Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện nay Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long áp dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ. Công ty có quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng bán buôn và bán lẻ. Với những khách hàng có giao dịch thường xuyên, có sự tin cậy công

Hiện nay Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long áp dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ. Công ty có quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng bán buôn và bán lẻ. Với những khách hàng có giao dịch thường xuyên, có sự tin cậy công

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện nay Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Thăng Long áp dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ. Công ty có quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng bán buôn và bán lẻ. Với những khách hàng có giao dịch thường xuyên, có sự tin cậy công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x