơn

10 năm, cơng ty đã có thêm 1 văn phòng đại diện ở Phòng 503-508 tầng 5, Tòa nhà

195 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan,Quận Đống Đa, Hà Nội với 150 nhân viên. Công

ty đã phát triển thị trường khách hàng, càng ngày càng mở rộng trên toàn quốc.Từ khi

thành lập công ty đã xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng, quyết định sự ổn

định và phát triển của cơng ty. Với hệ thống máy móc chuyên dùng và hiện đại, cùng với

kinh nghiệm tích lũy trong quá trình hoạt động, liên doanh liên kết trong lĩnh vực hoạt

động của mình trên địa bàn trong và ngồi nước Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập

khẩu Datex đã khẳng định vị thế và sự lớn mạnh của mình.29HĐQTGiám

Đốc động kinh doanh của cơng ty cổ phần

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý

và hoạtthương mại xuất nhập khẩu Datex:

a. Đặc điểm tổ chức quản lý: Phó Giám ĐốcPhòng Kinh

DoanhPhòng Kế TốnTài ChínhPhòng Kỹ Thuật

KCSPhòng hành

chính,nhân sựPhân Xưởng

Sản XuấtSơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi và mang lại hiệu quả,bộ

máy của công ty được thành lập theo nguyên tắc: gọn nhẹ,phân quyền,cá nhân phải tự

chịu trách nhiệm và đặt hiệu quả lên hàng đầu.Vì vậy,bộ máy của cơng ty chia thành

các phòng ban chuyên môn phụ trách từng phần việc riêng.Tuy nhiên các phòng ban

này lại được phối hợp với nhau chặt chẽ nhằm tạo nên hoạt động sản xuất kinh doanh

của công ty được nhịp nhàng thuận lợi.

*Chức năng,nhiệm vụ của các phòng ban như sau:

HĐQT: Bao gồm thành viên là các cổ đông sáng lập nên công ty(bao gồm 3

người: bà Đỗ Thị Bảo, ơng Nguyễn Hồng Sơn, ơng Luyện Thái Long). Đứng đầu là

chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có chức năng quyết định những vấn đề

quan trọng,những vấn đề lớn trong công ty, định hướng phát triển của công ty, quyết

định bổ nhiệm, miễn nhiệm những chức vụ quan trọng nhất của công ty.

Giám Đốc: Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh

hàng ngày của cơng ty(Do ơng Nguyễn Hồng Sơn đảm nhiệm). Giám đốc công ty do

hội đồng quản trị quyết định chọn ra và thực hiện các mục tiêu của hội đồng quản trị

đề ra thông qua các phòng ban chức năng của cơng ty.

Phó Giám Đốc: Là người giúp giám đốc trong việc điều hành hoạt động của công

30ty và các công việc được giám đốc ủy quyền giao cho. Phó giám đốc có nhiệm vụ kiểm

tra, đơn đốc các phòng ban,bộ phận trong cơng ty thực hiện tốt các chức năng,nhiệm vụ

của mình. Thay mặt giám đốc giải quyết các công việc mà giám đốc giao cho.

Phòng Kinh Doanh: Phòng kinh doanh có hai bộ phận chính là bộ phận phụ

trách xuất nhập khẩu và bộ phận kinh doanh nội địa. Bộ phận phụ trách xuất nhập

khẩu chuyên phụ trách về quan hệ mua bán với tất cả các đối tác nước ngoài. Bộ phận

kinh doanh nội địa phụ trách hoạt động mua bán và kinh doanh với các đối tác trong

nước.

Phòng Kế Tốn-Tài Chính: Phòng kế tốn có chức năng hạch tốn thu-chi, hạch

tốn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các báo cáo tài chính, báo cáo quyết tốn

trình Ban giám đốc Công ty và cơ quan Nhà nước để quản lý theo dõi tình hình hoạt

động kinh doanh của cơng ty và phản ánh vào sổ sách,phần mềm kế tốn cơng ty đang

áp dụng.

