Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. KĨ THUẬT LẮNG NGHE & PHẢN HỒI TÍCH CỰC

VI. KĨ THUẬT LẮNG NGHE & PHẢN HỒI TÍCH CỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. LẮNG NGHE TÍCH CỰCBA CÁCH NGHE

Lắng nghe Lắng nghe cẩn thận, chăm chú có

chủ động tổng kết/tóm tắt những gì vừa nghe

được

Nghe với

định kiếnNghe qua một “phễu lọc”, áp đặt

những kinh nghiệm và niềm tin của

chính mình vào những gì mình nghe

được và thường hiểu sai vấn đềNghe thụ

độngNghe thông thường, bỏ qua những

chi tiết cụ thể, chỉ nhớ các ý chính,

nhớ khơng chính xác, (đơi khi

khơng biết đâu là ý chính)

68Lắng nghe và tóm tắt

• Một người lắng nghe hiệu quả

cũng có khả năng tóm tắt lại

những gì mình vừa nghe được.

Tóm tắt là một bước cơ bản của

q trình học.69• Tóm tắt là một cơng cụ cho phép

người lắng nghe đánh giá và kiểm

tra lại những gì họ nghe được.

• Tóm tắt là một cơng cụ giúp

những người nói lắng nghe những

suy nghĩ và lời lẽ của mình theo

một cách mới.70Kết luận:

- Lắng nghe tích cực là 1 KN cơ bản trong

tập huấn. Lắng nghe tích cực phải đảm

bảo cả tính chủ động và tính hiệu quả

- Khi lắng nghe tích cực, GV khơng chỉ

nghe để hiểu mà còn khuyến khích sự

tham gia của HV, thể hiện sự tơn trọng

và hiểu biết của mình về HV.71• KN lắng nghe tích cực, GV sẽ cảm

nhận tốt hơn về những điều đang diễn

ra trong lớp học, từ đó có thể đáp ứng

được nhu cầu người học cũng cải tiến

việc dạy học của mình, đồng thời tạo ra

mơi trường học tập thân thiện.

• HV sẽ cảm nhận được sự quan

tâm, tơn trọng, có cảm giác thoải

mái, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ,

tâm tư, nguyện vọng,…2. PHẢN HỒI TÍCH CỰC73PHẢN HỒI ( FEEDBACK)

PhátThông

tin đã

phátThu

Thông tin

đã thu

nhậnPhản hồi

74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. KĨ THUẬT LẮNG NGHE & PHẢN HỒI TÍCH CỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×