Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tên công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Quản lý tình hình tài chính của cơng ty, nguồn vốn kinh doanh đảm bảo hiệu

quả sử dụng vốn, giảm chi phí tới mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt

động, tối đa hóa giá trị của cơng ty

-Tổ chức tốt nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo điều hành hệ thống phân phối của

tồn cơng ty

-Đầu tư để mở rộng thị trường kinh doanh nhằm duy trì và phát triển công ty

-Đảm bảo chất lương sản phẩm, hàng hóa đúng yêu cầu của khách hàng

-Đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước

đối với nhân viên

-Thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước: nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản

khác…

* Ngành nghề kinh doanh của công ty:

Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam kinh doanh và hoạt

động trong nhiều lĩnh vực bao gồm:

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử,viễn thơng (chính)

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

-Thang máy, cầu thang tự động

-Các loại cửa tự động

-Hệ thống đèn chiếu sang

-Hệ thống hút bụi

-Hệ thống âm thanh

3. Xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộ

4. Xây dựng cơng trình cơng ích

5. Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác

6. Xây dựng nhà các loại

7. Lắp đặt hệ thống điện

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Hoạt động trang trí nội thất(khơng bao

gồm thiết kế cơng trình)

9. Bn bán máy móc,thiết bị,phụ tùng máy khác

-Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ

điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

* Q trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam bắt đầu hoạt động từ

ngày từ tháng 6 năm 2009 với tên ban đầu là Công ty Cổ phần Thành Sen, thuộc

hình thức cơng ty Cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và các quy

định hiện hành khác của Nhà nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đăngký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 13 tháng 6 năm 2016, công ty sửa tên từ Công ty Cổ

phần Thành Sen sang Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam.

Được thành lập trong thời kỳ Việt Nam mới chuyển sang thị trường tự do, nền

kinh tế đang có nhiều biến động, Cơng ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt

Nam đã gặp khơng ít khó khăn do sự chuyển đổi cơ chế và tính cạnh tranh khốc liệt

của thị trường. Tuy vậy, đội ngũ nhân sự trẻ, năng động đã góp phần giúp cơng ty

đạt được những thành tích trong q trình làm việc nhằm tích lũy kinh nghiệm cũng

như khẳng định uy tín trong q trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách

hàng.

Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam luôn được khách hàng

đánh giá là đối tác tin cậy, chuyên nghiệp. Trải qua 7 năm xây dựng và phát triển,

công ty đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường, doanh thu và lợi

nhuận không ngừng tăng lên, đời sống nhân viên ngày càng được cải thiện.

2.1.1.2. Đặc điểm hoạt dộng kinh doanh của Công ty Cổ phần phát triển

Miseno Lighting Việt Nam

Việc kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khiến cho công ty tiếp cận được nhu cầu

khách hàng đa dạng. Điều này giúp cho cơng ty có nhiều cơ hội tìm kiếm, phục vụ

khách hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, chính vì hoạt động trong nhiều lĩnh vực nên cơng

ty khó phát triển được lĩnh vực thế mạnh.

Do vậy, sau thời gian nghiên cứu, bộ phận quản lý của công ty quyết định tập

trung chính vào lĩnh vực bán bn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thơng. Đây là lĩnh

vực có đối tượng khách hàng lớn, đa dạng bởi các thiết bị và linh kiện điện tử, viễn

thông cần thiết, được sử dụng ở nhiều nơi, từ các hộ gia đình đến các cơng ty lớn.

Ngồi ra, cơng ty cũng th thêm nhân viên thời vụ để duy trì thêm hai lĩnh

vực: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác và lắp đặt hệ thống điện. Lý do là hai lĩnh vực

này liên quan gián tiếp đến bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thơng. Khi

khách hàng mua hàng hóa tại cơng ty nếu có nhu cầu lắp đặt, cơng ty sẽ cử nhân

viên giao hàng đến và lắp đặt luôn. Vì vậy, cơng ty vừa tạo thiện cảm cho người

mua; vừa giúp khách hàng thuận tiện.

Tuy nhiên, hiện nay, quy mơ cơng ty nhỏ vì vậy chưa tiếp cận được hết các đối

tượng khách hàng. Khách hàng vẫn là khách hàng lâu năm, quen biết nên doanh thuchưa cao, chưa đáp ứng được hết tiềm năng của thị trường.Vì vậy, phòng kế hoạch

kiêm marketing cần tiếp tục nghiên cứu tìm thêm khách hàng mới.