Phòng Kỹ Thuật KCS:Phòng KCS làm cơng việc kiểm tra chất lượng sản phẩm,

chọn lựa sản phẩm tốt trước khi sản phẩm được đem đi tiêu thụ, kiểm tra chất lượng,

chủng loại vật tư trước khi nhập kho, kiểm tra quá trình sản xuất(đây là khâu quan trọng

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm), kiểm tra nghiệm thu bao gói sản phẩm.

Phòng Hành Chính,Nhân Sự: Phụ trách cơng tác hành chính và tuyển dụng đào

tạo, quản lý nhân sự trong công ty.

Phân Xưởng Sản Xuất: Phân xưởng sản xuất là nơi trực tiếp làm ra sản phẩm

của công ty; là nơi thực hiện chế độ, pháp luật của nhà nước; nội quy, quy định của

công ty; là nơi giáo dục, rèn luyện lao động và thực hiện quyền làm chủ tập thể của

CNVC trong phân xưởng sản xuất; là nơi tổ chức sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế

hoạch mà công ty giao cho. Phân xưởng chịu sự chỉ đạo của ban giám đốc, mà trực

tiếp là phó giám đốc. Phân xưởng thực hiện theo nội quy quản lý của cơng ty, có trách

nhiệm chấp hành mệnh lệnh chỉ đạo của giám đốc và chính sách của Đảng và Nhà

nước. Phân xưởng là nơi trực tiếp sử dụng, gìn giữ bảo quản mọi thiết bị, tài sản của

cơng ty, tổ chức sử dụng hợp lý lượng vật tư có hiệu quả nhất, là nơi trực tiếp quản lý

lao động.

b. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex hoạt động chủ yếu trong

lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu. Các hoạt động dịch vụ chiếm tỉ trọng rất nhỏ

31trong tổng doanh thu của công ty.

- Trong hoạt động xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của công ty là xuất

khẩu sợi cotton. Hoạt động xuất khẩu của công ty phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn

về giá với các doanh nghiệp tư nhân và với các cường quốc sản xuất sợi trên thế giới.

- Về hoạt động kinh doanh nhập khẩu, các mặt hàng nhập khẩu gồm: nhập khẩu

bông; nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và các thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất như

máy dệt, kim dệt, băng tải…Trong xu thế hội nhập hiện nay rất nhiều công ty trong

nước đang và sẽ tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.Với hoạt động kinh

doanh xuất nhập khẩu của công ty cũng đang phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.

- Về hoạt động sản xuất của công ty: Công ty chủ yếu là sản xuất sợi, ngồi ra

còn dệt vải, sản xuất hàng dệt khác và hoàn thiện sản phẩm dệt. Cơng ty đã tận dung

trang máy móc, thiết bị và mặt bằng hiện có để tổ chức cho xưởng sản xuất theo dây

chuyền,với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao.Tuy nhiên do thị trường biến đổi không

ngừng, nhiều khi thiếu nguyên vật liệu sản xuất cũng là nguyên nhân gây nên khơng ít

khó khăn cho hoạt động sản xuất của công ty. Mặc dù vậy, nhưng hoạt động sản xuất

của cơng ty ln đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu nên cơng ty cũng đã đạt được

khơng ít những thành công, giúp công ty quảng bá được thương hiệu của mình trên thị

trường trong nước cũng như quốc tế.

2.1.1.3.Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty.

-Tổ chức kế tốn là một trong những cơng việc quan trọng hàng đầu trong cơng

tác kế tốn, chất lượng cơng tác kế tốn phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng

thành thạo, sự phân công quản lý, phân nhiệm hợp lý. Cơng tác kế tốn mà cơng ty lựa

chọn là hình thức kế tốn tập trung, tồn bộ cơng việc xử lý thơng tin trong tồn cơng

ty được thực hiện tập trung ở phòng kế tốn, các bộ phận thực hiện thu thập, phân loại

và chuyển chứng từ về phòng kế tốn xử lý.

