Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2 MỘT SỐ CHIẾN DỊCH TIÊU BIỂU

PHỤ LỤC 2 MỘT SỐ CHIẾN DỊCH TIÊU BIỂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PL33

GPND Lào: d11 và LLVT tỉnh Áttôpư tỉnh Xaravan.

- Địa bàn hoạt động: thị xã Mường Mày - Áttôpư và vùng phụ cận.

- Thời gian:28/4/1970 1/5/1970.

- Kết quả: đã tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống 700 tên, thu 156 súng các loại,

bắn cháy 2 trực thăng; thị xã Mường Mày - Áttôpư và vùng phụ cận.

Nguồn: Quân khu 4 - Lịch sử kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) (1994),

Nxb QĐND, Hà Nội;Sư đoàn 968 (1990), Nxb QĐND, Hà Nội.

a. Chiến dịch giải phóng thị xãXaravan (Mặt trận Z).

- Mục đích :Mở rộng vùng giải phóng cho cách mạng Lào, mở rộng địa bàn

để mở đường vận tải chiến lược 559.

- Bộ Chỉ huy: ơng Hồng Biền Sơn (Tư lệnh), ơng Hồng Đại Hải (Phó Tư

lệnh), ơng Nguyễn Hào (Tham mưu trưởng) và Ban lãnh đạo Quân khu Nam Lào.

- Lực lượng tham gia: Quân khu 4: d1, d4, d5, d16, C S4 đặc công;Quân

GPND Lào: d12, C26 thuộc Quân khu Nam Lào.

- Địa bàn hoạt động: thị xãXaravan và vùng phụ cận.

.- Thời gian: từ ngày 9/6/1970 đến ngày 26/6/1970.

- Kết quả: liên quân Quân khu 4 - Lào loại khỏi vòng chiến đấu 657 tên, gọi

hàng 250 tên, thu 383 súng, 183 xe ô tô, 11 tấn xăng dầu, 50 tấn đạn, bắn rơi 2 máy

bay, giải phóng 80 bản với trên 1 vạn dân.

Nguồn: Quân khu 4 - Lịch sử kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) (1994),

Nxb QĐND, Hà Nội;Sư đoàn 968 (1990), Nxb QĐND, Hà Nội.

CHIẾN DỊCH 972

(Chiến dịch tiến cơng)

- Mục đích : Mở rộng vùng giải phóng dọc sơng Mê Cơng, uy hiếp đường số

13, bảo vệ hành lang chiến lượctạo nên một bước chuyển biến mới trong cục diện

chiến tranh ở Lào

- Bộ Chỉ huy: Ông Nguyễn Văn Thuận (Tư lệnh), ơng Lê Đình Sơ (Chính

ủy) và Ban lãnh đạo Qn khu Nam Lào.

- Lực lượng tham gia: Quân khu 4: d4, d42 Nghệ An, d44 Hà Tĩnh, d3, d206,

d22, d25; Quân GPND Lào:LLVT Quân khu Nam Lào.PL34

- Địa bàn hoạt động: Hướng chính làđường số 12, tỉnh Khăm Muộn; các

hướng phối hợp ở đường số 8 (Bôlikhănxay) và nam đường số 7 (Xiêng Khoảng).

- Thời gian: Từ ngày28/10/1972 đến 19/12/1972

- Kết quả:Tính chung trong Chiến dịch 972 (trên cả ba mặt trận), liên quân

Quân khu 4 - Lào phối hợp đánh 280 trận lớn, nhỏ, bắn rơi 11 máy bay, diệt 2.833

tên, làm bị thương 296 tên, gọi hàng và bắt 531 tên, thu 400 súng các loại.

Nguồn: Quân khu 4 - Lịch sử kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) (1994),

Nxb QĐND, Hà Nội; Nghệ An - Lịch sử kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975); Hà

Tĩnh - 30 năm kháng chiến (1945 - 1075).PL35

PHỤ LỤC 3

MỘT SỐ ẢNH, BẢN ĐỒBản đồ chiến dịch giải phóng Thị xã Xaravan (1970) Nguồn. [104]PL36Đường chiến lược Trường Sơn 1969 - 1973

(Nguồn: [91])Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2 MỘT SỐ CHIẾN DỊCH TIÊU BIỂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×