2.1.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt

Nam Bộ máy tổ chức quản lý của công ty:

Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại Cơng ty Cổ phần phát triển

Miseno Lighting Việt Nam

Giám đốcPhó giám đốcPhòng Kế tốn Hành chínhPhòng kế hoạch kiêm

marketingBộ phận đặt

hàngBộ phận cung

ứngNguồn: Phòng Kế tốn – Hành chính

 Giám đốc:

Giám đốc là người đại diện công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm

về tính pháp lý của các hoạt động kinh doanh của công ty. Giám đốc là người

nắm quyền điều hành cao nhất trong công ty, đi đầu trong việc đề ra các định

hướng phát triển để cơng ty có thể ngày càng phát triển. Đồng thời, giám đốc

phải thực hiện việc khen thưởng, bãi miễn, kỷ luật nhân viên, đề ra các chính

sách khuyến khích người lao động làm việc một cách tích cực, hiệu quả.

 Phó giám đốc:Phó giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng kế hoạch và

phòng marketing; có trách nhiệm báo cáo tiến trình bán và cung ứng hàng hóa, dịch

vụ cho Giám đốc để từ đó có điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

 Phòng kế hoạch kiêm marketing: Có chức năng nghiên cứu nhu cầu thị

trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới; đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng u cầu về

chất lượnghàng hóa. Phòng kế hoạch kiêm marketing gồm 2 bộ phận sau:

Bộ phận đặt hàng: Có nhiệm vụ triển khai đặt hàng hóa để có sản phẩm đúng

theo yêu cầu về kỹ thuật và số lượng; có nhiệm vụ mua đúng giá cả thị trường,đúng

chất lượng,tiến độ; cung cấp thông tin phản hồi về thị trường,nguyên phụ liệu đến

bộ phận cung ứng

Bộ phận cung ứng: Quản lý, kiểm tra hàng hóa đúng chất lượng, cung ứng

hàng hóa đúng định mức, thời gian cho khách hàng; xây dựng và thực hiện quy trình

xuất – nhập đảm bảo xuất – nhập hàng hóa chính xác theo u cầu phòng kế tốn.

 Phòng Kế tốn - Hành chính:

Phòng kế tốn và hành chính có chức năng tư vấn cho Giám đốc những vấn đề

liên quan đến tài chính và kế tốn; quản lý nhân sự và quản lý hành chính, có trách

nhiệm tổ chức và thực hiện các cơng tác kế tốn và hành chính của cơng ty.

Nhiệm vụ:

- Về cơng tác kế tốn: cập nhật, tìm hiểu các chủ trương, chính sách và các

quy định của Nhà nước có liên quan đến cơng tác quản lý tài chính, kế tốn; duy trì

quan hệ tốt với các cơ quan như các ngân hàng, các cơ quan thuế; kiểm kê hàng tồn

kho, kiểm kê quỹ, két hàng tháng; lập các báo cáo kết quả kinh doanh, hàng tồn

kho, quỹ két, cơng nợ trình Giám đốc hàng tháng, hàng q, hàng năm.

- Về cơng tác hành chính: tham gia xây dựng và quản lý chương trình đào

tạo, phát triển nhân viên; phối hợp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhân viên thực

hiện các nội quy và quy chế của công ty; quản lý hồ sơ cá nhân và các tài liệu về

BHXH của nhân viên, thực hiện công tác BHXH cho nhân viên.

Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt

Nam theo mơ hình trực tuyến – chức năng; có sự phân định rõ ràng quyền hạn và

trách nhiệm của từng nhân viên, từng bộ phận dưới sự chỉ đạo cao nhất của Giám

đốc. Do có một cơ cấu quản lý gọn nhẹ nên đã giảm bớt được những khoản chi phí

khơng cần thiết trong việc điều hành và quản lý bộ máy của cơng ty. Bộ máy kế tốn cơng ty:Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế tốn của Công ty Cổ phấn phát triển

Miseno Lighting Việt Nam

Kế toán trưởngThủ quỹ

Kế toán tổng hợp

Kế toán tài sản cố

định và chi phí

Kế tốn tiền

mặtKế tốn tiền gửi

Kế tốn

Nguồn: Phòng Kế tốn – Hành chính

ngân hàng

cơng nợ

Bộ phận kế tốn của Cơng ty có 3 người: Kế tốn trưởng và các phầnhành kế tốn.