- Mơ hình kế tốn áp dụng tại cơng ty là mơ hình tập trung: Phòng kế tốn có 4

người gồm kế tốn trưởng và các phần hành kế tốn như: Kế tốn ngun vật liệuhàng hóa, kế toán thanh toán, kế toán TSCĐ và thủ quỹ. Có thể khái qt mơ hình kế

tốn tại cơng ty qua sơ đồ sau.32Kế tốn trưởngThủ quỹ kiêm kế

tốn cơng nợ,kế

tốn ngân hàng.Kế tốn thanh tốn,vật

tư,hàng hóa ,giá

thành,lươngKế tốn tổng hợp

kiêm kế toán TSCĐSơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy tại công ty.

*Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:

 Kế toán trưởng: Là người phụ trách và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tốnbộ cơng tác kế tốn của cơng ty, giám sát chỉ đạo về vấn đề tài chính,tổng hợp các báo

cáo của kế tốn viên và đưa lên báo cáo tài chính phản ánh tồn bộ q trình hoạt động

của cơng ty.

Thủ quỹ kiêm kế tốn cơng nợ và ngân hàng:

+ Quản lý quỹ tiền mặt,vào sổ kế toán hàng ngày.

+ Quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền, theo dõi từng khoản nợ phải trả, nợ phải thu

nhằm đơn đốc việc thanh tốn kịp thời, chi tiết cho từng đối tượng nợ.

Kế toán thanh tốn,vật tư,hàng hóa,giá thành,lương:

+ Theo dõi tình hình tăng, giảm vật tư, hàng hóa , căn cứ vào chứng từ nhập kho,

xuất kho để vào sổ sách kế tốn.

+Tính và thanh toán các khoản tiền lương cho nhân viên, kiểm tra và phân tích tình

hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí cơng đồn.

+ Tính giá thành sản phẩm theo đúng quy trình đã được quy định.

+ Theo dõi và phản ánh tình hình tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, viết hóa đơn bán

hàng,kiểm kê hàng hóa thanh tốn với người mua, lập báo cáo tiêu thụ và xác định số

thuế phải nộp của cơng ty.

Kế tốn tổng hợp kiêm kế toán tài sản cố định:

+Theo dõi biến động của tài sản trong kỳ, lập kế hoạch trích khấu hao tài sản

đồng thời theo dõi sự biến động về chi phí trong cơng ty. Trong ký có những khoản chi

phí phát sinh sẽ được tập hợp để có kết quả kinh doanh chính xác và tìm hướng giải

quyết, điều chỉnh cho cân đối với doanh thu.

+ Kiểm tra các sổ kế toán chi tiết, cuối kỳ thu thập số liệu tổng hợp của kế toán33các phần hành để lập báo cáo kế tốn,báo cáo thuế.

2.1.1.4.Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty.

- Chế độ kế tốn áp dụng: Từ khi thành lập đến ngày 31/12/2014 công ty áp dụng

chế độ kế toán doanh nghiệp lớn, ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. Từ ngày 1/1/2015 quyết định 15/2006/QĐ-BTC

được thay thế bởi thông tư 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

Cơng ty tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Tuân thủ 26 chuẩn mực kế toán

Việt Nam.

- Năm tài chính của cơng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31

tháng 12 năm dương lịch.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng(VNĐ).

- Hình thức kế tốn áp dụng tại cơng ty là hình thức Nhật ký sổ cái và được hỗ

trợ bởi phần mềm kế tốn.

- Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex hạch toán theo phương pháp

kê khai thường xuyên, tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương

pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Giá do ngân

hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm phát sinh.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

+Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc(Bao gồm giá mua trên

hóa đơn cộng với chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các loại thuế khơng được hồn lại..)

+Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình qn dự trữ cả kỳ.

+Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

+Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc

hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

+Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình,vơ hình: TSCĐ được ghi nhận ban đầu

theo nguyên giá, trong quá trình sử dụng tài sản được ghi nhận theo 3 chỉ tiêu: Nguyên

giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Nguyên giá của TSCĐ được xác định là tồn bộ

chi phí mà đơn vị đã bỏ ra để có được tài sản đó tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào

trạng thái sẵn sàng sử dụng.

+Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vơ hình: Khấu hao TSCĐ hữu hình

được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích

ước tính và nguyên giá của tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm

khi phát sinh

34- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: Ghi nhận vào doanh thu hoặc

chi phí tài chính

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Tuân thủ theo chuẩn mực kế

toán số 14.

