Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý nghĩa việc thờ thành Hoàng Lạc

Ý nghĩa việc thờ thành Hoàng Lạc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chính sự thờ phụng này là sợi dây liên lạc vơ hình, giúp dân làng đồn kết, nếp

sống cộng cảm hồ đồng, đất nề q thói được bảo tồn. Vì lẽ đó, các hương chức cũng

như các gia đình trong làng, mỗi khi muốn mở hội hoặc tổ chức việc gì đều phải có lễ

cúng thành hồng để xin phép trước. Dường như sự ngưỡng mộ thành hoàng của người

dân khơng kém gì sự ngưỡng mộ đối với tổ tiên của họ. Hàng năm, ngày giỗ Thành

hoàng là ngày hội đông vui nhất của làng, của phố. Trong những ngày hội, ngồi việc

làm cỗ, ăn uống còn rất nhiều nghi lễ như diễn lại sự tích về Thành hồng, tế lễ, rước

kiệu hay các trò vui: đấu võ, chọi gà, thổi cơm thi, bơi chải, đánh đu, đánh cờ người,

hát chèo, diễn tuồng... Khơng khí vui vẻ cả ngày lẫn đêm (có nơi hai, ba ngày), từ các

lão ơng, lão bà đến mỗi cháu bé, và chờ đợi nhất, vui nhất là những trai gái đương lứa,

đây là dịp để gặp gỡ, kết bạn, tỏ tình. Các thế hệ dân cứ tiếp tục sinh sơi nhưng Thành

hồng thì còn mãi, trở thành một chứng tích khơng thể phủ nhận được của một làng qua

những cơn chìm nổi.

Thần Thành hồng dù có hay khơng có họ tên, lai lịch; và dù xuất thân bất kỳ từ

tầng lớp nào, thì cũng là chủ tể trên cõi thiêng của làng & đều mang tính chất chung

là hộ quốc tỳ dân (hộ nước giúp dân) ở ngay địa phương đó. Vai trò trên của thần còn

có ý nghĩa hơn nữa, nhất là đối với những cư dân từ miền ngoài vào khai khẩn vùng đất

hoang Nam Bộ, vì lẽ họ đã gặp khơng ít khó khăn do thiên tai địch họa, do thú dữ

hồnh hành...Điều đó có nghĩa, thần Thành hồng đã trở thành một biểu tượng tâm linh;

bởi theo họ, chỉ có thần mới có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt;

giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng.

Hiểu được nhu cầu tâm linh của người dân, cộng thêm ý muốn tạo lập một thiết chế văn

hóa - tín ngưỡng chính thống của vương triều, để nhằm xóa bỏ dần tầm ảnh hưởng của

các triều đại trước; nên dưới thời các vua đầu nhà Nguyễn, cứ ba năm xét ban sắc

phong thần một lần. Chỉ riêng năm 1852, có lẽ đốn trước thời nguy khổn của đất nước

trước thực dân Pháp, cho nên vua Tự Đức đã sai cấp đồng loạt 13.069 sắc phong cho cả23nước (nhiều nhất là ở Nam Bộ), cùng với việc “Quốc điển hóa” sự thờ phụng; cũng

chính là để nhanh chóng đạt được mục đích trên.

Có thể cho rằng, thành hồng chính là vị chỉ huy tối linh của làng xã khơng chỉ

về mặt tinh thần mà còn một phần về mặt đời sống sinh hoạt vật chất của dân làng. Cho

nên sự thờ phụng thành hoàng xét cho cùng là sự thờ phụng luật lệ làng xã, lề thói gia

phong của làng.

Vì lẽ đó, các hương chức cũng như các gia đình trong làng, mỗi khi muốn mở hội

hoặc tổ chức việc gì đều phải có lễ cúng thành hồng để xin phép trước. Có lẽ, sự

ngưỡng mộ thành hồng cũng chẳng kém gì sự ngưỡng mộ tổ tiên.

Ngày nay, lễ hội làng đang phát triển mạnh mẽ và nở rộ ở khắp nơi. Tục thờ cúng

thành hoàng, diễn lại thần tích, rước xách, tế lễ đang được phục hồi, vì có như vậy mới

ghi nhớ được cơng lao của các vị tiền bối với nước, với làng.Kết luận

Trong đời sống xã hội hiện đại, đã có thời kỳ người ta nghĩ đơn giản

rằng xã hội càng phát triển, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì con

người càng bớt đi tìm niềm tin vào thế giới vơ hình. Có lẽ điều này

chỉ đúng một phần, vì thế khi thế giới càng chia nhỏ rành mạch, con

người càng mở rộng tầm nhìn thì những khoảng trống, nhưng điều

chưa thể giải thích càng lớn. Đó là điều bí ẩn, của thế giới tâm linh.

Vì thế càng ngày tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên càng có vai trò quan

trọng trong đời sống tâm kinh của mỗi người Việt Nam, nó là một

trong những nhân tố góp phần quan trọng để bảo tồn và duy trì văn

háo truyền thồng. Tín ngưỡng thờ cúng tôt tiên là một tập tục mang

đâm nét văn hóa của người Việt.24MỤC LỤC

Mở đầu..............................................................................................................................................1

I. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt..................................................................................1

1. Khái niệm tín ngưỡng.....................................................................................................................1

2. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt.................................................................................3

2.1. Khái quát chung về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt.............................................3

2.2. Cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong cộng đồng người Việt...........................4

2.2.1. Xuất phát từ nhận thức, từ quan niệm tâm linh của con người về thế giới.........................4

2.2.2. Cơ sở kinh tế..............................................................................................................................6

2.2.3. Cơ sở xã hội............................................................................................................................7

2.2.4. Ảnh hưởng của một số tư tưởng tôn giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam.....7

2.3. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống người Việt ngày nay...........................................9

2.3.1. Thờ cúng tổ tiên trong gia đình và gia tộc..............................................................................9

2.3.2. Lễ giỗ tỗ Hùng Vương.............................................................................................................10

2.4. Giá trị lịch sử, văn hóa và đạo đức của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt...........10

3. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong giai đoạn hiện nay..............................................................13

II. Ý nghĩa của việc thờ cúng Vua Hùng..........................................................................................17

1.

Nguồn gốc của Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng và vị trí của nó trong tiềm thức của

người Việt...........................................................................................................................................17

2. Ý nghĩa của việc thờ cúng Vua Hùng..........................................................................................19

III. Ý nghĩa của việc thờ Thành Hoàng làng..................................................................................20

1.Tên gọi, nguồn gốc thờ thành Hoàng Lạc....................................................................................20

a. Tên gọi............................................................................................................................................20

b. Nguồn gốc......................................................................................................................................21

2.Ý nghĩa việc thờ thành Hoàng Lạc...............................................................................................22

Kết luận..........................................................................................................................................2425Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa việc thờ thành Hoàng Lạc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×