Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản đồ chiến dịch giải phóng Thị xã Xaravan (1970) Nguồn. [104]

Bản đồ chiến dịch giải phóng Thị xã Xaravan (1970) Nguồn. [104]

Tải bản đầy đủ - 0trang

PL36Đường chiến lược Trường Sơn 1969 - 1973

(Nguồn: [91])PL37Diễn biến chiến dịch 972

(Nguồn: [118])PL38Ban cán sự cùng Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn họp bàn kế hoạch

thực hiện nhiệm vụ chiến dịch 972 tại hang Na Koọc - Lào

(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Lào)Tiểu đoàn 33 xe vận tải thuộc Đồn 565 tình nguyện giúp bạn

vượt trọng điểm Đồng Hến chở hàng phục vụ chiến trường Lào mùa khô 1967

(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Lào)PL39LLVT Quân khu 4 phối hợp với quân dân Lào tìm kiếm mộ liệt sỹ

hy sinh tại Sê Pơn. Nguồn Bảo tàng Quân khu 4.PL40Hiện vật được phát hiện trong các mộ liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào. Nguồn. Bảo tàng

Quân khu 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản đồ chiến dịch giải phóng Thị xã Xaravan (1970) Nguồn. [104]

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×