2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố mơi trường đến kế tốn các khoản thanh tốn

cho người lao động.

2.1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố vĩ mô.

- Môi trường kinh tế: Sự phát triển kinh tế là một trong những nhân tố ảnh hưởng

rất lớn đến công tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động. Kinh tế càng

phát triển, đời sống của người lao động khơng ngừng được nâng cao cải thiện, kéo

theo đó là yêu cầu về sự đãi ngộ ngày càng cao hơn để đáp ứng những nhu cầu cuộc

sống của bản thân và gia đình. Khơng những thế vấn đề như lạm phát, thất nghiệp,…

trong nền kinh tế cũng là những yếu tố tác động khơng nhỏ đến kế tốn các khoản

thanh toán với người lao động, tất cả đều dẫn đến những sự thay đổi trong chính sách

lương, thưởng của các doanh nghiệp.

- Môi trường pháp luật: Một trong những nhân tố có tác động mạnh khơng những

với kế tốn các khoản thanh tốn với người lao động mà còn có tác động tồn bộ hoạt

động kế tốn đó là những chuẩn mực, thông tư, những quy định do Nhà nước ban

hành. Tùy theo những giai đoạn phát triển mà Nhà nước tiến hành nghiên cứu và ban

hành thêm hoặc sửa đổi những quy định, thơng tư,…để phù hợp với tình hình phát

triển của Đất nước. Đó có thể là những quy định về mức lương tối thiểu, tỷ lệ các

khoản trích theo lương, thuế TNCN, thuế TNDN,…Và các doanh nghiệp cần phải tuân

thủ theo các quy định, thông tư, chuẩn mực mà Nhà nước ban hành.35- Mơi trường văn hóa – xã hội: Ảnh hưởng gián tiếp những không kém phần

quan trọng. Mỗi vùng, mỗi địa phương lại có những đặc điểm văn hóa, tư tưởng khác

nhau, những lao động tại những địa phương đem theo nó vào hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp. Chẳng hạn như tâm lý “sống lâu lên lão làng” tạo nên cách tính

lương theo thâm niên, đây là một trong những phương pháp tính lương rất phổ biến tại

Việt Nam.

- Ngồi ra còn có sự ảnh hưởng của một số nhân tố khác như: Môi trường khoa

học công nghệ, sự phát triển công nghệ kéo theo việc tăn năng suất lao động từ đó thu

nhập của người lao động cũng tăng lên.

2.1.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố vi mô.

- Quy mô của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quy mơ lao động càng lớn, số

lượng lao động càng nhiều thì cơng tác kế tốn các khoản thanh toán với người lao

động sẽ càng phức tạp. Các vấn đề lương thưởng, phụ cấp…phát sinh nhiều hơn tại

các công ty lớn với nhiều lao động hơn là các công ty vừa và nhỏ.

- Lĩnh vực kinh doanh của công ty: Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu

Datex hoạt động trong lĩnh vực dệt may, với đặc thù của dịch vụ này liên quan đến vân

tải hàng hóa, dây chuyền sản xuất,…Do vậy, số lượng lao động của Công ty cổ phần

thương mại xuất nhập khẩu Datex tương đối nhiều, có nhiều loại hình lao động khác

nhau như: Lao động thường xuyên trong danh sách, lao động tạm thời mang tính chất

thời vụ.Vì vậy, việc xây dựng hệ thống tính lương thường sẽ phức tạp hơn.

- Đặc thù về lao động của công ty: Đây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng

rất lớn đến cơng tác kế toán các khoản thanh toán với người lao động của cơng ty. Khi

người lao động có trình độ cao, được đào tạo bài bản kéo theo năng suất lao động sẽ

tăng lên, đồng nghĩa với việc thù lao trả cho người lao động cũng theo đó mà tăng lên.

Tùy thuộc vào số năm làm việc tại công ty mà người lao động được chuyển từ lao

động hợp đồng thành CBCNV. Với mỗi mức chuyển như vậy thì hệ số lương tăng,

tương ứng với các khoản thanh toán với người lao động cũng tăng lên.