 Kế tốn trưởng: có nhiệm vụ thực hiện các quyết định của pháp luật về kế

toán, tài chính của cơng ty, tổ chức điều hành kế toán theo luật kế toán, kiểm tra

giám sát mọi hoạt động tài chính của cơng ty, lập báo cáo tài chính cho cơng ty.

 Kế tốn tổng hợp: là người tập hợp các số liệu từ các phần hành kế tốn để

ghi vào sổ cái, sổ nhật ký chung tính số thuế phải nộp và các khoản nộp ngân sách

Nhà nước.

 Thủ quỹ: Thủ quỹ có nhiệm vụ:

-Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ

trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.

-Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh tốn của

cơng ty…

-Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.

-Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.

-Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu, chi tiền.

-Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên

bằng việc thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế tóan tổng hợp.

 Kế tốn tiền mặt: chịu trách nhiệm theo dõi ghi chép tính tốn các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh trong quá trinh kinh doanh liên quan đến tiền mặt.

 Kế toán tiền gửi ngân hàng: có nhiệm vụ giao dịch với ngân hang theo dõi

tiền gửi, tiền vay ngân hàng và tình hình vốn, nhu cầu sử dụng vốn của công ty. Kế tốn cơng nợ: quản lý đầy đủ, chính xác kịp thời các khoản công nợ phải

thu và phải trả theo các nội dung cơng nợ.

 Kế tốn tài sản cố định và chi phí: chịu trách nhiệm theo dõi ghi chép tính

tốn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh, mở sổ chi tiết lập

các bản phân bổ theo yêu cầu quản lý.

2.1.2.4. Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây của Công ty Cổ

phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần

Miseno Lighting Việt Nam qua 3 năm 2014, 2015 và 2016; ta dựa vào bảng kết quả

kinh doanh của công ty.

Bảng 2.1:. Kết quả kinh doanh công ty trong 3 năm gần đây

ĐVT: Đồng Việt NamChỉ tiêuNăm 2014Năm 2015Năm 2016Tăng/giảm 2015Tăng/giảm 2016với 2014với 2015

Số tiền

TỷSố tiềnTỷ1.DT bán hàng2.514.545.2.988.480.3.256.832.473.934.6lệ

18.8268.352.8và CCDV455

1.881.818.071

2.237.332.954

2.454.835.16

355.514.15

18.883

217.502.6182

260.284.63378

427.624.09037

540.588.6196

167.339.49

64.59

112.964.56552.056.92785.524.8194

108.117.7259

33.467.893

64.19

22.592.902

26,4208.227.07342.099.273

432.470.892

133.872.13

64.4

90.371.612

26,4961973522.GVHB

3.Tổng LNKT

TT

4.Chi phí thuế

TNDN

5.LNST

TNDNlệ

8,97

9,72

26,4( Nguồn: Phòng Kế tốn – Hành chính)

Qua số liệu bảng phân tích trên, ta nhận thấy tình hính kết quả kinh doanh

của cơng ty như sau:

 Năm 2015 so với năm 2014:

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 473.934.616 đồng, tương

ứng tỷ lệ tăng 18,85%. Giá vốn hàng bán tăng 355.514.196 đồng, tương ứng tỷ lệ

tăng 18,89%. Như vậy, tỷ lệ tăng của doanh thu thấp hơn tỷ lệ tăng của giá vốn. Lợi

nhuận trước thuế tăng 167.339.459 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 64,3%. Tỷ lệ này

tương đối tốt, cần duy trì.

 Năm 2016 so với năm 2015:Tổng doanh thu của toàn công ty tăng 268.352.883 triệu đồng, tương ứng

tăng 8,97%. Giá vốn hàng bán tăng 217.502.659 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng

9,72%. . Lợi nhuận trước thuế tăng 112.964.519 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 26,42%.

