Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1 Phân tích vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên năm 2014-2015

Bảng 2.1 Phân tích vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên năm 2014-2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnHiện nay cơng ty có tổng số 3 phân xưởng gồm một xưởng sản xuất bia, một

xưởng sản xuất kẹo, một xưởng sản xuất rượu; hệ thống kho bãi của công ty bao

gồm một kho chứa nguyên vật liệu, một kho chứa thành phẩm.

Song song với hệ thống nhà xưởng kho chứa là hệ thống dây chuyền sản xuất

ngày càng hiện đại, năm 2013 công ty mới nhập thêm dây chuyền sản xuất khoảng

16 tỷ đồng.

Ngoài ra để đảm bảo nơi ở cho cơng nhân ở xa, cơng ty còn xây dựng một khu

nhà tập thể khoảng 20 phòng.

 Quy mơ về lao độngHiện nay số lao động trong biên chế của Cơng ty là 120 người, trong đó

-Nữ 50 người, chiếm 42 %

-Nam 70 người chiếm 58 %

Bên cạnh đó còn có cơng nhân làm thời vụ. Nếu xét theo trình độ tay nghề thì

đội ngũ cơng nhân của cơng ty có tay nghề từ khá trở lên. Đội ngũ quản lý cũng

đang dần được trẻ hóa và đã được qua đào tạo chuyên môn.

 Đặc điểm sản phẩm của công ty*Sản phẩm chính

Ở Cơng ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm hưng yên sản phẩm sản xuất chính là bia.

Bia là một sản phẩm đáp ứng nhu cầu đông đảo nhân dân lao động. Chính vì

vậy nó có một thị trường vô cùng rộng lớn. Bia của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực

phẩm Hưng yên là sản phẩm có hương vị thơm mát, có mầu vàng óng, bọt mịn,

hương vị đậm đà, chất lượng ổn định, có uy tín rộng khắp các cửa hàng và nhà hàng

nội thị và các huyện, Thị, Tỉnh lân cận.

Bia được dùng như một loại nước giải khát có men, dùng trong các buổi tiệc,

liên hoan, hội nghị, đám cưới, khi mừng thành công, chia sẻ vui buồn. Đời sống

ngày càng được nâng cao thì nhu cầu uống bia ngày càng được tăng theo.Tuy nhiên bia

là sản phẩm mang tính chất phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, lứa tuổi và thu nhập.

Bia tiêu thụ mạnh vào mùa hè bởi vì nó là sản phẩm mang tính chất thời vụ,

mùa đơng tiêu thụ chậm hơn vì nhu cầu thị trường giảm. Sự khác biệt trong đặc

điểm tiêu dùng của từng mùa đã làm cho q trình sản xuất và tiêu thụ bia hơi của

Cơng ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên có những nét riêng biệt, Công ty đã

nghiên cứu và bố trí sản xuất theo từng mùa.Về mùa đơng sản lượng cung cấp ra thị

trường là tương đối đủ còn vào mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 10) sản lượng cung

GVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành26SVTH: Đồn Thị HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toáncấp ra thị trường thiếu khoảng 15% nên Cơng ty đã bố trí sản xuất công nghệ với

cường độ làm việc cao hơn và công nhân có thể làm việc từ 10 đến 12 giờ/ngày. Tuy

vậy bia vẫn khơng đủ bán, có năm Cơng ty phải thuê thêm lao động theo dạng hợp

đồng thời vụ để làm các công việc phụ trợ, giải quyết nhu cầu thực tế của những

tháng cao điểm.

Khác với các sản phẩm khác, sản phẩm bia khi sản xuất đòi hỏi yêu cầu về kỹ

thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao để cho một sản phẩm có chất lượng. Mặt

khác bia hơi yêu cầu một chế độ bảo quản nghiêm ngặt trong một khoảng nhiệt độ

thấp từ lúc lên men ra thành phẩm hoàn chỉnh đến khi tiêu dùng. Đặc điểm này có

ảnh hưởng rất lớn đến cơng tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

của sản phẩm bia.

Nếu như làm tốt được khâu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác duy trì

và phát triển mở rộng thị trường. Nếu như bia hơi sản xuất ra bị tồn đọng sẽ làm

tăng chi phí dẫn đến giá thành cao

Ta có thể minh hoạ theo sơ đồ sau:

Thời gian bảo quản tăng =>Chi phí bảo quản tăng => Giá thành sản phẩm tăng.

Tồn kho nhiều => Chất lượng sản phẩm giảm => Doanh thu giảm => Lợi

nhuận giảm (không bán được và mất uy tín trên thị trường).

Hiện nay Cơng ty còn một hạn chế là chưa có hệ thống bảo quản hiện đại để

bảo quản và đảm bảo chất lượng bia hơi tới các vùng xa.

*Sản phẩm khác

Ngồi sản phẩm chính công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm hưng yên còn sản

xuất một số sản phẩm phụ khác như:

- Sản xuất kinh doanh xuất khẩu dầu thực vật, nước chấm và các sản phẩm chế

biến từ nông lâm sản.

- Sản xuất và kinh doanh, xuất khẩu các loại rau quả, thực phẩm, bánh kẹo các

loại.

- Sản xuất và kinh doanh dịch vụ, nhà hàng phục vụ đời sống của nhân dân.

- Sản xuất và kinh doanh in bao bì các loại tem nhãn

- Kinh doanh dịch vụ thương mại các mặt hàng mà pháp luật không cấm

- Nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất

* Quy trình sản xuất sản phẩm tại cơng tyGVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành27SVTH: Đồn Thị HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnQuy trình sản xuất bia có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm, ảnh

hưởng trực tiếp tới chất lượng sản xuất. Sau đây là sơ đồ quy trình cơng nghệ sản

xuất bia Cơng ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên.Sơ đồ 2.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất bia

b) Tổ chức bộ máy quản lý

 Sơ đồ tổ chức bộ máy công tyGVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành28SVTH: Đồn Thị HuyềnKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánSơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm

Hưng Yên

 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban- Đại hội đồng cổ đơng: Bao gồm Đại hội đồng cổ đông thành lập, đại hội cổ

đông thường niên,và đại hội cổ đông bất thường - Là cơ quan có thẩm quyền cao

nhất của Cơng ty, có quyền quyết định những vấn đề được hợp pháp và điều lệ của

Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: Là cơ quan cao nhất của công ty giữa hai kỳ đại hội cổ

đông. HĐQT của công ty Cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Hưng yên gồm 4 thành viên,

có nhiệm kỳ là 4 năm, do đại hội cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT có tồn

quyền nhân danh Cơng ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi

của Công ty phù hợp với pháp luật, từ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

đồng cổ đơng.

- Ban kiểm sốt: Do Hội đồng quản trị lập ra, hoạt động theo quy chế hội

đồng quản trị phê duyệt, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, tính chính

xác và trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban giám đốc:

- Giám đốc: là người do hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người đại diện hợp

pháp của Công ty, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách

nhiệm trước Nhà nước về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng thời chịu trách nhiệm trước tồn thể CBCNV - LĐ của cơng ty về vấn đề đảm

GVHD: PGS-TS. Đỗ Minh Thành29SVTH: Đoàn Thị HuyềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1 Phân tích vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Hưng Yên năm 2014-2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×