- Khả năng tài chính của công ty: Đây cũng là một trong những nhân tố quan

trọng bởi lẽ khả năng tài chính quyết định đến khả năng chi trả tiền lương cho

CBCNV. Một doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt sẽ có nhiều ưu đãi hơn so với các

doanh nghiệp nhỏ. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đầu tư cho việc thực hiện

các phần hành kế toán một cách thuận lợi.36- Ngồi các nhân tố trên còn có thể kể đến một số nhân tố như: Phương pháp kế

toán áp dụng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh,…

2.2. Thực trạng kế toán các khoản thanh toán cho người lao động tại công ty

cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex.

2.2.1. Nội dung và phương pháp xác định các khoản thanh tốn với người lao

động của cơng ty.

2.2.1.1.Nội dung các khoản thanh tốn với người lao động trong cơng ty:

Tại Cơng ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex, các khoản thanh toán

với người lao động được thực hiện đầy đủ theo các thông tư, chuẩn mực hiện hành.

Người lao động sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được hưởng các khoản phụ

cấp liên quan như: Phụ cấp theo doanh số, ăn trưa, phụ cấp trách nhiệm.

* Quỹ tiền lương của công ty gồm:

- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế và các

khoản phụ cấp thường xuyên như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực….

- Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất, do những

nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép.

- Các khoản phụ cấp thường xuyên: Phụ cấp theo doanh số, phụ cấp ăn trưa, phụ

cấp trách nhiệm.

- Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương của doanh nghiệp được chia

thành 2 loại : tiền lương chính, tiền lương phụ.

+ Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực

hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp.

+ Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực

hiện nhiệm vụ chính của họ, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản

xuất được hưởng lương theo chế độ.

* Quỹ tiền thưởng được sử dụng như sau:

- Thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích hồn thành kế hoạch theo q,

năm, thưởng cho tổ đội, phân xưởng có nhiều sáng kiến trong lao động.

- Thưởng mục tiêu tháng, quý, năm đối với các phân xưởng, phòng ban cho tập

thể cá nhân trong các kỳ tổng kết chuyên đề, thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ được giao...37* Tiền phụ cấp.

Được lấy từ 1 phần của quỹ tiền lương, cơng ty trích 9% trong tổng quỹ lương

để sử dụng cho 1 số cơng việc trong đó có chi trả tiền phụ cấp cho các đối tượng cụ

thể:

- Phụ cấp đi lại áp dụng cho các đối tượng phải đi công tác, di chuyển địa điểm

làm việc. Khoản này được tính phụ thuộc vào số lần thuyên chuyển.

- Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng cho các đối tượng trong ban giám đốc

xí nghiệp, phó quản đốc phân xưởng, trưởng- phó các phòng ban chức năng

* Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN áp dụng theo quy định hiện hành

của nhà nước. Hàng tháng, kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ

cho từng đối tượng, tính và trích lập.

2.2.1.2. Quy định về tiền lương, quỹ lương và các quỹ có liên quan tới các khoản

thanh tốn với người lao động tại Công ty:

Công ty tuyển dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động. Người lao động phải

tuân thủ những cam kết trong hợp đồng lao động, còn doanh nghiệp phải đảm bảo cho

người lao động trong đó có tiền lương và các khoản khác theo quy định của hợp đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt sợi nên hình thức trả lương của công ty là

trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm.

Qũy tiền lương của Công ty gồm tiền lương tháng (lương thời gian, lương công

nhật,…), các khoản phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm,…), các khoản trả theo chế độ

BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,…). Quỹ lương của Công ty cũng tuân theo chế độ và

quy định của Nhà nước. Phòng kế tốn – Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi

và lên kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương. Trong quỹ lương bao gồm:

-Lương cơ bản: Là lương thỏa thuận của Giám đốc với người lao động, lương

này dùng để đóng bảo hiểm và để tính các khoản trích theo lương. Mức lương tối thiểu

nhà nước quy định đến thời điểm tháng 12/2016 là 3.100.000 đồng và từ 01/01.2017 là

3.320.000 đồng.

- Người lao động đã qua học nghề ( kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề)

thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối

thiểu vùng, nếu làm cơng việc độc hại nguy hiểm thì tăng thêm 5%.38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DATEX.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x