Nhìn chung, tình hình kinh doanh của công ty đã đi vào ổn định, lợi nhuận

chủ yếu hình thành từ hoạt động kinh doanh. Mỗi năm lợi nhuận trước thuế đều

tăng so với năm trước. Có được kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đầu hết mình của

tồn thể nhân viên cơng ty. Tuy vậy, cần tiếp tục nghiên cứu để duy trì tăng trưởng

bởi tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2015 so với năm 2014 (64,3%) lớn

hơn tỷ lệ tăng năm 2016 với năm 2015(26,42).

2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kết quả kinh doanh của Công ty

Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam.

2.1.2.1. Ảnh hưởng của môi trường bên ngồi cơng ty

 Mơi trường chính trị, luật pháp

Mơi trường chính trị ổn định ln ln là tiền đề cho việc phát triển và mở

rộng các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngồi

nước. Các hoạt động đầu tư nó lại tác động trở lại rất lớn tới các hiệu quả sản xuất

kinh doanh của các doanh nghiệp.

Môi trường pháp lý bao gồm luật, các văn bản dưới luật, các quy trình quy

phạm kỹ thuật sản xuất tạo ra một hành lang cho các doanh nghiệp hoạt động, các

hoạt động của doanh nghiệp như kinh doanh cái gì, bán cho ai ở đâu, nguồn đầu vào

lấy ở đâu đều phải dựa vào các quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp phải chấp

hành các quy định của pháp luật, phải thực hiện các nghĩa vụ của mình với nhà

nước, với xã hội và với người lao động như thế nào là do luật pháp quy định (nghĩa

vụ nộp thuế, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo đời sống cho cán bộ

công nhân viên trong doanh nghiệp... ). Có thể nói luật pháp là nhân tố kìm hãm

hoặc khuyến khích sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng

trực tiếp tới các kết quả cũng như hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh

của các doanh nghiệp.

 Môi trường kinh tế: Các chính sách kinh tế của nhà nước, tốc độ tăng

trưởng nền kinh tế quốc dân, tốc độ lạm phát, thu nhập bình quân trên đầu người...

là các yếu tố tác động trực tiếp tới cung cầu của từng doanh nghiệp. Nếu tốc độ tăngtrưởng nền kinh tế quốc dân cao, các chính sách của Chính phủ khuyến khích các

doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, sự biến động tiền tệ là không đáng kể, lạm

phát được giữ mức hợp lý, thu nhập bình quân đầu người tăng... sẽ tạo điều kiện cho

các doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và

ngược lại.

 Nhân tố môi trường ngành

 Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành

Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành với nhau ảnh

hưởng trực tiếp tới lượng cung cầu sản phẩm của mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng tới

giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm... do vậy ảnh hưởng tới hiệu quả của mỗi doanh

nghiệp.

 Khả năng gia nhập mới của các doanh nghiệp

Trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay trong hầu hết các lĩnh vực, các

ngành nghề sản xuất kinh doanh có mức doanh lợi cao thì đều bị rất nhiều các

doanh nghiệp khác nhóm ngó và sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực đó nếu như khơng có

sự cản trở từ phía chính phủ. Vì vậy buộc các doanh nghiệp trong các ngành phải

tạo ra các hàng rào cản trở sự ra nhập mới bằng cách khai thác triệt để các lợi thế

riêng có của doanh nghiệp, bằng cách định giá phù hợp (mức ngăn chặn sự gia

nhập, mức giá này có thể làm giảm mức doanh lợi) và tăng cường mở rộng chiếm

lĩnh thị trường. Do vậy ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp.

 Sản phẩm thay thế

Hầu hết các sản phẩm của doanh nghiệp đều có sản phẩm thay thế, số lượng

chất lượng, giá cả, mẫu mã bao bì của sản phẩm thay thế, các chính sách tiêu thụ

của các sản phẩm thay thế ảnh hưởng rất lớn tới lượng cung cầu, chất lượng, giá cả

và tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Do đó ảnh hưởng tới kết quả và hiệu

quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 Người cung ứng

Các nguồn lực đầu vào của một doanh nghiệp được cung cấp chủ yếu bởi các

doanh nghiệp khác, các đơn vị kinh doanh và các cá nhân. Việc đảm bảo chất lượng,

số lượng cũng như giá cả các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính

chất của các yếu tố đó, phụ thuộc vào tính chất của người cung ứng và các hành vi

của họ.

 Người muaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×