Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trường Đại học Thương mại, đặc biệt là cô Phạm Thị Thu Hoài, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em. Cảm ơn cô đã giúp em sửa đề cương cũng như các bản thảo và giải thích kịp thời mọi thắc mắc của em

Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trường Đại học Thương mại, đặc biệt là cô Phạm Thị Thu Hoài, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em. Cảm ơn cô đã giúp em sửa đề cương cũng như các bản thảo và giải thích kịp thời mọi thắc mắc của em

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trường Đại học Thương mại, đặc biệt là cô Phạm Thị Thu Hoài, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em. Cảm ơn cô đã giúp em sửa đề cương cũng như các bản thảo và giải thích kịp thời mọi thắc mắc của em

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×